در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: مهندسی برق-کنترل
عنوان:
طراحی یک کنترل کننده پیش بین برای یک فرآیند صنعتی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
کنترل پیش بین یکی از کنترل کننده های بسیار رایج در تئوری و اقدام می باشد . گزارشهای متعددی از عملکرد موفقیت آمیز این روش در کاربردهای مختلف کنترلی ارائه شده می باشد. این کنترل کننده در واقع مجموعه ای از روش هایی می باشد که با بهره گیری از مدلی از فرآیند و با
داشتن اطلاعات مربوط به ورودی ها و خروجی های فرآیند، سیگنال مناسب کنترلی جهت بهینه سازی تابع هدف را محاسبه مینماید. در کنترل پیشبین دو بخش اصلی هست:
1- بهره گیری از مدلی برای پیشبینی رفتار آینده خروجی سیستم
2- بکاربردن روشی برای کمینه کردن تابع هدف برای بدست آوردن سیگنال ورودی مطلوب.
از مشخصه های بسیار مهم کنترل پیش بین پیادهسازی آن در حوزه زمان می باشد و می توان قیدهایی را بصورت نامساوی ها بر سیستم اعمال نمود . از این خاصیت به خصوص در تعریف تابع هدف بهره گیری بسیاری می نماییم زیرا در بسیاری از مواقع هدف تنها دنبال کردن یک سیگنال خاص نیست که به عنوان مثال می توان از حفظ کیفیت با حداقل هزینه نام برد . در این رساله به مطالعه مفاهیم و مبانی کنترل پیش بین خواهیم پرداخت و به اهمیت و انواع قیود نیز تصریح ای می نماییم و نیز انواعی از کنترل کننده های پیش بین خطی را مورد مطالعه قرار می دهیم وجهت نشان دادن قابلیت های آن، به ذکردو مثال با شبیه سازی خواهیم پرداخت.
چنانچه می دانیم اکثر سیستم هایی که با آنها مواجه هستیم، سیستم های غیر خطی هستند و اگر چنانچه از روشهای کنترل پیش بین خطی برای آنها بهره گیری نماییم، خطای بسیار زیادی ایجاد میگردد بطوریکه ممکن می باشد حتی سیستم حلقه بسته ناپایدار گردد . بدین دلیل ناگزیر از بهره گیری از روشهای کنترل پی شبین غیر خطی هستیم . از نظر مفاهیم اصلی کنترلی تفاوتی بین کنترل پیشبین با بهره گیری از مدلهای خطی و غیر خطی موجود نیست . با این حال اگر از مدلهای غیرخطی بهره گیری کنیم، نیاز به شناسایی سیستم های غیر خطی برای دستیابی به مدلهای غیر خطی دقیق برای پروسه داریم و نیز حل مسأله کنترل پیش بین مشکل خواهد بود و در بهینه سازی تابع
هدف برای محاسبه سیگنال کنترل هم به دلیل عدم وجود قانونهای موثر برای مطالعه پایداری سیستم مشکل خواهیم داشت . با در نظر داشتن موردها فوق بهره گیری از روشهای هوشمند می تواند موثر باشد و ما در این رساله از ر وشهای هوشمند براساس شبکه های عصبی و فازی – عصبی برای مدلسازی برای پیش بینی رفتار آینده سیستم بهره گیری می نماییم . در این رساله به اصول طراحی کنترل کننده های پیش بین براساس شبکه های عصبی MLP و شبکه های فازی – عصبی خطی محلی LOLIMOT و نیز کنترل پیشبین غیر خطی براساس تئوری خطی سازی با پسخور می پردازیم و برای مطالعه عملکرد کنترل کننده های طراحی شده، سه پروسه را مدنظر قرار می دهیم . پروسه اول یک مدل گسسته غیر خطی می باشد که برای آن به طراحی کنترل کننده پیش بین به روش LOLIMOT  و روش MLP می پردازیم و در پروسه دوم هم که مربو ط به یک مبدل حرارتی، براساس اطلاعات ورودی و خروجی می باشد، کنترل کننده پیشبین براساس MLP و LOLIMOT  نسبت به MLP خواهیم گردید. در پروسه سوم یک روبات را در نظر می گیریم و طراحی کنترل کننده پیش بین برای آن را طبق روش خطی سازی با فیدبک و روش MLP انجام می دهیم و به این مساله پی خواهیم برد که کنترل کننده پیش بین بر اساس روش خطی سازی با پسخور بهتر از روش MLP اقدام می نماید.
مقدمه
کنترل پیشبین در دهه های گذشته بسیار موفق بوده می باشد . روش کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم می باشد که در آن مدلی از سیستم بطور صریح برای طراحی کنترل کننده مورد بهره گیری قرار می گیرد . در کنترل پیش بین به علت احتیاج به پیش بینی سیگنال به یک مدل خوب احتیاج داریم اما انتخاب مدل پیچیده هم باعث دقیق شدن پیش بینی سیگنال آینده می گردد و هم باعث پیچیده شدن کمینه کردن تابع هزینه می گردد ، پس بایستی بین این دو یک مصالحه ای مستقر گردد.
مشخصه بسیار جالب آن در پیاده سازی آن در حوزه زمان می باشد و نیز می توان قیدهایی را بصورت نامساویها به سیستم کنترلی اعمال نمود . در طراحی کنترل کننده پیش بین نمی توان سیگنالها را نامحدود در نظر گرفت زیرا که بطور مثال اقدام کننده ها تا یک حد مشخصی می توانند دامنه سیگنال کنترل و یا تغییرات آنرا تحمل نمایند بطور مثال شیرهای کنترلی حد کاملاً باز یا بسته خواهند داشت و نیز نرخ افزایش جریان در آنها دارای محدودیت می باشد و به این ترتیب هدف کنترلی عبارت خواهد بود از نگاه داشتن خروجی فرآیند در نزدیکی نقطه مورد نظر در شرایطی که متغیرهای جانبی دیگر از محدوده های تعریف شده خارج نشوند . مانند محدودیتهای موجود در سیستم های کنترل می توان علاوه بر موردها فوق از اشباع ورودی، محدودیت درسرعت و جهت چرخش موتورها و مشخصات عملکردی و ایمنی نام برد . در مورد اخیر بطور مثال ممکن می باشد هدف، جابه جایی قطعه ای از یک نقطه به نقطه ای دیگر در حداقل زمان باشد به گونه ای که در بین راه به مانع خاصی برخورد ننماید و یا اینکه بخواهیم خروجی یک برج تقطیر را به حداکثر برسانیم بدون آنکه دما یا فشار گاز از حد مجازی بیشتر گردد به این ترتیب ممکن می باشد قیدها برخروجی و یا حتی به متغیرهای وابسته دیگری اعمال گردد . این نوع کنترل که در آن مقصود به صورت چند هدف متمایز می باشد که بایستی بین آنها حد میانه ای انتخاب گردد را نمی توان بص ورت یک سیستم خطی اظهار نمود . در حالیکه کنترل پیش بین با یک قالب غیر خطی به ما این امکان را میدهد که با این سیستمها به راحتی برخورد نماییم . بسیاری از سیستم هایی که با آنها در گیر آن هستیمسیستم هایی غیر خطی هستند با وجود این در خیلی اوقات سیستم غیر خطی حول نق طه ای پایدار در حال عملکرد می باشد و پس برای آن می توان یک مدل خطی در نظر گرفت امااین موضوع همیشگی
نیست یعنی همیشه نمی توان برای سیستم غیر خطی، مدلی خطی در نظر گرفت . مثلا بعضی از سیستمها عموماً در حالت گذرا اقدام می نمایند و دارای نقطه کار پایدار نمی باشن د و پس نمی توان مدل خطی برای آن در نظر گرفت . پس بهره گیری از کنترل کننده های غیر خطی به مقصود بهبود عملکرد سیستم اجتناب ناپذیر می باشد که البته این کار با مشکلاتی رو به رو می باشد که ازآ ن جمله می توان به اشکال روشهای شناسایی سیستم های غیر خطی، پیچیدگی و ح جم محاسبات در حل مساله کنترل پیش بین غیر خطی، عدم پایداری و مقاومت نتایج حاصله از سیستم های خطی جهت سیستم های غیر خطی و اینکه در بهینه سازی تابع هدف ممکن می باشد پاسخ، پاسخ بهینه محلی باشد، تصریح نمود.
تعداد صفحه : 141
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی کدینگ و دکدینگ الگوریتم Lempel-Ziv

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید