دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

موضوع:

مطالعه ارتباط ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه

 

نام استاد:

خانم لیلا جباری

سال تحصیلی:

نیمسال دوم  91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
تقدیم به 8
تقدیر و تشکر 9
چکیده 10
فصل اول:کلیات پژوهش 13
مقدمه  
اظهار مسئله 15
اهداف و ضرورت پژوهش 17
اهداف پژوهش 18
فرضیه های پژوهش 18
تعریف عملیاتی 18
تعاریف نظری 19
فصل دوم  
مقدمه 22
تاریخچه شخصیت 22
 بخش اول:شخصیت 23
شخصیت از دیدگاه مردم 26
نظریه های شخصیت 26
نظریه های روانشناختی شخصیت 28
نظریه پنج عاملی شخصیت 30
ویژگی های شخصیت 31
رویکرد صفات به شخصیت 35
 بخش 2: تعهد حرفه ای 37
مقدمه 37
تاریخچه تعهد حرفه ای 38
مفاهیم تعهد حرفه ای 38
تعهد حرفه ای 42
مطالعه سانتوز 43
مطالعه هاسکت و همکاران 43
مطالعه تسای و همکاران 40
ابعاد تعهد حرفه ای 42
مقیاس های تعهد شغلی 46
انتخاب شغل 48
نیازها 49
تعریف تعهد وجدان کاری 49
عوامل موثر بر تعهد و وجدان کاری 50
پیش بینی کننده های تعهد حرفه ای 51
تعهد حرفه ای پزشکی و مشاغل وابسته 50
مصادیق هریک از اجزاء رفتار حرفه ای 53
چالشهای رفتار حرفه ای 57
چهار محدوده رفتار حرفه ای 65
آموزش و ارزشیابی پروفشنالیسم 68
بخش 3: پرستاری 71
مقدمه 72
تعریف پرستاری 74
تأثیر های پرستار 74
پیشینه پژوهش داخل کشور 75
پیشینه پژوهش خارج از کشور 76
فصل سوم:طرح کلی پژوهش  
مقدمه 78
طرح کلی پژوهش 78
جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش نمونه گیری 78
ابزار پژوهش 78
پایایی 78
روایی 79
شیوه نمره گذاری 80
پرسشنامه تعهد حرفه ای 81
شیوه نمره گذاری 81
روش اجرای پژوهش 82
روش های آماری 82
فصل چهارم:تجزیه تحلیل آمار  
مقدمه 84
روایی ابزار اندازه گیری 85
اعتبار پرسشنامه 85
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
فصل پنجم:بحث و نتیجه  
بحث و نتیجه گیری 103
محدودیتها 103
پیشنهادهای پژوهشی 103
پژوهش های اجرایی 104
منابع 105
منابع لاتین 106
ضمائم 108
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درباره:پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

 

 

چکیده

در تمام جوامع نیروی انسانی یکی از منابع و امکانات پر اهمیت و حساس به شمار می رود و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوبتری بر خوردار باشد برای پیشرفت و پیش برد اهداف و ارتقا عملکرد سازمان و همچنین کارآمدی و سودبخشی در عرصه فعالیت های هر سازمانی بهتر می باشد. یکی از عوامل مهم در ارتقا عملکرد نیروی انسانی تعهد حرفه ای که در سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر  و هنجاری می باشد که اخیراً مورد توجه روانشانسان صنعتی و سازمانی قرار گرفته می باشد.

و یکی از متغیرهایی که بر افزایش راندامن کاری و عملکرد موفقتر تاثیر می گذارد شخصت و ویژگی های شخصیتی می باشد که به عنوان عاملی برای پیش بینی اندازه عملکرد شغلی و موفقیت کاری به شمار می رود.

در این پژوهش هدف کلی تعیین ارتباط ویژگی های شخصیتی ( رواندنژندگرایی، برون گرایی، توافق، بازبودن، وجدانی بودن) بر روی تعهد حرفه ای ( عاطفی، مستمر، هنجاری) می باشد. به همین خاطر 50 نفر از پرستاران بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب شده اند که برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه (NEO) و برای سنجش تعهد حرفه ای از پرسشنامه ( آلن، می یر و اسمیت) بهره گیری شده می باشد . در مبانی نظری و تحقیقی این پژوهش نظریه ها و تحقیقات مرتبط با ویژگی های شخصیتی و تعهد حرفه ای مورد مطالعه و نقد قرار گرفته می باشد.

نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه ها عبارت می باشد از اینکه :

با در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل داده ها نظاره می گردد که در بین متغیرهای مورد مطالعه ، متغیر تعهد هنجاری پرستاران زن و روان نژندگرایی آنها و نیز بین تعهد مستمر پرستاران زن و روان نژند گرایی آنها از نظر آماری ارتباط معنی داری هست .

با در نظر داشتن سطوح معنی داری بدست آمده نظاره می گردد که بین تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر و بطور کلی بین تعهد کاری پرستاران زن و پرستاران مرد از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد .

که به غیر از ویژگی روان نژند گرایی که بین ویژگی پرستاران مرد و زن از نظر آماری اختلاف معنی داری هست .

تعداد صفحه :120

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***