دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه تأثیر استرس شغلی بر عملکرد معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی ناحیه 3 استان کرمانشاه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول:  
مقدمه  
اظهار مسئله  
ضرورت و اهمیت پژوهش  
فرضیه پژوهش  
سئوالات فرضیه  
اهداف پژوهش  
تعاریف  
فصل دوم (ادبیات پژوهش)  
مستقر روابط انسانی  
استرس یا فشار روانی  
تعاریف فشار شغلی  
فشار روانی مفید یا زیانبخش؟  
معضلات استرس  
نشانه های متعارف فشار روانی  
علل فشار روانی  
            1-عوامل فشار زای برون سازمانی  
            2-عوامل سازمانی فشارزا  
            3-عوامل گروهی فشارزا  
            4-عوامل فشارزای شخصی  
تعارض و سطوح تعارض  
تعارض در تأثیر معلم  
بهداشت روانی  
اصول اساسی بهداشت روانی  
تکریم به شخصیت  
شناختن محدودیتها  
پی بردن به علل رفتار  
رفتار تابع تمامیت فرد می باشد  
احتیاجات اولیه  
اضطراب  
تعبیر و تفسیر اضطراب  
مؤلفه های اضطراب  
افسردگی  
اضطراب و معلمان  
علائم نوروز  
علت های اهمیت موضوع فشار شغلی  
پیشینه پژوهش  
فصل سوم  
جامعه آماری  
نمونه آماری  
روش نمونه گیری  
ابزار جمع آوری اطلاعات  
روش تجزیه و تحلیل آماری  
متغیرها  
فصل چهارم  
            1-جدول فراوانی نظرات معلمان  
            2-جداول ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ها  
            3-جداول میانگین فرضیه ها  
            4-نمودارها  
فصل پنجم  
نتیجه گیری بر اساس اعداد بدست آمده از جداول میانگین  
نتیجه گیری بر اساس اعداد بدست آمده از جداول ضریب همبستگی  
نتیجه گیری و اثبات و ردّ فرضیه ها بر اساس نمودارها  
ارائه پیشنهادها

محدودیتها

 
فصل ششم  
منابع و پیوستها  

 

 

فصل اول:

 • مقدمه
 • اظهار مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • سئوال فرضیه
 • اهداف پژوهش
 • تعاریف

 

مقدمه

یکی از عواملی که ارتباط مستقیمی با سلامت و بیماری روانی دارد، استرس (فشار روانی) می باشد. استرس آماده شدن برای شغل، ملاقات با افراد، کسب یک مهارت جدید و یا هر استرس دیگری می باشد.

هانس اولین محقق که به گونه گسترده و علمی استرس را مطالعه کرده می باشد، معتقد می باشد که « به گونه کلی زندگی بدون استرس دیگر زندگی نیست». استرس به هر گونه شرایط روانی فیزیکی گفته می گردد که ما آن را در هنگام سازگاری یا تطابق با محیط خود، تجربه می کنیم. به گونه طبیعی، استرس را حوادث ناخوشایند از قبیل فشارهای روانی ناشی از کار، معضلات مربوط به زندگی و یا مسایل و معضلات اقتصادی و مالی و … به وجود می آورند.

امروز صنعت و تکنولوژی قدرت و ثروت را افزایش داده اما امکان زندگی در آرامش و صلح و اطمینان را از بشر سلب کرده و در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و فشارهای روانی جانشین آن شده می باشد. با علم به این قضیه که در دنیای امروز بدون تکنولوژی نمی توان زندگی نمود. زیرا که فنون تکنولوژی تنها راه عملی برای پیشرفت های اجتماعی می باشد. بهترین راه حل این می باشد که بین تکنولوژی و علم از یک طرف و روان بشر از طرف دیگر سازش و آشتی مستقر گردد و تکنولوژی را در خدمت آزادی اندیشه و رعایت حال روحی و معنوی مردم بکار برد به همین مقصود موضوع و فشار روانی و آثار ناشی از آن در سازمانها، در دهۀ اخیر مورد توجه بسیار واقع شده و یکی از موضوعات اصلی رفتار سازمانی را بخود اختصاص داده می باشد.

از نظر فیزیولوژیکی فشار روانی می تواند بر رفتار فرد اثر بگذارد و واکنش های نامطلوب را مانند استعمال دخانیات، تندخویی، افسردگی را سبب گردد و از نظر روانی، حمله قلبی، زخم معده و غیره را به همراه آورند[1] و نتیجه طبیعی فشارهای روانی فرد برای سازمان کاهش کارایی می باشد.[2]

زیرا افرادی که فرسودگی و استهلاک را در خود تجربه نمایند هیجان قلبی را برای کار از دست داده و در بسیاری موردها کار و شغل خود را رها می کنند و بدین طریق اهداف سازمانها را دستخوش تزلزل می سازند و همچون آفتی فعالیتها و تلاشها را عقیم می سازند.

در حال حاضر نیاز روزافزون به معلمان برخودار از سلامت جسمی روانی در کشورمان بیش از هر زمان دیگر می باشد زیرا خدمات آموزش و پرورش اهمیت اجتماعی فراوانی دارد، جامعه و مردم نسبت به عملکرد ها و نتایج کار آن حساسیت زیادی دارند. وظایفی که انجام می دهد بسیار پیچیده و دشوار می باشد.

به همین دلیل بایستی به امر انتخاب معلمان برخوردار از سلامت روانی و جسمانی توجه ویژه ای مبذول گردد و این مهم با انجام پژوهشهای متعدد و ارائه طریق جهت انجام فعالیتها و عملکرد اصولی و منطقی و منطبق بر اهداف سازمانی در محیط کار و مشخص کردن عوامل استرس زا و دادن رهنمودهایی جهت تعدیل و یا کاهش آنها برای بهبود نتایج عملکرد معلمان بدست می آید. ]در این پژوهش کوشش شده می باشد که به شناسایی ارتباط بین فشار روانی و استرس شغلی و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی بپردازد و تفاوت بین معلمان با استرس و معلمانی که در آنها استرس وجود ندارد مقایسه کند[ مقطع ابتدایی یکی از مهمترین مقاطع تحصیلی می باشد که همه چیز در آن پایه ریزی می گردد.

اظهار مسئله

همه انسانها در طول زندگی خویش تحت تأثیر فشار روانی قرار گرفته اند و هر فردی در زندگی شخصی و شغلی خود فشار روانی را تجربه کرده می باشد، اثرات مخرب فشار روانی بر زندگی فردی و اجتماعی کاملاً مشهود می باشد این اثر می تواند در سازمان و محیط کاری بروز کرده و موجبات کاهش عملکرد مطلوب را فراهم سازد.

هر چند تحت شرایط فشار آور و متعادل بسیاری از افراد بهتر کار می کنند، اما اندازه تحمل هر شخص نسبت به موقعیت های فشار آور با شخص دیگر متفاوت می باشد. موقعیت یا شرایطی که باعث ایجاد فشار روانی خفیف در یکی می گردد ممکن می باشد برای دیگری موقعیت دردناکی باشد.

زیرا معلمان یکی از آسیب پذیرترین افراد در برابر فشارهای روانی هستند و با در نظر داشتن مسئولیتی که بر عهده دارند آثار منفی این فشار آثار سویی در امر آموزش بدنبال خواهد داشت.

فشار روانی دارای علل متعددی می باشد و ممکن می باشد ناشی از عوامل بیرون سازمانی مانند خانواده و معضلات مربوط به آن، مرگ عزیزان، طلاق و … باشد و یا ریشه در درون سازمان داشته باشد که به خود شغل یا درون شغل بستگی نداشته بلکه به عوامل سازمانی دیگر از قبیل سیاستهای سازمانی، ساختهای سازمانی، شرایط مادی، فرآیندها ارتباط دارد.

فشار روانی ممکن می باشد اثراتی بر عملکرد معلمان داشته و کیفیت کار آنان را کاهش و از طرفی به تجربه دیده شده می باشد که هر چه معلمان احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد و نسبت به کار خود متعهد تر باشند بایستی فشارهای بیشتری تحمل نمایند پس در این پژوهش کوشش شده برای حفظ سلامت معلمان، فشارهای روانی ناشی از شغل به معلمان و ارتباط آن با عملکردشان مورد شناسایی قرار گیرد و راه حل مناسب در حل و یا کاهش آن ارائه گردد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

در دنیای کنونی فشارهای روانی بخش عمده ای از زندگی افراد را در محیط کار و اجتماع و خانواده تحت تأثیر خویش قرار داده می باشد شناخت فشار روانی و تأثیر آن در ابعاد گوناگون زندگی بشر، اعم از فردی، شغلی و خانوادگی و نیز سلامت جسمی مانند مباحثی می باشد که نظر کارشناسان و متخصصان را جلب کرده می باشد.

فشار روانی بیش از حد، تأثیر منفی در زندگی فردی و در محیط کار، بر سازمان دارد و از آن به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی نام برده شده می باشد و زیرا معلمان از این قاعده مستثنی نیستند به عنوان یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر فشار روانی می توان از آنها نام برد. بدین معنی که فشار روانی بیش از حد معلمان می تواند اثرات مخرب بر عملکرد و کارایی معلمان داشته و باعث کاهش بازده آنها گردد و زیرا آنها پرورش و تربیت انسانها را بر عهده دارند می توانند اثرات مخرب و جبران ناپذیری در  پی داشته باشد.

با شناخت عوامل فشارزا و سهم آنها در بهبود فعالیتها و عملکرد معلمان و اثربخشی مدارس، می توان گامی در جهت رفع یا کاهش و یا حد اعتدال فشار روانی برداشت و این مهم بدست نمی آید مگر با انجام تحقیقات فراوان در زمینه شناسایی عوامل مخل سلامت روانی و راههای پیشگیری و مبارزه با آن.

پژوهشگر به دلیل اشتغال به کار در مدارس مقطع ابتدایی و حساسیت شغلی معلمان در کارکنان آموزشی که در تماس مستقیم با دانش آموزان می باشند به اهمیت این مسئله پی برده می باشد که در صورت وجود استرس در بین معلمان آموزشی بستری فراهم می آید که این استرس و عوامل و عواقب ناشی از آن به دانش آموزان انتقال یابد و آنان از اثرات مخرب ناشی از وجود این اختلال متضرر شوند به همین دلیل به مطالعه و پژوهش در زمینه شناسایی عوامل استرس زای شغلی و ارتباط آن با عملکرد معلمان پرداخته می باشد.

فرضیه های پژوهش

 • بین استرس شغلی و اندازه حضور معلمان در مدرسه ارتباط هست.
 • بین استرس شغلی و امنیت محیط کار معلمان ارتباط هست.
 • بین فشار (استرس) شغلی و کمیت کار معلمان همبستگی هست.
 • بین استرس شغلی و کیفیت کار معلمان همبستگی معکوس هست؟
 • بین فشار شغلی و بهداشت روانی معلمان ارتباط معنی دار هست؟

سئوالات فرضیه

 • تا چه اندازه به استرس شغلی و اندازه حضور معلمان در مدرسه ارتباط هست؟
 • آیا بین استرس شغلی و امنیت محیط کار معلمان ارتباط هست؟
 • تا چه حد بین فشار شغلی و کمیت کار معلمان ارتباط (همبستگی) هست؟
 • آیا بین استرس شغلی و کیفیت کار معلمان همبستگی معکوس هست؟
 • تا چه حد بین فشار شغلی و بهداشت روانی معلما ارتباط معنی دار هست؟

اهداف کلی پژوهش

مطالعه تأثیر استرس شغلی بر عملکرد معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی ناحیه 3 استان کرمانشاه

اهداف جزئی پژوهش

 • هدف اصلی شناسایی ارتباط بین فشار روانی و عملکرد (اندازه حضور، کیفیت و کمیت کار) معلمان می باشد.
 • تعیین عوامل ایجاد کننده فشارزایی شغلی معلمان بر اساس رتبه و اهمیت.
 • کمک به معلمان در جهت پیشرفت روانی و همچنین گسترش بهداشت روانی در محیط کار.

تعداد صفحه :69

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد :اثربخشی زوج درمانی شناختی – رفتاری گروهی بر پربارسازی روابط زناشویی