دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک          

گروه فنی  مهندسی

 

«گزارش نهایی طرح پژوهشی»

 

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

 

مجری:

 

سال اجرا: 1394 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسئله: 3

1-3 تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران. 4

1-3-1 بشر وفضا 4

1-3-2 تعلیم و تربیت در ایران باستان. 4

1-3-3 اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان. 4

1-3-4 محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان. 5

1-3-5 هدف از آموزش و پرورش.. 6

1-3-5-1 انواع آموزش.. 6

1-3-6 ارتباط بین دانشگاه ها 6

1-3-7 ارتباط دانشکده با شهر 7

1-3-9 نتیجه. 7

1-4 تقسیم بندی فضاهای آموزشی. 7

1-5 سابقه ی آموزش عالی در ایران. 8

1-6  سابقه آموزش عالی در استان همدان. 11

1-7 دانشگاه آزاد اسلامی. 12

1-8 سابقه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور 13

1-9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 13

1-10 آموزش سنتی معماری. 14

فصل دوم. 15

2-1 دانشگاه هاروارد 16

2-2 تاریخچه دانشگاه هاروارد 16

2-2-1 امور تشکیلاتی و اداری. 17

2-3 دانشگاه هاروارد 1646. 17

2-3-1 موزه‌ها و کتاب‌خانه دانشگاه 20

2-3-2 نتیجه گیری(دانشگاه هاروارد) 20

2-4 باهاوس.. 24

2-5 دستاورد های باهاس.. 28

2-6 مطالعه نمونه اهای داخلی. 29

2-6-1 پردیس هنرهای زیبا 29

2-6-2 تاریخچه. 29

2-6-3 فعالیت های آموزشی. 30

2-6-4 امکانات آموزشی. 30

2-6-5 مدرسه ی ایرانشهـــــر 30

2-6-6 تاریخچه ساختمان دبیرستان. 31

2-6-7 نوع بهره برداری و خصوصیتهای بارز بنا 32

2-6-8 تحلیل  مدرسه ی ایرانشهـــــر: 33

2-7 مدرسه قدسیه ی اصفهان. 39

2-8 تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان. 41

2-9 نتیجه گیری. 42

فصل سوم. 44

3-1 ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری. 45

3-1-1 عملکرد ها 45

3-2 آموزشی-تئوری. 45

3-2-1 کلاس درس.. 45

3-3 آموزشی-عملی. 49

3-3-1 آتلیه ها: 49

3-4 کارگاه ها 51

3-5 بخش فرهنگی-رفاهی. 53

3-5-1 کتابخانه. 53

3-5-2 سالن مطالعه. 54

3-5-3 محل برگه دان. 54

3-5-4 مخزن کتاب.. 55

3-5-5 نماز خانه. 56

3-5-5-1 وضو خانه. 56

3-5-6 فضای نمازخانه. 56

3-5-7 سالن اجتماعات.. 56

3-5-7-1 فضای سالن. 56

3-5-8 سالن انتظار 57

3-5-9 بخش اداری. 57

3-5-9-1 اتاق رئیس دانشگاه 57

3-5-10 اتاق معاون. 58

3-5-11 معاون آموزشی. 58

3-5-12 مالی(حسابداری) 58

3-6 فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری. 59

3-6-1 فضاهای ارتباطی افقی. 59

3-6-2 محدوده گام. 60

3-6-6 فضاهای ارتباطی عمودی. 60

3-7 آمفی تئاتر 60

3-8 کتابخانه. 62

3-9 محاسبه سرانه ی آموزشی. 64

3-9-1 سرانه ی اتاق اساتید. 65

3-9-2 بخش آموزشی. 65

3-10 جمعیت هیأت علمی – کارکنان –  وخدمات.. 66

3-10-1 بخش آموزشـــــی. 68

3-11کمک آموزشـــــی. 69

3-12 اداری عمومی. 71

3-12-1 خدماتی. 71

3-12-4 بخش آموزشی. 72

فصل چهارم. 74

4-1 چکیده 75

4-1-1 فرهنگ.. 75

4-2 اقلیم و معماری. 76

4-3 سنن اجتماعی و قومی در معماری. 76

4-4-1 قسمت بیرونی. 77

4-4-2 قسمت اندرونی. 78

4-5 هشتی سازی در بناهای مسکونی. 80

4-6 اثر معماری سنتی بر حرارت محیط. 82

4-7 اقلیم و معماری. 85

4-8 تابش آفتاب.. 86

4-10 اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف آن. 87

4-11 تأثیر پشت بام در دمای ساختمان. 89

4-12 ارتفاع فضاها 91

4-13 اثر تابش خورشید. 92

4-14 تأثیر سایه بان بر روی پنجره 93

4-15 اثر سایه بان های متحرک.. 93

4-16 اثر رطوبت در ساختمان. 94

4-17 اثرات آب باران در ساختمان. 95

4-18 اثر باد بر ساختمان. 95

4-19 تقلیل دادن شدت باد 96

4-20 اقلیم شناسی ایران. 98

4-21 معماری بومی اقلیم سرد 98

4-22 ناحیه سرد 99

4-23 معماری مناطق سرد 99

4-24 فرم ساختمان و اقلیم. 100

4-25 ورودی. 103

4-26 آب در بنا 104

4-27 بهره گیری در حمام. 105

4-28 خانه رهبری، تبریز 105

فصل پنجم. 126

5-1 مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، بازپرداخت میراث و خاک.. 127

5-2 اتووود کلاسیک ـ موسسه ی امور اداری هنر: احمدآباد (هندوستان) ـ لویی کان. 136

فصل ششم. 157

6-1 خصوصیات اقلیمی. 158

6-1-1 خصوصیات کلی شهرستان ملایر 158

6-1-1-1 ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی. 158

6-1-2 تقسیمات کشوری. 158

6-1-3 ناهمواری ها 158

6-2 ویژگی های اقلیمی. 159

6-3 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی. 159

6-4 مطالعات سیاسی – اقتصادی. 160

6-5 ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر 161

6-6 سواد 162

6-7 نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان. 163

6-8 نقشه ی دسترسی های استان همدان. 164

6-9 نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر 165

6-10 تابش آفتاب: 166

6-11 فرم ساختمان در اقلیم مناطق سردسیر 167

6-12 نتیجه معماری از مطالعات اقلیمی. 174

6-13 معرفی و تحلیل سایت.. 175

6-13-1 موقعیت پروژه نسبت به ساختمان های اطراف.. 176

6-13-2 باد های منطقه. 177

6-14 تابش نور خورشید. 178

6-14-1 تابش آفتاب.. 179

6-14-2 دما 180

6-14-3 صوت.. 181

6-14-4 انطباق مکان واحد آموزشی با استانداردهای آموزشی. 181

6-14-5 مکانیابی کاربریهای آموزشی وشعاع دسترسی. 182

6-14-6 دسترسی. 182

6-14-7 دسترسی پیاده( بدون وسیله نقلیه) 182

6-14-8 دسترسی سواره 183

6-14-9 کاربری آموزشی و کاربریهای دیگر 183

6-14-10 شیب منطقه: 185

6-14-11 مطالعه منطقه از لحاظ گسل های منطقه: 186

6-14-12 ریزش کوه و بهمن: 186

6-14-13 مطالعه باد های منطقه: 186

6-14-14 صوت: 187

6-14-15 دسترسی: 187

6-14-16 دسترسی پیاده و سواره: 187

6-14-17 کاربری آموزشی و فرهنگی: 187

6-14-18 کاربری آموزشی و فضای سبز: 188

فصل هفتم. 189

فصل هشتم. 190

8-1 تأسیسات.. 191

8-2 فواید بهره گیری از سیستم گرمایش کفی. 191

8-3  تهویه. 198

8-4  فاضلاب.. 199

8-5 سیستم اطفاء و اعلام حریق. 200

8-6  سقف کاذب.. 201

8-7 انواع سقف کاذب.. 201

8-8 درزهای انبساط و انقطاع. 201

8-9 آکوستیک.. 202

8-10 سیستم صوتی. 202

8-11 تهویه مرکزی. 202

8-12  نورپردازی و روشنایی سالن ها 203

8-13 سازه 205

8-14 معرفی و چگونگی اجرای سقف کوبیاکس.. 205

8-15 مفهوم کوبیاکس.. 206

8-16 انواع کیج ماژول: 206

8-16-2 قابلیت های دیگر کوبیاکس.. 209

8-16-3  روش اجرای کوبیاکس.. 210

8-16-4 دال تخت کوبیاکس: 216

8-17 ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی. 218

منابع و ماخذ. 219

منابع فارسی. 220

منابع لاتین. 222

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

فهرست شکل ها (نمودارها)

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

چکیده

این پایان نامه در راستای در نظر داشتن سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این پژوهش، تأثیر و جایگاه اقلیم وبا در نظر داشتن رویکرد بومی شهرستان بوده، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی نقش هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی بندرعباس

روش پژوهش در این پژوهش مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی می باشد. این پژوهش به این نتیجه دست یافته می باشد که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. به بیانی دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی بشر، به گونه ای که باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری گردد تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی گردد. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، بایستی به دنبال معنا بود و اصولی را که متضمن رشد، تکامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط می باشد، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری می باشد که به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

واژگان کلیدی: طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملایر

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 مقدمه

کوشش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این پژوهش دنبال می گردد، انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند، آن چیز که که در این مجال بالتبع هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده می باشد، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومی می باشد.

ضرورت در نظر داشتن این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به گونه خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده می باشد بیشتر مشخص می گردد. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن نظاره نمود آن دیسیپلین معماری می باشد. برای مقابله با این معضل بایستی معماری گذشته را درک و منطبق بر شرایط امروزی نمود. با در نظر داشتن رشد شهرنشینان دیگر مانند گذشته و به روش های سنتی نمی توانیم بناهای معماری خلق کنیم زیرا هم نیاز ما از فضاهای معماری عوض شده اند و هم روشهای ساخت سنتی پاسخگو نیستند، اما می توان با در نظر داشتن فناوری های جدید معماری بومی را به زبان امروز ترجمه و تبدیل نمود. چگونگی به کارگیری اصول، مبانی و الگوهای معماری ایرانی و تبدیل آنها به خط و طرح ؛ پایان بخش موضوعات نظری استاد میر میران می باشد. از نظر او اگر چه ما در معماری ایرانی ترکیب و تکثیر اشکال و پیچیدگی آنها را داریم اما می توان به اصول و مبانی و الگوهایی دست پیدا نمود که حضور دائم در معماری داشته و با صورتهای گوناگون و تکامل یافته، خود را نشان داده اند. شناخت گذشته موجب درک زمان حال می باشد در حالیکه آینده بازتاب گذشته ای می باشد که زمان حال آنرا مشروط کرده باشد.

 

 

1-2 اظهار مسئله:

امروزه با هرکس درمورد معماری بومی به گفت و گو نشینیم بی اختیار به ورق زدن دفتری می پردازند که سخن ها و شکل هایی از گذشته در آن نوشته آمده و منقوش اند. امروزه همه به معماری بومی به عنوان میراثی از گذشته ها می نگرند، و حتی این شک را به خود راه نمی دهند که آنان نیز همین امروز هم می توانند زاینده معماری ای باشند حاوی آن دسته از زیبایی ها و جاذبه ها و ترنم ها که این عنوان به خاطر می آورد. معماری بومی چیزی نیست که ما نتوانیم امروزه بیافرینیم، و چیزی نیست که دیگران بسیار پیش از ما ساخته و دیگر کسی  را توان آفرینش نباشد. معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای شهری که در سرزمینی معین گرد هم آمده اند و با هماهنگی هایی که در زمینه شکل، زمینه حجم گذاری یا، » پلان و لومتریک» در زمینه کاربری، در زمینه رنگ آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و… هماهنگی هایی را در بر دارند.

معماری گذشته ما دارای هویت بوده زیرا که متناسب با فرهنگ،اقلیم، کاربران و منطقه طراحی می گردید، که در آن آرامش و راحتی احساس می گردید اما امروزه هیچ رنگ و بویی از این معماری و خطوط در ساختمانها نظاره نمی گردد. معماری امروز نه تنها انعکاس دهنده فاکتورهای بومی، محله ای، منطقه ای و اقلیمی سایت خود نیست بلکه از پتانسیل های فرهنگ اقتصادی نیز بی بهره می باشد. بی شک این معماری نه تنها هویت بومی و محله ای را تقویت نمی کند بلکه در مسیر حرکت جهانی تک قطبی و یک صدا و یک فرهنگ در حال حرکت می باشد.در صورت عدم درک فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی فضا، فضا را به درستی نفهمیده یا در آن احساس راحتی نخواهیم نمود. در اینصورت از « ناهمخوانی فضا با بشر» سخن به میان می آید. نا همخوانی فضا با بشر موجبات عدم ارتباط یا اشکال ارتباط آن دو را فراهم می آورد و بین فرد و فضا ناهمخوانی عامل هویتی پیدا نمی گردد. در صورت عدم ارتباط مابین فرد و فضا فرد با حادثه ای به نام« بحران هویت» مواجه می گردد. مردم به فضاهای هویت مند نیاز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند.

1-3 تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

1-3-1 بشر وفضا

روابط میان موجودات زنده و فضایی که در آن به زندگی و کار و تحصیلات مشغول می باشد این گونه نیست که به گونه غریزی شکل گرفته باشد بلکه بیشتر اکتسابی می باشد و به گونه ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهای خطری نوع واکنش انسانها را نسبت به پدیده ها و وقایع جهان به طوری که توسط پیشینیان و یا اجدادشان شکل گرفته می باشد از قبل شکل گیری می گردد مانند ترس از تاریکی ترس از بلندی. بیم از تنهایی همگی از تجربیات پیشینیان نشأت گرفته و به فرد می رسد.شکل گیری های  فردی می باشد که قالب های شکل گرفته رفتاری جامعه را نشان می دهد.

1-3-2 تعلیم و تربیت در ایران باستان

در ایران باستان وضع به خصوصی وجود داشت و تعلیم و تربیت در زمان ها و دوره های مختلف در مکان هایی متفاوت انجام می گرفته می باشد به گونه مثال در زمان هخامنشیان در خانواده آتشکده و آموزشکده های درباری و در زمان سامانیان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده می شده می باشد (میر شکرایی ش 13و14)

تعداد صفحات:235

 

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com