عنوان : طراحی و ساخت آنتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی با بهره گیری ازاستاب باند عریض در فرکانس مرکزی 2GHz


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
به دلیل مزایایی که آنتنهای با پچ کوچکتر در یک فرکانس معین در مقایسه با آنتنهای
 
مایکرواستریپ مربعی و دایروی دارند ، در سالیان اخیر طراحی آنتنهای مایکرواستریپ مثلثی
 
مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد طراحی های معمول در آنتنهای مایکرواستریپ یکسو
 
تغذیه با پلاریزاسیون دایروی شامل بهره گیری از پچ مثلثی تقریباً متساوی الاضلاع ، پچ مثلث
 
متساوی الاضلاع با یک شکاف ، یک شیار افقی در داخل پچ و یا با بهره گیری از استاب بر روی
 
یکی از اضلاع پچ می باشد . در طراحی آنتن با پلاریزاسیون دایروی در حالت بهره گیری از مثلث
 
تقریباً متساوی الاضلاع تحریک و ایجاد دو مود متعامد در مود تشدید بسیار حساس به ابعاد
 
آنتن و موقعیت نقطه تغذیه همانند پچهای تقریباً مربعی و تقریباً دایروی می باشد و در نتیجه
 
تولید و ساخت آن به دلیل نیاز به دقت بالا بسیار مشکل می باشد در طراحی با بهره گیری از پچ
 
مثلثی در سه حالت دیگر ، تلرانس ساخت بهتر از حالت اول بوده اما با این حال بهره گیری از
 
استاب به دلیل آسان بودن تنظیم طول آن برای جبران خطاهای احتمالی ناشی از فرایند
 
تولید و تلرانسهای زمینه دی الکتریک بر حالتهای قبلی مزیت دارد . عیب این روش بلند بود
 
طول استاب که وسط یکی از اضلاع واقع می باشد ( حدود 1/3 طول ضلع مثلث ) می باشد [1]
 
در این پایان نامه به جای استاب باند باریک [1] ازیک استاب باند عریض مثلثی بهره گیری شده
 
می باشد و کوشش گردیده تأثیر آن در پهنای باند و دیگر مشخصه های آنتن مایکرواستریپ با
 
استاب باند باریک مقایسه گردد .
 
» مقدمه «
 
 
از زمانی که خطوط مایکرواستریپ در مایکرویو به کار رفت ، دیده می گردید که مقداری از توانی
 
که به خط وارد می گردد به صورت تشعشع تلف می گردد .  به همین دلیل ساختار آنتن
 
مایکرواستریپ ابداع گردید .
 
نخستین تحقیقات در زمینه آنتن مایکرواستریپ ( مدار چاپی ) در آمریکا توسط Deschamps در سال . 1953 و در فرانسه Baissiont و Gutton در سال 1955 منتشر گردید .
اما عملاً زمان زیادی حدود 20 سال زمان صرف گردید تا در سال 1970 توسط Mowell و Munson
 
اولین آنتن ساخته گردید که به مرور زمان با تحقیقات زیادی که در مورد آرایه های این نوع آنتن
 
انجام گرفت انواع مختلفی از آنها بدست آمده می باشد . بعضی از انواع این آنتن ها نظیر دی پل چاپی .
 
شکافی چاپی ، دی پل خم شده چاپی قبل از طرح ایده آنتن های مدار چاپی ساخته شده بودند .
 
سپس با عنوان شدن این موضوع آنتنهای بالا نیز با کمی تغییر در این ساختار به کار گرفته شدند .
 
آنتنهای مایکرواستریپ با در نظر داشتن مزایای زیادی مانند قیمت پایین سازگاری با مدارات چاپی وزن و
 
حجم کم ، ساخت آسان ، باعث شده که به مرور زمان کاربردهای فراوانی در میان آنتنهای
 
مایکروویو داشته باشد .
 
آنتنهای مایکرواستریپ نسبت به آنتنهای دیگر مزایای زیادی دارند . مزایای اصلی آن عبارتند
 
از :
 
-1 به دلیل نازک بودن قطر این آنتن می تواند به راحتی بر روی بدنه هواپیما و ماهواره یا
 
موشک نصب گردد .
 
-2 سطح مقطع پراکندگی آن کم می باشد .
 
-3 با تغییر محل تغذیه می توان پلاریزاسیونهای مختلف خطی ، دایره ای راست گرد و چپ
 
گرد را به وجودآورد .
 
-4 حجم کم و وزن کم این نوع آنتن
 
-5 هزینه ناچیز ساخت این آنتنها به گونه انبوه
 
-6 این نوع آنتن با چند فرکانس کار ( ( Dual frequency قابل ساخت می باشد .
 
-7 به دلیل سازگاری با مدارات مخابراتی و قابلیت ساخت این نوع آنتن روی بردها ، مجموعه
 
مدارها و آنتن را در یکجا می توان جمع نمود
 
-8 خط تغذیه و شبکه تطبیق همزمان با ساخت آنتن قابل ساخت می باشد .
 
این مزایا باعث گردیده که کاربرد این نوع آنتن در رنج فرکانس 100MHz  –  50GH z
 
گسترش یابد .
 
اما این آنتنها دارای محدودیت های اساسی نیز می باشند که از مهمترین آن می توان به
 
پهنای باند باریک آن تصریح نمود . این پهنای باند به فاصله بین المان تشعشع کننده و صفحه زمین
 
وابسته می باشد . هر چه فاصله کمتر باشد پهنای باند نیز کمتر خواهد بود .
 
توان تشعشعی آنتن مایکرواستریپ ارتباطی به ضخامت لایه عایق ندارد و مستقل از آن می
 
باشد . یکی دیگر از محدودیت های مهم این نوع آنتنها تلفات خطوط تغذیه می باشد . شبکه تغذیه این
 
نوع آنتنها معمولاً همراه با المان تشعشع کننده بر روی لایه عایق چاپ می شوند . که باعث افزایش
 
تلفات توان می گردد .
 
انتقال و تلف شدن توان به علت وجود امواج سطحی در لایه عایق از یک خط به خط دیگر
 
یکی از محدودیت ها و عیوب آنتن مایکرو استریپ می باشد .
 
به گونه کلی می توان معایب آنتن مایکرو استریپ را به صورت زیر اختصار نمود :
 
-1 محدودیت و داشتن حداکثر گین قابل دسترس از آنتن در حدود 20dB
 
-2 پهنای باند باریک
 
-3 بین خط تغذیه و تشعشع کننده ، ایزولاسیون کمی هست .
 
-4 توان خروجی پایین .
 
-5 تلفات بالا که در نتیجه باعث کاهش گین می گردد .
 
-6 تحریک شدن امواج سطحی .
 
کلیات
 
هدف :
 
با در نظر داشتن مزایای آنتنهای مایکرو استریپ که در مورد آنها بحث گردید از قبیل حجم کم
 
سادگی ساخت قیمت پایین کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع نظامی و تجاری پیدا کرده می باشد از
 
این رو در سالیان اخیر تحقیقات بسیار زیادی در ساخت انواع مختلف آنتنهای مایکرو استریپ
 
صورت گرفته می باشد و در حال حاضر شاهد تنوع بسیار زیادی از نظر ساختمان و نوع کاربرد آن
 
هستیم .
 
یکی از کاربردهای آنتن مایکرو استریپ که مورد علاقه دانشمندان واقع گردیده ارسال
 
امواج مایکرو ویو با پلاریزاسیون دایروی می باشد که مطالعات وسیعی جهت حصول این امر بر روی
 
پچهای دایروی و مربعی صورت پذیرفته و مقالات زیادی در این زمینه موجود می باشد. متاسفانه
 
مقالات بسیار اندکی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی با پچ مثلثی در مجلات معتبر دنیا می توان
 
پیدا نمود .
 
با در نظر داشتن این که مشخصه پچهای مثلثی تقریبا شبیه به پچهای مربعی بوده و اندازه آن
 
کوچکتر از پچهای مربعی می باشد در اینجا کوشش شده رفتار این پچ جهت تولید پلاریزاسیون دایروی
 
با یک استاب باند عریض بر روی یکی از اضلاع و تنها با بهره گیری از یک نقطه برای تغذیه مطالعه
 
گردد.
 
پیشینه پژوهش :
 
همانطور که در بالا ذکر گردید تحقیقات بسیار معدودی بر روی پچهای مثلثی یک سو
 
تغذیه برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی انجام گرفته می باشد. اولین مطالعات برای این مقصود توسط
 
آقای Suzuki ارائه شده می باشد . [8 ] وی توانسته می باشد با تغییر اندکی بر روی اندازه دو ضلع از مثلث
 
متساوی الاضلاع و تعیین نقطه مناسب برای تغذیه آنتن امواج با پلاریزاسیون دایروی تولید کند.
 
تحقیقات بعدی توسط Jui-Han-Lu و همکارانش صورت گرفته می باشد.  آنها برای تولید
 
پلاریزاسیون دایروی ایجاد شکاف بر روی یکی از اضلاع مثلث و یا سطح داخلی پچ و نیز با افزودن
 
استاب باند باریک و با ایجاد اغتشاش ( perturbation) را مورد مطالعه قرار داده اند.
 
روش کار و پژوهش :
 
در این پژوهش یکاستاب باند عریض جایگزین استاب باریک ارائه شده توسط Jui-Han-
 
Lu در مقاله [1] گردیده و سپس تاثیر استاب جدید بر روی نسبت محوری , نقطه تطبیق و سایر
 
مشخصه های آنتن مایکرو استریپ مطالعه شده می باشد .
 
روشهای مختلفی برای مطالعه آنتنهای مایکرو استریپ و بدست آوردن مشخصه های آنها
 
هست. یکی از این روشها بهره گیری از روش عددی اجزا محدود می باشد بنابر این آغاز آنتن با
 
بهره گیری از نرم افزار Ansoft HFSS شیبه سازی شده و سپس مشخصات آنتن ساخته شده را با
 
نتایج بدست آمده از شبیه سازی مقایسه کرده ایم.
 
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه : 201
قیمت : چهارده هزار تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد مهندسی برق: بررسی روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق