متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت، گروه بازارگانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

مدیریت بازاریابی – بازرگانی

عنوان:

انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی

 

استاد راهنما:

دکتر علیرضا امیرتیموری


استاد مشاور:

دکتر فدایی

 

تابستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته می باشد؛ به طوری که آن ها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند.یکی از دغدغه های مدیران سازمانها،آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست.یک روش رایج در اندازه گیری کارایی، محاسبه نسبت خروجی ها به ورودی هاست ، یعنی از یک نسبت برای ارزیابی عملکرد بهره گیری می کنیم. تحلیل پوششی داده ها(DEA) به محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با نسبت چندین ورودی و چندین خروجی می پردازد.در این بین واحد تصمیم گیری  (DMU)هایی وجود دارند که دارای ساختار شبکه ای دو مرحله ای می باشند. پژوهش حاضر با عنوان طراحی تولید در دوره فعالیت آینده با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها مربوط به یک دوره یکساله در سال 1390می باشد.هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد  که چگونه می توان با بهره گیری از تکنیک های غیرپارامتری برای دوره بعدی فعالیت سیستم های تولیدی هدف گذاری نمود به گونه ای که کارا یی آنها بهبود یابد.  نوع روش پژوهش توصیفی و با بهره گیری از استدلالهای ریاضی بوده،روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات ،اسناد و مدارک موجود در بانک بوده و مربوط به 30 شعبه از یکی از بانکهای تجاری استان گیلان می باشد. در این راستا با بررسیهای زیاد نسبت به تعیین شاخصهای موثر به عنوان ورودی و خروجی اقدام نموده ، سپس با بهره گیری از مدل CCR[1]، به شناسایی و ارزیابی عملکرد شعب بانک پرداخته گردید .نتایج نشان می دهد که 10 شعبه از 30 شعبه مورد مطالعه کارا بوده که شعبات ناکارا با الگو قرار دادن شعبات کارا می توانند نقاط اشکال خود را بهبود دهند و سپس با در نظر داشتن نتایج حاصل از نرم افزار تغییرات تقاضا را برای دوره بعدی پیش بینی نمودیم ،که به عنوان راهنمایی برای مدیر جهت تغییر شاخص ها در دوره بعدی فعالیت مورد بهره گیری قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، فرآیند دو مرحله ای، شاخص میانی، کارایی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

فهرست جدول‌ها 8

فهرست شکل‌‌ها و نمودارها 9

فصل 1-          مقدمه. 11

1-1-               سرآغاز. 11

1-2-                اظهار مسئله. 12

1-3-               اهمیت و ضرورت پژوهش.. 14

1-3-1-                  اهداف پژوهش.. 16

1-4-               مدل پژوهش.. 16

1-5-               پرسش های پژوهش.. 17

1-6-                تعاریف پژوهش.. 18

1-7-               قلمرو پژوهش.. 19

1-7-1-                 موضوعی.. 19

1-7-2-                 زمانی.. 19

1-7-3-                 مکانی.. 19

1-8-               متغیرها 19

1-8-1-                 ورودی ها 20

1-8-2-                 خروجی ها 20

1-8-3-                 روش جمع آوری داده ها 20

1-8-4-                 روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزار اندازه گیری.. 20

1-9-               ادبیات و پیشینه پژوهش.. 21

1-10-             ساختار پایان نامه. 25

فصل 2-             روش های پارامتری تحلیل کارایی… 27

2-1-               مقدمه. 27

2-2-                کارایی.. 28

2-2-1-                 کارایی مطلق.. 28

2-2-2-                 کارایی نسبی.. 29

2-3-               چرا ارزیابی می کنیم و چگونه ارزیای کنیم. 34

2-4-               روش های پارامتری برای تقریب تابع تولید. 37

2-5-               تابع کاب – داگلاس…. 42

فصل 3-             روش های غیر پارامتری و انواع مدل های آن.. 46

3-1-               مقدمه. 46

3-2-                فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP. 47

3-2-1-                 ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی.. 49

3-2-2-                 معضلات تصمیم گیری چندمعیاره 50

3-3-               روش تحلیل پوششی دادهها 52

3-3-1-                 حالت یک خروجی و یک ورودی.. 56

3-3-2-                 حالت دو ورودی و یک خروجی.. 60

3-3-3-                 حالت یک ورودی و دو خروجی.. 63

3-4-               تابع تولید. 67

3-5-               مجموعه امکان تولید. 68

3-5-1-                 خواص مجموعه امکان تولید. 68

3-6-               کارایی.. 69

3-7-               انواع مدل های DEA.. 71

3-7-1-                 مدل CCR.. 71

3-7-1-1                     ماهیت ورودی مدل CCR.. 71

3-7-1-2                     ماهیت خروجی مدل CCR.. 74

3-7-1-3                     فرم پوشش مدل CCR با ماهیت خروجی.. 74

3-7-1-4                     مجموعه مرجع و بهبود در کارایی.. 77

3-7-1-5                     قضایای کارایی CCR.. 78

3-7-2-                 مدل BCC.. 79

3-7-3-                 مدل جمعی.. 83

3-7-3-1                     خاصیت مدل جمعی.. 85

3-7-4-                  اندازه کارایی مبتنی بر متغیر های کمکی (SBM) 85

3-7-5-                  مدلهای FDH.. 86

3-7-5-1                     امتیازات مدل های FDH.. 87

3-7-5-2                     ایرادات مدل های FDH.. 87

3-8-                کاربرد های DEA.. 88

3-8-1-                 چند کاربرد: 89

3-8-1-1                     کاربرد در شرکتهای گاز: 89

3-8-1-2                     طرح ریزی تولید در شعب  بانک: 90

3-8-1-3                     ارزیابی عملکرد بانکها 90

3-8-1-4                     رستوران زنجیره ای در چین: 91

3-9-                مزایای تحلیل پوششی داده ها: 91

معایب تحلیل پوششی داده ها : 92

فصل 4-             یک کار عملی در الگوبرداری در بانکداری… 95

4-1-               مقدمه. 95

4-2-               روش پژوهش.. 96

4-3-               جامعه مورد مطالعه. 96

4-4-                روش گردآوری اطلاعات: 96

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی کارآیی زنجیره ی تأمین با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و مدل کارت امتیازی متوازن

4-5-               روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 96

4-6-               فرآیند ارزیابی عملکرد شعب در این پژوهش: 97

4-6-1-                 تعیین ورودی ها و خروجی ها: 97

4-6-1-1                     ورودی ها: 98

4-6-1-2                     خروجی ها: 98

4-6-2-                 محدوده زمانی.. 98

4-6-3-                 جامعه آماری.. 98

4-6-4-                 روش پژوهش.. 98

4-7-               انتخاب مدل DEA برای رسیدن به هدف: 99

4-7-1-                 روش پوششی CCR ورودی محور 99

4-7-2-                 روش پوششی CCR خروجی محور 99

4-8-               انتخاب نرم افزار برای حل مدل: 100

4-9-                تجزیه و تحلیل داده ها 101

4-9-1-                 تکنیک CCR.. 101

4-9-2-                 آمار کلی: 110

4-9-3-                  نمودار کارایی.. 112

فصل 5-             نتیجه گیری و پیشنهاد. 115

5-1-               مقدمه. 115

5-2-               پاسخ به پرسش های پژوهش…. 116

5-3-               پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج.. 116

5-4-               پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 117

5-5-               محدودیت ها: 117

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                      صفحه

جدول ‏3‑1: حالت یک خروجی و یک ورودی… 57

جدول ‏3‑2: کارایی… 59

جدول ‏3‑3: حالت دو ورودی و یک خروجی… 62

جدول ‏3‑4: حالت یک ورودی و دو خروجی… 64

جدول ‏4‑1: جدول مقادیر کمی ورودی ها و خرجیها مربوط به 10شعبه. 101

جدول ‏4‑2: وزن های حاصل از اجرای مدل CCR.. 102

جدول ‏4‑3: جدول شعب  مرجع شعب  ناکارا 103

جدول ‏4‑4: جدول الگو شعب  ناکارا 105

جدول ‏4‑5: جدول مقادیر کمبود و مازاد خروجی و ورودی… 106

جدول ‏4‑6: نقاط تصویرواحدهای تحت ارزیابی… 107

 

فهرست شکل‌‌ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل  ‏2‑1  : برازش یک تابع خطی… 41

شکل  ‏3‑1  : کارایی… 58

شکل  ‏3‑2  : رگرسیون آماری… 59

شکل  ‏3‑3  : بهبود شعبه A.. 61

شکل  ‏3‑4  : بهبود فروشگاه A.. 63

شکل  ‏3‑5  : بهبود. 65

شکل  ‏3‑6  : تابع تولید.. 69

شکل  ‏3‑7  : مجموعه امکان تولید مدل CCR.. 76

 

فصل 1-                    مقدمه

1-1- سرآغاز

به دلیل تأثیر بسیار مهم و اساسی بانک ها در اکثر فعالیت های اقتصادی، مطالعه عملکرد و سنجش کارایی هریک از بانک های موجود درسیستم بانکی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد .دراین پژوهش قصد داریم با سنجش کارایی و مشخص کردن شعبات کارا و ناکارا تغییرات ورودی هاوخروجی ها را برای دوره بعدی فعالیت پیش بینی نماییم به گونه ای که کارایی شعب  بهبود یابد.

آغاز در قالب یک مثال پیش بینی فعالیت وطراحی تولید را تبیین می دهیم.دانشگاهی را در نظر می گیریم .واحدهای دانشگاهی زیر نظر سازمان مرکزی فعالیت می کنندو مقادیر کمی ورودی و خروجی در گذشته و حال موجود می باشد.از تولیدات این دانشگاه می توان مقالات،کتب تالیف شده توسط اعضای هیئت علمی وغیره را نام برد.مدیر دانشگاه تصمیم می گیرد برای سال آینده بودجه ای را در اختیار هیئت علمی قرار دهد،پیش روی هیئت علمی موظف می باشد که تولیدات خود را زیاد کند،به گونه مثال موظف می باشد 10مقاله علمی ارائه دهد.پس تغییر تولید از حال به آینده و منابعی که بایستی تخصیص یابد معلوم می باشد.در این جا هدف ما از طراحی تولید این می باشد که منابع ورودی و خروجی را بین واحدهای دانشگاهی سرشکن نماییم،یعنی با فرض داشتن منابع و تغییرات تولید در دوره بعدی فعالیت هدف گذاری نماییم و عملکرد هر واحد دانشگاهی را در دوره بعدی فعالیت بهبود دهیم.

در این راستا آغاز در این بخش به تشریح موضوع و اظهار مسئله پرداخته وروش پژوهش، جامعه آماری، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو پژوهش و ابزار اندازه گیری داده های پژوهش را اظهار اظهار می نماییم.

1-2-         اظهار مسئله

در پی تعالی و تکامل دانش بشر در علم اقتصاد، مفهوم کارایی توسعه یافته و در دو دهه اخیر، اندازه گیری آن نیز برمبنای تئوری های مختلف امکان پذیر و عملی شده می باشد . در اقتصاد، کارایی به معنی تولید حداکثر ستانده ممکن با بهره گیری از اندازه معینی نهاده می باشد. کارایی سازمان های خدماتی را می توان به دو بخش کارایی درونی (بهره گیری کارا از منابع) و کارایی بیرونی (توانایی خلق درآمد) تقسیم نمود . کارایی درونی با کارایی هزینه در ارتباط می باشد ، به بیانی دیگر با بهبود کارایی درونی می توان هزینه ها را بیشتر کاهش داد. کارایی بیرونی نیز با کارایی درآمد مرتبط می باشد.

در نظر داشتن کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم میباشد. زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. پس بهره گیری کارا از منابع موجود برای این کشورها بسیار حیاتی می باشد. از طرفی دیگر در میان سازمان های مختلف محققین، بانک ها را به عنوان یکی از مهم تر ین نهاد های هر نظام اقتصادی دانسته اند. پس، با در نظر داشتن تأثیر مهم بانک ها در توسعه کشور و هم چنین تعدد شعب آن ها، اندازه گیری و مقایسه کارایی شعب بانک مهم می نماید.

اما روشهای جدید در برآوردن کارایی ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها DEA معطوف میدارد. در تحلیل پوششی داده ها نیازی به تعیین تابع توزیع و فرضیه سازی نیست. به صورتی که” تحلیل پوششی داده ها” با ساخت و حل n مدل، عملکرد n واحد را در قیاس با یکدیگر مطالعه نموده و هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا، بهینه می کند.

1- Cooper, Charnes, Rhodes

تعداد صفحه : 121

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***