متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

 

عنوان:

ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مطالعه موردی : شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد طالقانی

 

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر شهرام گیلانی نیا

 

پاییز 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل اول. 1

کلیات پژوهش… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مساله و موضوع پژوهش… 3

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش: 4

1-4 اهداف پژوهش.. 5

1-4-1 هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5 سوالات پژِوهش… 5

1-5-1 سوال اصلی پژوهش… 5

1-5-2 سوال های فرعی پژوهش… 5

1-6 فرضیه های پژوهش… 6

1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش… 6

1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش… 6

1-7 قلمرو زمانی پژوهش.. 6

1-8 قلمرو مکانی.. 6

1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… 6

فصل دوم. 9

مطالعه ادبیات پژوهش.. 9

2-1 مقدمه. 10

بخش اول : ادبیات پژوهش… 10

2-2 فرهنگ بازارمحوری چیست.. 10

2-3 مفهوم مشتری محوری.. 18

2-4 مفهوم رقیب محوری.. 20

2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای.. 21

2-6 عملکرد مالی چیست.. 21

2-6-1 معیارهای حسابداری.. 22

2-6-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 22

2-6-3 مفهوم سود. 22

2-6-4 مفهوم نقدینگی.. 23

2-6-5 مفهوم نرخ بازگشت سرمایه. 23

2-7 مفهوم تاثیر.. 24

2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار 25

بخش دوم : پیشینه ی پژوهش… 25

2-9 ارتباط ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی.. 25

بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش… 32

2-10 مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل پژوهش.. 32

فصل سوم. 39

روش اجرای پژوهش.. 39

3-1 مقدمه. 40

3-2 روش پژوهش… 40

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری.. 41

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 43

3-5 تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل. 45

3-5-1 فرهنگ بازار محوری.. 45

3-6 تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته. 46

3-6-1 عملکرد بازرگانی.. 46

3-6 روایی و پایایی پرسشنامه. 47

3-6-1 روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری.. 47

3-6-2 پایایی (اعتماد )ابزار اندازه گیری.. 49

3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 50

فصل چهارم. 53

تجزیه و تحلیل داده ها 53

4-1 مقدمه. 54

4-2 آزمون فرضیات.. 55

4-2-1 مطالعه و آزمون فرضیه فرعی اول. 55

4-2-2 مطالعه و آزمون فرضیه فرعی دوم. 56

4-2-3 مطالعه و آزمون فرضیه فرعی سوم. 57

2-4-4 مطالعه و آزمون فرضیه اصلی.. 58

فصل پنجم. 59

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59

5-1 اختصار. 60

5-1-1 سوال های فرعی پژوهش… 60

5-2 نتایج پژوهش… 61

5-3 بحث و تفسیر. 62

5-4 محدودیت های پژوهش… 62

5-5 پیشنهادات.. 62

فهرست منابع فارسی.. 65

فهرست منابع انگلیسی.. 65

« ضمائم». 69

« پرسشنامه». 69

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

بازاریابی یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت می باشد که وظیفه اصلی آن شناخت نیازها و خواسته های انسانی و رفع آنها از طریق فرآیند مبادله منابع می باشد . زیرا جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یکسو با نیازهای نامحدود بشر ها و از سوی دیگر با کمبود منابع مواجه می باشند و مدیران بایستی با این منابع محدود پاسخگوی نیازهای نامحدود افراد باشند. پس در اینجا دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد شتافته و با ابزارها و مهارت های مدیریتی کوشش در تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری می نماید .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی تأثیر بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی بر عملکرد اعضای هیأت علمی

در عصر رقابت کنونی که بازارها هر لحظه به رقابت آزاد و کامل نزدیک و نزدیک تر می شوند و هر لحظه تنوع موسسات ،محصولات افزوده می گردد ، بازارهایی موفق هستند که فرصت ها و تهدیدها را شناخته و با بهره گیری از مزیت های استراتژیک و برنامه ی استراتژیک بلندمدت ، کالاهای رقابتی تولید نموده و از این طریق در ارضای بهینه ی خواسته ها و نیازهای مشتریان گوی سبقت را از رقبا بربایند .

امروزه تأثیر مشتریان در سرنوشت موسسات بر کسی پوشیده نیست . در بازارهای بسیار رقابتی کنونی به جهت اهمیت والای خریداران در ادامه ی حیات و توسعه ی شرکت ها فقط بخش بازاریابی ، تضمین کننده ی فروش سودآور نیست بلکه بایستی همه ی دوایر و واحدهای سازمانی ، توجه ی خود را بر عملکرد مورد پسند مشتریان متمرکز کنند .

پس موسسات بازرگانی برای بهره وری و ماندگاری در بازار نیاز به استراتژی های بازاریابی دارند . اهمیت این استراتژی ها در حیات و بقای سازمان ها نظاره شده می باشد .

در کشور ما نیز فعالیت هایی برای برنامه ریزی و اجرای این استرتژی ها صورت گرفته و تاثیر آن بر عملکرد کسب و کار مورد سنجش قرار گرفته می باشد . در این پژوهش مطالعه فرهنگ بازار محوری به عنوان مهم ترین گرایش بازار یابی بر عملکرد بازرگانی در شرکت های صنایع تبدیلی مورد بحث و سنجش قرار می گیرد .

در فصل حاضر پرداختن به کلیات و تمامیت پژوهش ، طریقه نظر قرار گرفته می باشد . در آغاز ، مساله و موضوع پژوهش تفسیر و تعریف می گردد . سپس کلیاتی از تاریخچه ، ادبیات و نتایج تعدادی ازپژوهش های انجام گرفته ، اکناف موضوع (مساله ) پژوهش حاضر ، به ایجاز اظهار شده و در ادامه ، وجوب ، اهمیت و ضرورت پژوهش مورد تنقیب قرار می گیرد . در ادامه نیز اهداف پژوهش ، فرضیات و سوالات پژوهش به رشته تحریر در آمده می باشد . همچنین پس از موردها مزبور ،در ابانت روش انجام پژوهش ، قلمرو مکانی پژوهش (جامعه آماری ) ، قلمرو زمانی پژوهش ، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ، ابزار های گردآوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها کوشش نموده ، و نیز به تبیین واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش حاضر یعنی ؛ مطالعه ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی در صنایع تبدیلی استان گلستان می پردازیم.

تعداد صفحه : 89

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: رشته مدیریت