عنوان : بازآرایی وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در جهت  به حداقل رسانی  تلفات انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهـــر

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بازآرایی وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در جهت  به حداقل رسانی  تلفات انرژی

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: 

وحید بهجت

نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

علی عجمی اسفنگره

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش):
نکتۀ آغازین هر کار تحقیقی، سؤالی می باشد که ذهن را مشغول و پژوهشگر را وادار به تأمّل و اندیشیدن می کند.
بهبود ولتاژ و کاهش تلفات شبکه های توزیع ، مانند مسائل مهم مورد توجه شرکت های توزیع می باشد. اولین و مهم ترین سؤال این پژوهش این می باشد:  بازآرایی و اختصاص بهینه خازن در سیستم های توزیع انرژی برق تا چه اندازه در بهبود و کاهش تلفات و هزینه ها و تامین انژی قابل اطمینان در شبکه های توزیع  تأثیر دارند؟و مزایای این روش نسبت به روش های دیگر چه می باشد؟
ب-  اظهار مساله اساسی پژوهش به گونه کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، اظهار جنبه‌های مجهول و مبهم، اظهار متغیرهای مربوطه و مقصود از پژوهش):
سیستم توزیع انرژی  ارتباط بین سیستم انتقال و مصرف کننده نهایی را مستقر می سازد.و نزدیکترین بخش سیستم قدرت به مصرف کننده می باشد.بطور کلی پایین بودن سطح ولتاژ  و در نتیجه بالاتر بودن جریان در این سیستم ها نسبت به سیستم های انتقال ، داشتن ساختار شعاعی و گسترش پیچیدگی آنها ، تلفات الکتریکی یکی ازمشکلات آنها به شمار می رود.
امروزه کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع  مهمترین اولویت در طراحی وبهره برداری شبکه های برق کشور ها می باشد.جهت کاهش تلفات در سیستم های توزیع تدابیری اندیشه شده می باشد که از آن جمله  می توان به موردها زیر تصریح نمود:
  –  خازن گذاری در شبکه
   –  بالابردن سطح ولتا‍ژ
   –  مدیریت بار ترانسفورماتورهای توزیع
    –  اصلاح و نوسازی در شبکه
   –   تجدید پیکربندی شبکه های توزیع
خازن ها برای تامین توان راکتیو جهت حداقل کردن تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ مورد بهره گیری قرار می گیرد.
با خازن گذاری ، توان راکتیومورد نیاز توسط خازن ها تولید می گردد و به این طریق توان عبوری از خطوط کاهش می یابد و در نتیجه تلفات راکتیو و تلفات کل سیستم کاهش می یاید.از آنجایی که تمامی راه حل های ذکر گردیده مستلزم صرف وقت و هزینه زیا د می باشد ،پس اقتصادی ترین و سریع ترین راه حلی که امکان برطرف کردن معضلات مطرح شده را در اکثر موردها فراهم می آورد و نیز باعث بهره گیری حداکثر و بهینه از امکانات موجود می گردد،تجدید پیکربندی یا بازآرایی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات ،درصورت امکان می باشد.
روش باز آرایی شبکه های توزیع  نیازی به نصب و راه اندازی وسائل جدید در شبکه ندارد و با همان وسائل و کلیدهای موجود به صورتی ساده و کم هزینه تلفات را کاهش میدهد.معمولاً در هر شبکه توزیع تعدادی کلید حالت عادی باز و تعدادی کلید حالت عادی بسته هست با بستن بعضی از کلیدهای باز و باز کردن همان تعداد کلید بسته، می توان مسیر پخش توان در شبکه توزیع را به گونه ای عوض کرد که تلفات سیستم کاهش یابد
بازآرایی در شبکه های توزیع در واقع تغییر توپولوژی شبکه می باشد.که باحفظ ساختار شعاعی شبکه به مقصود بهبود وضعیت سیستم انجام می شود .که با تغییر مناسب وضعیت کلید های سیستم می توان به آن هدف رسید.یعنی: تجدید پیکربندی یا بازآرایی شبکه توزیع به مقصود کم کردن تلفات عبارت می باشد از،تغییر ساختار و وضعیت کلید های شبکه توزیع بگونه ای که تلفات توان در شبکه کم گردد ، و ثانیأ ساختار شعاعی شبکه حفظ گردد ،که این امر با تغییرمناسب در وضعیت کلید های سیستم پژوهش می یابد.در این پایان نامه بکار گیری ترکیبی و همزمان بازآرایی و خازن گذاری بهینه مد نظر می باشد که با بهره گیری از این روش می توانیم به نتایج مطلوبتری دست یابیم.
با در نظر داشتن گسترش شبکه های توزیع و پیچیده شدن ارتباطات در این شبکه ها بهره گیری از تکیک های هوشمند اجتناب ناپذیر می باشد .در این پایان نامه از الگوریتم ژنتیک به مقصود جایابی بهینه خازن ها و  یافتن کلید هایی که با تغییر وضعیت آنها (باز/بسته بودن)بازآرایی بهینه انجام گیرد بهره گیری شده می باشد.
مقصود از این پژوهش عبارت می باشد از:
الف- بکار گیری  بازآرایی و جایابی بهینه خازن می توانند بطور چشم گیری به کاهش تلفات در شبکه های توزیع کمک کنند.
ب- بهره گیری از متد های هوشمند همچون الگوریتم ژنتیک جهت دست یابی به بهینه ترین نتایج .
ج- کاهش تلفات و هزینه ها،  بهبود پروفیل ولتاژ ، ضریب توان و پایداری سیستم.
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (اظهار مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع پژوهش و نتایج آن‌ها و مرور ادبیات و چارچوب نظری پژوهش):
در داخل و خارج کشور تحقیقات در مورد بازآرایی و خازن گذاری به صورت مجزا و با بهره گیری از متد های هوشمندی زیرا الگوریتم ژنیگ ، الگوریتم کلونی مورچه ها و PSO   و …. صورت گرفته  می باشد  اما   هدف اصلی از ارائه این پایان نامه بکارگیری بازآرایی و خازن گذاری در ترکیب های مختلف و بطور همزمان با رعایت محدودیت موجود در شبکه  با بهره گیری از روش های جدید و الگوریتم های هوشمند همچون الگوریتم ژنتیک می باشد.آمار و گزارش ها نشان می دهد که دلیل عمده کاهش ولتاژ و افزایش تلفات ، مکان غیر بهینه ای می باشد که برای نصب سکسیونرو خازن در سیستم های توزیع در نظر گرفته می گردد.مساله کاهش تلفات و بهبود کارایی تحویل انرژی الکتریکی سیستم قدرت عمدتأ به بخش توزیع الکتریکی بر می گردد.وضعیت سکسیونر ها و مکان بهینه خازن ها به تنهایی ، تأثیر مهمی در بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم اعمال می کنند.از این رو تعداد ، مکان و وضعیت آنها بایستی بطور هوشمندانه و مناسبی تعیین شوند.الگوریتم ها و روش های متعددی برای تعیین تعداد و مکان بهینه سکسیونر در شبکه توزیع هوایی ارائه شده می باشد.در سال 1989 برای اولین بار آقایان M.Baran و F.Wu در روش پیشنهادی خود تعویض شاخه را برای آرایش بهینه مطرح کردند. در این روش آغاز کلیه کلیدهای باز بسته شده سپس جستجو جهت یافتن حلقه ای که بیشترین تلفات را ایجاد می کند انجام می گیرد. در حلقه منتخب شاخه ای که بیشترین تلفات را ایجاد کند باز می گردد. به همین ترتیب تا آخرین حلقه برنامه اجرا می گردد.
در مرجع [1] یک روش موثر با بهره گیری از شبیه سازی جایابی خازن و بازآرایی فیدر در جهت مینیمم سازی  تلفات توان وبهبود پروفیل ولتاژ در سیستم های توزیع شعاعی ارائه شده می باشد.در این منبع با در نظر گرفتن ناهمزمانی بار ، یک روش بهینه سازی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک جهت تعیین اندازه و موقعیت خازن های ثابت و سوئیچ پذیر پیشنهاد می گردد. کاهش تلفات انرژی و قدرت به همراه هزینه های خازن در فرمولبندی مسئله  مورد نظر قرار گرفته شده می باشد..روش پییشنهادی با بکارگیری هم زمان جایابی خازن و باز آرایی فیدر می تواند در حدود 10% انرژی بیشتری را تولید و کاهش تلفات پیک را داشته باشد .
تعداد صفحه : 19
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق قدرت:ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی برق