متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : مطالعه تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس  علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

با ورود به هزاره سوم میلادی دانش تجربی نو و پیشرفت های فناوری، این امکان را فراهم ساخته می باشد که بازنمایی ذهنی از کره زمین به « دهکده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل حاد اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و در مجموع بهرمندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس گردد(مشایخ، 1381،ص1).

بدیهی می باشد متناسب با فرآیند جهانی شدن نوع نگاه به آموزش و پرورش با آن چیز که در تفکر سنتی غالب می باشد تفاوت دارد.آموزش و پرورش بایستی به فراگیران در ارتقای خود پرورشی از طریق خلاقیت توانایی تصمیم گیری سریع- عادات آموزشی و خود آگاهی یاری رساند(قربانی و همکاران ،1382،ص2).

از انجایی که آموزش وپرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی تأثیر تعیین کننده ای داشته و انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه امروز آماده سازد و با در نظر داشتن اهمیت علوم پایه آگاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی ، چگونگی خلق آن و وابستگی به آن نه تنها برای دانشمندان بلکه برای همه ما بخش عمده ای از آموزش را تشکیل میدهد(به نقل از وین هارلن ،ترجمه سعیدی ،1375،ص16).

معلمان کارآمد دارای کلاسهای مطلوب، سازمان یافته و پربارند. برعکس، معلمان ناموفق برای فراهم آوردن شرایطی که به رفتار متناسب و پربار منتهی گردد مشکل دارند. شاید مهمترین تفاوت آنها، توانایی معلم کارآمد می باشد معلمان کارآمد نسبت به آن چیز که در کلاس ایشان اتفاق می افتد بسیار حساس هستند و قادرند معضلات را رفع کنند. امروزه دربیشتر مدارس ما تدریس به معنای انتقال معلومات از ذهن معلم به ذهن شاگرد می باشد با این روش کم کم ذهن دانش آموزان انباشته از مطالبی می گردد که با نیاز و فکرشان متناسب نیست این امرباعث می گردد آنها انچه آموخته اند طوطی وار تکرار کنند و بتدریج از یادگیری احساس کسالت نمایند و چنین یادگیری نه تنها در سازندگی آنها تأثیر موثری را ایجاد نمی کند، بلکه زمینه رکود علمی و دلزدگی از فعالیتهای علمی را فراهم می کند(گال،1370).

ایجاد تغییرات بنیادی در نظام آموزش و پرورش یکی از ضروریات یک جامعه پویای در حال رشد می باشد. در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته شاهد تغییرات بی وقفه در زمینه برنامه های درسی، روشها و غیره هستیم. البته تمام این موردها زمانی تأثیر واقعی خود را اعمال می کند که این تغییرات بر اساس پژوهش و مبتنی بر شواهد و علت های باشند. در کشور ما نیز با بهره گیری از نظرات کارشناسان آموزشی از سال 1376 در ارتباط با تغییر روشهای تدریس، اقداماتی آغاز گردید. از تغییرات اساس در این زمینه بکار گیری روشهای فعال تدریس در فرآیند یاددهی – یادگیری می باشد(پاک سرشت، 1383).

به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری می پردازند نه تنها بهتر فرا می گیرند، بلکه از یادگیری لذت بیشتری می برند، زیرا به جای اینکه فقط شنونده باشند فعالانه در جریان یادگیری  مشارکت می کنند و خود را مسؤول یادگیری خویش می دانند(کرامتی، 1382).

1-2بیان مسئله

امروزه استقرار پویا و تداوم مطلوب نظام آموزشی و پرورش شدیداً متاثر از چگونگی کیفیت برنامه ریزی و کاربرد اصول و فنون برنامه‌درسی می باشد(میرزابیگی،1380،ص 9).

موفقیت تحصیلی از نقطه نظر علمی و کاربردی دارای اهمیت می باشد. یکی از عوامل مهم مقبولیت و پذیرش در کلاس درس می باشد و برای به دست آوردن مشاغل مختلف مهم می باشد، پس هر سال حجم وسیعی از مطالعات را به خود اختصاص می‌دهد، با در نظر داشتن اهمیت پیشرفت تحصیلی و تأثیر آن در زندگی بایستی متغیرهایی را نیز که با این مفهوم در ارتباط می باشند شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرند. که جمله آنها عبارتند از: استعداد توانمندی های ذهنی، محیط خانوادگی، متغیرهای شخصیتی و … (عرفانی ،1388،ص 2).

عوامل مختلفی باعث می گردند برنامه‌های درسی مقبولیت خود را بتدریج از دست بدهند. برای جلوگیری از این زوال برنامه  لازم می باشد عناصر آن به گونه مرتب مورد ارزیابی قرار گیرد و عوامل تهدید کننده آن شناخته شده و برنامه اصلاح گردد(ملکی، 1382،ص 240).

در پروژه ملی آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی نیاز می باشد اهداف،‌ محتوا، روش‌های تدریس و روشهای ارزیابی  مورد پژوهش قرار گیرند تا نارسائیهای آن شناخته و به اصلاح آن پرداخته گردد. گر چه پیشرفت تحصیلی تحت تاثیر عواملی از قبیل هوش، انگیزه، چگونگی ارزشیابی و خانواده قرار می‌گیرد، از جهت دیگر یادگیری دانش آموزان و شیوه تدریس مهم می باشد. در اکثر مدارس روش سخنرانی و انفرادی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد و کمتر به روشهای فعال و گروهی توجه می گردد. در روش هاس سنتی که امروزه از آنها به عنوان روش های غیر فعال دانسته می گردد، معلم تأثیر فعالی در جریان تدریس داشته و مطالب را به گونه شفاهی در کلاس اظهار نموده و دانش آموزان فقط به صحبت های او گوش داده و مطالب را حفظ می کنند(کرامتی، 1381،ص 214).

در چنین شرایطی زمینه‌های لازم برای رشد اجتماعی شاگردان فراهم نمی‌گردد و حتی پیشرفت تحصیلی و رشد فکری شاگردان نیز از تاثیرات نامطلوب این شرایط بی‌نصیب نمی‌ماند. این روشها و راهبرد یاددهی سنتی در عصر حاضر جوابگوی نیاز جامعه نبوده و هر ساله تعداد قابل توجهی از دانش آموزان و دانشجویان کشور به دلیل ارائه شیوه‌های نامناسب‌ تدریس با افت تحصیلی مواجه شده و خسارت‌های زیادی بر جامعه تحمیل می‌‌گردد(‌علی عسگری، 1382).

در این زمینه گولد ، 1984، سراتنیک (1981) عقیده دارند نامطلوب‌ بودن این روشها به حدی می باشد که صاحب نظران علوم تربیتی عقیده دارند که فقر تفکر دانش آموزان نتیجه حاکمیت روش های تدریس سنتی و عدم به کارگیری روش های فعال در مدارس می باشد. همچنین شواهد تحقیقی دیگر نشان داده اند بیشتر مشکلاتی که در روش های سنتی و غیر فعال به چشم می خورند در رویکرد یادگیری مشارکتی به حداقل  می رسد و این روش در نقطه مقابل روش های سنتی قرار دارد(کارن ، 2006 ).

شعاری نژاد (1374) می‌گوید : اگر بخواهیم معلم یا کلاس خوب را با یک عبارت معرفی و توصیف کنیم بایستی گفت : معلمی خوب می باشد که دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسش بیشتر برانگیزد(شعاری نژاد، 1374، ص 68).

با در نظر داشتن این که روش های سنتی رویکرد های رقابتی و انفرادی) اغلب معلم محورند)، پس دانش آموزان در آنها غیرفعال هستند و بحث و کار گروهی جایگاهی چندانی در این رویکرد ها ندارند و احتمالاً زمینه های لازم برای رشد شخصیت اجتماعی و فکری شاگردان فراهم نمی گردد(ویچر[1] و همکاران، 1997).

طرفداران یادگیری انفرادی عقیده دارند که این رویکرد اندازه موفقیت فرد در رسیدن به هدف را افزایش می دهد، درگیری دانش آموزان در کلاس را کمتر  می کند، شخصیت فرد از طریق فعالیت انفرادی و مستقل توسعه و تقویت می گردد و در نهایت معضلات ناشی از بی انضباطی در کلاس را کمتر می کند(گرینسکی، 1996).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

بر اساس نظر جانسون[2] و جانسون (200) در رویکرد یادگیری انفرادی هر دانش آموز به تنهایی کوشش می کند و موفقیت افراد دیگر را مانع از موفقیت فردی خود نمی داند. در این رویکرد هدف هر دانش آموز مستقل از سایر اعضاء کلاس می باشد و در نتیجه موفقیت فردی ارزشمند تلقی می گردد و عملاً در جمع بودن و لذت از فعالیتهای گروهی در آن تجربه نمی گردد(جانسون[3]، 2000)مانند روش های فعالی که امروزه توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده و جایگزین مناسبی برای افزایش کیفیت آموزش می باشد، رویکرد یادگیری مشارکتی می باشد(آن ویبژ، 2002).

بهره گیری از روش یادگیری مشارکتی بعنوان زیر بنای اصلی و بنیادی که می تواند پایه ای استوار برای دیگر روشهای فعال در درس علوم باشد، مهم فراوان خواهد بود. یادگیری مشارکتی زمانی موجب بهبود پیشرفت دانش آموزان می گردد که معلم آنها را در گروههای کوچک قرار دهد و هدفی مشخص برای آنان اظهار کند و به این هدف زمانی دست یابند که همه اعضای گروه با هم به محتوای آموزشی تسلط یابند. به بیانی دیگر اگر این امکان وجود داشته باشد که یک یا چند نفر در گروه پاسخ را به دست آورند و در اختیار دیگران قرار دهند یا بخش فکری تکلیف گروهی را انجام دهند و دیگران فقط تماشاگر باشند، در این صورت یادگیری مشارکتی رخ نداده می باشد(اسلاوین ، 2004).

حال با در نظر داشتن تأثیر موثر یادگیری مشارکتی در فرایند یادسپاری درس علوم ، در اینکه چه روشی باعث یادسپاری  اطلاعات علمی بیشتر و دراز مدت در دانش آموزان می گردد و آنها را وادار به فکر کردن می کند ، این پژوهش درصدد می باشد تا بداند اندازه یادسپاری اطلاعات علمی دانش آموزان در درس علوم در وضعیت فعلی چگونه می باشد و اینکه روش های یادگیری به روش انفرادی و روش مشارکتی تاثیر معنی داری بر اندازه یادسپاری دانش آموزان دارند؟ و اینکه کدامیک از روش های مذکور تاثیر بیشتری بر اندازه یادسپاری درس علوم در دانش آموزان دوره ابتدایی پایه ششم شهر پیرانشهر دارد؟

 

1 – 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با در نظر داشتن اینکه هر ساله وقت و هزینه‌های زیادی توسط وزارت آموزش و پرورش و خانواده‌ها در جهت یادگیری دانش آموزان صرف می گردد اما نظاره شده که یادگیری ضعیف در نتیجه افت تحصیلی در دروس متفاوت و مقاطع مختلف هست. این موضوع به عنوان یک مشکل، توجه متخصصین تعلیم و تربیت و والدین و برنامه ریزان آموزشی جامعه را به خود معطوف داشته و نظرات گوناگونی در ارتباط با علل آن هست(شعبانی، 1382).

زیرا وظیفه اصلی و اساسی معلم در تدریس راهنمایی دانش آموزان برای یادگیری می باشد. پس او بایستی با بهره گیری از شیوه‌های گوناگون در موقعیت‌های مختلف، دانش آموزان را فعالانه با مطالب مورد مطالعه و موقعیت‌های یادگیری درگیر نماید. مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری آنقدر مهم می باشد که بعضی از متخصصین تعلیم و تربیت اندازه مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای یادگیری را به عنوان ملاکی برای ارزیابی معلمین مطرح نموده‌اند.

فلاول[4] (1976) می‌‌‌گوید: امروزه یکی از معضلات دانش آموزان ما این می باشد که نمی‌دانند یک حقیقت را یاد گرفته‌اند یا  نه؟ نمی‌دانند که آیا یک مهارت را کسب کرده‌اند یا فاقد آن مهارت هستند. دانش آموزان آغازگر و مبتکر فرایند یادگیری نیستند و روشهای سنتی به گونه‌ای آنها را پرورش داده می باشد که فاقد این توانایی‌ هستند که در فرآیند یادگیری قسمت اعظم مسئولیت یادگیری را برای دستاوردهایشان به عهده بگیرند اهمیت وضرورت انجام پژوهش حاضر این می باشد که با روش یادگیری مشارکتی و روش یادگیری انفرادی مشخص گردد که یادسپاری در کدام روش ها بیشتر می باشد، کدام روش ها به آستانه تحریک دانش آموزان در یادسپاری  پاسخ  می دهد، نیازمندیهای فراگیران را مد نظر دارد، به محتوای کتاب درسی و اهداف آن توجه دارد، کدام الگو می تواند منابعی را در اختیار معلمان قرار دهد، که اهداف پایانی به شایستگی ها و قابلیت ها و صفات انسانی فراگیران معطوف گردد. و به جای عادت دادن دانش آموزان به اندوختن دانش در حافظه خویش بتوانند مهارت های آموختن، اندیشیدن، کاوشگری و خلاقیت را به آنان بیاموزد.آموزش علوم تجربی همواره، به عنوان یکی از حوزه های مهم آموزشی در نظامهای تعلیم و تربیت قلمداد شده می باشد(هرندی به نقل ازمهرمحمدی، 1379، ص 147).

آموزش علوم، شیوه کسب اطلاعات و به روز کردن و پردازش آن ها می باشد. به بیانی دیگر به علاوه که اطلاعات، فعالیتهای علمی ،ارزشها و فرهنگ اجتماعی را شامل می باشد، راه به دست آوردن اطلاعات، ارزشها و فرهنگ اجتماعی را از طریق انواع فعالیتهای علمی توسط فرد یا با کمک دیگران و با بهره گیری از یافته های دیگران و سپس آزمایش مجدد برای دستیابی به آن یافته ها شامل می گردد. پس، آموزش علوم علاوه بر علم راه به دست آوردن علم را نیز شامل می گردد(هارلن[5]، 1388، ص 147).

اهمیت تجارب یادگیری مشارکتی فراتر از بهبود آموزش، افزایش پیشرفت دانش آموزان و مولدتر کردن کار معلمان می باشد، اگر چه این فعالیتها نیز در جای خود بسیار ارزشمند هستند .همکاری برای انسانها همان قدر اهمیت دارد که نفس کشیدن. توانایی مشارکت با دیگران، سنگ بنای خانواده های پایدار، موفقیت شغلی، عضویت موفق در گروهها، ارزشها و عقاید مهم، دوستی ها و انجام وظیفه کردن در برابر جامعه می باشد. اگر دانش آموزی نتواند دانش و مهارتهای خود را در تعامل با دیگران به کار برد، دانش و مهارتش برای او هیچ فاید ه ای نخواهند داشت. اگر یک مهندس، منشی، حسابدار معلم یا مکانیک از مهارتهای مشارکتی لازم برای کاربرد دانش و مهارتهای فنی خود در ارتباط با همکاران، خانواده و جامعه و دوستان نتواند بهره مند شوند، تربیت چنین فردی بیهوده خواهد بود. منطقی ترین روش برای تأکید بر کاربرد مهارتهای مشارکتی در موقعیتهای کاری، سازمان دهی بخش اساسی موقعیتهای یادگیری تحصیلی به گونه مشارکتی می باشد. در این صورت دانش آموزان با بهره گیری از کار مشارکتی با همکلاسان خود خواهند توانست مهارتها و دانش فنی لازم را در موقعیتهای عملی آتی بیاموزند. هیچ چیز برای یک فرد مهم تر از آموختن به کارگیری دانش خود در تعاملات مشارکتی با دیگران نیست(جانسون و جانسون،1980).

آن چیز که که پژوهش حاضر و پژوهش های مشابه را در مدارس ابتدایی و بویژه پایه ششم ابتدایی که دوسال از آن می گذرد را ضروری می نمایاند آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و حساب کردن امری اساسی و ضروری می باشد که با زندگی روزمره ی ما در ارتباط می باشد و با پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن بیشتر شده می باشد. در بین روشهای مختلف آموزش و یادگیری که توسط متخصصین پیشنهاد گردیده روش یادگیری مشارکتی که در نیم قرن اخیر مطرح شده موثر تر از سایر روشها به نظر می‌رسد و از طرفداری تحقیقاتی بالایی برخوردار می باشد(‌ اسلاوین[6]، 1995).

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***