دانلود متن کامل پایان نامه  ارتباط جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تربیتی

(گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی)

عنوان :

ارتباط جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

پژوهش حاضر در مورد ارتباط جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان شهرستان … می باشد که در آن پس از اظهار اهمیت موضوع به ذکر تعاریفی چند در مورد جرأت ورزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پرداخته می باشد.

روش انجام این پژوهش، آزمایشی می باشد که با بهره گیری از مطالعه و مطالعه کتابهای مختلف و سایت های متفاوت و با بهره گیری از پرسشنامه آزمون جرأت ورزی(درجه ناراحتی) گمبریل وریچی، که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده اندشکل گرفته ودارای پنج فصل می باشد.

 

کلید واژه: جرأت ورزی، عملکرد تحصیلی، شخصیت، دانش آموزان

 

 

 

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول(کلیات پژوهش)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….   1       

اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..   4

ضرورت واهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………   5

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..    6

سوال وفرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………..   7

سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….   7

تعاریف اصطلاحات(عملیاتی-مفهومی) ………………………………………………………………………………….   8 

فصل دوم(ادبیات پژوهش)

نظریه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………   10    

پیشینه پژوهش(داخلی) ………………………………………………………………………………………………………….  14

پیشینه پژوهش(خارجی) ……………………………………………………………………………………………………….   16

تعریف جرأت ورزی ………………………………………………………………………………………………………….   18

اولین پژوهش ها وآموزش های جرأت ورزی ……………………………………………………………………….    19

شخصیتهای جرأت ورز و غیرجرأت ورز ………………………………………………………………………………   21

جرأت ورزی در جمعیت های بالینی و غیربالینی ……………………………………………………………………   21

ویژگیهای رفتاری و شخصیتی جرأت ورزی …………………………………………………………………………..  23

نسبی بودن جرأت ورزی ……………………………………………………………………………………………………..  24

روش های ارزشیابی و آموزشی جرأت ورزی………………………………………………………………………….  25

تبیین ساختار و ساز و کار رویکردهای رفتاری درمورد اختلال غیر جرأت ورزی و درمان آن …………  27

دل قوی دار ………………………………………………………………………………………………………………………..  28

فصل سوم(روش پژوهش)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

نوع پژوهش از نظرروش پژوهش………………………………………………………………………………………………   34

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………..   34

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………   34

ابزار جمع آوری(کتابخانه ای- میدانی) ………………………………………………………………………………….   35 

پایایی و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….   36

روش های آماری تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….    36

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده و یافته های پژوهش)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………    38

الف)یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………………    38

ب)یافته های مربوط به فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………………..   39

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………   42

محدودیتها ……………………………………………………………………………………………………………………….    42

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………..   43

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..   44

پیوست و ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………    47

مقدمه:

در دهه های اخیر جرأت ورزی توجه بسیاری از روان شناسان و پژوهشگران بالینی را به خود جلب کرده می باشد. اهمیت جرأت ورزی در ارتباط های میان فردی، تأثیر مؤثر آن در فعالیتهای اجتماعی و فراوانی رفتارهای غیر جرأت ورزانه در جمعیتهای بالینی سبب شده می باشد که در این زمینه پژوهشهای زیادی صورت گیرد و برنامه هایی تحت عنوان جرأت ورزی، طرح ریزی گردد(بارتل، وتیلاک و فرانکس،1974، مارشال، کلتنر و مارشال،1981؛ ای ملکمپ، و اندرهات و دوریز،1983؛ استاک، دی ویل، وپنل،1983؛ دوبیاومک ماری،1985؛ بی سی نین، مک مکاری،

چیزلت،1985؛ استیوارت،1986؛ و هروکافمن،1987؛ اینگرام و سالزبرگ،1990؛ کیپر،1992؛ وین هارت، کاری، کاری و وردشیاس،1998).انجام پژوهشهای عملی و بالینی در مورد مفهوم جرأت ورزی و ویژگیهای آن و همین گونه آموزش و درمان رفتارهای غیرجرأت ورزانه، بیشتر به کارهایی مربوط می باشد که به تبیین مفصل جرأت ورزی پرداخت. وی در توصیف و تبیین این مفهوم به تضاد میان بارز ساختن هیجان خشم و بازداری از اضطراب، توجه خاصی نشان می داد. وی اولین دانشمندی بود که اصطلاح جرأت ورزی را به کاربرد و آموزش آن را توجه کرد(هریوت وپریچارد،2004) روانشناسان معتقد هستند افراد کم جرأت نمی توانند به صورت مناسب با اطرافیان خود تعامل داشته باشند. این افراد احساس گناه، بی اعتمادی و سلطه پذیری در روابط اجتماعی را تجربه می کنند و ترس، اضطراب و افسردگی از خود نشان می دهند(پاچمن وفوی،1978؛ لفرووست،1981؛ پالرمو و نیکلی،1990؛ وان گاندی،2002؛) همین گونه اندازه پذیرش خود و عزت نفس در این افراد پایین می باشد(پرسل، برویک وبیگل1974؛ لورومور1980؛ دلوتی 1981؛ لفرووست،1981) این افراد ممکن می باشد به جای رفتارهای منفعلانه، اقدام به پرخاشگری و رفتارهای آزارگرانه کنند(اسوارت، چانگ و فارور ،2001)در این بین رفتارهای جرأت ورزانه، رفتارهایی متعادل هستند و فرد جرأت ورز ضمن پافشاری برخواسته های منطقی و انجام رفتارهایی متعادل هستند و فرد جرأت ورز ضمن پافشاری برخواسته های منطقی و انجام رفتار مخالفتی در دفاع از خواسته ها، حقوق و سلیقه های دیگران را مورد توجه قرار می دهد و از اجحاف حقوق دیگران و تضییع آنها خودداری می کند. تونند(1991) معتقد می باشد فرد جرأت ورز دارای اعتماد به نفس می باشد، احساس، افکار و توجه مثبت نسبت به خود و دیگران دارد و رفتارش با دیگران صریح و صادقانه می باشد. بعضی از پژوهشگران گزارش کرده اند که این افراد حتی در یافتن شغل مناسب و انجام مطلوب آن موفق ترند.(بروکس، ناکرد و ریسلر،2001،لانس بری و همکاران،2003) پژوهش های متعددی به وجود ارتباط بین جرأت ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی تصریح کرده اند. برای مثال لی_کور بین و دنیکو(1998)، چن، وانگ وچن(2001)و ساک وای ونگ وواتکینس(2001) همگی در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بین سه متغیر یاد شده ارتباط مثبتی هست. در این پژوهش به مطالعه اندازه جرأت ورزی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوم دبیرستان می پردازیم. مطالعه تفاوتهای دو جنس در اندازه جرأت ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نیز مورد علاقه پژوهشگران بوده می باشد. جالب اینکه بعضی پژوهشهای انجام شده در خارج به وجود تفاوت معنادار در این متغیرها بین دو جنس تصریح کرده اند(پالرمو و نیکلی،1990، چرچ و کاتی بک،1992، جیمز،2001،مارکوت و همکاران،2002) اما در ایران پژوهشگران تفاوتی میان دختر و پسر در متغیرهای عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نظاره نکردند(معرفت،1377،وجدان پرست،1378، هرمزی نژادشهنی ییلاق و نجاریان،1379) و در مورد مقایسه جرأت ورزی دختران و پسران در ایران، تا زمان انجام این پژوهش تا آنجا که محقق مطالعه کرده می باشد، یافته ای وجود نداشت

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی تربیتی: بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2تهران

اظهار مسئله

فردی که با جرأت می باشد می تواند ارتباط نزدیک با دیگران مستقر کند، خودش را از سوءاستفاده دیگران دور نگه دارد و دامنه وسیعی از نیازها و افکار مثبت و منفی را ابراز نماید، بی آنکه احساس گناه و اضطراب کند و یا به حقوق دیگران لطمه بزند. در آموزش جرأت ورزی به فردآموخته می گردد که چگونه رفتار مبتنی بر جرأت و جسارت از خود نشان دهد. فرد با کوشش برای کشف و تعریف مشکل، پیگیری هدفهای موردنظر(همواره بارفتارتوأم باجرأت) تکرار تأثیر گذاری، واژگون سازی تأثیر و ارائه تدریجی و متوالی رفتارهای مطلوب، شیوه های مناسب مبتنی برجرأت را برای اظهار خواسته های خود می آموزد رفتار جرأت ورزانه با خود پنداره مثبت، عزت نفس همگرایی و همبستگی دارد و رفتارهای غیرجرأت ورزانه بازدارنده و اجتنابی هستند و همبستگی مثبت و بالایی با ترسها، هراسها و اضطراب اجتماعی و انواع پرخاشگریهای درونی دارند.

جرأت ورزی بعضی از نیازهای فرهنگی قومی و فراگیر را ارضاء می کند و دو هدف عمده دارد:

1- کاهش اضطراب اجتماعی و            2- کسب مهارتهای اجتماعی .

ضرورت واهمیت پژوهش

 باتوجه به اینکه دانش آموزان در برقراری ارتباط با دیگران در بعضی از مواقع مشکل دارند و همین مشکل باعث اشکال عملکرد دانش آموزان در تحصیل آنها می گردد پس گویا که ازطریق آموزش جرأت ورزی بتوانم با اضطراب اجتماعی مقابله کنیم و به پرورش ابزار وجود و تقویت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان همت گماشت. توفیق در عملکرد تحصیلی مستلزم برخورداری از اعتماد به نفس می باشد. این ویژگیها به دانش آموزان فرصت می دهند تا در عرصه های گوناگون آموزشگاهی، مانند فعالیتهای گروهی، تعامل با دانش آموزان و انجام تکالیف، به گونه فعال و سازنده اقدام کنند و به گونه کلی در حل مسائل کوشا باشند. هسته های مشاوره مدارس در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر مهمی برعهده دارند مشاوران می توانند چگونگی جرأت ورزی سالم را به دانش آموزان آموزش دهند و از این طریق از بروز بعضی از اختلالات رفتاری و معضلات تحصیلی پیشگیری کنند.

تعداد صفحه :58

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***