متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : آثار حقوقی و فقهی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

آثار حقوقی و فقهی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده

استاد راهنما

دکتر سیدعلی هاشمی خانعباسی

استاد مشاور

دکتر احمد اسفندیاری

شهریور

1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده

یکی از موضوعات بحث انگیز که در دهه های اخیر نه تنها با پیشرفت های علم پزشکی ابعاد جدید تری در فرا روی ما گشوده گردید، بلکه به لحاظ موضوعات فقهی و اکثر نظم های حقوقی مورد توجه قرار گرفته تغییر جنسیت می باشد که در نتیجه آن جنسیت فرد از مرد به زن یا برعکس تغییر می یابد. هر چند باور آن برای گروهی امکان پذیر نیست و آن را غیر ممکن می دانند و گروهی آن را ممکن و بعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته اند. این افراد به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند و خصوصیات جسمی یا گرایشات و تمایلات جنسی آنها در تعارض می باشد. و به عنوان ترانس سکشوآل یا خنثای روانی نامیده می گردد.

در مورد تغییر جنسیت این گروه ؛ فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر آشکاری دارند. در این زمینه سه نظریه مطرح شده می باشد: ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط

هر چند  با نظر مثبت فقها و جایز دانستن اساس تغییر جنسیت در حقوق ایران در  ماده 4 قانون طرفداری خانواده مصوب 1391 حل شده می باشد اما بعد از تغییر جنسیت چه آثار حقوقی، فقهی و اخلاقی بر نهاد خانواده مترتب می باشد ، توضیحی ارائه نشده می باشد و نیاز می باشد برای حفظ کیان خانواده و حقوق افراد قوانین و مقررات کامل و جامعی تصویب و تدوین گردد.( و چه خوب می باشد این جنس محترم شناخته شوند و از حقوق اجتماعی منتفع باشند و باعث خروج از مملکت نشوند.)

اما آن چیز که که در طی مراحل مختلف این پژوهش مورد هدف بوده می باشد آثار تغییر جنسیت در حقوق مالی و غیرمالی در روابط بین زوجین، در روابط والدین با فرزند و در روابط طرفین در قرارداد که نوع جنس تأثیر اساسی مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

کلید واژه :

تغییر جنسیت- ترانس سکشوآل- اختلالات جنسی- آثار

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

الف ) مقدمه

نخستین شاخص و معرف یک بشر جنسیت اوست بدین معنا که نخستین پدیده ای که فرد پس از تولد درمورد خود و همچنین دیگران درمورد او تشخیص می دهند جنسیتش می باشد. بشر بر اساس عادت و آن چیز که در پیرامون او می گذرد دو حالت و وضعیت را در برخورد با افراد اخذ می کند یعنی هم خود و هم دیگران را یا مونث یا مذکر می پندارد و حالت سومی را تصور نمی نماید. البته در این بین افرادی پیدا نمود می شوند که به علل مختلف فردی و اجتماعی از همان سنین کودکی به وضعیتی دچار می شوند که بر اثر درون افکنی رفتار جنس مخالف دیگر از جنس فیزیولوژی و بالتبع از افکار و رفتار جنس خود راضی نبوده و بر اثر تنفر از خود، دست به دامن روانپزشکان و یا پزشکان قانونی شده و خواستار تغییر جنسیت می گردد.

این بحران در تمامی جوامع شرقی و غربی جهان نموده و توجه های متفاوتی را در پی داشته می باشد و بیشتر در جوامع غربی کوشش شده تا با آن روبه رو شده و راهکارهایی برای شخص و بحران جنسیت او پیدا کند. اما در جوامع شرقی با در نظر داشتن شرم و حیا طبیعی افراد این گونه مباحثات را به دور از نزاکت و ادب تلقی می کنند. اما آن چه در علم پزشکی سابقه دارد این می باشد که دوگروه از افراد در معرض و موضوع تغییر جنسیت هستند :

گروه اول: کسانی که در فقه و حقوق به عنوان خنثی معروف شده اند. خنثی به کسانی گفته می گردد که دارای علائم جنسی رجولیت و اناثیت یا مردانگی و زنانگی می باشند.

گروه دوم: کسانی هستند که علائم جنسی بدنی آنها با گرایشات و تمایلات جنسی آنها موافق نیست و این دو با هم معارض می باشند. این گروه به خنثی روانی معروف شده اند. پس با در نظر داشتن سابقه موضوع در علم پزشکی می توان گفت: افرادی در معرض این درمان قرار می گیرند که به نوعی از لحاظ جسمی یا روانی و یا هر دو مشکل جنسی داشته باشند و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای بهبود وضعیت او مناسب تشخیص دهد. افرادی که خلقت آنها کامل بوده و نقصی در بدن آنها وجود ندارد تغییر و تبدیل جنس آنها به جنس مخالف بسیار نادر می باشد.

اما در دهه های اخیر روزنه های امید این بیماران برای داشتن جنس مشخص و سالم زیاد شده زیرا که در داخل و خارج کشور به مدد پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی امکان درمان این بیماری فراهم شده می باشد.

و هر روز مبتلایان بیشتری در صدد درمان پزشکی خود برمی آیند که نیاز شدید به تدوین قوانین خاص شناسایی و درمان این نوع بیماری احساس می گردد. و بالتبع اندیشه های فقهی راجع به احکام و آثار شرعی و حقوقی این تغییرات نیز کمک فراوانی به تعیین تکالیف مدنی ، جزائی و عبادی این افراد می نماید. البته در موردها سکوت یا نقص و اجمال یا تعارض با اتکا به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی می توان جهت حل معضلات پیش آمده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و نیز   اصول حقوق بهره برد.

پس تأثیر مهمی که جنسیت در زندگی شخصی و اجتماعی افراد دارد و با در نظر داشتن حقوق و احکامی که به هر یک از دو جنسیت مذکر و مونث تعلق می گیرد و احکام خاص هر جنس، ضروری می باشد که موضوع تغییر جنسیت که در علم پزشکی موضوعی مسلم می باشد از لحاظ فقهی و حقوقی نیز مورد مطالعه قرار بگیرد.

امروزه در حقوق بسیاری از کشورهای جهان درمورد شرایط و پیامدهای حقوقی این موضوع مقررات و قوانین خاص وضع شده می باشد اما تا کنون در ایران در این باره مقررات خاصی وضع نشده می باشد.

پس با در نظر داشتن فقدان نص قانونی و اهمیتی که در جنسیت تمتع از حقوق یا استیفای آن دارد ضروری می باشد آثار و پیامدهای حقوقی تغییر جنسیت طبق قواعد و اصول عام حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. شخص تغییر جنسیت داده، ممکن می باشد قبل از اقدام تغییرجنسیت، قراردادی که جنسیت در آن مؤثر می باشد منعقد و یا حقوقی را که جنسیت سابق در تمتع یا استیفاء از آن دخالت داشته کسب کرده باشد و یا ممکن می باشد قصد انعقاد قراردادی بر مبنای جنسیت جدید یا استیفای حقوقی را به اعتبار آن کند که لازم می باشد تمام این موضوعات با در نظر داشتن جنسیت جدید مورد مطالعه قرار بگیرد.

این پایان نامه در 5 فصل کوشش می گردد تا ابعاد مختلف این موضوع و احکام مربوط به فروعات تغییر جنسیت مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 

 

ب) اظهار مسئله پژوهش

امروزه مسأله تغییر جنسیت نه تنها از نظر پزشکی مورد توجه می باشد بلکه به لحاظ موضوعات حقوقی نیز مهم می باشد. گر چه در گذشته کم و بیش این موضوعات وجود داشته اما اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی ابعاد جدیدتری را در فرا روی ما گشوده می باشد.

چنان که به دلیل گسترده عوامل، رویکرد، گونه ها، آثار فقهی، حقوقی؛ برآیندهای روحی و روانی، اخلاقی و فرهنگی تغییر جنسیت، این پدیده از مسائل میان رشته ای سه دانش اخلاق، پزشکی، فقه و حقوق به شمار می رود و از همین رو محور گفت وگوی دانشیان این سه حوزه قرار گرفته و در هر دانشی موافقان و مخالفان و پرسشهایی را برتافته می باشد .

در پژوهش حاضر کوشش شده تا مسئله تغییر جنسیت را مورد کاوش فقهی وحقوقی قرار دهیم . زیرا که به نظر میرسد در میان رشته های یاد شده بیشترین بار مسئولیت بر عهده دانش فقه و حقوق می باشد و همچنین از موضوعات گسترده و چند جانبه می باشد که ارائه تحقیقی کامل و جامع در مورد تمام زوایای آن امری بس مشکل می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

زیرا تغییر جنسیت به عنوان یک پدیده ی نو ظهور سوالات فراوانی را از نظر فقهی و حقوقی مطرح ساخته می باشد که اکثراً با حقوق خانواده همانند بقاء یا عدم بقای نکاح پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسئله نفقه، مهریه، ارث و ولایت و سرپرستی و مهمتر از همه جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت مرتبط می باشد که نیاز می باشد برای آنها جوابهایی را بیان نمود.

در این پژوهش ما پس از مطالعه و پژوهش میدانی در زمینه های محدودیت ها، اهداف ، سیکل و طرفداری قانونی، اهمیت و جایگاه آن و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن را بصورت توصیفی و تحلیلی اظهار خواهیم نمود تا انشاالله جرقه ای باشد برای طرح و تصویب قانون مدون برای طرفداری از این گروه بیماران و هموطنان گرامی .

 

 

 

پ) اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه در همه کشورها افراد دگر جنس خواه ( ترانس سکشوال) و دو جنسی و خنثی( هر مافرودیت) درصدی از جمعیت را به خود اختصاص داده اند که درمیان این دوگروه از افراد ، دسته دوم یعنی افراد هرمافرودیت( خنثی) چندان پدیده نو ظهوری محسوب نمی گردد. زیرا که از گذشته تا کنون همواره افرادی به عنوان خنثی ( دو جنسه) در جوامع بشری می زیسته اند و در روایات دینی و فقه اسلامی پیرامون وضعیت فقهی این گونه افراد تحت عنوان«خنثی» سخن گفته  شده می باشد.

ولیکن آن چه موضوع تغییر جنسیت را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته مسأله تغییر جنسیت در مورد افراد سالم از نظر جسمی«خنثای روانی» می باشد که در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه دانش پزشکی امری ممکن گردیده می باشد. علیرغم این که در دهه های اخیر، هزاران اقدام تغییر جنسیت به وقوع پیوسته می باشد لازم می باشد تکالیف فقهی حقوقی آنها با در نظر داشتن شرایط و وضعیت جدید روشن گردد زیرا که در سراسر جهان و مانند ایران افرادی بخاطر اختلالات جنسی مبادرت به اقدام تغییر جنسیت می کنند تا از عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه برایشان وارد می گردد رهائی یابند، پس ضروری می باشد این افراد از حقوق و تکالیف شرعی خود آگاهی داشته باشند.

ولیکن متاسفانه در کشور ما آن چنان که بایستی و شاید به مسائل حقوقی این افراد پرداخته نشده و این سهل انگاری به نوبه خود باعث ایجاد معضلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و شرعی برای این افراد و جامعه گردید. اما تاکنون اثری که حاوی تمام فروعات و مشتقات متصور بر تغییر جنسیت بایستی تدوین نشده می باشد.

در این راستا امام خمینی اولین فقیهی در دنیا بودند که موضوعات فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مطرح ساختند و اولین مجوز تغییر جنسیت را صادر نمودند. البته فقهای شیعه و سنی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن اظهار نظر نموده و مراجع تقلید معاصر (شیعه) در رساله جدید خویش موسوم به «رساله استفتائات» هر یک درمورد تغییر جنسیت اظهار نظر نموده اند و در بعضی از دانشگاه های کشور به صورت پراکنده پژوهش های علمی به اقدام آمده و تألیفات و مقالاتی در این خصوص به نگارش درآمده می باشد ولیکن این کافی نبوده و شایسته می باشد با تدوین اثری جامعه آگاهی لازم برای روشنگری این افراد و جامعه و سایر پدیده های جدید پزشکی به وجودآید تا گام مهمی در جهت تحریر زدائی و بهبود وضعیت فردی و اجتماعی این افراد و جامعه باشد.

 

ت) سوالات پژوهش

1) از نظر شرعی و روائی فقه شعیه و حقوق ایران افراد می تواند تغییر جنسیت دهند یا خیر؟

2) ملاک تغییر جنسیت در افراد به ظاهر سالم چیست؟

3) آثار تغییر جنسیت در روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه می باشد؟

4) ملاک دراحکام و تکالیف حقوقی( مالی و غیر مالی) فردی که تغییر جنسیت داد نسبت به والدین یا فرزندان خود کدام جنسیت می باشد؟ جنسیت قبلی او یا فعلی او؟

 

ث) فرضیه‌های پژوهش

1) با در نظر داشتن فقدان نص در قران کریم و روایات اصل جواز و مشروعیت اصلی می باشد که می توان در خصوص تغییر جنسیت به آن تمسک نمود و با چنین جوازی با یک منفعت عقلانی مشروع گره می خورد و گویا از نظر فقه اسلامی بلامانع می باشد و از دیدگاه حقوق ایران مجاز می باشد.

2) تغییر جنسیت نیازمند علت های کافی از نظر پزشکی- روحی- روانی و قانونی می باشد و صرف درخواست افراد ، مجوز برای این کار این کار محسوب نمی گردد.

3) تغییر جنسیت در تکالیف شرعی و قانونی موجب تغییر و تحولاتی در موضوعات محارم اندازه ارث و بطلان قهری عقد نکاح و …. می باشد.

4) تغییر جنسیت فرزند آثار حقوقی متفاوتی را در روابط او و والدینش و بالعکس مانند در بحث ارث که جنسیت فعلی فرزند تغییر جنسیت داده ملاک می باشد و والدینی که تغییر جنسیت داده اند از فرزندان خود به اندازه تعیین شده ارث می برند و در مورد ولایت با تغییر جنسیت ولایت باقی می ماند.

ج) اهداف پژوهش

در این پایان نامه نگارنده مسائل مهمی که قبل و بعد از تغییر جنسیت برای افراد از جنبه های پزشکی و حقوقی خصوصاً از دغدغه های جدید اجتماعی و خانوادگی محسوب و مطرح می گردد ، مهم می باشد و با آثار و تبعات فراوانی که این موضع دارد و به لحاظ خلاء قانونی موجود ، این گونه افراد قادر به تعیین تکالیف خود در این مورد نمی باشند، مورد هایی را به عنوان اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام این پژوهش برشمرده که شامل:

1) احکام راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت فقهی و حقوقی این موضوع و احکام و آثار و توابع تغییر جنسیت در امور مدنی و فروعات متعدد مربوط به امور مالی و غیر مالی زوجین نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به فرزندان و بالعکس که پس از تغییر جنسیت حاصل می گردد. به لحاظ ارتباط نزدیکی که تغییر جنسیت با موضوعات حقوق خانواده مطرح نموده با تکیه بر دیدگاه اسلام و اصول حقوقی و مفاد از ماده 3 قانون ایین دادرسی و ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول 34 و 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصوصیت نمایند( در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با اتکا به به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکم خواهند گردید.

2) مطالعه و شناسایی معضلات حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت در حقوق ایران

3) دستیابی و ارائه راهکارهای علمی و عملی طرفداری از حقوق متقاضیان تغییر جنسیت در کشور

4) شناسایی نقاط اشکال قوانین مدرن مرتبط با حقوق متقاضیان تغییر جنسیت و ارائه راهکارهای لازم وگرد آوری و ارائه اثر علمی جدید در خصوص آثار حقوقی و فقهی مترتب بر تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 178

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***