عنوان : طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد بشر‌گرایانه

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش:  معماری

عنوان:

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد بشر‌گرایانه

استاد راهنما:

جلال فروزانفر

استاد مشاور:

مسعود نبی میبدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- تعریف واژه‌های پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- تاریخچه مواد مخدر در جهان………………………………………………………………………….. 8

2-2- مصرف مواد مخدر در آمریکا در قرن بیستم………………………………………………………… 9

2-3- تاریخچه مواد مخدر در ایران  ………………………………………………………………………. 11

2-4-اعتیاد……………………………………………………………………………………………………….. 13

2-5-علائم اعتیاد……………………………………………………………………………………………….. 14

2-5-1- علل خانوادگی………………………………………………………………………………………. 15

2-5-2- علل اجتماعی………………………………………………………………………………………… 17

2-6-معتاد………………………………………………………………………………………………………… 18

2-7-اعتیاد از منظر اجتماع……………………………………………………………………………………. 18

2-8-علائم تشخیص فرد معتاد……………………………………………………………………………… 19

2-8-1- علائم فیزیکی……………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2-علائم رفتاری…………………………………………………………………………………………. 19

2-9-افراد مستعد به اعتیاد……………………………………………………………………………………. 19

2-10-اعتیاد و سلامت………………………………………………………………………………………… 20

2-10-1-سلامت جسمی…………………………………………………………………………………….. 20

2-10-2- سلامت شناختی…………………………………………………………………………………… 20

2-10-3-سلامت روانی………………………………………………………………………………………. 20

2-10-4-سلامت عاطفی…………………………………………………………………………………….. 21

2-10-5-سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 21

2-10-6-سلامت روحی……………………………………………………………………………………… 22

2-11-تأثیر خانواده در پیشگیری از اعتیاد……………………………………………………………….. 22

2-12-اعتیاد جرم یا بیماری………………………………………………………………………………….. 23

2-13-تاسیس انجمن معتادان گمنام در کالیفرنیای جنوبی…………………………………………….. 27

2-14-تشکیل جلسات NA در کالیفرنیای جنوبی………………………………………………………. 27

2-15-جهانی شدن شدن NA……………………………………………………………………………….. 36

2-16-تاسیس مجمع خدمات جهانی NA……………………………………………………………….. 41

2-17-تالیفات در خصوص NA……………………………………………………………………………. 42

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- آنتروپوپولیس (بشر‌گرایی)………………………………………………………………………….. 45

3-2- تاریخچه بشر‌گرایی…………………………………………………………………………………… 46

3-3- روش‌شناسی پژوهش تفکرات و مبانی نگاه به انسانی بودن بر اساس الگوهای معماری و شهرسازی…46

3-4- الگوی ترقی گرا………………………………………………………………………………………. 46

3-5- استقرار انسانی زیرا ریشه فضایی – زمانی، یک شهرسازی متداوم…………………………. 50

3-6-تصور شهر………………………………………………………………………………………………… 55

3-6-1 خوانایی…………………………………………………………………………………………………. 55

3-6-2 یک شهر نمی‌تواند ………………………………………………………………………………….. 56

3-6-3- از تصور ذهنی‌اش جدا می گردد………………………………………………………………….. 56

3-7- تصور ذهنی از شهر و جهت‌یابی……………………………………………………………………. 57

3-8- تصور شهر و رشد فرد………………………………………………………………………………… 57

3-9- به طرفداری از تصوری گسنرده……………………………………………………………………… 58

3-10- تصور و معانی………………………………………………………………………………………… 59

3-11 محیط خوانا……………………………………………………………………………………………… 59

3-12- نظرات پاتریک گدس……………………………………………………………………………….. 60

3-13- نظرات جین جیکوب………………………………………………………………………………… 60

3-13-1- جذابیت و کارایی………………………………………………………………………………… 61

3-13-2- بشر، بشر را می‌جوید………………………………………………………………………… 61

3-13-3- خیابان: حفاظت از زندگی………………………………………………………………………. 61

3-14- اصول طراحی با دیدگاه بشر‌گرایه………………………………………………………………. 62

3-15- مراحل رسیدن به طرح………………………………………………………………………………. 63

3-15-1- ایدوئوگرام…………………………………………………………………………………………. 63

3-15-2- مفاهیم پویایی……………………………………………………………………………………… 63

3-15-3- ویژگی‌های پویایی……………………………………………………………………………….. 63

3-15-4- انعطاف‌پذیری……………………………………………………………………………………… 63

3-15-5-بشر، بشر را می‌جوید…………………………………………………………………………. 63

فصل چهارم: مطالعه اقلیم

4-1- سابقه تاریخی کرمانشاه………………………………………………………………………………… 67

4-2- جاده ابریشم و کرمانشاه………………………………………………………………………………. 68

4-3- آب‌وهوا…………………………………………………………………………………………………… 68

4-4-بارش……………………………………………………………………………………………………….. 69

4-5- شرایط دما………………………………………………………………………………………………… 69

4-6-جریان بادها……………………………………………………………………………………………….. 70

4-7-جغرافیای انسانی…………………………………………………………………………………………. 70

4-7-1- جمعیت……………………………………………………………………………………………….. 70

4-8- ویژگی‌های اقتصادی…………………………………………………………………………………… 71

4-8-1- کشاورزی…………………………………………………………………………………………….. 71

4-8-2- دامداری………………………………………………………………………………………………. 71

4-8-3- صعنت………………………………………………………………………………………………… 72

4-8-4- خدمات……………………………………………………………………………………………….. 72

4-9- جاذبه‌های طبیعی……………………………………………………………………………………….. 73

4-10- جاذبه‌های فرهنگی-تاریخی………………………………………………………………………… 75

4-11- هتل‌ها و مراکز اقامتی موجود در کرمانشاه………………………………………………………. 77

4-12- پارک‌ها…………………………………………………………………………………………………. 77

فصل پنجم: تحلیل سایت و برنامه فیزیکی

5-1- بستر کالبدی سایت…………………………………………………………………………………….. 79

5-2- مطالعه سایت……………………………………………………………………………………………. 80

5-3- برنامه‌ فیزیکی……………………………………………………………………………………………. 81

5-4- نقشه‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 82

فهرست منایع و ماخذ………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده:

پیشرفت جوامع امروزی، ردپای سنت‌های اصیل و تعاملات را در زندگی بشر‌ها کم‌رنگ نموده می باشد. کم‌رنگ کردن تعامل بشر‌ها به دنبال خود تنهایی و بالتبع گرایش و وابستگی به مواد و در نتیجه اعتباد در میان جوامع را به دنبال داشته می باشد، که کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست.

گسترش اعتیاد در میان اقشار مختلف جامعه با تحصیلات متفاوت منجر به تاسیس مراکز ترک اعتیاد در دنیا شده می باشد. در این بین افراد معتاد به علت های مختلف مثل، ترس از آبرو، از بین رفتن موقعیت اجتماعی و … اقدام به مراجعه به مراکز ترک اعتیاد می‌کنند. اما متاسفانه امروزه مراکز ترک اعتیاد زیادی هست، که با اتکا به به آمارها می‌توان دریافت که آن‌چنان در کار خود موفق نبوده‌اند.

در این پایان‌نامه کوشش شده می باشد با تغییر در شرایط ساختاری معماری این مراکز با رویکرد بشر‌گرایانه به این مکان نگاه گردد. به طوری که در این مراکز شرایطی از نظر معماری فضای مرکز و هم از نظر روانی برای معتاد ایجاد گردد که خود فرد معتاد ترغیب گردد، که جهت ترک اعتیاد اقدام نموده و همچنین تعامل میان افراد معتاد در این مکان‌ها از نظر روحی و روانی نه تنها منجر به عود اعتیاد آن‌ها نشود، بلکه باعث گردد بدون ترس پا در مسیر هموارتری جهت ترک اعتیاد قرار دهند. و همچنین با ایجاد فضایی برای آموزش این افراد در این مراکز زمینه‌‌ی ایجاد کسب‌وکار برای افراد معتاد پس از بهبودی و ترک مرکز فراهم گردد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موضوع مواد مخدر و مبتلایان به این معضل اجتماعی موضوعی می باشد که در همهکشورها کم و بیش مورد توجه بوده و برخوردهای مختلفی در کشورهای دنیا با مقوله مواد مخدر از فرایند تولید تا مصرف انجام میشود. در بعضی از کشورها مرتبطین با مواد مخدر از تولید کنندگان تا معتادین محکوم به مرگ و اعدام می‌باشند و در بعضی دیگر برخورد با تولید کننده و مصرف کننده متفاوت می باشد.

در کشور ایران چندین سال می باشد که مصرف کنندگان مواد مخدر یعنی معتادین از دایره ی متهمین ومجرمان خارج و بعنوان بیمار به آنها نگاه می گردد. گذشته از اینکه آیا این نگاه در کاهش اندازه تولید و مصرف موثر بوده، یا حتی تاثیرات معکوس داشته می باشد، در حال حاضر و با در نظر داشتن فرض بیمار بودن معتادین لازم می باشد بسته‌ی درمانی این آسیب دیدگان، جامع و کامل دیده گردد. متاسفانه اعتیاد موضوعی نیست که جنس یا قشر خاصی را دربرگرفته و با سایر گروه‌ها کاری نداشته باشد، بلکه اغلب گروه‌هایسنی،چه مرد و چه زن در معرض خطر این معضل مهم اجتماعی هستند. یکی از اشکالات عمده که شاید بتوان آن‌ر ابعنوان خطای ذهنی بخشی از مدیران دانست ، اینست که اغلب مدیرانی که در جبهه‌ی دوم مقابله با اعتیاد هستند یعنی مدیرانی که می‌بایست بخش سخت‌افزاری جامعه را برای حرکت به سلامتی آسیب‌دیدگان اعتیاد آماده کنند، تصورشان از معتادین از حیث جنسیت تنها جامعه مردان می باشد، متاسفانه در مواد مخدر صنعتی امروزه جمعیت قابل ملاحظه‌ای از زنان نیز دچار آلودگی شده و با در نظر داشتن این‌که عنصر تربیت در خانواده می‌بایست توسط زن به ثمر بنشیند، عملا اعتیاد به مواد مخدر امروز بعنوان یک خطر تشکیل و دوام خانواده‌ها را تهدید مینماید. در جامعه مردان، فرد معتاد چنانچه مورد درمان قطعی قرار نگیرد در بدترین حالت برای فراهم کردن هزینه‌ی مصرف خود دست به اقداماتی مانند سرقت می‌زنند که به جهت خطر بالا و ریسک جدی آن یا به سرعت دستگیر می شوند و یا با انصراف سرقت، خود را به مراکز ترک معرفی می‌نمایند، لیکن در جامعه زنان این موضوع به شکل دیگری پیش می‌رود. ترویج فحشا و بیماری‌های مرتبط با آن تا سطح HIV احتمالی می باشد که در صورت درمان نشدن زنان معتاد پیش خواهد آمد.

 اولین ولازم‌ترین اقدام برای جلوگیری از این اتفاقات ایجاد و تشکیل کمپ‌های ترک اعتیاد بصورت تخصصی و زیر نظر دستگاه‌های دولتی می باشد.

کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شرایط مستعدی را برای روی آوردن جوانان به اعتیاد داراست. پرسش اصلی این می باشد که چرا در کشور ما در مورد مسئله اعتیاد که از مهمترین معضلات اجتماعی امروز و دیروز ما می‌باشد، چه در زمینه پیشگیری و چه در زمینه درمان ( به خصوص در زمینه اختصاص دادن فضاهایی در شأن بشر در جهت بهبودی و بازپروری معتادان) فکری اساسی نمی‌گردد؟ و چرا در کشور ما معماری، پاسخی در خور این نیاز اساسی جامعه ندارد؟ از تحلیل وضع موجود چنین به نظر می‌رسد که معماری، خود را از این گروه از افراد جامعه که زمانی کاملا طرد شده بودند و اکنون اندک بهایی به آنها داده می گردد، گروهی که مانند سایر افراد جامعه انسانند،اما فقط راه را گم کرده‌اند و از مسیر حقیقت دور شده اند، کنار کشیده می باشد. شاید زمان آن رسیده باشد که معماری برای او که درد دارد، مرهم باشد و او را در مسیر درمان یاری کند و چراغی باشد هر چند کم فروغ در تاریکی ترس و اضطراب او. در کشور ما یکی از جنبه های مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد افزایش مراکز ترک اعتیاد می باشد که کمبود آن حتی در شهرهای اصلی کشور نیز احساس می گردد چه برسد به مناطق دور افتاده. پژوهشگر به عنوان یک معمار، بی‌توجهی به این مسئله پیچیده چند بعدی را بی‌توجهی به اجتماع و بشر دانسته که نتایج سوء آن دامان افراد زیادی را گرفتار نموده و می‌نماید. از این رو با مطالعه و شناخت زمینه ها و علل گرایش به اعتیاد، شخصیت معتاد، راه‌های پیشگیری و به خصوص روش‌ها و مراحل درمان و نتیجه‌گیری از تمام مطالعات به یک سری ایده جهت طراحی مرکز ترک اعتیاد ( اجتماع درمان مدار ) رسیده می باشد.

2-1- اظهار مسأله

امروزه اعتیاد یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی ما و مهمترین عاملی می باشد که می‌تواند نیروی کارآمد و جوان را به تخریب کشانده و راه‌های انحرافی دیگر را هموار سازد. خطر این تباهی و گسترش کج‌روی‌ها و آسیب‌های اجتماعی، لزوم برنامه پیش‌گیری اولیه از اعتیاد را نه در شعار و تکرار آن که در اقدام مطرح می‌سازد. در حوزه درمان هم به پزشکان فرض شده می باشد که به معتادان بیاندیشند تا به پدیده اعتیاد.

متأسفانه عدم آگاهی و برنامه‌ریزی مقارن قانون گذاری‌های نامتناسب و بدون مطالعه همه جانبه سبب شده می باشد که این موضوع و پدیده در حال گسترش باشد. به مقصود دستیابی به یک استراتژی منسجم جهت ریشه کن کردن مواد مخدر و عوارض سوء ناشی از آن که ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیاری از کشورها را مورد تهدید جدی قرار داده، لزوم پیش گیری و کاهش گرایش به مواد مخدر را امری اجتناب ناپذیر ساخته می باشد. به کراتً نظاره می گردد که بعضی از معتادان علت گرایش مجدد خود را به اعتیاد، نداشتن مهارت شغلی و به تبع آن عدم وجود شغلی که از طریق آن امرار معاش نمایند عنوان می‌کنند. عدم  برنامه‌ریزی‌ها در سطح کلان و در نظر داشتن برنامه پیش‌گیری درمان سبب شده همان تعدادی که در مرکز ترک اعتیاد، دوران ترک را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند دوباره به مصرف مواد روی بیاورند زیرا در نظر داشتن معتاد در بازگشت به جامعه از مهمترین شاخصه‌های مددکاری و درمانی می باشد و چنان‌چه برنامه‌های مصون‌سازی فردی و گروهی را در دستور تیم‌های درمان قرار ندهیم تداوم این مشکل غیرقابل جبران و بازگشت می باشد. از این رو تأسیس یک مرکز ترک اعتیاد و کاردرمانی و حرفه آموزی باعث ایجاد زمینه کار برای فرد معتاد می گردد که این امر پس از خروج از مرکز سرمایه بزرگی برای آنان به حساب می‌آید و با کمی پشتیبانی به وسیله سازمان‌های ذیربط و خانواده، فرد می‌تواند جذب بازار کار گردد و از گرایش به مشاغل کاذب که یکی از علل گرایش به مصرف و فروش مواد مخدر می باشد جلوگیری کند. در طی سال‌های اخیر برای پیش گیری اولیه و ثانویه از این آسیب اجتماعی مراکز مداخله در بحران‌های اجتماعی زیر نظر سازمان بهزیستی در شهرهای بزرگ ایجاد شده که به ساماندهی معتادین می‌پردازند اما با وجود این شاهد افزایش این پدیده در جامعه هستیم و به نظر می‌رسد فعالیت بهزیستی و سایر ارگان‌های ذیربط چندان موفقیت آمیز نبوده می باشد و حتی بعضی از معتادان با وجود ساماندهی مراکز مداخله در بحران و … به مصرف مواد از نوع سنتی به صنعتی متمایل شده‌اند. اگر زندگی معتادین را مطالعه کنیم می‌بینیم یا پدر و مادر نداشتند یا والدین معتاد داشتند یا فقر اقتصادی و … در این امر دخیل بوده می باشد. شخصی که  امروز به لحاظ اوضاع بد اقتصادی، اعتیاد والدین و … معتاد می گردد وقتی با سرزنش و تحقیر و تهدید خانواده و اطرافیان روبه رو گردید و جامعه هم به جای حل و پرداختن به مشکل، او را انگشت‌نما نمود مسلماً تبدیل به معتاد، دزد و حرفه‌ای سابقه دار و … می گردد. در واقع می‌توان گفت همه این آسیب‌ها به نوعی با هم در ارتباط هستند. پس مسئولین امر می‌بایست پدیده اعتیاد را یک آسیب جدی قلمداد کرده و در جهت کاهش آن اقدامات اساسی انجام دهند البته برای پیش‌گیری بهتر و بیشتر همه جامعه بایستی فعالیت کنند، مطبوعات، صدا و سیما، خانواده‌ها، متولیان امر فرهنگی، مدرسه و … می‌توانند در پیش‌گیری از این آسیب اجتماعی مؤثر باشند.

3-1- اهداف پژوهش

هدف اصلی این رساله مطالعه این می باشد که بتوانیم با طراحی مرکز ترک اعتیاد شخصیت شهروندان بیمار را متوازن کنیم و آیا این‌که معماری مراکز ترک اعتیاد تأثیری در گرایش به بهبودی معتادین دارد. همچنین این پروژه هم از حیث مادی و هم معنوی قابل اهمیت می باشد زیرا که خلق یک فضای ترک اعتیاد متناسب با روان شناختی صحیح انسانی به مراتب هزینه‌اش کمتر از مخارج احتمالی و صدماتی می باشد که خاطیان می‌توانند به جامعه وارد کنند، همچنین ایجاد مرکزی برای دور ریختن آلاینده‌ها و آموختن دانش و هنری برای آغازی نو کمک معنوی بزرگی به جامعه خواهد بود.

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: تبیین وتحلیل رویکردتفکر انتقادی درعرصه تعلیم وتربیت و ارزیابی آن بر مبنای آموزه های تربیت اسلامی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***