دانلود متن کامل پایان نامه عوامل مستعد کننده افسردگی بعداز زایمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی  (M.A)

عنوان  :

عوامل مستعد کننده افسردگی بعداز زایمان

استاد راهنما :

دکتر کیوان کاکابرایی

استاد مشاور :

دکتر کامران یزدان بخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………….8

مقدمه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..9

اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………11

ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………15

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………17

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….19

تعاریف مفهومی و عملیاتی…………………………………………………………………………………………………19

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………….21

افسردگی………………………………………………………………………………………………………………………….22

نشانه ها و علائم افسردگی پس از زایمان……………………………………………………………………………..23

انواع اختلالات افسردگی و عوامل مرتبط با آن………………………………………………………………………24

افسرده خویی……………………………………………………………………………………………………………………27

درمان افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………30

چارچوب نظری و مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………..34

عوامل تعیین کننده افسردگی پس از زایمان…………………………………………………………………………..45

مروری بر سوابق پژوهش……………………………………………………………………………………………………58

فصل سوم روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………66

روش شناسی و متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………….67

ابزار پژوهش و روش گردآوری…………………………………………………………………………………………..68

جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………70

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….71

فصل پنجم نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………101

محدودیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………112

پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………..112

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..115

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………130

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………….131

چکیده:

در این پژوهش به مطالعه عوامل مستعد کننده افسردگی بعداززایمان پرداخته ایم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و پیمایشی می باشدکه شیوه اجرای آن از نوع همبستگی می باشد . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اکثراً به صورت میدانی بوده  و از طریق ابزار پرسشنامه  افسردگی بک و پرسشنامه دموگرافیک و مامایی صورت گرفته می باشد.جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان باردار شهر کرمانشاه بوده که در تابستان1392 زایمان کرده اند و جهت انجام مراقبت های بهداشتی به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه مراجعه نموده اند روش نمونه گیری مراکز آغاز بصورت خوشه ای و سپس از هر خوشه چند درمانگاه بصورت تصادفی انتخاب شده می باشد پس از آن نمونه ها بصورت دردسترس انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss19   و شاخص های آمار توصیفی ( فراوانی ، میانگین  و انحراف معیار) و استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T گروه های مستقل ) انجام میگردد.فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و به این نتیجه دست یافتیم که عوامل مامایی مادرمانند(تعداد حاملگی،نوع زایمان،سابقه سقط و…)،عوامل نوزادی(جنس نوزاد،نوع تغذیه نوزادو…) و عوامل مادری(سن مادر،تحصیلات،شغل و…) با افسرگی پس از زایمان ارتباط دارد.که هرکدام از این عوامل آیتم هایی دارند که در تجزیه وتحلیل آماری مورد تایید قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی:افسردگی،زایمان،عوامل مستعدکننده افسردگی

تعداد صفحه :137

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***