واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده:
این پژوهش با عنوان “سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان “، شامل چند زیر پژوهش در مورد موضوعات
نهفته در زیر آن (صرفهجوئی و مدیریت انرژی (در ساختمان ) ، شبکه های اتوماسیون و سیستم های
اتوماسیون و مدیریت ساختمان ) میباشد. در همین راستا، انواع روشهای صرفه جویی مصرف انرژی مطرح
شده اند و روش بهره گیری از مدیریت ساختمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی با در نظر داشتن راهکارهای
اتوماسیون تشریح شده می باشد . با در نظر داشتن وسعت موضوع، کوشش شده می باشد تا به هر زیر موضوع به حد مناسبی
پرداخته شده و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی (سیستم مدیریت انرژی ساختمان ) به هم پیوند
بخورند.
مقدمه
و شبکه های کامپیوتری بحث (IT) امروزه با پیشرفت همه جانبه تکنولوژی بخصوص در تکنولوژی اطلاعات
کاربرد این تکنولوژیها در ساختمانها برای بهره مندی از خصوصیات مناسب آن مطرح شدهاست.
طبق آمارمنتشره از سوی سازم ان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ، چهل درصد انرژی مصرفی در ایران
مربوط به بخش ساختمان می باشد. همچنین طبق برآورد های بعمل آمده با بکارگیری صنعت اتوماسیون
ساختمان می توان حداقل سی درصد در مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی صرفه جویی نمود . یعنی در
حدود دوازده درصد صرف ه جویی در مصرف سالانه انرژی کشور . با انجام چنین صرفه جوئی عظیمی راه برای
توسعه همه جانبه کشور هموارتر میشود.
بطور کلی امروزه علت های بهره گیری از اتوماسیون ساختمان بخصوص در ساختمانهای بزرگ را می توان چنین
برشمرد
• صرفه جوئی مصرف انرژی
• ایجاد راحتى و امنیت بیشتر
• امکان کنترل متمرکز همه سیستم های ساختمان
• امکان کنترل ساختمان از طریق اینترنت
• راحتی در کارکرد
• امکان کنترل و مدیریت از همه نقاط و همچنین از اینترنت
• سهولت تکامل
• قابل انعطاف بودن در برابر تغییرات کاربری
بنابر این به نظر میرسد کاربرد اتوماسیون ساختمان برای م دیران ساختمانها بخصوص ساختمانهای بزرگ
که دارای سیستمهای فراوانی میباشند بسیار مناسب و حتی گاهی ضروری میباشد.
کاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان برای سازندگان و مصرف کنندگان مزایای بسیار زیادی دارد، از
جمله :
برای سازندگان :
• کاهش هزینه ساخت
• افزایش تولید و توسعه آن
• امتیازات رقابتی قابل توجه
• افزایش اندازه کارآیی ساختمان در کاربری های مختلف
• کاهش ریسک تعهدات و مسائل حقوقی
برای مصرف کنندگان :
• افزایش کیفیت بدون افزایش هزینه اضافه
• افزایش تناسب و آسایش و کارایی
• کاهش هزینه های جاری
• در طول حصول مزایای اقتصادی از طریق کاهش هزینه ها، بازگشت سرمایه به سرعت انجام می پذیرد.
در عوض، کاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان، برای مصرف کنندگان هزینه اولیه نسبتاً بالایی دارد .
با در نظر داشتن بحران انرژی در جهان، در بسیاری از نقاط جهان این سرمایه گذاری م عقول بوده و سرمایه اولیه
طی 2 تا حداکثر 6 سال برگردانده می گردد که این امر نشان دهنده تناسب اقتصادی بسیار مناسب کاربرد
این سیستم ها می باشد . به این سبب، سیستم های مدیریت انرژی ساختمان در این کشورها، راهی بسیار طولانی
را پیموده و پیشرفت بسیاری نمودهاند و این سیستمها در حال جا افتادن در آنها میباشد.
با در نظر داشتن غلبه مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان بر دشواریهای آن (حتی در کشور ما )، به نظر می –
رسد سرمایه گذاری در این بخش به نفع اقتصاد ملی ایران باشد . با این تفاصیل، متأسفانه به علت اینکه هزینه
اولیه سیستم های مدیر یت انرژی فعلی (انواع خارجی ) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائین جامعه بالا و گاه
بسیار بالا می باشد و همچنین هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزایای این سیستمها آشنا نشده اند، کاربرد این
سیستمها در کشور ما بسیار کم بوده می باشد.
فصل اول : کلیات
-1-1 هدف
هدف این پژوهش، مطالعه مبانی علمی، اصول، کارکرد و انواع سیستم های مدیریت انرژی ساختمان
در منابع و مأخذ مختلف می باشد . این موضوع پژوهش، بسیار جامع بوده و کاملاً یک پژوهش بین رشته –
ای می باشد . این موضوع به موضوعات کار مهندسین برق (کنترل، اتوماسیون، مخابرات، نصب و برنامه –
ریزی)، مهندسین عمران (ساختمان)، مهندسین مکانیک سیالات (تهوبه هوا )، مهندسین انرژی
(مدیریت و صرفه جویی انرژی ) مرتبط می باشد . به همین سبب، این گزارش که توسط یک
دانشجوی کارشناسی ارشد برق تهیه شده می باشد، نمی تواند بطور جامع دربردارنده پژوهش راجع به
تمامی موضوعات باشد . به هر صورت، در این گزارش کوشش شده می باشد تا راجع به تمامی زیر مبحث های
مهم این موضوع، پژوهش مناسبی صورت گیرد و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی سیستم –
های مدیریت انرژی ساختمان، به یکدیگر پیوند بخورند.
-2-1 پیشینه پژوهش
یک پژوهش راجع به سیستم م دیریت انرژی ساختمان، بایستی تحقیقی راجع به چند زمینه مختلف
باشد که هر یک دارای منابع و مراجع بسیار زیادی را در بر می گیرند. از آنجا که یک فصل کامل به
مطالعه کتب و مقالات مرتبط با زمینه های مختلف این پژوهش آورده شده می باشد، در این مجال تنها
عناوین تحقیقاتی را ذکر می نمائیم که بطور خاص راجع به سیستمهای اتوماسیون یا مدیریت
ساختمان، انجام شدهاند.
تحقیقات داخلی در زمینه سیستم های مدیریت انرژی ساختمان معمولاً حول موضوعاتی مانند
سیستمهای اتوماسیون ساختمان و زیر سیستمهای آن متمرکز بوده می باشد و کمتر پروژه یا سمیناری
هست که بطور خاص به سیستم مدیریت انرژی ساختمان بپردازد.
در این بین، تعدادی از دانشجویان دکتر مومنی، استاد محترم گروه کنترل دانشگاه تربیت مدرس،
به موضوعات سیستم های اتوماسیون ساختمان و بعضاً سیستمهای مدیریت ساختمان پرداخته اند .
XML آقای طهماسبی زاده [ 4] در س مینار خود با عنوان “سیستمهای اتوماسیون ساختمان و کاربرد
و BACnet مانند open پرداخته اند، سیستمهای BAS در آن ” آغاز به انواع تکنولوژی ها در
را مطالعه نموده و سپس بطور خاص چند زیر سیستم اتوماسیون ساختمان شامل LonWorks
سیستم کنترل روشنایی ساختمان، سیستم ته ویه گرمایش -سرمایش و تهویه مطبوع و سیستمهای
ایمنی ساختمان را مورد مطالعه قرار داده اند. ایشان در فصل آخر سمینار خود، به موضوع کاربرد
در اتوماسیون پرداختهاند. XML
خانم اکبری [ 2] در سمینار خود با عنوان اتوماسیون ساختمان، کاربرد فیلد باسهای مختلف در
اتوماسیون ساختمان را مورد بحث قرار داده و به موردها کاربرد آن تصریح نمودهاند و سپس راجع به
و CAN ،P‐NET تکنولوژی فیلدباس تبیین داده و تبیین اجمالی درمورد هریک از پروتکلهای
اظهار نموده اند. همچنین ایشان شرکتهای ارائه دهنده پروتکلهای فوق را معرفی LonWorks
نمودهاند.
خانم بریمانی [ 3]، در سمینار خود با عنوان اتوماسیون ساختمان هوشمند، بعضی از موضوعات
سیستمهای مدیریت ساختمان را مورد مطالعه قرار داده اند، مانند ساختار هرمی مدیریت
ساختمان، مزایای سیستم مدیریت ساختمان، تاریخچه اتوماسیون ساختمان، عملیات مدیریت
مطالعه بعضی از ،(DDC) انرژی، سیستمهای کنترل کامپیوتری و کنترل دیجیتال مستقیم
در AC بهره گیری از خط انتقال برق ،LonWorks استانداردهای معروف اتوماسیون بخصوص پروتکل
اتوماسیون منزل و معرفی شرکتهای پیشرو در اتوماسیون ساختمان و زمینه های کاری آنها
پرداختند.
تعداد صفحات: 128
قیمت: 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع نهان نگاری دیجیتال

*** —-

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید