متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

گرایش :روابط بین الملل

عنوان : مطالعه تأثیر مبانی فکری و عقیدتی القاعده در اقدامات تروریستی در جهان

 

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد زنجان

گروه روابط بین الملل

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد <<M.A>>

 

گرایش: روابط بین الملل

عنوان:  مطالعه تأثیر مبانی فکری و عقیدتی القاعده در اقدامات تروریستی در جهان

 

استاد راهنما:  دکتر مالک ذوالقدر 

بهار1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات پژوهش….. 3

1-1:طرح مسئله 4

1-2:پیشینه پژوهش. 5

1-3:سوال اصلی. 9

1-4:فرضیه پژوهش. 9

1-5:متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی. 10

1-6:اهمیت مسئله و اهداف انتخاب موضوع 11

1-7:روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات. 11

1-8:سازماندهی پژوهش. 12

فصل دوم:مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی القاعده  13

مقدمه 14

2-1: مبانی نظری. 14

2-2: ساختار و تشکیلات القاعده 25

ساختار رهبری. 26

2-2-1: اسامه بن لادن : 26

2-2-2: ایمن الظواهری : 27

2-2-3: محمد عاطف : 29

2-2-4: عبدالله عزام : 30

2-2-5: ابومصعب الزرقاوی : 30

وظایف کمیته های اصلی القاعده 34

وظایف کمیته امور نظامی : 34

وظایف کمیته مالی، تجاری و سرمایه گذاری : 35

وظایف کمیته حقوقی، قانونی و مذهبی : 35

وظایف کمیته امور رسانه ای و تبلیغاتی : 36

2-3: موقعیت جغرافیایی شبکه تروریستی القاعده 42

2-3-1: آسیای جنوبی و حوزه هند و پاکستان: 42

2-3-2: آسیای مرکزی و قفقاز : 42

2-3-3: جنوب شرقی آسیا : 43

2-3-4: خاورمیانه و خلیج فارس : 44

2-3-5: مغرب عربی و مدیترانه ای : 47

2-4: منابع مالی القاعده 50

فصل سوم:تروریسم از منظر سازمان ملل متحد و دولتها. 56

مقدمه 57

3-1: تروریسم از منظر سازمان ملل متحد 57

3-2: تروریسم از منظر دولتها 61

دولت ایالات متحده آمریکا 62

وزارت امور خارجه آمریکا : 62

وزارت دفاع آمریکا : 62

سازمان سیا آمریکا : 62

پلیس فدرال آمریکا : 62

3-3: تروریسموالقاعده از منظراتحادیهاروپا 69

3-4: دیدگاه و ارتباط کشورهای پاکستان و عربستان در ارتباط با تروریسم 72

3-5: دیدگاه های مذاهب تشیع و تسنن راجع به تروریسم و القاعده 75

فصل چهارم: مطالعه مبانی فکری و عقیدتی القاعده. 77

مقدمه 78

4-1: بنیادگرایی و ریشه های فکری، اعتقادی القاعده 80

4-2: مفهوم جهاد و اهمیت آن در دین اسلام و القاعده 94

4-3: اصول و افکار اعتقادی ابن تیمیه 98

4-4: ابوعلاء المودودی و آشنایی با آراء و افکار وی. 106

4-5: اعتقادات و تفکرات محمد بن عبدالوهاب. 108

4-6: سید قطب و اعتقادات مذهبی – سیاسی وی. 119

فصل پنجم: مطالعه اقدامات تروریستی  القاعده. 125

مقدمه 126

5-1: فهرست عمده حملات تروریستی القاعده 126

5-2: تاملی در عملیات 11 سپتامبر 2001 میلادی. 128

فصل ششم: اثبات فرضیه (تأثیر مبانی فکری و عقیدتی بر اقدامات تروریستی)..131

6-1: اثبات فرضیه 132

نتیجه گیری. 139

فهرست منابع 144

Abstract 151

 

 

چکیده پایان نامه: (حداقل در 10 سطر نوشته گردد) (شامل اختصار، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمد

پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان می باشد که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته می باشد ؟

و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه اظهار می گردد که بدون تردید تأثیر و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش می باشد باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد گردید.

رهبران و عناصر القاعده و سایر گروههای مرتبط با آنها با در نظر داشتن تاثیرپذیری از بعضی گرایشات و اعتقادات شخصیتهای حنبلی مذهب اهل سنت که دارای تفکرات افراط گرایانه هستند، مانند این افراد می توان از  احمد بن تیمیه، ابوعلاء المودودی، محمد بن عبدالوهاب و سیدقطبنام برد و با مطالعه تفکرات آنها متوجه می شویم که بدون شک آنها در نوع نگاه خود به دین و مسائل سیاسی  و اجتماعی دچار انحرافات فراوان گردیده اند.

آنان مسائلی همچون بدعت، جهاد، استغاثه، توسل، شفاعت  و مسائلی همانند این را مطرح می کنند و عنوان می کنند که به عنوان مثال شیعیان بدعت گذاران در دین هستند، و در این ارتباط اینگونه تصریح می گردد که در مکتب ابن تیمیه، پیامبر و اولیای الهی انسانهایی هستند که همه کلمات و مقاماتشان با مرگشان پایان مییابد، و پس زیارت و توسل به آنان را بدعت دانسته و کاری غیر سودمند می شمارد.

و یا اینکه  سلفیون وهابی القاعده در مورد شیعیان اظهار می دارند، شیعه، پیامبر و ائمه خود را برتر از خداوند می داند و حاجات خویش را از آنان می طلبد. از این روی، شیعه را کافر و خارج از دین می دانند. سلفیون همچنین در مورد جهاد اعتقاد دارند که از نماز و روزه نیز مهم تر و واجب تر می باشد و از این باب به حملات خود مشروعیت می بخشند.

در ارتباط با پاسخ به فرضیه خود نیز می توانیم اینگونه اظهار داریم که شبکه تروریستی القاعده بر مبنای تاثیرپذیری از مبانی قشری نگر و انحرافی سلفیان وهابی مسلک بر ضد شیعیان دست به اقدامات خشن می زنند تا از این طریق آنها را نابود نمایند به بهانه اینکه مکتب تشیعبه دلیل بدعت گذاری دچار کفر گردیده می باشد و یا اینکه آنان خداوند را قادر و حاکم مطلق نمی دانند و از پیغمبر گرامی اسلام (ص) و سایر بزرگان دین کمک می خواهند و حاجات خویش را از مردگان درخواست می نمایند که این گناه نابخشودنی می باشد.

در باب علت های دشمنی و ضرباتی که القاعده به غربیها و بیش از همگان به ایالات متحده آمریکا وارد نموده اند می توان به این شکل اظهار داشت که افراط گرایان القاعده مسیحیان و یهودیان را نیز طرد شده از دربار الهی می دانند و عقیده دارند که دولتهای قدرتمند کوشش می کنند با تسلط بر منابع و منافع کشورهای اسلامی آنها را ضعیف نمایند و در عوض خود را قدرتمند تر از گذشته می کنند. از این روی بایستی با برخورد سخت آنها را از همراهی کشورهای مسلمان منحرف، باز دارند تا از این طریق بتوانند راه خود را هموار نمایند در جهت ساقط کردن  این دول اسلامی و استقرار حکومت خلافت اسلامی در سراسر ممالک اسلامی.

از این روی این پژوهش در شش فصل شبکه تروریستی القاعده را مورد مطالعه قرار داده می باشد، در فصل اول کلیات پژوهش مورد توجه بوده می باشد، فصل دوم مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی را مورد نظر قرار داده ایم، فصل سوم تروریسم و القاعده را از منظر سازمان ملل متحد و دولتهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا،پاکستان و عربستان سعودی مورد مطالعه قرار داده می باشد، در فصل چهارم مسائلی همچون بنیادگرایی و خاستگاه القاعده، مفهوم جهاد از دیدگاه اسلام و القاعده و تفکرات شخصیتهای موثر در شکل گیری نگرشها و طرز تفکرات رهبران آن  مورد توجه قرار گرفته می باشد و در فصل پنجم اقدامات هنجارشکنانه این گروه در جهان مطالعه گردیده می باشد. و بالاخره در فصل ششم در راستای اثبات فرضیه، اقدام به مطالعه تأثیر عقاید مذهبی و مبانی قشری القاعده در اقدامات تروریستی آنها نموده ایم ودر نهایت به مبحث نتیجه گیری پرداخته شده می باشد.

چکیده

پژوهش حاضر، در راستای پاسخ به یک سوال اساسی با این عنوان می باشد که مبانی فکری، عقیدتی القاعده چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنها داشته می باشد ؟

و در پاسخ به این مسئله می توان عنوان نمود که بنابر شواهد، مدارک و مطالعاتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، اینگونه اظهار می گردد که بدون تردید تأثیر و تاثیرگذاری این نوع نگرشها و اعتقادات مذهبی که در این گروه خشونت طلب رسوخ کرده و پیوسته در حال بسط و گسترش بیش از پیش می باشد باعث شده که آنها دست به یکسری اقدامات غیرعقلانی بزنند، و بی گمان تبعات فعالیتهای خرابکارانه این گروهها در سراسر جهان، دامن اسلام حقیقی را نیز آلوده می کند و از سویی وجه صلح طلبانه این دین الهی را نیز در میان جوامع غیر مسلمان از بین می برد و نوع نگاه کشورهای مختلف نسبت به اسلام مخدوش خواهد گردید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

رهبران و عناصر القاعده و سایر گروههای مرتبط با آنها با در نظر داشتن تاثیرپذیری از بعضی گرایشات و اعتقادات شخصیتهای حنبلی مذهب اهل سنت که دارای تفکرات افراط گرایانه هستند، مانند این افراد می توان از احمد بن تیمیه، ابوعلاء المودودی، محمد بن عبدالوهاب و سیدقطب نام برد و با مطالعه تفکرات آنها متوجه می شویم که بدون شک آنها در نوع نگاه خود به دین و مسائل سیاسی  و اجتماعی دچار انحرافات فراوان گردیده اند.

آنان مسائلی همچون بدعت، جهاد، استغاثه، توسل، شفاعت  و مسائلی همانند این را مطرح می کنند و عنوان می کنند که به عنوان مثال شیعیان بدعت گذاران در دین هستند، و در این ارتباط اینگونه تصریح می گردد که در مکتب ابن تیمیه، پیامبر و اولیای الهی انسانهایی هستند که همه کلمات و مقاماتشان با مرگشان پایان می یابد، و پس زیارت و توسل به آنان را بدعت دانسته و کاری غیر سودمند می شمارد.

و یا اینکه  سلفیون وهابی القاعده در مورد شیعیان اظهار می دارند، شیعه، پیامبر و ائمه خود را برتر از خداوند می داند و حاجات خویش را از آنان می طلبد. از این روی، شیعه را کافر و خارج از دین می دانند. سلفیون همچنین در مورد جهاد اعتقاد دارند که از نماز و روزه نیز مهم تر و واجب تر می باشد و از این باب به حملات خود مشروعیت می بخشند.

در ارتباط با پاسخ به فرضیه خود نیز میتوانیم اینگونه اظهار داریم که شبکه تروریستی القاعده برمبنای تاثیرپذیری از مبانی قشری نگر و انحرافی سلفیان وهابی مسلک بر ضد شیعیان دست به اقدامات خشن می زنند تا از این طریق آنها را نابود نمایند به بهانه اینکه مکتب تشیع  به دلیل بدعت گذاری دچار کفر گردیده می باشد و یا اینکه آنان خداوند را قادر و حاکم مطلق نمی دانند و از پیغمبر گرامی اسلام (ص) و سایر بزرگان دین کمک می خواهند و حاجات خویش را از مردگان درخواست می نمایند که این گناه نابخشودنی می باشد.

در باب علت های دشمنی و ضرباتی که القاعده به غربیها و بیش از همگان به ایالات متحده آمریکا وارد نموده اند می توان به این شکل اظهار داشت که افراط گرایان القاعده مسیحیان و یهودیان را نیز طرد شده از دربار الهی می دانند و عقیده دارند که دولتهای قدرتمند کوشش می کنند با تسلط بر منابع و منافع کشورهای اسلامی آنها را ضعیف نمایند و در عوض خود را قدرتمند تر از گذشته می کنند. از این روی بایستی با برخورد سخت آنها را از همراهی کشورهای مسلمان منحرف، باز دارند تا از این طریق بتوانند راه خود را هموار نمایند در جهت ساقط کردن  این دول اسلامی و استقرار حکومت خلافت اسلامی در سراسر ممالک اسلامی.

از این روی این پژوهش در شش فصل شبکه تروریستی القاعدهرا مورد مطالعه قرار داده می باشد، در فصل اول کلیات پژوهش مورد توجه بوده می باشد، فصل دوم مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی را مورد نظر قرار داده ایم، فصل سوم تروریسم و القاعده را از منظر سازمان ملل متحد و دولتهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا،پاکستان و عربستان سعودی مورد مطالعه قرار داده می باشد، در فصل چهارم مسائلی همچون بنیادگرایی و خاستگاه القاعده، مفهوم جهاد از دیدگاه اسلام و القاعده و تفکرات شخصیتهای موثر در شکل گیری نگرشها و طرز تفکرات رهبران آن  مورد توجه قرار گرفته می باشد و در فصل پنجم اقدامات هنجارشکنانه این گروه در جهان مطالعه گردیده می باشد. و بالاخره در فصل ششم در راستای اثبات فرضیه، اقدام به مطالعه تأثیر عقاید مذهبی و مبانی قشری القاعده در اقدامات تروریستی آنها نموده ایم ودر نهایت به مبحث نتیجه گیری پرداخته شده می باشد.

-1:طرح مسئله

در حقیقت تروریسم یک پدیده اجتماعی ننگین به حساب می آید و گروههای تروریستی با در نظر داشتن اعتقادات و مبای فکری خود و همچنین تاثیرپذیری که از یک سری اشخاص منحرف و افراطی داشته و دارند می توانند به شدت اثرات مخربی بر جوامع بشری بگذارند.

تروریسم را می توان با واژگانی هم زیرا خشونت، تهدید، ترساندن، وحشت، هراس افکنی،غیر مشروع بودن و بعضی کلمات دیگر در این راستا معرفی و تشریح نمود، این فعالیتهای ضد بشری از گذشته های بسیار دور نیز رواج داشته و بعضی گروهها برای رسیدن به مقاصد ومطامع خویش دست به چنین حرکات افراط گرایانه می زنند.

از سویی کشورها و نهادهای مختلف نیز تعاریف متعدد و متفاوتی در ارتباط با تروریسم دارند و هم چنین مسائلی همچون تروریسم و مبارزه با آن، واژگان فریبنده ای می باشد که در فضای سیاسی آلوده دنیای امروز از مفاهیم واقعی خود فاصله دارند، به این شکل که سردهندگان تروریسم و مبارزه با آن،خود بیشتر از سایرین آن را نقض می کنند.

شبکه تروریستی القاعده تشکیلات چند ملیتی می باشد که در دهه آخر قرن بیستم ظهور و در مجموعه تحولات افغانستان نام آنها در سطح بین المللی شناخته شده و در ابتدای قرن جدید فعالیتهای خود را به اوج رسانید و به نام سازمان یا یک تشکیلات بین المللی معروف گردید، این تشکیلات در جهاد بر علیه کمونیسم در افغانستان به همراه مجاهدین افغانی از امکانات مالی ،نظامی آمریکا و غرب بهره گیری می نمود.

القاعده بزرگترین بازیگر غیر دولتی صحنه روابط بین الملل به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 میلادی می باشد و در نزد غربیان به عنوان سمبل تروریسم و بنیادگرایی اسلامی شناخته می گردد، که محصول نبرد برای بیرون راندن نیروهای شوروی از افغانستان بود، مسلمانی از کشورهای الجزایر، مصر، عربستان سعودی، آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن دوشادوش هم برای نبرد با نیروهای شوروی به افغانستان رفتند. این نیروها پس از خروج شوروی، واینکه آنها موجبات شکست ابر قدرتی بزرگ را فراهم آورده اند، اعتماد به نفس زیادی به دست آورده و دیدگاهی جهانی را برای خود توسعه بخشیدند.

از سویی دیگر،این مبارزان در زمان بازگشت به کشورهای خود، به جای آنکه به عنوان قهرمانان مورد استقبال قرار گیرند، به عنوان مبارزانی متعصب که می توانند تهدیدی سیاسی برای رژیم هایشان باشند در نظر گرفته شدند، از این رو منزوی شده و به اعضای آماده ای برای مبارزات جدید تبدیل شدند.

ریشه تفکر اعضای شبکه تروریستی القاعده بر اندیشه های سلفی استوار شده می باشد، اولین نمادهای ظهور سلفیون را در قرن دوم هجری، در قالب جمعی می بینیم که خواستار بازگشت به اصالت اولیه اسلام بودند.

 

1-2:پیشینه پژوهش

محمد محمودیان در کتاب بنیادهای فکری القاعده، تاثیر اندیشه های وهابی،سلفی که در سال 1390 چاپ شده می باشد، بحثی را در زمینه خطرات تروریسم القاعده برای صلح و امنیت جهانی مطرح می نماید،به گونه جدی بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و اتخاذ استراتژی جدید جرج بوش در مبارزه با القاعده و گروههای خشونت طلب وابسته به آن آغاز گردید، در استراتژی جرج بوش و نئومحافظه کاران، مبارزه با تروریسم القاعده به عنوان مهم ترین اصل در تامین امنیت آمریکا و همچنین امنیت جهانی ارتباط مستقیم داشت و در این بین حفظ امنیت خاورمیانه به عنوان حلقه اتصال دهنده آمریکا و امنیت جهانی مورد تاکید قرار گرفت. در این کتاب آمده می باشد بعضی عقیده دارند مبارزه با تروریسم القاعده، به ابزاری برای حضور و تثبیت هژمونی آمریکا در مناطق استراتژیک جهان به خصوص خاورمیانه تبدیل گردید و آمریکا به گونه نامشروع یک خطر امنیت ملی را به یک خطر جهانی تغییر داده و از این طریق هزینه های زیادی را به سایر دولت ها و ملت های جهان تحمیل می کند. محقق در زمینه شکل گیری القاعده سه دیدگاه اصلی را مطرح می کند :

1-القاعده یک پدیده داخلی و منطقه ای می باشد و از این دیدگاه ریشه القاعده به عوامل فکری و بنیادهای فرهنگی و نیز محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرورش اعضای این گروه بر می گردد.

2-القاعده تحت تاثیر عنصر خارجی شکل گرفته و محصول دخالت قدرت های بزرگ در مسائل قدرت و سیاست خاورمیانه می باشد.

3-ویژگیهای شکل قدرت و سیاست جنگ ها، بحران ها و زمینه های سرخوردگی در جهان با عوامل دیگری هم زیرا سرعت یافتن جهانی شدن در دهه 1990 میلادی ترکیب گردید.

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***