متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان : مطالعه تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظریه‌های مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره)و مصباح یزدی و لیبرال دموکراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

پیشگفتار

فصل اول (کلیات)

مقدمه

طرح مسئله ؛ (در دو 2صفحه )اظهار مسئله و تعریف آن

مقدمه و طرح مسئله

در بحثهای جامعه شناسی سیاسی بخش اصلی مردم هستند و به همین دلیل چگونگی اداره و حکومت کردن بر مردم مهم می باشد . ایده آلی ترین شکل حکومتی که امروزه مطرح می باشد ،تحت عنوان دموکراسی نامیده می گردد بدون شک مطلوب (همگان) می باشد.

دموکراسی غیر از لغتهای محبوبی می باشد که اکثر دولتهای امروزی کوشش بر آن دارند خود را مدافع آن نشان بدهند.چراجاذبه دموکراسی به یک ویژگی تقریباً عام دولتهای امروزی تبدیل شده می باشد ؟پاسخ را بی گمان می توان تا اندازه ای در جذابیتهای طبیعی آرمانهای دموکراتیک پیدا نمود که مژده رهایی ازقیدوبند قدرت مستبدانه را می دهد . دولتهای امروزی نظامی هستند که از وحدت دورنی برخوردارند،کسانی که در چنین دولتهایی حکومت می کنند بجز جلب رضایت فعال اکثریت جمعیت نمی توانند فرمان برانند.آرمانهای دموکراتیک،شیوه ابراز و نیز جلب آن رضایت را ارائه می کنند(گیدنز1373ص 332) و به این علت های در کشورهای جهان سوم نیز تمایل قابل نظاره ای در گرایش به دموکراسی به چشم می خورد.

باتوجه به پذیرش جهانی دموکراسی،این پژوهش به جستجوی آن هست که به مطالعه تطبیقی دموکراسی ازدو نگاه،یکی دینی واسلامی مصباح یزدی که مدافع نظریه مردم سالاری دینی امام خمینی می باشد و دومی نگاه سکولارملکیان و مجتهدی شبستری که مدافع سکولاریزم اسلامی و لیبرال دموکراسی غربی می باشند.

در این پژوهش  مطالعه تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظریه‌های مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره)و مصباح یزدی  و لیبرال دموکراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری و متفکرین اصلی آن ، به عنوان مهمترین الگوهای نظری رقیب برای حکومت در جهان معاصر می باشد. این کار در سه گام دنبال می گردد: معرفی مؤلفه‌های اصلی نظریه‌ی لیبرال دموکراسی و معرفی دموکراسی فرهنگی و شاخصه های آن از منظر مصطفی ملکیان، معرفی مؤلفه‌های اساسی نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی با ارجاع به آرای امام خمینی(ره) و مصباح یزدی ونهایتاً مطالعه تطبیقی دو نظریه‌ی سیاسی رقیب از زوایای گوناگون، جهت تشخیص نقاط تلافی و تضاد آنها با یکدیگر.

 

سئوال ؟اصلی آیا در باب دموکراسی، بین اندیشه دینی اسلامی مصباح واندیشه سکولارملکیان تفاوتی هست؟

 

پرسش اصلی پژوهش

تشابه و تفاوت در اندیشه سیاسی آیت اله مصباح یزدی و مصطفی ملکیان درباب دموکراسی چگونه می باشد ؟دموکراسی دینی(اسلامی) و سکولاریسم اسلام(لیبرال دموکراسی) نطقه تلاقی و تشابه و تضاد در کجا دارند؟

پرسش فرعی

کارل کوهن ؛کتاب دموکراسی ،هر نظریه دموکراسی بایستی به این پرسشها پاسخ بدهد؟

1-ماهیت دموکراسی چیست؟ 2- پیش فرض های دموکراسی کدامند؟3 ابزارهای دموکراسی کدامند؟4- شرایط لازم برای کامیابی دموکراسی چیست ؟5- در دفاع از دموکراسی چه دلایلی بایستی عرضه نمود ؟ 6- چشم انداز های دموکراسی کدام می باشد؟کوهن 1373 ص15،م فریبرزمجیدی چاب اول تهران نشر خوارزمی (دموکراسی)

 

سوال:  1: ماهیت دموکراسی ؛2. پیش فرض های دموکراسی ؛3. ابزارهای دموکراسی ؛4. شرایط لازم برای کامیابی دموکراسی ؛5.علت های دفاع از دموکراسی ؛6. چشم اندازهای   دموکراسی دینی و لیبرال دموکراسی (دموکراسی در سکولاریسم اسلامی) چیست ؟

 

مطالعه سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» مرور ادبیات .و آثار این دو و آثار در غرب نوشته شده در ،مفاهیم اصلی را بیاورید .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوی

 

در 12ص مقصود از دموکراسی در این پایانامه مهم می باشد

 

هدف پژوهش.

 

هدف اصلی در این مقاله مطالعه تطبیقی مبانی، اصول و شاخصه‌های اصلی نظریه‌های مردم‌سالاری دینی از منظر امام خمینی(ره)و مصباح یزدی  و لیبرال دموکراسی از منظرمصطفی ملکیان ومجتهدی شبستری و متفکرین اصلی آن ، به عنوان مهمترین الگوهای نظری رقیب برای حکومت در جهان معاصر می باشد.

 

 

 

 

پرسش اصلی پژوهش

در مطالعه تطبیقی بین دموکراسی که مصباح و امام تحت عنوان دموکراسی اسلامی یا همان دینی مطرح  میکنندبا دموکراسی که ملیکیان ومجتهدی شبستری تحت عنوان لیبرال دموکراسی یاهمان سکولاریزم اسلامی مطرح می کنند نقاط تلاقی وتضاد از زوایای گوناگون چگونه تبیین می گردد؟

تشابه و تفاوت در اندیشه سیاسی آیت اله مصباح یزدی و مصطفی ملکیان درباب دموکراسی چگونه می باشد ؟(آیاتفاوتی بین اندیشه سیاسی مصباح یزدی و مصطفی ملکیان در باب دموکراسی هست؟ )

 

فرضیه ها

 

احتمالا توجه ملکیان به دموکراسی مبتنی بر دموکراسی سیاسی- اجتماعی و مشروعیت مردمی و پذیرش ماهوی دموکراسی می باشد اما توجه آیت اله مصباح یزدی مبتنی بر دموکراسی اسلامی متعهد و مشروعیت الهی و نظری شکلی و یا ابزاری به دموکراسی می باشد

فر ضیه (به نظر میرسد که احتمالا تفاوتی در اندیشه سیاسی مصباح وملکیان در مورد دموکراسی هست!)

 

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

روش پژوهش و گردآوری داده ها

حدود قلمرو پژوهش

موانع، معضلات و محدودیتهای پژوهش

سازماندهی پژوهش

متغیر اصلی نظریه امام و متغیر وابسته نظریه مجتهدی و ملکیان(فقط بعدا نگاه کن اشتباه نشده باشد از استاد بپرس)

فصل دوم: موضوعات نظری و تئوریک پژوهش ،دموکراسی (چارچوب نظری پژوهش )

الف: دموکراسی در اندیشه غرب (در سده ی بیستم 15ص پوپر. ایزابرلین ، دیوید هیلد. بشیری

ب: دموکراسی در اندیشه اسلامی (امام علامه نائینی ؛ مجتهد تهرانی )

در انتها مدل مناسب دموکراسی و نظریه مادر که بایستی این دو نظریه با آن مقایسه شوند و تحت مطالعه و تطبیق قرار گیرندکه کدام یک یه نظریه مادر نزدیک تر می باشد

 

(نظریه مورد بهره گیری در این پژوهش مبتنی بردموکراسی دینی امام خمینی و سکولاریسم اسلامی ملکیان و مجتهد شبستری خواهد بود در این راستا موضوعاتی از قبیل اسلام سیاسی مشروعیت الهی مردمی ،ماهیت دولت دینی جایگاه مردم ،انتخابات و کارکرد دوگانه دولت دینی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت) .

 

فصل سوم

خاستگاههای معرفتی آیت الله مصباح یزدی

الف زندگینامه و آثار

ب مبانی معرفتی ؛هستی شناسی ؛بشر شناسی ،مفهوم سعادت ؛حاکمیت ؛حکومت

فصل چهارم

خاستگاههای معرفتی مصطفی ملکیان

الف زندگینامه و آثار

ب مبانی معرفتی ؛هستی شناسی ؛بشر شناسی ،مفهوم سعادت ؛حاکمیت ؛حکومت

  • معرفتی نگاه ملکیان به غرب پذیرشی اما نگاه مصباح رد گونه می باشد

 

فصل پنجم

مقایسه تطبیقی دموکراسی در اندیشه مصباح و ملکیان

الف مصباح –  دموکراسی عناصر آن

حقوق سیاسی –  جایگاه رای مردم =انتخابات – مشروعیت

ب- ملکیان

 

نتیجه گیری

تشابهات و تمایزات

نتیجه مشخص و مستدل باشد زیرا واو به واو خوانده می گردد

تبیین

اگر نیاز گردید جدول

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***