دانلود متن کامل پایان نامه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

موضوع این پژوهش مطالعه تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 1392 و مقایسه با قانون مجازات سال 1370 می باشد. غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص می باشد. اما آن چیز که مسلم و قطعی می باشد این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلاف‌نظر، جنایات علیه بشر را به عمد، شبه‌عمد و خطئی محض تقسیم می‌نمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن بشر را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته می باشد. البته این تقسیم‌بندی کاملاً موافق با قول معروف فقهای امامیه می باشد که این مقاله قصد دارد به گونه خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌های اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار داده و با مطالعه تطبیقی عنصر معنوی قتل شبه عمد در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 1392 و مقایسه با قانون مجازات سال 1370 وجوه اشتراک و افتراق آنها را اظهار دارد .

 

فصل اول. 5

کلیات پژوهش.. 5

‌1-1بیان مسأله‌ 6

2-1اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 9

3-1کاربرد های متصور از پژوهش و مراجع بهره گیری کننده از نتیجه پایان. 10

4-1سابقه و پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه. 10

5-1اهداف کلی: 15

6-1اهداف اختصاصی.. 15

7-1فرضیه ها یا سوالات پژوهش.. 15

8-1روش انجام پژوهش.. 16

9-1جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش از منظر دانشجو : 16

10-1جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش از نظر استاد راهنما : 16

فصل دوم. 17

ادبیات پژوهش.. 17

مقدمه: 18

1-2انواع جرم قتل بر مبنای عنصرروانی در حقوق موضوعه ایران. 18

1-1-2نقش و جایگاه عنصر معنوی در جرم. 20

2-1-2تعریف عنصر معنوی.. 20

3-1-2معنای لغوی عنصر روانی.. 21

4-1-2جزاء عنصر معنوی.. 22

2-2بررسی قتل شبه عمد در فقه. 25

1-2-2 قتل  شبه عمد از نگاه قرآن. 25

2-2-2 قتل شبه عمد از نگاه روایات.. 26

3-2-2 قتل شبه عمد از نگاه فقها 27

4-2 قتل شبه عمد از نگاه حقوقدانان. 29

6-2 قتل عمد و شبیه عمد در قانون جدید مجازات اسلامی: 30

1-6-2 ضابطه های قتل عمد در قانون مجازات اسلامی.. 31

2-6-2 قصدفعل نوعاکشنده نسبت به بشر غیرمتعارف: 38

7-2 قتل شبیه عمد و تحول قانونگذاری در آن: 39

1-7-2 تحلیل بند” الف ” ماده 290. 40

2-7-2 تحلیل بند (ب) ماده 291. 40

3-7-2 تحلیل بند (پ) ماده 291 : 42

نتیجه گیری: 45

3-2 مفهوم تقصیر جزایی.. 57

3-3 مقایسه تقصیر جزایی با عمد. 58

3ـ 4 مصادیق تقصیر جزایی.. 60

3ـ5 بی‌احتیاطی.. 60

3-6 بی‌مبالاتی.. 61

3ـ7 عدم مهارت (بی‌مهارتی). 62

3ـ8 عدم رعایت نظامات دولتی.. 63

3-9 حصری یا تمثیلی بودن مصادیق تقصیر جزایی.. 64

3-10 معیار استنباط تقصیرجزایی.. 65

3-11 الحاق قتل ناشی از تقصیر شدید به قتل عمد در قانون مجازات اسلامی.. 67

3-12عدم کفایت تقصیر شدید به جای عمد. 71

3-13 نتیجه‌گیری.. 73

فصل چهارم: 77

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی احکام و مقادیر دیه در حقوق کیفری ایران و فقه حنفی

مطالعه مصادیق قتل شبه عمد به عنوان عنصر معنوی.. 77

4-1 تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد : 78

4-1-1 رفتار مرتکب : 79

4-2   وسیله ارتکاب جرم : 80

4-3 ارتباط علیت : 80

4-4 قتل عمد در تبصره 2 ماده 291 : 84

4-5 مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل. 93

نتیجه گیری.. 98

عنصر معنوی قتل شبه عمد. 103

 

فصل اول

کلیات پژوهش

‌1-1بیان مسأله‌

تاریخ بشر سرشار از دل نگرانی هایست که در قبال تخطی در تجاوز علیه اداب و رسوم‌ و هنجارهای جامعه ابراز شده می باشد و بی گمان تا بشر برروی زمین می باشد ازجرم وب دنبال آن کیفر جدا نخواهد ماند. درحقوق جزای قدیم تنها عامل برای تعیین اندازه شناعت و زشتی اقدام مرتکب نوع صدمه ای می باشد که از آن اقدام حاصل میشد بدون آن که به وجود یا فقدان قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول گردد بدین ترتیب تفاوتی بین قتل عمدی و غیرعمدی نبود لکن فقه اسلامی ازهمان آغاز بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی با در نظر داشتن نیت مرتکب در ایجاد آن تفاوت قایل شدند قانون مجازات اسلامی جدید به تبعیت از نظر فقیهان قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب در ماده ۲۸۹ به سه نوع عمدی و شبه عمدی و خطای محض تقسیم کرده مقنن احکام و مقررات کلی قتل شبه عمد را در طی سه بند در ماده ۱۹۱  قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آورده می باشد. قتل شبه عمد نیز مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری می باشد که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می اید. آن چیز که راجع به سه غیر از مختلف عنصر مادی در جرایم علیه اشخاص هست در مورد جنایت شبه عمد عینا صادق می باشد. ملاک تفکیک بین جنایت مختلف از نظر فقها اختلاف در عنصر روانی آنهاست.

جرایم از نظرعنصر روانی به سه گروه عمد و غیرعمد تقسیم میشود. عمد زمانی که مرتکب قصد فعل و نتیجه را با هم داشته باشد و غیرعمد زمانی که مرتکب به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع گردد ( میرمحمدصادقی 1392 ) دررکن روانی جرایم شبه عمدی  عمد در فعل وخطا در قصد جایگاه مهمی دارد در ادامه بایستی گفت موضوع تقصیر عمد در فعل در عنصرمعنوی جایگاه خاصی در حقوق جزای عمومی دارد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :111

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: حقوق