متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت آموزشی

عنوان : مطالعه اندازه اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای در پیدا نمود درجه کار شناسی ارشد “M.A “

رشته: مدیریت آموزشی

مطالعه اندازه اعتماد به مدیریت در بین آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر شیخی فینی

استاد مشاور:

دکتر حسین زینلی پور

تابستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

  •  مقدمه

مدیریت بر مبنای اعتماد، بیانی جدید از اندیشه­های کهن می باشد. که جای آن در روابط امروزی به خوبی نمایان و عیان می باشد و بکارگیری سازوکارهای آن می تواند در کسب نتایج مطلوب بین فردی مؤثر باشد. مدیریت بر مبنای اعتماد تکنیکی می باشد که انسا­ن­ها در روابط خود آن را به کار می گیرند؛ اما تا کنون به آن به­عنوان تکنیک رفتاری که می گردد آن را آموزش داد و در جایگاه های مختلف از آن بهره گرفت، نگریسته نشده می باشد. اعتماد یک موضوع بین رشته­ای می باشد که از رشته­هایی مانند روان­شناسی و جامعه­شناسی نشأت می­گیرد. به عقیده تایلر[1]، اعتماد زمینه­ساز می باشد برای درک اینکه چگونه مشارکت مؤثر را در درون سازمان­ها ایجاد کنیم؛ یعنی اعتماد یک عنصر کلیدی می باشد. زیرا مشارکت را می­آفریند و همانطور که می­دانیم، مشارکت در سازمان­ها همیشه با اهمیت بوده­می باشد. به گفته آنت بیر[2](1985) اعتماد در همه جا هست اما کمتر به آن توجه می­گردد و تنها زمانی که از بین می رود و یا آسیب می­بیند مورد توجه قرار می­گیرد. وی این موضوع را به هوا تشبیه می­کند که وقتی کمیاب یا آلوده می­گردد، اهمیت می­یابد. صاحب نظران عقیده دارند که اعتماد می تواند منجر به همکاری بین افراد، گروه­ها و سازمان­ها گردد. امروزه سازمان­ها در جستجوی راه­های جدیدی برای ارتقای مشارکت بین افراد و گروه ها و بهره گیری از آثار آن هستند؛ از این گروه بیش از هر زمان،به اعتماد و چگونگی تقویت و واقعی سازی آن توجه دارند. مثلاً بیشتر سازمان­ها همکاری بین افراد و گروه ها را با مهندسی دوباره ساختار و مسطح تر کردن آن بر شکل­های مبتنی بر تیم کاری[3] به گونه ای که اختیار در آن ها به شکل غیرمتمرکز درآید و اعطای قدرت به سطوح پایین تر گردد افزایش می­دهند. اما اعطای قدرت تنها زمانی می تواند به تقویت همکاری و سرانجام عملکرد سازمانی منجر گردد که در سازمان اعتماد وجود داشته باشد. به طورکلی، روان­شناسان اعتماد و فرایند اعتمادسازی را یکی از پایه های اساسی توسعه فردی توصیف کرده اند (گرث،جینز، 1998:53).

نظر به این که تأثیر مؤثر و تعیین کننده آموزگاران در الگوگیری تیم سلامت مرهون رضایت شغلی آنان بوده و تاثیر آموزشی این افراد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران ابتدایی انکارناپذیر می باشد، و با در نظر داشتن تأثیر اعتماد مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان و بالتبع بهره وری سازمان و تأثیر مستقیم آن در سلامت جامعه، این پژوهش بر آن می باشد تا به مطالعه اعتماد مدیریت و  ارتباط اش با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی بپردازد و ضمن نشان دادن ارتباط میان رفتار مدیریتی مدیران اجرایی و ارشد و درجه اعتمادی که در سازمان حاکم می باشد، مدیران اجرایی و ارشد را قادر به اتخاذ رفتاری کند که به دنبالش افزایش رضایت شغلی کارکنان را به دنبال داشته باشد. در این پژوهش گام اول، یعنی شناسایی وضع موجود آموزش و پرورش در خصوص وضعیت اعتمادبه مدیریت و تاثیرآن بر رضایت شغلی می باشد. بدیهی می باشد که گام های بعدی همانا بهره گیری از آموزش های مناسب در خصوص موضوعات رفتار سازمانی برای مدیران و البته کارکنان می باشد مراحلی اساسی تر و ضروری خواهد بود.

1-2 اظهار مساله

به گفته مارتین هولیس اعتماد موضوع بسیار مهمی می باشد که در تمام علوم اجتماعی و بشری ریشه دارد. اعتماد یک ساختار اجتماعی می باشد و تا زمانی که سازمان ها در قالب  اجتماعی وجود دارند، اعتماد شرط لازم برای آن ها می باشد(هولیس،1998). ماکس وبر اعتماد را به عنوان پیش نیاز ساختار اجتماعی می داند. وی معتقد می باشد که با افزایش پیچیدگی یک سیستم، نیاز به اعتماد نیز به گونه نسبی افزایش می یابد.

تامپسون می گوید: اعتماد دستاورد و نتیجه مدیریت خوب می باشد. به بیانی دیگر نمی توان اعتماد را مدیریت نمود بلکه با رفتارهای مدیریتی مناسب و با درک متقابل و بهترانتظارات می توان آن را ایجاد و حفظ نمود. اعتماد یک عامل اساسی در فعالیت مدیریت­ها می باشد و برای برقراری ارتباط و همکاری اثربخش لازم می باشد و مبنایی می باشد برای روابط پربارتر که می تواند پیچیدگی های سازمانی را کاهش داده و بهتر، اقتصادی تر و سریع تر از هر ابزار دیگری معاملات و مذاکرات سازمانی را تسهیل کند(هوی، اسمیت و سویئیتلند[4]،2002) و ارتباط مؤثر، همکاری و سازگاری را که زیربنای روابط پربار در سازمان ها می باشد ارتقا بخشد (آرسن، بل و پلنک[5] ، 2004).  مطالعه تجربی درخصوص اعتماد اولین بار در اواخر دهه 1950 ، به مقصود حل مشکل رشد فزاینده بدگمانی در جنگ سرد، به عنوان عاملی کلیدی در بهبود محیط باز و سالم انجام گرفت. اعتماد حالتی روانی می باشد که در آن فرد به نتایج کار اطمینان دارد، بدون آنکه آن نتایج را پیش بینی کند. بدیهی می باشد که این حالت روانی ممکن می باشد با ریسک همراه باشد یعنی بشر مطمئن باشد اما در اقدام غیر از آن اتفاق بیفتد. با وجود این اعتماد داشتن، باتمایل به قبول ریسک همراه می باشد. همین ویژگی  می باشد که اعتماد داشتن را با نوآوری وخلاقیت مرتبط ساخته می باشد. به علاوه، اعتماد سطح بالاتری از تعهد را به دنبال دارد. اعتماد به  مدیریت رفتارهای کارکنان را متأثر می سازد. علت های یاد شده و سایر عوامل موجب شده می باشد تا اعتماد یک خواست مهم و عمومی کارکنان در دنیای امروز به شمار آید. با در نظر داشتن مطالب مطرح شده، فقدان اعتماد یا اشکال اعتماد کارکنان به سازمان و مدیریت آن گسترش رفتارهای زیر را موجب می گردد: سکوت و بی تفاوتی کارکنان نسبت به سرنوشت و برنامه های سازمان، عدم درک و تفاهم موثر بین کارکنان و مدیریت حرکات و تفسیر متفاوت از پیام های مدیریت. دو نوع اعتماد هست.یک اعتماد دو جانبه، که در آن هم مدیریت به کارکنان اعتماد دارد و هم کارکنان به مدیریت. در اعتماد دو جانبه کوشش و توجه بیشتری به حفظ و استمرار روابط معطوف می گردد و طرفین کوشش می کنند در شرایط مختلف این اعتماد را بازسازی کنند.

نوع دوم اعتماد را می توان احتیاطی نام نهاد که در آن به کارکنان آزادی و اختیار تصمیم گیری اعطا شده و برای ارایه نتایج مورد نظر به آنان اعتماد می گردد. این نوع اعتماد با پاسخگویی و مسئولیت خواهی کارکنان مرتبط می باشد. در تعریفی که از اعتماد ارائه گردید عموماً آن را انتظارات یا باورهایی می دانند که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفا در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند (بایر،1986). بر اساس این تعریف، یکی از مسائل و معضلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران می باشد. در سازمان ها ی ما به خصوص، سازمان های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته های این دو هست. در نتیجه این شکاف، تصمیمات معمولاً با معضلات اجرایی روبرو می گردد زیرا کارکنان در اجرای تصمیمات سرسختی نشان می دهند و پیش روی مدیران نیز به کارکنان اعتماد نمی کنند و آنها را در جریان تصمیم گیری مشارکت نمی دهند و این­ها همه باعث ایجاد فضای بی اعتمادی در محیط کاری می گردد. نتیجه بی اعتمادی، پدید آمدن رفتار ها یی مانند شایعه پراکنی، تضاد، سیاسی کاری و کم کاری در محیط کاری خواهد بود که انرژی بالایی ازسازمان ها گرفته و هزینه ها را افزایش می دهد. در چنین  محیط کاری صحبت از مباحثی مانند خود مدیریتی و خود کنترلی، همکاری، بروز خلاقیت، مدیریت جامع کیفیت و … بی فایده می باشد و اکثر کوشش ها برای افزایش بهره وری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید زیرا شکل گیری اهداف در هرسازمان  مستلزم همکاری اعضای آن با یکدیگر می باشد و مهمترین راه تسهیل همکاری، اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر و نیز اعتماد میان کارکنان و مدیران می باشد ( چاوشی، 1386). در این راستا موضوع رضایت شغلی نیز دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا گاهی به علت وجود فضای بی اعتمادی، اعضای سازمان در صدد بر می آیند تا سازمان را ترک کنند و در پی شغل دیگری باشند. به همین خاطر مطالعه های نظری می تواند ابزار ارزشمندی برای درک بهتر مدیران از کارکنان در سازمان باشد. با در نظر داشتن اهمیتی که این دو توجه یعنی اعتماد و رضایت شغلی دارند، در این پژوهش به دنبال تاثیر اعتماد به مدیریت و رضایت شغلی هستیم. اشتغال مانند مسائلی می باشد که همواره ذهن بشر ها، دولت ها و ملت ها را به خود مشغول داشته می باشد. هر چند شغل و حرفه به ظاهر، به بعد اقتصادی – معیشتی بشر ها مربوط می گردد، اما با بعد فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد. رضایت شغلی حوزه ای می باشد که در آن دیدگاه های روان شناختی اجتماعی، جامعه شناختی،مدیریت، اقتصادی، علوم سیاسی و تربیتی هر یک به سهم خود در آن سخن گفته اند. امروزه در هر کشوری، هزاران هزار شغل و حرفه هست که افراد به آن اشتغال داشته و از این طریق، به زندگی خود ادامه می دهند. آن چیز که همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آن ها و بازدهی کارشان می باشد. اگر کسی به شغل خود علاقه مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد گردید و هیچگاه دچار خستگی و افسردگی نخواهد گردید. به عکس، اگر کسی از حرفه اش راضی نباشد، هم خودش دچار افسردگی و سرخوردگی می گردد و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر، جامعه نیز دچار آسیب خواهد گردید. رضایت شغلی باعث ارتقاء اندازه بهره وری در کارکنان می گردد و به مقصود ارتقاء رضایت شغلی در آموزگاران بایستی اعتماد به مدیریت در بین آنان افزایش یابد. صاحب نظران از میان همه مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسی سازمانی و صنعتی در موقعیت های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، رضایت شغلی ازمهمترین زمینه های پژوهشی بوده می باشد. وقتی درمورد رضایت شغلی صحبت می گردد، ذکر این نکته بسیار مهم می باشد که افراد با نیازهای بسیار متفاوتی وارد سازمان شده و هریک از آنها به گونه ای به رقابت در رفتار می پردازند. پس یک پرسش عمده و مهم برای مدیران و پژوهشگران رفتار کار هست و آن این می باشد که کارکنان واقعاً از شغل خود چه می خواهند(هومن،2002).مانند عواملی که در بقای سازمان ها بسیار مؤثر می باشد و همواره بایستی مورد توجه مسؤولان و مدیران سازمان ها باشد، عامل نیروی انسانی می باشد. زمانی تصور می گردید که ارضای نیازهای افراد از منابع و امکانات سازمان می­کاهد، اما برای رسیدن به حداکثر بازدهی، بایستی حداقل نیازها ارضا شوند. اما امروزه این نظریه به کلی منتفی شده می باشد. هم اکنون، دانشمندان مدیریت عقیده دارند چنانچه نیاز های واقعی کارکنان و شاغلین در سازمان، به درستی درک و به آن بها داده نشود و مدیران به راستی درصدد ارضای آن نباشند، بهره وری در سازمان کاهش می یابد. از آنجا که کارآیی نیروی انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست، عوامل متعدد دیگری در این زمینه مؤثرند که برخاسته از نیازهای برتر بشر د ر ابعاد اجتماعی، تکریم و خودیابی می باشد. پس در این پژوهش، به دو ضرورت اصلی در ارتباط با نیروی انسانی یعنی اعتماد به مدیریت  و رضایت شغلی پرداخته می گردد. طبق پژوهش های صورت گرفته توسط نیهوف و مورمن (1993)[6]، اگر کارکنان احساس نا برابری کنند، منبع بالقوه عدم رضایت در سازمان خواهند گردید و این امر به نوبه خود تبعات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذاشت. یکی از عواملی که باعث علاقه­مندی یا عدم علاقه به شغل می گردد، رضایت شغلی[7] یا عدم رضایت شغلی می باشد. پس بایستی عواملی را که بر رضایت شغلی کارکنان اثر می گذارند ، شناسایی نمود تا با بکارگیری اصولی و شیوه های علمی و با تأکید بر تحقیقات انجام شده رضایت شغلی را در آنان افزایش داد . چلادورای[8](1999) معتقد می باشد بیشترین عنوان تحقیقاتی که در مدیریت به خصوص روانشناسی مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، شاید رضایت شغلی باشد. مطالعات مختلف در این زمینه نشان می­دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط دارند که از آن جمله می توان به غیبت، مسؤولیت پذیری، انگیزش، بهره وری، کناره گیری و ترک خدمت و … تصریح نمود. طبق دسته بندی ، ایوان سویچ و ماتسون [9](1989) و شجاعی فرد (1379) ، جنبه های مختلف رضایت شغلی شامل نوع و ماهیت کار[10] سرپرست مافوق [11]، همکاران[12] ، ارتقاء و ترفیع[13]  و حقوق و مزایا[14] می باشد. حضرتی       (1387 )، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می کند و به نوعی آن را سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی تعبیر می کند. پس طبق نظر گل پرور و اشجع(1386)، گل پرور و همکاران (1386)، گل پرور و نادی ( 1388 )، خاکسار و همکاران ( 1388 )، انتظار می رود انصاف کلی با پیامد های نظری و رفتاری نظیر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت ارتباط داشته باشد.طبق نظر اسپکتور[15] ،(2000) خشنودی شغلی نظری می باشد که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغل­شان به گونه کلی و یا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می دهد. از نظر بیدختی (1386 )، رضایت شغلی عبارت می باشد از توجه کلی فرد نسبت به شغل خویش که به گونه مستقیم با نیازهای فرد در ارتباط می باشد. وی رضایت شغلی را نشان دهنده توجه و احساس افراد به کارشان می داند و اظهار می دارد:توجه مطلوب نسبت به کار نشان دهنده رضایت شغلی و توجه نامطلوب و منفی حاکی از عدم رضایت شغلی می باشد. همچنین، اسپکتور ( 1997 )، رضایت شغلی را مربوط به چیزهایی می داند که افراد در شغلشان دوست دارند یا دوست ندارند.و این پژوهش به دنبال این می باشد که ارتباط بین اعتماد به مدیریت با رضایت شغلی آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان میناب را به دست آورد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر ابتدایی

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***