عنوان : تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان‌نامه کار‌شناسی ارشد   رشته مهندسی برق”M.SC.

گرایش : قدرت

عنوان:

تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

استاد راهنما:

دکتر سید محمد موسوی آگاه

سال تحصیلی 93-92

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
صفحه    عنوان
2    فصل اول : کلیات پژوهش
3    مقدمه
6    1-1 ضرورت مطالعه اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع
7    1-2 اهداف پژوهش
7    1-3 سوالات پژوهش
8    1-4  فرضیات پژوهش
9    فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش
10    2-1 مطالعه اثر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی روی تلفات توان و انحراف ولتاژ در شبکه توزیع
10    2-1-1 شارژ غیر متناسب
11    2-1-2 شارژ متناسب شده
14    2-2 مطالعه اثر افزایش تعداد خودرو بر تلفات و هزینه سرمایه گذاری در شبکه قدرت
16    2-2-1 سرمایه گذاری افزایشی در ساعت های پیک
18    2-2-2 کاهش سرمایه گذاری در ساعات پیک با راهبرد شارژ هوشمند
19    2-2-3 انتقال زمان شارژ به ساعات غیر پیک
20    2-2-4 تلفات افزایشی انرژی
20    2-3 شارژ بهینه خودرو های الکتریکی با رعایت قیود شبکه توزیغ و انتقال قدرت ماکزیمم
21    2-3-1 تابع هدف استاندارد
21    2-3-2 قیود مسئله بهینه سازی
22    2-3-3 تابع هدف وزنی
23    2-3-4 ولتاژ شبکه در حالت شارژ کنترل نشده وکنترل شده خودرو
25    2-4 انتقال توان از خودرو به شبکه توزیع و تامین ذخیره چرخان و تثبیت فرکانس شبکه
28    فصل سوم : روش پژوهش
29    مقدمه
30    3-1 اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات بار مبنا در ترانسفورماتور تحت مطالعه
32    3-2 طبقه بندی و مقایسه بار مبنا در ترانسفورماتور
34    3-3 شبیه سازی دمای محیط
35    3-4 مدل بار خودروی الکتریکی ترکیبی
36    3-5 تعیین بازه‌های زمانی شارژ برای خودروهای الکتریکی
37    3-6 تعیین ضرایب نفوذ خودروهای الکتریکی
38    3-7 بهره گیری از مدل حرارتی ترانسفورماتور توزیع
40    3-8 مدل نرخ از دست رفتن عمر در ترانسفورماتور روغنی
41    3-9 چگونگی کاهش عمر ترانسفورماتور‌ها در حضور خودروهای الکتریکی ترکیبی
43    فصل چهارم : شبیه سازی و اظهار نتایج حاصل از پژوهش
44    مقدمه
44    4-1 شبیه سازی شارژ خودروهای الکتریکی
45    4-2 شبیه سازی دمای محیط برای روز نوعی فصلی
45    4-3 شبیه سازی بار مبنا برای روز نوعی فصلی در روز کاری /تعطیل
45    4-4 مشخصات ترانسفورماتور تحت مطالعه
46    4-5 نتایج حاصل از شبیه سازی
50    4-6 تحلیل اثر ضرایب نفوذ بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور‌های توزیع
52    4-7 متوسطه سالیانه نرخ  از دست رفتن عمر ترانسفورماتور‌های توزیع در دوره‌های مختلف شارژ
54    فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
55    5-1 مطالعه فناوری‌های رایج در ساخت خودروهای الکتریکی
55    5-2 تعیین بازه زمانی مناسب برای شارژ خودروهای الکتریکی
56    5-3 تعیین حداکثر ضرایب نفوذ با شرط عدم وجود طریقه پیری در ترانسفورماتور
57    5-4 تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی بر طریقه پیری ترانسفورماتور
57    5-5 تاثیر افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتور‌های توزیع
58    نتیجه گیری و جمع‌بندی نهایی
59    منابع و ماخذ
62    پیوست‌ها
چکیده
بهره گیری از خودروهای الکتریکی  نظیر خودروهای الکتریکی ترکیبی در صنعت حمل و نقل روز بروز بیشتر می گردد. باطری این خودروها می‌توانند از طریق سوکت برق خانگی یا از طریق پارکینگ‌های عمومی شارژ گردد. بار اضافی ناشی از شارژ باطری خودروها می‌تواند موجب بروز پیامد‌های زیانبار روی شبکه توزیع گردد که مانند این پیامدها  کاهش عمر تجهیزات شبکه قدرت می‌باشد. در این پایان‌نامه با بکارگیری مدل حرارتی ترانسفورماتور و محاسبه دمای نقطه داغ ترانسفورماتور، اثرات ناشی از حضور تعداد مختلف خودروی الکتریکی و بازه‌های زمانی شارژ آنها بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتورهای توزیع مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرد. روش مورد نظر روی یک ترانسفورماتور توزیع نمونه که تامین کننده توان الکتریکی مصارف خانگی می باشد پیاده‌سازی می گردد. نتایج بدست آمده از نمودارها بصورت کمی نشان می‌دهد که دوره شارژ شبانه کمترین اثر را بر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور دارد. این در حالی می باشد که شارژ خودروها در بازه زمانی عصر و ابتدای شب که همزمان با پیک مصرف خانگی می باشد، بیشترین اثر رابر نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور خواهد داشت .
در ادامه محاسبات نشان خواهد داد که حضور30% خودروی‌ الکتریکی در بازه زمانی شارژ عصر، در مقایسه با شرایط عدم حضور خودرو، موجب900% افزایش در نرخ از دست رفتن عمر ترانسفورماتور می گردد.
 
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
تعداد صفحه :86
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق قدرت:ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌ها: مهندسی برق