دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

چکیده                                           1

فصل اول:کلیات پژوهش                             2

مقدمه                                           3

اظهار مسئله                                      5

سوال مسئله                                      6

اهداف پژوهش                                     6

اهمیت و ضرورت پژوهش                             6

فرضیه های پژوهش                                 7

متغیرهای پژوهش                                      7

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم                   8

فصل دوم: پیشینه و اربیات پژوهش                      9

مقدمه و کلیات                                   10

تاریخچه                                     16

مختصری درمورد تاریخچه بهداشت روانی در ایران              32

بهداشت روانی و ورزش                             41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                       49

تأثیر بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان              50

تأثیر مربی در بهداشت روانی                            52

پژوهش در انگیزه ، رضایت و تعارض                          53

بهداشت روانی و اجتماع                           56

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی                  59

مرکز راهنمایی کودک                                  60

کودکان و نوجوانان ناسازگار                          61

علل پیدایش رفتار کودکان و جوانان ناسازگار                    62

علل عاطفی                                   63

درمان                                           64

پیشگیری                                    66

فصل سوم: روش پژوهش                              69

جامعه مورد مطالعه                               70

روش نمونه گیری                                  70

ابزار اندازه گیری درتحقیق                           71

روش پژوهش                                   72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها                        73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودنی ها از آزمون سلامت روانی           74

جدول 2-4 : مقایسه سلامت روانی                         78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                      81

بحث و نتیجه گیری                                82

محدودیت های پژوهش                               84

پیشنهادات                                   85

ضمائم پرسشنامه سلامت روانی گلدنبرگ                   86

پرسشنامه سلامت عمومی(QHG)                       87

منابع و ماخذ                                    95

 

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه های یاد شده عبارتند از مقایسه سلامت روانی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار و فرضیه دوم عبارتند از مطالعه افزایش زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهر ابهر که 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها بطور تصادفی بوده می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماریtمتغییر مستقل و…. بهره گیری گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاثیر افزایش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت روانی دانش آموزان می تواند تاثیر زیدی داشته باشد و همین گونه بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری هست .

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه :

نوجوانی و کودکی دوره ای از زندگی بشر را تشکیل می دهد که مخصوصا برای طرح سوال درمورد ارزشهاو اصول اخلاقی و ایجاد سلامت روانی مساعد می باشد . جیمز ویلسون معتقد می باشد که بشر با حس ایجاد سلامت روانی. حسی که خیلی تجلی می کند می تواند زندگی رو به آرامش برای خود رقم بزند کودکان با توانایی حرف  زدن متولد می شوند اما اگر کسی حرف زدن را به آنها یاد ندهد آنها حف نخواهند زد همین متولد در ایجاد سلامت روانی هم می تواند دخالت داشته باشد به طوری که اگر در محیط خانه و یا حتی مدرسه در ایجاد سلامت روحی و روانی برای کودکان قدم برنداشته حتما کودک دچر حالات روانی مانند اضطراب ، گوشه گیری ……………و موردها دیگر خواهد گردید که قضاوت اخلاقی بر علت های و برهایی استوار می باشد که این برهانها را بر حسب دیدگاه ها هدفهایی که آنها را بر می انگیزند به شش مرحله تقسیم کرده و آن گاه دوباره در سه سطح جای داده می باشد که به دلیل رویدادهای اجتماعی وپیامد های منحصر به فرد در دوران کودکی و دوره ها ی بهرانی برای فرزند و گاهی اوقات روابط نامناسب والدین با هم دیگر در جلوی چشم کودک باعث تحولاتی در روحیه کودک می گردد که گاه با تاوان سختی روبه روست . سلامت روانی و ایجاد آن در افراد در تمامی سنین مورد اهمیت قرار می گیر که باعث ترقی و رسین به اوج می گردد و گاهی آدمی با ایجاد روحیه سالم و بی دغدغه می تواند به اوج خود شکوفایی برسد که تمام این رسیدن ها به عواملی مانند خانه – خانواده – والدین و مدرسه و مربیان بستگی دارد که به عنوان مثال و مسئله ای که در پژوهش حاضر مورد توجه می باشد رسیدن به اوقات آزاد کودکان به کارها و عملیات سالم و در نظر داشتن اطراف دور و بر خود و بهره گیری بهینه می تواند در ایجاد سلامت روانی دخالت داشته باشد و همین گونه خانواده که در رسیدن به شکوفایی کودک چه از لحاظ فکری – جسمی می تواند تأثیر موثر داشته باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی: امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در مدارس راهنمایی تهران از دیدگاه مدیران و معلمان

در بعضی از جوامع ، تغییر موقعیت به کمک مراسم ورود که گذر از کودکی به بزرگسالی رااز نظر اجتماعی نشان می دهد باعث اختلالاتی در سلامت روانی می گردد که آن را می توان با محبت و کارهای روزانه – شرکت داشتن در محافل دوستانه سلامت جبران نمود .

 

میلانی – ص121 . سال 1382

 

اظهار مساله :

روانشناسی علم پژوهش در رفتار موجودات زنده و به ویژه در تفکر و احساس و رفتار بشراست به همین دلیل از چندی پیش روان شناسان علاقه شدیدی نسبت به معضلات عملی که برای افراد بشر پیش می آید و راه حل هایی که می توان برای آنها پیشنهاد داد . پیدا کرده اند مقصود از روانشناسی علاوه بر پیشرفت علمی و صنفی ، بهبود بخشیدن به زندگی بشر نیز همت این علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و علمی بشر ، موجب شده می باشد که دانش ما در افراد بویژه کسانی که دچار معضلات روانی هستند ، به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یابد و به این شکل که در سلامت روحی و روانی فرد چیزهای متنوعی در زندگی می تواند تاثیر گذار باشد و حتی گذراندن اوقات فراغت همانطور که دوست دارید می تواند باعث ایجاد سلامت روانی در فرد گردد ایجاد راه ح های جدید در مدارس و به کار بردن ورزش در سلامت نوجوانان می تواند موثر باشد . مساله مورد نظر در پژوهش حاضر مطالعه تاثیر ورزش در سلامت روانی می باشد و اینکه آیا ورزش می تواند تاثیر مثبت داشته باشد یا نه ؟

 

 

سوال مسئله

  • آیا ورزش در سلامت روانی تاثیر دارد ؟
  • آیا سلامت در افرادی که ورزش می کنند بیشتر از افرادی که ورزش نمی کنند می باشد ؟

اهداف پژوهش :

هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر زنگ ورز را افزایش آن در ایجاد سلامت روانی کودکان در مقاطع حساس زندگی می باشد و اینکه آیا این کودکان با ورزش بیشتر و قرار گرفتن در یک محیط سالم و بون دغدغه به اوج سلامت روحی و روانی می رسند و هدف دیگر اینکه بین افرادی که ورزش می کنند سلامت روانی بیشتر از افرادی می باشد که ورزش نمی کنند .

اهمیت و ضرورت پژوهش

بطور کلی ورزش بخش مهمی از فرهنگ و جامعه ماست و در برگیرنده ورزش کاران و مردم در تمامی مراحل زندگی می گردد که در فرهنگ ایران ،  ورزش کاران همواره توأم با خصلت های جوانمردی و صداقت و یاری دادن به دیگران  و دستگیری ازضعفا و…بوده می باشد نمونه های فراوان از این موضوع در ادبیات کشورمان و بویژه در حماسه عظیم فردوسی موجود می باشد . شرکت در فعالیت های ورزشی اغلب تاثیر درمانی بر کودکان و نوجوانانی که دچار اختلال عاطف و یا معلولیت رشدی هستند دارد ، ورزش به کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان این فرصت را می دهد که ارتباطات جسمی ، روانی و اجتماعی مستقر کنند و حتی بزرگسالان این فرصت را می دد که ارتباطات جسمی ، روانی و اجتماعی مستقر کننده هستند ضمن اینکه احساس اعتماد به نفس و تسلط بر مسائل را در آنها تقویت می کنند . ( شاملو- 159ص-1382)

فرضیه های پژوهش

  • بین افزایش زنگ ورزش و سلامت روانی دانش آموزان ارتباط معنی دار آماری هست .
  • سلامت روانی در بین افراد ورزشکار در مقایسه با افراد غیر ورزشکار بیشتر می باشد.

متغییرهای پژوهش

افزایش زنگ ورزش = متغییر وابسته

سلامت روانی = متغییر مستقل

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :100

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***