متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت گرایش استراتژیک

با عنوان : مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” استراتژیک “

عنوان :

مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد

استاد راهنما :

دکتر حمید جعفریه
استاد مشاور :

دکتر محمود رضایی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه

بانک‌ها بی‌شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه‌ای در جایگاه سازمان های مالی، دولت را در اجرای سیاست های پولی(انبساطی و انقباضی) یاری می‌کنند. صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده ای می باشد. چشم انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایط ی را پدید آورده می باشد که در آن برنامه ریزی استراتژیک برای بانک‌ها اهمیتی ویژه یافته می باشد (کرمانشاه و عبدی، 1385). در این راستا این پژوهش قصد دارد تا به مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

در این فصل به مطالعه کلیات پژوهش پرداخته می گردد. آغاز مساله اصلی پژوهش اظهار می گردد، سپس اهمیت و ضرورت پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی پژوهش، سوالات پژوهش، چارچوب نظری پژوهش، مدل پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش پرداخته شده و در انتها نیز محدودیت های پژوهش ذکر گردیده می باشد.

1-2-اظهار مسأله

در محیط سرشار از تغییرات، سازمانها به مقصود حفظ بقا در محیط رقابتی و به سرعت در حال تغییر کنونی عواملی وجود دارند که سطح عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهند می تواند موفقیت سازمان‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند (Herschel , 2005: 144). سینکولا و همکاران (1997)[1] پیشنهاد می کنند که شناسایی این عوامل، نه تنها منجر به ایجاد نو آوری در سازمان می گردد بلکه ممکن می باشد تنها عامل موثر در حفظ مزیت های رقابتی بدست آمده باشد (Chang at.all, 2010: 3792–3798). همچنین به طوری که بوهلر (2002)؛ داویس و دالی(2008)؛ کورث (2007)[2] از آنها به عنوان یکی از مهمترین استراتژی ها، برای ایجاد بهبود در عملکرد سازمان ها و حفظ مزیت های رقابتی که سازمان به آنها دست یافته می باشد، نام می برند (Weldy , 2009: 59-60). زیرا که داشتن دانشی عمیق نسبت به این عوامل سازمانی و محیطی که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد (زمانی و همکاران، 1387: 14).

همچنین از طرفی صاحبنظران و محققان عقیده دارند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی می باشد و مشکل بتوان سازمانی را تصور نمود که مشمول ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد. از سویی، کسب وکار بایستی به اندازه کافی انعطاف پذیر و دارای استراتژیهای مشخص باشد تا هم تهدیدات غیرقابل پیش بینی و هم فرصت های موجود در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کند. پس، داشتن استراتژیهای مشخص برای متناسب شدن با محیط پرتلاطم کسب وکار در جهت حفظ مزیت رقابتی، یکی از چالش های اساسی فراروی مدیران امروز می باشد (الهی و مهدی پور، 1381).

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده با در نظر داشتن اینکه محقق آشنایی چند ساله ای در بانک سپه شهر مشهد دارد بر این مهم آگاهی دارد که جذب مشتریان در گرو درک خواسته و نیازهای آنان و استراتژیهای رقابتی می باشد که بانک در بازار می باشد. به گونه کلی دغدغه محقق این می باشد که عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری کدامند و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد به چه اندازه می باشد؟

پس با در نظر گرفتن موردها ذکر گردیده و نیز اهمیت حیاتی فعالیت بانکها برای جامعه، انجام پژوهش حاضر ضروری گویا و به نوعی می توان ادعا نمود که دغدغه موجود می باشد و همچنین به دلیل کمبود چنین مطالعه ای در صنعت بانکداری، محقق کوشش دارد تا به مطالعه عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری و تاثیر آن بر کسب مزیت رقابتی در بانک سپه مشهد بپردازد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با مطالعه تاریخی طریقه به وجود آمدن سازمانهای بزرگ در دهه های گذشته، درمی یابیم که این سازمانها به علت عدم تطابق خود با طریقه تحولات اجتماعی و جهانی، همانند دانیاسورهایی که تطبیق پذیری با محیط را از دست داده و محکوم به فنا شدند، دیگر کارایی لازم را در عرصه رقابت ندارند (بون و همکاران، 2006)[3]، همچنین، در جهان امروز تغییر، سریع می باشد و انطباق موفقیت آمیز، یک بخش مهمی از موفقیت در عصر حاضر می باشد (انگلث و سیمونس، 2002[4]). سرعت بسیار زیاد تحول محیط و بازارهای رقابتی، فشار مضاعفی را به سازما­نها برای انطباق بسیار سریع به وجود آورده می باشد و تغییرات در سطوح بالا را منجر شده می باشد. چالش سازما­نها برای ایجاد ساختارهای منعطف و ایجاد قابلیت انعطاف پذیری در دنیای متغییر فعلی، بیش از گذشته می باشد.

همچنین در خلال سال­های اخیر عملکرد به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده می باشد و با فرهنگ سازمان­های پیشرو عجین گشته می باشد که ضمن ارتقای پاسخ­گویی اندازه شکل گیری اهداف و برنامه­های هر سازمان را مشخص می­کند (Byars & Rue, 2008: 56).

به علاوه طی دهه گذشته، بخش خدمات مالی دستخوش تغییرات شدیدی شده می باشد که در نتیجه محیطی با رقابت شدید و رشدی اندک در اندازه تقاضای اولیه به وجود آمده می باشد. در چنین محیطی، رویدادهای مربوط به ارتباطات تعهدآور و موروثی بین مشتری و بانک مورد معامله، به گونه‌ای فزاینده در حال کاهش می باشد و بانک­ها در حال طراحی استراتژی هایی برای جذب وحفظ مشتریان هستند.

بانک­ها همچون سایر مؤسسات در معرض تغییر دگرگونی­های زیادی قرار دارند و بنا به شرایط موجود برای بقاء وسودآوری، بایستی کوشش خود را در جهت حذف موانع و کاستی ها و پیروی از شیوه‌های جدید بازاریابی و

منابع هر کدام از متغیرهای مدل مفهومی پژوهش

ردیف متغیر منبع
1 تبلیغات (بزرگی و نوری، 1388؛ زارع احمد آبادی و حاتمی نسب، 1388) ؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)

Paulin, et al. (2000)

2 بازاریابی (بزرگی و نوری، 1388) (معینی و بهراد مهر، 1388، لاری و همکاران، 1388) ؛)، (کرمانشاه و عبدی، 1387

Oppewal, et al. (2000)

3 رضایت مشتری (نوری و فتاحی؛ 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389) ؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Parasuraman et al. (1994, 1998)

4 کیفیت خدمات بانکی (حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388؛ عبدلی و فریدون، 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Parasuraman et al. (1994, 1998)

5 پاسخگویی (حقیقی کفاش و احمدی؛ 1388)؛ (دیواندری و دلخواه، 1384)

Berry, et al. (1990)

6 امنیت (حقیقی کفاش و احمدی، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)

Fahy, J.(2009),

7 مدیریت ارتباط با مشتری (معینی و بهراد مهر؛ 1388؛ معینی و بهراد مهر؛ 1388)؛

Bloemer et al., 1998

8 نام تجاری (معینی و بهراد مهر،1388؛ باورصاد و همکاران، 1388، عبدلی و فریدون، 1388)؛

 

Cretu, A. E., & Brodie, R. J. (2007).

9 فناوری اطلاعات (شیخان و همکاران، 1388؛ نوش آبادی و پرویزیان، 1388)،

Smart   and Wolfe, (2007)

10 وفاداری مشتریان (عبدلی و فریدون، 1388)؛ (آشتیانی و همکاران، 1389)؛ (سید جوادین و همکاران، 1389)

Bloemer et al., 1998

11 کارکنان (عبدلی و فریدون، 1388)

Abratt, R., & Mofokeng, T. N. (2001).

12 4 عامل رقابتی پورتر (باقری، 1387)، (کرمانشاه و عبدی، 1387)

Jeyavelue, S. (2007)

1-9-تعاریف متغیرها و اصطلاحات پژوهش

تعاریف مفهومی:

عوامل کلیدی صنعت بانکداری: این متغیر بر اساس مدل پنج فاکتوری پورتر (1985) سنجیده می گردد که در این پژوهش ما سه مؤلفه ی رقابت موجود، قدرت چانه زنی مشتریان و تهدید تازه واردان (رقبای جدید در صنعت) را مورد مطالعه قرار می دهیم.

رقابت میان شرکت های موجود: اندازه رقابت موجود تعیین می کند که تا چه اندازه ارزش ایجاد شده توسط یک صنعت، از طریق رقابت با رقبای موجود از بین می رود (کاراگیانوپولوس و همکاران، 2005).

قدرت چانه زنی مشتریان: قدرت چانه‌زنی مشتریان، توانایی مشتریان در کاهش‌قیمت و کوشش برای کیفیت بالاتر یا خدمات بیشتر می باشد (باتن و مک مانوس، 1999).

رقبای جدید در صنعت: تهدیدتازه واردان بازار تصریح به ایجاد چشم اندازی از ورود رقبای جدید به صنعت مورد نظر دارد (باتن و مک مانوس، 1999). مهمترین مانع ورود به صنعت بانکی را شاید بتوان مقررات و قوانین حاکم بر تاسیس و اداره بانک ها دانست .

استراتژی رقابتی: ال مورسی(1986) پیشنهاد می کند که استراتژی رقابتی یک استراتژی کسب و کار می باشد که نیروهای اصلی و اساسی را تعیین می کند که بر موقعیت رقابتی اثر گذار هستند (اسلاتر، 2001).

تعاریف عملیاتی:

مقصود از تعریف عملیاتی همان سنجش متغیرها می باشد که برای سنجش مفهوم عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری از عوامل 11 گانه زیر بهره گیری می گردد :

 1. تبلیغات
 2. بازاریابی
 3. رضایت مشتری
 4. کیفیت خدمات بانکی
 5. پاسخگویی
 6. امنیت
 7. مدیریت ارتباط با مشتری
 8. نام تجاری
 9. فناوری اطلاعات
 10. وفاداری مشتریان
 11. کارکنان

همچنین برای سنجش مفهوم عامل رقابتی از مدل پورتر بهره گیری می گردد که دارای 4 عامل رقابتی پورتر به تبیین زیر می باشد:

 1. فاکتورهای درونی
 2. شرایط تقاضای داخلی
 3. صنایع مرتبط و طرفداری کننده
 4. استراتژی، ساختار و رقابت

1-10-محدودیت های پژوهش

از محدودیت های این پژوهش می توان به موردها زیر تصریح نمود:

 • فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درمورد موضوع پژوهش در جامعه.
 • پراکندگی جامعه مورد پژوهش.
 • پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می گردد. بدین معنا که پرسشنامه، توجه افراد را مطالعه می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی گردد.

تعداد صفحه :147

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه استان گیلان در قالب یک مدل علّی