در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- الکترونیک
عنوان :
افزاره های میکروفلویدیک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده:
سیال ها موادی هستند که در اثر تنش برشی هر چند ناچیز به گونه دائم تغییر می سازند. این تنش ها
می تواند ناشی از ضربه یا حرارت باشد و به نوعی از حاصل تقسیم نیرو بر سطح به وجودمی آید. این سیال ها در
افزاره های میکرو فلوئیدیک حرکت می کنند و به تبع تنش اعمالی به سیال این تنش به افزاره ها نیز اعمال
می شوند. مطالعه این تنش ها می تواند تأثیر جریان ها را در سیال ها مشخص کند. قطع نظر از ماهیت جریان
سیال تمامی جریان های درون سیال از یک سری روابط تبعیت می کنند که می توان به صورت تحلیلی به این
روابط پرداخت و در نهایت با مطالعه روابط حاکم بر سیالات می توان خواص حاکم بر افزاره های میکرو
فلوئیدیک را بیان نمود. در این سمینار با نشان دادن مثال های مختلف و با در نظر داشتن معادلات حاکم بر دینامیک
سیالات به مطالعه جریان آرام سیال در درون کانال ها می پردازیم.
مقدمه:
مطالعه خواص افزاره ای میکرو فلوئیدیک و سیالات از مباحثی می باشد که در مکانیک سیالات به عنوان یک مبحث
مهم نگریسته می گردد. اعمال نیرو های وارد شده بر سیالات و بر هم کنشی که در این سیالات به وجودمی آید
غیر از مورد هایی می باشد که محققان این علوم سالیان سال به مطالعه آنها پرداخته اند. یکی از خواص مهم سیالات که
نوع سیال را مشخص می کند خاصیت چسبندگی سیال در افزاره می باشد. بر حسب این خاصیت، سیالات به دو
نوع نیوتنی و غیر نیوتنی تقسیم می شوند که به نوعی در سیالات نیوتنی وارد شده و سیال و سرعت تغییر شکل
زاویه ای ارتباط خطی مستقر می باشد در حالی که در سیالات غیر نیوتنی این ارتباط به صورت غیر خطی تلقی
می گردد. حال با در نظر داشتن مطالب اظهار شده، پرداختن به ساختار هندسی سیالات می تواند تشریح فرآیندها را
آسانتر کند.
با بهره گیری از معادلات اساسی در دینامیک سیالات مانند معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و روابط حاکم بر
آنها و با در نظر داشتن دبی سیال بر روی ماده جامد می توان خواص سیال را مورد مطالعه قرار داد. علاوه بر معادلات
حرکت مانند معادلات پر کاربرد در دینامیک سیالات حرکت می باشند. این معادلات برای محاسبه ارتباط
اعمال شده به سیال و اندازه جابه جایی آن به کار گرفته می گردد .
در فصل اول به مطالعه سیال و خواص حاکم بر آنها می پردازیم. در فصل دوم معادلات اساسی در دینامیک
سیالات را اظهار می کنیم و در فصل سوم به مطالعه جریان های حاکم بر سیالات تصریح می کنیم و در نهایت با
بهره گیری از روشهای محاسباتی دینامیک سیالات و شارش جریان تراکم ناپذیر در میکرو کانال ها به مطالعه
جریان سیال در مقیاس زیر میکرومتر و نانو متر می پردازیم.
فصل اول
سیال و خواص آن
1 ) تعریف سیال
سیال ماده ای می باشد که در اثر تنش برشی هر چند ناچیز به گونه دائم تغییر شکل میدهد. تنش برشی
متوسط عبارت می باشد از حاصل تقسیم نیروی برشی بر سطح، که این نیروی برشی مولفه مماسی نیرو بر سطح
میباشد. تنش برشی در یک نقطه حد نیروی برشی وارد بر سطح می باشد وقتی که این سطح بطور کافی کوچک و
به یک نقطه تبدیل گردد.
این صفحات به قدری بزرگ هستند که میتوان از شرایط لبه های آنها صرف نظر نمود. فرض بر این می باشد که
کشیده می گردد. به این ترتیب تنش برشی F توسط نیروی A صفحه پائین ثابت می باشد و صفحه بالائی با مساحت
A بر ماده مورد نظر وارد میشود.
 تعداد صفحات: 77
قیمت: 14700 تومان

***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق قدرت - تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید