در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

مطالعه مدولاسیون های CPM چندشاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
مدولاسیون فاز پیوسته (CPM) دو خاصیت عمده دارد که زمینه ساز بهره گیری های وسیع از آن گردیده می باشد. نخست آنکه سیگنال فرستاده شده هیچ تغییری در دامنه خود ندارد (پوش ثابت دارد). مزیت دوم CPM بهره مند بودن آن از راندمان توان و پهنای باند می باشد. یک قالب ویژه CPM با سه پارامتر تعیین می گردد: اندازه الفبای داده، شاخص وطول مدت زمان شکل پالس فرکانس. با انتخاب دقیق این مولفه ها می توان کارایی توان (حد اقل فاصله ها) و طیف سیگنال را کنترل نمود. این مورد CPM را بسیار تطبیق پذیر و همه کاره و به لحاظ طیفی مساعد می نماید. اما طبیعت پوش ثابت سیگنال بدین معناست که سیگنال غیر خطی می باشد. این موضوع سبب پیچیدگی دمدولاسیون و معضلات همزمان سازی سیگنال می گردد. پس در این حوزه علاقه مندی و هدف یافتن راه هایی می باشد تا پیچیدگی گیرنده بدون قربانی کردن در حوزه راندمان توان / آشکارسازی محقق گردد. با اظهار روش نمایش خطی که از ایده های بسیار جالب برای نمایش سیگنال CPM می باشد، جستجو در روش های شکل گیری آشکارسازهای شبه بهینه ساده انجام می گردد. البته این مجموعه از نگاه کلی نیز به مدولاسیون h – چندگانه و مدولاسیون چند دامنه ای به جهت افزایش بیشتر کارایی طیفی می نگرد و در مورد CPM چند دامنه ای که شامل مدل و یا ساختار ریاضی و صور فلکی چند دامنه ای بوده و شامل زاویه دید کاربردیی از آن و همچنین نگرشهای هم راستای آن – حذف پوش ثابت CPM – می باشد، افق دید را به ابتکارات جدید انجام گرفته در CPM برای تغییر دلخواه در مصالحه توان / پهنای باند می گشاید.
مقدمه
در این مجموعه کوشش شده می باشد تا درقسمت اول آن نمای کلی از خصوصیات و کاربرد های گوناگونی که CPM با h چندگانه داراست، به رشته تحریر درآید. در نخستین گام تجزیه به شکل PAM مدولاسیون فاز پیوسته با h چند گانه به عنوان بحثی زیربنایی اظهار می گردد. این تجزیه به شکل جملاتی عمومی می باشد که خود تابعی از اندازه الفبا، شاخصهای مدولاسیون و پالس فاز در یک آرایش خاص از CPM می باشد. تعداد پالسهای مورد نیاز برای ساختن دقیق سیگنال نسبت به طرح های h تکی افزایشی نشان می دهد که خود متناسب با تعداد شاخصهای مدولاسیون می باشد. پس از آن تقریبی ارایه می گردد که به گونه قابل ملاحظه ای تعداد پالسهای سیگنال را کاهش می دهد و نیز خطای میانگین مربع را برای یک مجموعه دلخواه از شاخصهای مدولاسیون، حداقل می کند.
سپس در مورد یک گیرنده MLSE بهینه و جدید برای CPM با h- چندگانه بحث می گردد که برمبنای نمایش PAM پایه ریزی شده می باشد. نیز چهار رویکرد مختلف برای ساختن گیرنده های غیر بهینه ای که به گونه قابل ملاحظه ای تعداد جملات سیگنال را می کاهند، ارائه می گردد. این تکنیکها را برای دو آرایش h چند گانه که امروزه مورد بهره گیری دارد،بکار برده و عملکرد گیرنده را با شبیه سازیهای کامپیوتری محاسبه می کنیم. بعنوان یک نمونه حالتهای ترلیس از 512به 32 و تعداد فیلترهای منطبق را از 96 به  3کاهش می یابد، که این امر تنها با تنزلی معادل 0/7dB انجام می گردد. شبیه سازیها نشان می دهند که این کاهشها در پیچیدگی مزیت عملکرد آرایش های CPM با h- چند گانه نسبت به h تکی راحفظ می کنند. بخش اول این مجموعه بدین ترتیب به پایان می رسد. در بخش دوم وارد مبحث ARTM CPM رده 2 می شویم. ARTM یک مدولاسیون فاز پیوسته پاسخ جزئی با دو شاخص مدولاسیون می باشد که بعنوان استاندارد IRIG106-04 برای دور سنجی در علوم هوانوردی اتخاذ شده می باشد. این شکل موج بدین خاطر انتخاب شده که تقریبًا به سه برابر کارایی طیف فرکانسی PCM/FM دست می یابد. هرچند که گیرنده بهینه به 128 فیلتر منطبق – با مقدار حقیقی – نیاز داشته و مسیر حالت شکل موج را با یک ترلیس 512 حالته و 2048 شاخه ادامه می دهد. تکنیکهای کاهش پیچیدگی گوناگونی به کار برده شده و نتایج افت در کارایی عیان سازی به لحاظ کمی معین شده می باشد. نشان داده شده که ترلیس 512 حالته کامل برای دستیابی به کارایی مطلوب عیان سازی نیاز نمی باشد: دو وضعیت 32 حالته مختلف می یابیم که با 0.05dB اختلاف نسبت به حالت بهینه کار می کند. دو وضعیت 16 حالته مختلف می یابیم که با 0.1dB اختلاف نسبت به بهینه کار می کند و یک وضعیت 8 حالته که با 1/05dB اختلاف نسبت به بهینه اقدام می کند. نتایج نشان می دهند که برای دستیابی به یک پیچیدگی حالت داده شده، ترکیبی مناسب از دو یا چند تکنیک کاهش پیچیدگی، عموماً به عملکرد بهتری از بهره گیری یک تکنیک کاهش پیچیدگی می انجامد. سپس به جهت مقایسه ای بین گیرنده های همدوس یا همزمان و نا همدوس یا غیر همزمان یک گیرنده ناهمدوس CPM پاسخ جزیی M سطحی و h چند گانه که براساس اصل تخمین دنباله بر مبنای الگوریتم ویتربی (VA) اقدام می کند؛ ارایه می گردد. اما یک کاهش قابل ملاحظه در پیچیدگی را نسبت به گیرنده بهینه همدوس تخمین دنباله با احتمال ماکزیمم (MLSE) عرضه می دارد. عملکرد گیرنده با شبیه سازیهای کامپیوتری بدست آمده که نشان از افت 1 تا 6 dB نسبت به گیرنده MLSE برای آرایشهای CPM دارد. این گیرنده در کاربرد هایی که کاهش پیچیدگی و بهره گیری از سخت افزار موجود مد نظر می باشد، قابلیت خود را نشان می دهد.
تعداد صفحه : 137
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی یک سیستم نمونه برای اتوماسیون ساختمان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید