در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – کنترل
عنوان :
مطالعه روش های کنترل تطبیقی در سیست مهای غیر خطی دارای اینرسی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
در این گزارش به مطالعه روش های مختلف کنترل تطبیقی برای سیستم های غیر خطی دارای اینرسی
پرداخته شده می باشد . این گونه سیستم ها به گونه کلی شامل کلیه اجسام پرنده از قبیل هواپیماها، ماهواره ها،
موشک ها و … می باشند که مشخصه اصلی آن ها دینامیک غیر خطی و متغیر با زمان می باشد. در حالت کلی تر
روش های کنترل این سیستم ها را می توان به کنترل روبات ها، وسایل نقلیه بدون سرنشین و بعضی از
سیستم های کنترل فرایند نیز تعمیم داد . به دلیل خاصیت غیر خطی بودن شدید و دینامیک متغیر با زمان ، کنترل
این گونه سیستم ها اغلب با مشکلاتی مواجه می باشد . در حالت جامع تری می توان اظهار نمود که تمامی سیستم های
عملی دارای خاصیت های مذکور می باشند و تنها اندازه غیر خطی و تغییر پذیر بودن می باشد که از یک سیستم به
سیستم دیگر متفاوت می باشد . بنا بر این لزوم توجه بیشتر به کنترل این گونه سیستم ها مشخص می گردد . در
سیستم های واقعی دو دسته کنترل کننده های تطبیقی و مقاوم برای مقابله با این گونه سیستم ها در نظر گرفته
می گردد. در ارائه ای ن سمینار کوشش بر این بوده می باشد تا انواع روش های تطبیقی به کار برده شده برای
سیستم های دارای اینرسی مورد مطالعه قرار گیرد . البته خاطر نشان می گردد به دلیل این که سیستم های تطبیقی
کلاً شامل دو بخش شناسائی و کنترل کننده می باشند، در اینجا نیز در دو بخش شناسائی و کنترل مورد بحث
جداگانه قرار گرفته اند.
مقدمه:
به مقصود طراحی کنترل کننده برای یک سیستم واقعی بایستی همواره خواص غیر خطی و تغییرات در
دینامیک آن سیستم در نظر گرفته گردد . در سیستم های عملی واقعی وجود خواص مذکور محرز
می باشد اما این اندازه غیر خطی و تغییر پذیر بودن می باشد که از یک سیستم به سیستم دیگر متفاوت
می باشد. همچنین در طراحی کنترل کننده واقعی بایستی شرایط مختلف سیستم از قبیل اغتششاشات،
نویز ها، دینامیک های مدل نشده و … در نظر گرفته گردد که روی هم رفته م وجب افزایش پیچیدگی
کنترل کننده می گردد. کنترل این گونه سیستم ها از آغاز مورد توجه مهندسان کنترل بوده و همچنان
نیز یکی از موضوعات تحقیقی روز می باشد. در حالت عمومی بدین مقصود و به دلیل مقابله با تغییرات
در دینامیک از دو دسته کنترل کننده های مقاوم و تطبیقی بهره گیری می گردد. البته ترکیب های مختلف از
انواع کنتر ل کننده ها مانند تطبیقی، مقاوم، هوشمند، بهینه و … برای این مقصود مورد بهره گیری قرار
گرفته اند که توضیحات آن ها در فصول بعد خواهد آمد.
هدف از این پژوهش مطالعه یک دسته از روش های کنترلی تطبیقی برای سیستم های غیر خطی دارای
اینرسی می باشد . سیستم های پروازی دارای اینرسی از قبیل هواپیماها، ماهواره ها، موشک ها و … دارای
خواص غیر خطی و تغییر پذیری شدید می باشند که بر معضلات طراحی کنترل کننده برای این گونه
سیستم ها می افزاید. کنترل کننده این سیستم ها در اصطلاح اتوپایلوت 1 نامیده م یشود.
در فصل اول به ارائه کلیاتی در مورد این سیستم ها پرداخته شده می باشد . معادلات حرکت جسم دارای
اینرسی مورد مطالعه قرار گرفته و روابط موجود ارائه گردیده می باشد . از آنجائیکه هر کنترل کننده تطبیقی
متشکل از یک شناساگر و یک کنترل کننده می باشد در فصل دوم به مطالعه سیستم های شناسائی این
سیستم ها و در حالت ک لی سیستم های خطی تغییر پذیر با زمان پرداخته شده می باشد . فصل سوم به مطالعه
کامل کنترل کننده های مختلف به کار برده شده در نوشتجات معتبر برای این گونه سیستم ها پرداخته و
در ضمن تکیه بیشتری بر روی سیستم های تطبیقی داشته می باشد . خاطر نشان می گردد که در تمامی موردها
عملی بودن و قابل پیاده سازی بودن روش ارائه شده با در نظر داشتن تجربیات نگارنده مورد توجه بوده می باشد .
و در انتها در مورد نتایج بدست آمده بحث شده و یک موضوع اصلی برای ادامه پژوهش به عنوان
پایان نامه نگارنده در نظر گرفته شده می باشد . خاطر نشان می گردد که در طول انجام این تح قیق مهم ترین
نتیجه بدست آمده قابلیت اعمال این نوع کنترل کننده ها به دسته وسیعی از سیستم ها(سیستم هائی که
از دینامیک متغیربازمان برخوردار هستند ) بود که در بعضی از موردها این موضوع در حالت ی جامع تر از
سیستم های دارای اینرسی و به عنوان سیستم های خطی تغییر پذیر بازمان مورد مطالعه قرار گرفته
می باشد.
تعداد صفحه : 46
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق الکترونیک: شبکه های نوری (تحقیق و بررسی سوییچ های نوری)

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید