‌در30 سال گذشته پزشکی هسته ای یکی از رشته های نو و پر گسترش پزشکی بوده می باشد. پـزشـکـی هـسـتـه ای به گونه گسترده ای وابسته به پیشرفت های تکنیکی در پژوهش های فیزیک هسته ای می باشد. بسیاری از دستگاه های پزشکی هسته ای را در آغاز برای پژوهش در فیزیک هسته ای ساخته بودند. هم اکنون بیش از 30 روش گوناگون پزشکی هسته ای به گونه ای روزمره دریک بیمارستان پیشرفته برای بیماران به کار گرفته می گردد. امروزه در یک بیمارستان پیشرفته نزدیک به 3/1 بیماران از یکی از روش های پزشکی هسته ای سود می برند. بـسـیــاری از آزمــایــش هــای پــزشـکـی هـسـتـه ای دربـاره آشـکـارسـازی سـرطـان هـسـتـنـد، امـا روش های دیگر برای روشن کردن و مطالعه بیماری های خون، قلب، شش ها، کلیه ها، استخوان و … به کار برده می گردد.
پزشکی هسته ای و درمان بیماری ها
از مواد رادیواکتیو به عنوان ردیاب رادیواکتیو بهره گیری می گردد. این مواد از طریق بلعیدن یا تزریق وارد جریان خون می گردد. یکی از روش های ردیابی به این شکل می باشد که مواد ردیاب در خون حرکت می کنند و امکان می دهند که ساختار رگ های خونی نظاره گردد. این روش نظاره به پزشکان این امکان را می دهد که لخته و دیگر ناهنجاری های رگ های خونی را به راحتی تشخیص دهند. به علاوه، بـرخـی اعـضـاء بدن هستند که نوع خاصی از مواد شیمیایی را در خود جمع می کنند. برای مثال غده تـیـروئـیـد ، یـد را در خـود جـمـع مـی کـند پس با بلعیدن    ید رادیواکتیو ( به صورت مایع یا به صورت قرص ) می توان تومورهای تیروئید را تشخیص داد و درمان نمود. به همین ترتیب تومورهای سرطانی نـیـز، فـسفات را در خود جمع می کنند. پس با تـزریـق ایـزوتـوپ رادیواکتیو فسفر – 32 در جریان خــون مــی تــوان تـومـورهـای سـرطـانـی را، بـه دلـیـل افزایش رادیواکتیویته، شناسایی نمود.
موردها زیر از مصادیق تکنیک های هسته ای در علم پزشکی می باشد :
تهیه و تولید کیت های رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای
تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آن ها
تهیه و تولید کیت های هورمونی
تشخیص و درمان سرطان پروستات
تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و بعضی سرطان های سینه
تشخیص تومورهای سرطانی و مطالعه تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی
تصویر برداری بیماری های قلبی ، تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لخته های وریدی
موردها دیگری زیرا تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی و …
در تـصـویـربـرداری، آزمایش یا درمان به وسیله پـزشـکی هسته ای، مواد رادیواکتیوی که بلعیده یا تــزریــق مــی شــونــد بــه بــدن آسـیــب نـمــی رسـانـنـد. رادیــو ایــزوتــوپ هــایـی کـه در پـزشـکـی هـسـتـه ای بهره گیری می شوند، به سرعت در عرض چند دقیقه تـا حـداکـثر یک ساعت واپاشیده می شوند. سطح تابش های رادیواکتیو آن ها هم نسبت به اشعه X یا CT  اسکن بسیار پایین تر می باشد.
تعداد صفحه :35

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی رهیافت های شناسایی سیستم

 

قیمت : 14700 تومان
 

***

—-

پشتیبانی سایت :    

  ****       serderehi@gmail.com