دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط بین ویژگی های شخصیتی، جهت گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) با راهبرد های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل یکم

مقدمه پژوهش

 اظهار مسأله

 

هیجان­ها[1]­تا اندازه­ای واکنش­های زیستی به رویدادهای زندگی هستند، هیجان به حالت­هایی نظیر لذت، عشق، غرور و شوخ­طبعی اطلاق می­گردد که فرد آنها را دوست دارد یعنی وقتی این حالت­ها روی می­دهند او طوری اقدام نمی­کند که آنها پایان یابند، و در بعضی مواقع حتی طوری اقدام می­کند که باز پدیدار شوند، به خشم، حسادت و ترس نیز هیجان گفته می­گردد، یعنی حالت­هایی که فرد می­کوشد با حمله به منبع خشم یا حسادت، یا با دور شدن از منبع ترس به آنها پایان دهد و هیجان، به حالت­های نا­خوشایندی زیرا غم، شرمساری و افسردگی نیز اطلاق می­گردد که علل آنها با رفتار فردبه پایان نمی­رسد. هیجان هم سازمان دهنده می باشد( یعنی رفتار را اثر بخش­تر می­کند) و هم در­هم ریزنده. هم نیرو بخش می باشد هم نا­توان کننده به بیانی دیگر «هیجان» اصطلاحی می باشد که به عارضه­های مختلفی که گویاً ارتباط کمی با هم دارند، اطلاق می­گردد  ( هب[2]، به نقل از قهرمانی و گنجی، 1375). ) تنظیم هیجان[3] دلالت دارد بر به کار گماشتن افکار و رفتارهایی که در هیجان های آدمی تاثیر می گذارند. هنگامی که انسانها تنظیم هیجان را به کار می­گیرند؛ چگونگی تجارب و تظاهر هیجانهای خود را هم تحت اختیار می­گیرند. گمان می­گردد توانایی تنظیم هیجان خصیصه­ای از خصوصیات هوش هیجانی[4] می باشد( بارآن[5]، پارکر[6]، 2000). هیجان ها از دیدی کارکردی  کوشش­هایی همگرا توسط فرد محسوب می­شوند به مقصود ابقاء تغییر و یا خاتمه­دادن به روابط میان فرد و محیط تأثیر­گذار، گروهی ادعا دارند تنظیم هیجان وابسته به دو سطح می باشد: فرایند تنظیم هیجان و بازده آن. تنظیم هیجان مبتنی می باشد بر فرآیند های درونی و بیرونی پاسخدهی در برابر مهار و نظارت ارزیابی و تعدیل تعاملات هیجانی به خصوص خصایص زودگذر و تند آنها برای به شکل گیری رسیدن اهداف (تامپسون[7]، 1994). تنظیم هیجان می­تواند آگاهانه یا نا­آگاهانه، زودگذر یا دایمی و رفتاری و یا شناختی باشد، تنظیم هیجان رفتاری، نوعی از تنظیم هیجان می باشد که در رفتار عیان فرد دیده می گردد نسبت به تنظیم هیجان شناختی[8]، که قابلیت نظاره ندارد و زودگذر می باشد. تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت می­باشد دستاوردهایی زیرا: رشد، صلاحیت های اجتماعی (ایزنبرگ[9]، 2000). سلامتی به­کارگیرنده تنظیم هیجان و پیش روی هیجان تنظیم نشده که با اشکال برجسته آسیب های روانی همراه می باشد. مثلاً گفته شده می باشد که عدم تنظیم هیجان می­تواند مناذی رفتارهای مشکل آفرینی همچون خشونت باشد (دیلون و همکاران، 2007). هیجان­ها می­توانند به وسیله فرایند­های شناختی  نا­هشیار مثل توجه انتخابی، تحریف­های حافظه، انکار یا فرافکنی؛ یا به وسیله فرایندهای شناختی هشیار­تر مثل سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوارگری یا یا فاجعه­نمایی، مدیریت و تنظیم شوند، در سال­های اخیر تنظیم هیجان به عنوان یکی از متغیر­های روانشناختی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته می باشد شواهد زیادی نشان می­دهند که تنظیم هیجانی با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه­های مختلف زندگی مرتبط می باشد. تنظیم هیجان شامل گستره­ای از راهبرد­های شناختی و رفتاری هشیار و نا­هشیار می باشد که جهت کاهش، حفظ یا افزایش یک هیجان صورت می­گیرد (گراس[10]، 2001). تنظیم هیجانی به عنوان فرآیند آغاز، حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و هیجان مرتبط با فرآیندهای اجتماعی روانی، فیزیکی در به انجام رساندن اهداف فرد تعریف می­گردد (گراس، 2007). راهبردهای تنظیم هیجان[11]، زیر مجموعه کوچکی از یک سازه وسیع به نام کفایت هیجانی[12]هستند. کفایت هیجانی به این تصریح دارد که چگونه افراد به گونه مؤثر با هیجانات و معضلات دارای بار هیجانی کنار می­آیند دو مؤلفه اصلی این سازه عبارتند از: 1- توانایی تشخیص هیجانات خود فرد، و 2- توانایی مدیریت هیجانات خود (کیاروچی و همکاران، 2003). به­گونه کلی چگونگی برخورد هر فرد با موقعیت­های هیجانی تا اندازه زیادی تحت­تـأثیر ویژگی­های شخصیتی اوست. به اعتقاد آیزنک صفات شخصیتی از آمادگی­های ژنتیک ناشی می­شوند، هرچند تجلی فردی این آمادگی­ها تحت­تأثیر محیط قرار می­گیرد ( آیزنک[13]، 1994؛ تاوب[14]، 1998). سالها پژوهش به تأثیر مهم تنظیم هیجان در سازش با وقایع تنیدگی­زای وضوح بخشیده می باشد( گرانفسکی[15]، کراییج[16]، 2000). بیش از 50 درصد اختلالات محور یک و 100 درصد اختلالات محور دو با نقایص مربوط به تنظیم هیجان همراه­اند. در بعضی از این اختلالات، مشکل تنظیم هیجان ضابطه اصلی تشخیصی محسوب می­گردد (کرینگ[17] و ورنر[18]، 2004).

ویژگی­های شخصیتی[19] به مجموعه­ای از ویژگی­های با دوام و منحصربه­فرد تصریح دارد که امکان دارد در پاسخ به موقعیت­های مختلف تغییر کند. (شولتز و شولتز، به نقل از سیدمحمدی 1387). عوامل پنج­گانه شخصیت عبارتند از: رواننژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت­پذیری و باوجدان بودن. در لغت­نامه وارن[20] تعریف شخصیت چنین آمده می باشد: شخصیت به  جنبه­های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیک یک فرد گفته می­گردد. به بیانی دیگر، به مجموع مؤلفه­هایی که بشر را سرپا نگه می­دارد شخصیت گفته می­گردد. (منصور، به نقل از گروسی فرشی، 1380)

اگر شخصیت را ترکیبی از رفتار، افکار، هیجانات و انگیزش­های فرد بدانیم عوامل سازنده شخصیت ممکن می باشد در افراد مختلف، متفاوت باشد. از سوی دیگر امکان دارد این عوامل به شیوه­های مختلفی ترکیب شده باشد به گونه­ای که الگوهای شخصیتی گوناگونی را به وجود آورد. بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که وجود تفاوت­های فردی و ویژگی­های شخصیتی متفاوت، واکنش افراد را نسبت به موقعیت­ها و فشارزاها[21] متمایز می­کند. (وردی و همکاران، به نقل از یاسمی­نژاد و همکاران، 1390).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389

یکی دیگر از تعدیل کنندهای آسیب­های جسمانی و روانی، جهت­گیری مذهبی[22] افراد می باشد. جهت­گیری مذهبی افراد دو نوع می باشد: جهت­گیری درونی و جهت­گیری بیرونی[23]. به نظر آلپورت و راس[24] شخصی که جهت­گیری مذهبی درونی دارد با مذهبش زندگی می­کند اما شخصی که جهت­گیری مذهبی بیرونی دارد، از مذهبش بهره گیری می­کند. اشخاصی که جهت­گیری درونی دارند، انگیزهای اصلی خود را در مذهب می­یابند. چنین اشخاصی شخصیت­شان با مذهب­شان یکی می­گردد. در حالی که افراد با جهت­گیری مذهبی بیرونی برای رسیدن به اهداف دیگر به سمت مذهب می­طریقه، به بیانی دیگر چنین اشخاصی به سمت خدا     می­طریقه بدون اینکه از خود روی بگردانند. (مختاری و همکاران، به نقل از یاسمی­نژاد، 1390). بر اساس نظریه آلپورت مذهب درونی، مذهبی فراگیر و درای اصولی سازمان یافته و درونی شده می باشد در حالی که مذهب بیرونی خارجی و ابزاری می باشد که برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد بهره گیری قرار می­گیرد. مقصود آلپورت از جهت­گیری مذهبی درونی عبارت می باشد از: تعهد، انگیزش فراگیر که غایت و هدف می باشد نه وسیله­ای برای دست­یابی به اهداف فردی. (به نقل از یاسمی­نژاد، 1390) آلپورت (1963) معتقد بود که تنها مبدأ درونی و نه مبدأ بیرونی، سلامت روانی را بهبود می­بخشد. بدین ترتبیب او بر اهمیت ارتباط بین مذهب درونی و سلامت روانی تأکید می­ورزید.( جان­بزرگی، 1378)

طبق نظر ویکلن (1990) این فرق بین مذهب درونی و مذهب بیرونی تنها تمایزی می باشد که بیشترین سهم را در مطالعه تجربی مذهب داشته می باشد. واتسون و همکاران (1994) عقیده داشتند که جهت­گیری­های مذهبی می­توانند به عنوان یک الگوی تجربی مفید برای کشف ارتباط بین خلوص ایمان با شخصیت و سلامت روان به کار طریقه. (به نقل از جعفری، 1384)


1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

 

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حوزه مطالعات و تحقیقات روانشناسی برای کنترل هیجانات منفی فراهم آوردن سلامت روان مطرح بوده، تنظیم هیجان می باشد. تنظیم هیجان توانایی کنترل پاسخ­­ها، در  موقعیت­های برانگیزاننده می باشد و عدم کنترل هیجانی به شرایطی تصریح دارد که در آن پاسخ­های هیجانی افراد اغلب خارج از کنترل آنهاست. توانایی برای تنظیم و کنترل هیجان بدین معناست که فرد قادر به انتخاب افکار، احساسات و رفتارهایی باشد که در طولانی مدت به­نفع اوست. در زندگی روزمره افراد همواره راهبردهای منظمی را برای تعدیل شدت و یا نوع تجارب هیجانی خود یا واقعه فراخواننده هیجان به­کار  می­گیرند. شواهد زیادی نشان می دهند که تنظیم هیجانی با موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه های مختلف زندگی مرتبط می باشد (جاکوبس[25] و همکاران 2008). تنظیم هیجان تأثیر مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس زای زندگی دارد هنگامی که فرد با یک موقعیت هیجانی روبرو می گردد احساس خوب و خوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست بلکه وی نیاز دارد که در این موقعیتها بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد (رضوان، 2006). در اصل در تنظیم هیجان به تعامل بهینه­ای از شناخت و هیجان جهت مقابله با شرایط منفی نیاز می باشد زیرا بشر­ها با هرچه مواجه می­شوند آن­را تفسیر می­کنند و تفسیرهای شناختی تعیین کننده واکنش­های افرد می باشد. از نظر بک عقاید منفی درمورد خود عامل محوری در اختلال افسردگی می باشد و توجه­های منفی بخش اصلی تغییرات خلق محسوب می­شوند (جیمز و گراس،2005). از طرفی تغییر در هر کدام از بخش­های مختلف عملکرد سیستم­های شناختی از قبیل حافظه، توجه و هشیاری موجب تغییر خلق می­گردد. پس نمی­توان تأثیر تنظیم هیجان شناختی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی صرف نظر کرد.همچنین پژوهش­های مختلف بیانگر تأثیر بسیار مهم ویژگی­های شخصیتی افراد بر هیجانات می باشد، برای مثال در اختلال استرس پس­ضربه­ای کوشش برای اجتناب از احساسات و در اختلال اضطراب تعمیم یافته دشواری در مهار کردن نگرانی یک ضابطه می باشد (گراس و لونسون، 1997). همچنین در روابط دلبستگی بین افراد، نقایص مربوط به تنظیم هیجان­ها تأیید شده می باشد (مورلی[26] و موران[27]، 2011). همچنین میان توجه مذهبی و هیجان­ ارتباط معناداری هست، از آنجا که رفتارها و عقاید مذهبی قدرت تعدیل هیجانات را دارند خیلی از افراد مذهبی، از مذهب به عنوان یک منبع مقابله بهره گیری می­کنند. پژوهش­ها نشان می­دهد که خیلی از افراد مذهبی، از مقابله­های مذهبی در پاسخ به بیماری­ها، مرگ عزیزان، پیش­بینی مرگ خود و رفتارهای مخرب بهره گیری می­کنند (مک­فادن[28]، 2002). طبق یافته­های زاکر­من بین توجه مذهبی و هیجان­خواهی ارتباط هست، افراد زیاد هیجان­خواه از نظر توجه­های مذهبی، از افراد کم هیجان­خواه آزاد­اندیش­تر هستند.حال از آنجا که تنظیم هیجانات تحت تأثیر متغیرهایی مانند ویژگی­های شخصیتی و جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) می باشد. پس به نظر می­رسد مطالعه ویژگی­های شخصیتی و جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) به عنوان عوامل مرتبط با راهبردهای تنظیم هیجانی می­توانند گامی مؤثر در طراحی برنامه­های پیش­گیرانه باشد، مطالعه هر یک از این متغیرها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به علاوه علی­رغم مطالعات انجام شده در زمینه راهبرد­های تنظیم هیجانی، ویژگی­های شخصیتی و جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی)، مطالعه­ای که هم­زمان ارتباط بین این سه متغیر را با یکدیگر مورد مطالعه قرار داده باشد انجام نشده می باشد. از این رو پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی، جهت­گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) با راهبرد­های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را مورد مطالعه قرار می­دهد.

تعداد صفحه :66

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***