دانلود متن کامل پایان نامه پیش بینی رضایت زناشویی براساس خودکار آمدی و  خلاقیت در میان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

عنوان

پیش بینی رضایت زناشویی براساس خودکار آمدی و  خلاقیت در میان زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

استاد

جناب آقای دکتر عارفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

  فصل اول

مقدمه پژوهش

 

  • اظهار مسأله

ازدواج به عنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی و امنیتی افراد بزرگسال و به عنوان حفظ بقاء نسل بشری تا زدیرباز همواره مورد تاکید بوده می باشد. ازدواج را میتوان یکی از مهمترین تصمیم گیریها در زندگی هر فرد دانست و رضایتمندی از ازدواج یکی از اصلی­ترین عوامل تعیین کنندۀ کیفیت زندگی و سلامت روانی هر فرد میباشد(نجاتی، 1376) رضایت زناشویی پیوندی دوستانه همراه با تفاهم و درک یکدیگر و تعاملی منطقی میان نیازهای مادی  و معنوی همسران می باشد. رضایت زناشویی بنیادی ترین ستون سلامت روانی افراد در خانواده می باشد که از عاملهای گوناگونی مانند وضع مالی، سن ازدواج و… اثر می پذیرد (سینهاومکرجی،1990). هرچه شخص در ازدواج خود با شریک، زندگیش احساس کند که هزینه های زیاد یپرداخت کرده می باشد، به گونه کلی از آن شخص و ازدواج با او رضایت کمتری خواهد داشت . برعکس هرچه بیشتر فکر کند در ازدواج با شریک زندگی خود مزایای بیشتری بدست آورده می باشد از او و زندگی مشترکشان رضایت بیشتری خواهد داشت (استیلز،2004). جامعه­ترین دیدگاه در زمینۀ رضایت زناشویی وعوامل تشکیل دهندۀ آن توسط اولسون (اولسون،2000) ارائه شده می باشد. دراین چهارچوب، رضایت زناشویی دارای عوامل تشکیل دهندۀ زیر می باشد: 1)موضوعات شخصیتی: درک شخص از رفتار ها و ویژگی ها و سطح رضایت یا عدم رضایت او از این موضوعات را ارزیابی می ‌کند. ارتباط زناشویی[1]:  احساسات، اعتقاد ات و نگرشهای شخص نسبت به اندازه و چگونگی روابط زناشویی را می سنجد. حل تعارض [2]نشانگر نگرشها، احساسات و اعتقادات همسر در به وجود آوردن یا حل تعارض و نیز روشهای زوجین در پایان دادن به جرو بحث­ها­ میباشد مدیریت مالی: [3] علایق و نگرشهای زن و شوهر را در زمینۀ شیوه اداره ومدیریت مسایل اقتصادی خانوادهای نشان میدهد.  اوقات فراغت[4]  :  ترجیحات شخصی هر کدام از زوجین ،  برای چگونگی گذراندن اوقات فراغت می باشد. روابط  جنسی[5]: احساسات و نگرانی های فرد را درمورد روابط جنسی و صمیمیت عاطفی با همسر ارزیابی می ‌کند . ازدواج و فرزندان[6]:  نگرشها و احساسات  شخصی را درمورد داشتن فرزند، توافق در مورد تعداد و چگونگی تربیت فرزندان ارزیابی می ‌کند.  خانواده و دوستان[7] :احساسات و علایق مربوط به روابط با  خویشاوندان و اقوام همسر و دوستان را ارزیابی می ‌کند.  جهت گیری معنوی[8]:  نگرشها، احساسات وعلایق فرد را درمورد اعتقادات اعمال مذهبی در زندگی زناشویی ارزیابی می ‌کند.(ثنایی،1379). در ارتباط با عوامل موثر و تأثیر گذار بر رضایت زناشویی میتوان به آیتمهای زیر تصریح نمود

1:عتماد و  صداقت (پاتریک،1995)  2-درک همسر وتفاهم (سیلیمن[9]،2001).  3- محبت(بهرامی،1383). همکاری  بین زوجین (شعرباف،1379). صمیمیت بین زوجین،(هاک و همکاران،2003).توجه و علاقه (اولسون،2000)،مسائل مالی و اقتصادی (ماریو[10] و همکاران،2008). طول دوره ازدواج (سیف،1385). فرزندان(سرمدی،1385).در این بین خودکارآمدی به واسطه ­ی انگیزه­ی درونی موجب می گردد که فردبه گونه خود انگیخته در محیط کوشش کند و به باورهای کارآمدی خود دست یابد. طبیعت همچون معلمی نامرئی فرد را به جنب و جوش  وامیدارد تا ظرفیتهای مختلف تحول را در مراحل متنوع ومتفاوت عیان سازد. خودکارآمدی یا خود تاثیر از لحاظ روانشناسی عبارت می باشد از انتظارات متصوری که فرد در موفقیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه خوب از طریق فعالیتهای فردی. پس خودکارآمدی یک فرآیند ذهنی می باشد که شامل شناسایی هدف، برآورد کوشش و تواناییهای لازم برای رسیدن به آن اهداف و پیشبینی نتبجه آن می باشد . افراد دارای خودکارآمدی بالا به تواناییهای خود عقیده دارند و برای رسیدن به هدف خود پافشاری می کنند و تسلیم نمی شوند(اوانسو کلارک[11]، 2011).در تحقیقی که توسط وزیری،و همکاران(1389).تحت عنوان خودکارآمدی و رضایت زناشویی صورت گرفت نشان داده گردید که خودکارآمدی جنسی با رضایت زناشویی ارتباط معناداری داشته و از نمرات خودکارآمدی جنسی می توان نمرات رضایت زناشویی افراد را پیش بینی نمود.از طرفی خلاقیت نیز دردو دهه اخیر، مخصوصاً بعد از کارهای گیلفورد، مورد توجه زیادی قرار گرفته می باشد. اما سؤال اصلی در مورد تعریف خلاقیت تا حدودی لاینحل باقیمانده می باشد زیرا هریک از اندیشمندان به گونه هایی خلاقیت را تعریف نموده اند. در فرهنگ روانشناسی وبر خلاقیت عبارت می باشد از ظرفیت دیدن روابط جدید، پدیدآوردن اندیشه­های غیر معمول و فاصله خلاقیت فرآیندی روانی می باشد که منجر به گرفتن از الگوی سنتی تفکر. به نظر آیزنک حل مسأله، ایده سازی، مفهوم سازی ،ساختن  اشکال هنری و نظریه پردازی میشود که بدیع و یکتاست. حائری زاده، به گونه کلی، خلاقیت فرآیندی فکری وروانی می باشد و محصول خلاقیت، پدیدهای نو و جدید و در عین حال دارای ارزش نیز میباشد. البته خلاقیت یک توانایی عمومی می باشد و در همه­ی افراد کمابیش هست. سلیمانی(1384) فرآیند خلاقیت فرآیندی هدفدار یا جهتدار، یا برای نفع شخصی یا برای نفع گروه اجتماعی میباشد. تاکنون پژوهشهای گوناگونی در ارتباط با متغیرهای این پژوهش به صورت جداگانه و یا با متغیرهای دیگر انجام گرفته اما تاکنون پژوهشی که همزمان ارتباط‌ سهم تغیررضایت زناشویی، خودکارآمدی و خلاقیت را مورد مطالعه قرار داده باشد نظاره نشد. پس سؤال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا می توان رضایت  زناشویی  را  براساس  خود کار  آمدی  و  خلاقیت پیش  بینی  نمود؟

  • اهمیت و ضرورت پژوهش

رضایت زناشویی درزندگی می تواند با رضایتکلی از زندگی ارتباط داشته باشد.( اسپرچر ، 2001 ) سازگاری زناشویی را می توان به عنوان منبع نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای  تامین کننده حیات و احیا کننده خانواده دانست.( علی اکبری دهکردی ، 1389 )سازگاری زناشویی می تواند به گونه کامل بر کیفیت زندگی تاثیر گذارد و تحقیقات انجام شده اهمیت تاثیر این موضوع را بر انواع نتایج بالینی مثل بهداشت روانی ، جسمانی و حتی طول عمر تائید نموده اند .(عباسی ، 2006 )پس شایسته می باشد با در نظر داشتن اهمیت فوق العاده رضایت زناشویی در کیفیت کل زندگی افراد و جامعه به گونه جدی و وسیع به مطالعه این مولفه و عوامل تاثیر گذار بر آن پرداخته گردد ؛ زیرا تاثیر فراگیری بر کل جامعه خواهد گذاشت .پس پرداختن به این مهم براساس اندازه خود کار آمدی و خلاقیت میسر می گردد.خودکارآمدی یکی از مفاهیم مهم و مؤثر در نظریه شناختی- اجتماعی بندورا می باشد. هنگامی که ما رفتارمان را نظم می بخشیم، در واقع به اقدام نظاره خود می پردازیم و پیامدهای عملکردمان را بر حسب معیارها و اهدافمان ارزیابی می کنیم. از سوی دیگر بر اساس توانایی های کلی خود، به نتیجه گیریهایی مانند «من در جبر خوب هستم» و «من در شناکردن ضعیف هستم» می رسیم. بندورا این قضاوت های کلی را ارزیابی های خودکارآمدی[12] می نامد. او اعتقاد دارد که ارزیابی های خودکارآمدی، تأثیر عمیقی بر سطح انگیزش ما دارد. هنگامی کهاعتقاد داشته باشیم در تکالیف به خوبی اقدام می کنیم، با وجود مکث های موقت روی آنها، سخت تر و با پشتکار بیشتر کار می کنیم. هنگامی که به توانایی هایمان شک می کنیم، با انرژی کمتری کار می کنیم واحتمال بیشتری هست که هنگام روبرو شدن با اولین مشکل آن را رها سازیم(بندورا، 1997). درپژوهشهای پیشین تأثیر دلبستگی و همچنین سبکهای آن و خودکارآمدی در مسائل اجتماعی، آموزشی و پرورشی، افت یا پیشرفت تحصیلی افراد مطالعه قرار گرفته می باشد. ( شارف[13]؛ نقل از اعرابیان وهمکاران،1383). از متغیرهایی که ، ارتباط‌ی مستقیم با رضایت زناشویی دارد خلاقیت می باشد. و خلاقیت از ممتاز ترین توانایی های شناختی بشر می باشد .(مومنی مهموئی ، 1388 )حل مساله ،  فعالیتی شناختی به شمار می رود که مهارتها و درک بشر را در برمی گیرد. (ترفینگر ، سلبی و ایساکسن ، 2008  ، به نقل از شهنی ییلاق و همکاران ، 1388 ) فعایت های ناظر به حل مساله باعث تحریک و توسعه مهارت های تفکر خلاق و انتقادی می گردد ، زندگی یک مهارت مساله گشایی می باشد و هیچ پایانی برای مساله هایی که ابعاد زمان و مکان در آنها مهم می باشد وجود ندارد. (شهنی ییلاق و همکاران ، 1388 ) ، پس بشر امروزی بایستی به ابزاری برای حل این مسائل مجهز باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش مشاوردرپیشرفت تحصیلی وسلامت روانی دانش آموزان

 

تعداد صفحه :65

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***