دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه ارتباط رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان

مطالعه ارتباط رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت

 

استاد رهنما

دکتر حسن امیری

 

استاد مشاور

دکتر کیوان کاکابرایی


بهار   1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

چکیده : 1

فصل یکم  2

کلیات پژوهش    2

مقدمه  3

اظهار مسئله  5

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  7

اهداف پژوهش    9

هدف اصلی   9

اهداف‫فرعی   9

فرضیه‏های پژوهش  9

تعاریف مفهومی و عملیاتی   9

الف ) تعاریف مفهومی   10

ب) تعاریف عملیاتی   10

فصل دوم  11

ادبیات و پیشینه پژوهش  11

رضایت مندی ازدواج   12

رضایت زناشویی   13

عوامل موثر بر رضایتمندی زناشویی   15

ارتباط موثر در رضایت زناشویی   16

تعارض در ارتباط زناشویی   18

اختلاف و دلزدگی در ارتباط زناشویی   18

رضایت از ارتباط جنسی   20

رضایت از زندگی و ارتباط زناشویی   20

تمایلات جنسی بشر  22

صمیمیت جنسی   23

صمیمیت در ازدواج   24

صمیمیت واقعی   27

صمیمیت و خود افشاسازی   28

معضلات صمیمیت در مردان  29

معضلات صمیمیت در زنان  30

تعاریف مختلف از رضایت شغلی   32

نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی   33

شاخص های رضایت شغلی   35

اهمیت رضایت شغلی   35

تلفیق زندگی کاری و خانوادگی   37

ارتباط شخصیت متناسب با موفقیت شغلی   37

عوامل مؤثر در رضایت شغلی   38

غنی‌سازی شغلی   40

مفهوم سلامت روان  42

تاریخچه سلامت روان  43

جنبه های مختلف سلامت روان  45

مولفه های مثبت در سلامت روانی  49

سلامت روان از دیدگاه روان شناسان  49

ویژگیهای سلامت روان از دیدگاه سالیوان (1953) 56

مدل های سلامت روان  64

الگوی سلامت روانی کامل  65

نشانه‌ها: 70

علت های معضلات مربوط به سلامت روان  74

ب) پیشینه پژوهشی  78

 

 

چکیده :

پژوهش حاضر باهدف مطالعه ارتباط رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی وسلامت عمومی بین کارکنان بانک ملت صورت پذیرفت .

بدین مقصود از بین پرسنل شاغل در بانک ملت تعداد 132 نفر(100نفر مردو32نفر زن)به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب ومورد ارزیابی قرار گرفتند.ابزارهای مورد بهره گیری در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی GHQ-28وپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ وپرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ بود.

روش پژوهش مورد بهره گیری در این پزوهش ار نوع توصیفی _همبستگی بود. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی و سلامت عمومی ارتباط معنا داری هست. همچنین یافته های دیگر بیانگر آن می باشد که بین رضایتمندی زناشویی با رضایت شغلی ارتباط معناداری هست و نیز نتایج موید این بود که بین سلامت عمومی با رضایت شغلی ارتباط معناداری هست.

نتیجه می گیریم سلامت عمومی رضایت زناشویی ورضایت شغلی در هم تاثیر گذارند وبرای داشتن رضایت زناشویی مولفه های سلامت ورضایت شغلی نیز بایستی در شرایط مساعدی باشند

طوری که اختلال روانی شانس برقراری روابط رضایت بخش را برای فرد کاهش میدهد.

پس می توان گفت که شناخت هرچه بیشتررابطه کار و خانواده وسلامت روان می تواند به بالا بردن سطح رضایت شغلی و زناشویی کمک کند و از مشخصات یک سازمان سالم آن

می باشد که سلامت جسمی و روانی کارکنان به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد نظر می باشد هدایت و رهبری منابع انسانی و بکارگیری به موقع توانایی ها و استعدادهای افراد شاغل در نیل به اهداف سازمانی برای مدیران هر مجموعه از مسایل مهم مدیریتی به حساب می آید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تأثیر ویژگی های اجتماعی- جمعیتی کارکنان نظام بانکی بر میزان رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک ملّت در استان گیلان)

 

کلمات کلیدی:رضایت شغلی،رضایت زناشویی،سلامت روان

 

فصل یکم

کلیات پژوهش

مقدمه

سازمان جهانی بهداشت خانواده را به عنوان عامل اجتماعی اولیه در افزایش سلامت و بهزیستی معرفی کرده می باشد(کمپبل[1]،2008). پژوهش های مختلف نیز به این امر تصریح کرده اند که ازدواج موفق موجب می گردد افراد شادتر، با نشاط تر وسالم تر زندگی کنند(دانلی[2]، 2010). از این رو مطالعه رضایت زناشویی و ابعاد مختلف آن( مانند روابط جنسی) به جهت تاثیری که بر بهداشت روانی افراد دارد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد(افخمی عقدا، یزدانیان پوده، کمالی زارچ، رستگار، فلاحتی، دهقان و حکیمیان، 1392). به تعبیری وضعیت سلامت روان زوجین روی سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر ها تاثیر گذار می باشد. نتایج مطالعات مبین این نکته می باشد که افراد متاهلی که زندگی شان پایدار می باشد و از زندگی زناشویی خود رضایت کافی دارند، کمتر دچار بیماری افسردگی و معضلات روان شناختی می شوند(ویت[3]،2011؛ دمو[4]، 2009).

از طرفی هرفردی به شغلش نوعی احساس رضایت دارد که زاییده عواملی نظیر: شرایط کار، نظام سازمانی شغل، روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی می باشد پس می توان نتیجه گرفت که رضایت شغلی احساسی روانی می باشد که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد(شفیع آبادی،1386).

مطالعه های مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط می باشد که این متغیرها در چهار گروه قابل طبقه بندی می باشد:1-عوامل سازمانی 2-عوامل محیطی3-ماهیت کار 4-عوامل فردی، همچنین عوامل موثر بر رضایت شغلی عبارتنداز: خاطر جمعی و آسایش در زندگی، شرایط مطلوب کار، احساس علاقه و وابستگی، رفتار از روی عدل و انصاف، احساس موفقیت در کار، تشخیص زحمات و خدمات انجام شده و قدرشناسی از کار، شرکت در تعیین خط مشی کار(حکیمی جوادی و نامداری،1388).

یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی خانواده می باشد ودر واقع خانواده واحدی می باشد که اجزای آن با هم تغییر می کنند و برای حفظ تعادل خود فعال می گردد. نقطه آغاز شکل گیری و رکن اصلی خانواده، زندگی مشترک زناشویی می باشد که از ازدواج ناشی می گردد و از طرف دیگری رضایت شغلی با کارآیی و تاثیر و سلامت تن وروان بستگی دارد. رضایت شغلی بخش مهمی از رضایت زندگی به شمار می رود(شفیع آبادی،1386).

رضایت زناشویی یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر عملکرد خانواده می باشد و از مهمترین شاخص های رضایت از زندگی می باشد. همه زوجها بالتبع هستند که از زندگی زناشویی خود لذت برده و احساس رضایت داشته باشند. علاوه بر اینکه از آنجایی که کودک در خانواده به دنیا می آید کنش های متقابل در ارتباط عاطفی میان مادر و کودک به روابط اجتماعی کودک در آینده شکل داده و چگونگی برخورد مادر با کودک در چگونگی اجتماعی شدن و کسب مهارت های اجتماعی فرزند تاثیر بسزایی دارد که نهایتا رضایت شغلی و زندگی زناشویی را جهت می دهد(عبداله زاده،1389).

نتایج مطالعات موسوی با عنوان مقایسه سویه های متفاوت رضایتمندی از زندگی زناشویی در زنان شاغل و غیر شاغل، حاکی از آن می باشد که رضایتمندی زناشویی زنان شاغل در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در آنان از زنان خانه دار کمتر بوده و پیوند آنان با همسرشان نیرومندتر می باشد(موسوی،1387).

تعداد صفحه :143

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***