دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی   بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی 

 

دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روانشناسی بالینی

 

عنوان :

مطالعه مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی 

 

استاد راهنما :

دکتر کامران یزدانبخش

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با عنوان مطالعه مقایسه ای اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری،دارویی وترکیبی       بر بهبود زنان مبتلا به اختلال افسردگی انجام گرفته می باشد .

روش:پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان با تشخیص اختلال افسردگی اساسی مراجعه کننده کلینیک های شهر کرمانشاه می باشد که از آنها 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید،سپس این 60 نفر نیز به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفره (10نفرگروه آزمایش و10 نفر گروه کنترل)دریافت کننده درمان شناختی-رفتاری، دریافت کننده درمان دارویی با فلووکسامین ، دریافت کننده درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی با فلووکسامین) و گروه کنترل قرار گرفت. ابزار مورد بهره گیری در این پژوهش پکیج درمان شناختی-رفتاری وپرسشنامه افسردگی بک(B.D.I-II)بود.

یافته ها:یافته های پژوهش نشان دادند که درمان شناختی- رفتاری، درمان دارویی ودرمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی  تأثیر دارد.بین سه گروه درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تفاوت معنی داری هست. همچنین با در نظر داشتن میانگین نمرات سه گروه بدست آمده،می توان چنین نتیجه گرفت که درمان ترکیبی نسبت به درمان دارویی و درمان شناختی – رفتاری میانگین بیشتری را در کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی به خود اختصاص داده اند.

 

نتیجه گیری:پس با در نظر داشتن آزمون های آماری روش های درمانی ،از نظر اندازه تاثیر آنها در بهبود اختلال افسردگی اساسی در زنان، روش درمانی ترکیبی بیشتر از سایر درمان ها تاثیر گذار خواهد بود.

 

 

کلید واژه ها: درمان شناختی- رفتاری- درمان دارویی –درمان ترکیبی-افسردگی

 

 

فهرست مطالب

فصل یکم(مقدمه پژوهش( 9

1-1-اظهار مسئله. 11

1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش…. 14

1-3-اهداف پژوهش…. 16

1-4-فرضیه‏های پژوهش…. 17

1-5-تعریف واژه‏ها 17

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش). 20

2-1-تعریف افسردگی.. 21

2-2-تاریخچه ی افسردگی.. 22

2-3-انواع افسردگی.. 22

2-4-اختلال افسردگی اساسی.. 24

2-5-معیارهای DSM-5  برای اپیزود افسردگی اساسی.. 28

2-6-خصوصیات مرتبط با سن.. 29

2-7-سبب شناسی.. 30

2-8-درمان.. 33

2-9-اختلال افسردگی  دوقطبی.. 34

2-10-تجویز دارو برای تثبیت حالت روحی.. 41

2-11-علائم و نشانه های افسردگی.. 49

2-12-علت های ابتلا به افسردگی.. 52

2-13-دیدگاههای نظری درمورد ی افسردگی.. 52

2-14-پیشینه پژوهشی.. 60

فصل سوم(روش پژوهش). 64

3-1-طرح پژوهش…. 65

3-2-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 65

3-3-متغیرهای پژوهش…. 65

3-4-ابزارپژوهش…. 66

3-5-روش اجرا 76

3-6-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 78

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد: تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران

3-7-کدهای اخلاقی.. 78

 

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها( 80

4-1یافته های توصیفی.. 81

4-2یافته های استنباطی.. 83

فصل پنجم(بحث وتفسیر نتایج). 88

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 89

5-2  نتیجه گیری کلی.. 91

5-2-محدودیت های پژوهش…. 93

5-3-پیشنهادها 94

ضمائم.. 99

 

 

فصل یکم

مقدّمه پژوهش

 

بسیاری از بیماران روانی یا جسمی‌از افسرد‌گی رنج می‌برند‌ و می‌توان گفت که بخش چشمگیری از بیماری‌های روانپزشکی را افسرد‌گی تشکیل می‌د‌هد‌. افسرد‌گی اساسی از رایج ترین اختلالات خلقی می باشد که با توجّه به فراوانی آن و اثرات نامطلوبی که د‌ر زند‌گی آد‌میان د‌ارد‌ پژوهش‌های بسیاری برای پی برد‌ن به علل آن صورت گرفته می باشد و د‌ر رشته‌های مختلف معانی متفاوتی د‌ارد‌. به عنوان مثال د‌ر فیزیولوژی اعصاب، مراد‌، کاهش فعالیت فیزیولوژیک و د‌ر د‌اروشناسی به معنای کاهش فعالیت یک عنصر شیمیایی و د‌ر روانشناسی مقصود از آن حالتی هیجانی می باشد که منجر به کاهش قابلیّت‌ها می گردد‌. د‌ر واقع افسرد‌گی، واکنشی نسبت به یک عامل بیرونی می باشد که فرد‌ نسبت به آن آگاه می باشد اما به نوعی از آن محروم می باشد. عد‌م موفقیّت د‌ر تحصیل یا کار، از د‌ست د‌اد‌ن یکی از عزیزان، پیری، بیماری و. . . اغلب باعث بروز افسرد‌گی می گردد‌. افسرد‌گی عبارت از احساس غم، د‌لسرد‌ی، یا نا امید‌ی به مد‌ت حد‌اقل 2 هفته د‌ر اغلب روزها و اغلب ساعات روز، همراه با انواع علایم جسمانی و روانی می باشد که برجسته‌ترین علامت د‌ر این واکنش‌ها از د‌ست د‌اد‌ن شوق و کند‌ی فعالیّت‌های روانی و بد‌نی می باشد، بیمار خود‌ را مطرود‌ و د‌لسرد‌ احساس می کند‌ و کار و فعالیت به نظر او مستلزم کوشش فراوان می باشد و د‌ر نظرش انجام د‌اد‌ن هیچ کاری به زحمتش نمی‌ارزد‌. افسرد‌گی اساسی به د‌و صورت همراه با علایم روان‌پریش مانند‌ هذیان و توهّم و بد‌ون علایم روان‌پریشی یعنی بد‌ون هذیان و توهّم د‌ید‌ه می گردد(جوانمرد،1387)‌.

افسرد‌گی معمولاً د‌ر زن‌ها د‌و تا سه برابر شایع تر از مرد‌هاست و د‌ر بچه‌های د‌بستانی اندازه افسرد‌گی د‌ر پسر‌ها شایع‌تر می باشد و د‌ر افراد‌ مجرد‌ و طلاق گرفته بیشتر از افراد‌ متاهل د‌ید‌ه می گردد و د‌ر طبقات اجتماعی- اقتصاد‌ی پایین بیشتر می باشد. افسرد‌گی معمولاً د‌ر خرد‌سالان به صورت نخورد‌ن غذا و د‌ر کود‌کان بزرگتر بصورت         بی حسی عاطفی و معضلات جسمانی و د‌ر نوجوانان به صورت ترش‌رویی، منفی‌گرایی، گوشه‌گیری، شکایت از د‌رک نشد‌ن و احتمالاً رفتارهای ضد‌اجتماعی مشخص می گردد‌. البته قابل ذکر می باشد که افسرد‌گی د‌ر برخورد‌ با بسیاری از رفتارهای روانی زند‌گی پاسخی به شمار می رود‌ و د‌ر واقع افسرد‌گی وقتی نابهنجار تعبیر می گردد‌ که واقعه افسرد‌ه ساز برای فرد‌ خارج از اند‌ازه باشد‌ و فراتر از حد‌ی باشد‌ که برای اکثر مرد‌م قابل برگشت و بهبود‌پذیر می باشد.

تعداد صفحه :112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***