تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

1-1  مقدمه:

چگونگی چگونگی ابراز وجود و اظهار شادمانی و تخلیه هیجانات، عواطف واحساسات توسط جوان، یکی از مشاغل روز کشور ماست این موضوع هم اکنون خود را به عنوان واقعیتی روانشناختی وجامعه شناختی ، نشان داده می باشد . جوانان در وضعی به سرمی برند که چنانچه هیجانات خود را به صورت مثبت ودر تعامل با جامعه خویش تخلیه نکنند ،دچار معضلات روحی وروانی و در نهایت افسردگی خواهند گردید (33). به همین مقصود بهترین وسالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای همه اقشار جامعه و خصوصاً جوانان پیشنهاد می گردد مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی می باشد.  در دنیای امروز تربیت بدنی و ورزش پدیده ای می باشد که با ابعاد متنوع ، که کارکردهای متفاوتی را هم از خود بروز می دهد. در منابع وکتب تخصصی.به عنوان یک پدیده چند رشته ای یا به تعبیری میان رشته ای تعریف شده می باشد . یعنی مقوله‌ای می باشد با فرهنگ ، اقتصاد ، اجتماع ، بهداشت ، سیاست ، تاریخ و مقولاتی همانند این به گونه‌ای ارتباط مستقیم دارد  (3) .بر این اساس می توان گفت که ورزش یک مقوله صرفاً فرهنگی به حساب نمی آید ، بلکه ورزش یک مقوله چند بعدی می باشد که یک بعدآن اجتماعی می باشد یا به تعبیری تربیت بدنی و ورزش همانند میدانی می باشد که بابهای زیادی به روی آن باز می گردد . هر یک از این باب ها چگونگی یا سمبل یک علم می باشد مثلاً باب سیاست ، باب تاریخ ، باب جامعه شناسی ، باب بهداشت و غیره. پژوهش حاضر در صدد می باشد تا از باب جامعه شناسی و روانشناسی وارد این میدان که همان تربیت بدنی ورزشی می باشد گردد وبا این دید جامعه شناسانه عوامل موثر بر انگیزش دانشجویان نسبت به مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی را شناخته ومورد بحث وبررسی قرار دهد ، تا انشاء ا… مسئولین محترم این عوامل را نیز در برنامه ریزی ها وسیاست گزاری های مربوط به جوانان وخصوصاً دانشجویان مد نظر خود قرار دهند.


1-2  اظهار مسئله:

ورزش با تفریح پیوند تنگاتنگ دارند زیرا که ورزش اصولا در پناه تفریح زاده شده و این هر دو ،دست پرورده اوقات فراغت هستند. شاید تفریح دیرینه ترین نظام اجتماعی می باشد که با ورزش پیوند داشته و چه بسا که این پیوند از ارتباط میان نظام تربیت و آموزش با ورزش نیز قدیمی ‌تر باشد‏، زیرا بشر همواره از ورزش به عنوان لذت و سرگرمی و فعالیت تفریحی در اوقات فراغت خویش بهره گیری کرده می باشد. فعالیت های بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته می باشد که مشارکت افراد و گروه ها در پرتو معیارهای گوناگون زیرا سن، علاقه، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می گردد. (4) از آنجا که فعالیت‌های ورزشی و بدنی تا حد زیادی عامل مشترک میان ورزش و تفریح هستند ورزش تاثیر عیان و غیر قابل انکاری در تفریحی شدن کودکان و جوانان‌، عادی‌سازی آنها با ارزش های تفریحی و شکل بخشیدن به تمایلات و علایق تفریحی آنها در سطح عاطفی دارد. ورزش و تربیت بدنی همچنین کمک زیادی به جذب افراد و کسب شناخت ها و داده‌های مربوط به فعالیت های تفریحی و نیز مهارت های حرکتی می کند مهارت هایی که به فرد این امکان و توانایی را می‌بخشد تا به انواع تفریح بدنی و تفریح هایی که به آنها فعالیت‌های تفریحی مادام‌العمر می‌گویند بپردازد.(62) این موضوع بر کسی پوشیده نیست که مشارکت در فعالیت های ورزشی میتواند درسلامت جسمی و روحی دانشجویان و ایجاد اراده ای قوی و جلوگیری اعتیاد موثر باشد.ورزش به عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی،ضمن حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه،جهت ایفای صحیح تأثیر های فردی،خانوادگی واجتماعی مهم می باشد.این کارکرد عمده ورزش در خصوص دانشجویان از اهمیتی مضاعف برخوردار می باشدوبا در نظر داشتن مطالب فوق،ما شاهد شرکت نکردن اکثر دانشجویان در فعالیت های ورزشی به صورت روزمره و به عنوان یک موضوع نه چندان دارای اهمیت در بین آنهاهستیم،پس ازآنجایی که اندازه شرکت در هر فعالیت و رفتاری تحت تاثیرعوامل مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و… می باشد.شرکت در هر فعالیت های ورزشی نیز از این قاعده مستثنی نیست.پس در پژوهش حاضر کوشش بر این می باشد که به دنبال پاسخگویی به سولات زیر باشیم       

  • اندازه مشارکت در فعالیت های ورزشی تفریحی چقدر می باشد ؟
  • چه کسانی بیشترین تأثیر را برای مشارکت در فعایت های ورزشی و تفریحی دارد؟
  • وضیت ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی در دانشجویان چگونه می باشد؟
  • تأثیر عوامل اجتماعی در مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی به چه اندازه می باشد؟
  • موانع ملموس مشارکت ورزشی در دانشجویان چیست؟
  • تأثیر اطلاعات ورزشی در مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی به چه اندازه می باشد؟

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:

برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویان از تربیت بدنی،بازی های پر کوشش و انواع ورزش های متداول آغاز شده وگسترش روز افزون آن،نقاشی،نمایش،شعر،موسیقی وبرنامه های سیاحتی و زیارتی را دربر گرفته می باشد  کوشش می شودکه با بهره گیری از علاقه خانواده ها به فضای زیادو تفریحات بیرون شهر ابعاد تازه ای به طرح ریزی عمومی داده گردد.در این بخش تأثیر ورزش و ترییت بدنی بسیار چشمگیر و بارز می باشد.زیرا که جاذبه فعالیت های بدنی و تفریحات سالم در طبیعت سالم بسیار مورد علاقه اقشار مختلف ،به خصوص کودکان،نوجوانان و جوانان می باشد ولذا سال های متمادی می باشد که در کشورهای پیشرفته برنامه ریزی در امور تفریحی به ایجاد تسهیلات ویژه ای محدود بوده می باشد.مسئولان سازمان های تفریحی،ورزشی به طریق مختلف آموزشی چگونگی فعالیت های ورزشی را مد نظر خود قرار داده اند،از طریق برنامه ریزی و طرح های مربوط به انواع بهره گیری از ایام فراغت کوشش در جهت دهی فعالیت های ورزشی جوامع خود نموده اند.(40) در کشور ما نیز به جهت ویژگی های فرهنگی و ایدئولوژیک،بسیاری از روش های متداول درخارج ازکشور مورد پذیرش نبوده،به همین دلیل مسئولان برنامه ریزی بایستی به رسالت خطیر خود که همانا برنامه ریزی مطلوب به مقصود پویایی ونشاط و رشد جسمی و فکری جوانان می باشد،توجه خاص وتمهیدات مدبرانه و دلسوزانه داشته باشند یکی از علل مهم گرایش به سوی فرهنگ غرب،تنبلی،سستی،عدم تحرک جسمی نوجوانان وجوانان از یک سوواز سوی دیگر،فقدان امکانات و برنامه ریزی عالمانه و هوشمندانه در زمینه جذب و پویایی این قشر مهم از جامعه بوده می باشد.مقابله با تهاجم فرهنگی بایستی در ماهیت وعمل،ایجاد تحرک و پویایی نماید وبالقوه بستری جذاب و انگیزه بیشتر این خیل عظیم خصوصاً دانشجویان ، برنامه ریزی مورد تصریح در زمینه ورزش و تربیت بدنی ضرورتی خاص دارد. حضور مداوم چند میلیونی جوان فکور،پر انرژی و مستعد یادگیری در پهنه آموزشگاه هاو دانشگاه هاسرمایه بسیار ارزنده و گرانبهایی می باشد که در اختیار وزارتین آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فن آوری می باشد. کشور ما در عرصه سازندگی نیازمند نیروهای سازنده،شاداب،پویا،خلاق وپر نشاط می باشد واین مهم در سایه احساس مسئولیت مسئولین ذیربط میسر و ممکن می گردد.ازآنجایی که بسیاری از ورزش های رایج اصولاًماهیتی دانشگاهی دارندومیعادگاه بسیاری از ورزشکاران ممتاز در بعضی از رشته ها زیرا بسکتبال،دوومیدانی و…در سراسر جهان همواره دانشگاه ها بوده اند.وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در کشور ما نیزبا امکانات بالقوه ایکه در اختیار دارد و با سرمایه ای این چنین مستعد، می تواندگام هایی بس ارزنده در تقویت وتعمیم و گسترش ورزش بردارد.مطالعه عوامل موثر بر اندازه مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی زمانی میسر می باشد که این قشر در برنامه روزانه یا هفتگی خود دارای اوقات فراغت و بیکاری نیز باشند.به همین مقصود اوقات فراغت امروزه چنان از اهمیت برخوردار می باشد که از آن به مثابه آیینه” فرهنگ” جامعه یاد می کنند.به علاوه، اوقات فراغت، به عنوان الگوی منظم رفتاری،خودرا به افراد جامعه تحمیل می کندودر مقیاس یک نهاد اجتماعی افراد را تضمین می کند و از این حیث دارای ضرورت،کارکرد،هدف،عمومیت وکلیه ویژگی های یک نهاد اجتماعی می باشد.حال در ورزش و فعالیت های ورزشی می توان خلا ناشی از کمبود ساز و کارهای فراغتی را تکمیل نمایند.در حالی که پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهدکه ورزش درمیان فعالیت های فراغتی،جایگاه چندان مناسبی ندارد و اغلب کمتر از تلویزیون وسایر فعالیت های فراغتی،مورد توجه جوانان بالاخص دانشجویان قرار گرفته می باشد.این در حالی می باشد که در کشوری نظیر فرانسه ورزش به عنوان اولین و مهم ترین فعالیت دانشجویان شناخته شده می باشد.ورزش با کارکردهای مثبتی،نظیر کاهش آسیب هاو انحرافات اجتماعی،افزایش انسجام اجتماعی،پیشگیری و مداخله نسبت به اختلالات خلقی وروانی،کاهش فقر حرکتی و…میتواند در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان تأثیر موثری اعمال نماید.ضرورت انتخاب این موضوع برای پژوهش همان گونه که در قبل آمده می باشد،مطالعه عوامل موثر بر اندازه شرکت دانشجویان موسسات غیر انتفاعی استان مازندران در فعالیت های ورزشی می باشد،تا با شناسایی این عوامل و همکاری نزدیک بین مسئولین مربوطه و دانشجویان علت های اصلی افت پیشرفت تحصیلی در تمایل به فعالیت های ورزشی در بین دختران و پسران دانشجو کشف گردد،تا از این طریق بتوان برنامه ریزی جامع و کاملی برای از بین بردن عوامل افت و هموار کردن راه پیشرفت ارائه داد. مسلم می باشد شناسایی معیارهای مناسب جهت مشارکت در امرفعالیت های ورزشی و طبقه‌بندی آنها و به وجودآوردن راههای مناسب جهت رفع موانع مشارکتی از دغدغه‌های فکری مسئولین دانشگاه ها و فوق‌برنامه تربیت بدنی دانشگاه ها می‌کاهد و آنها را در جهت پیشرفت اهداف ورزشی یاری می‌نماید. باتوجه به افزایش تعداد دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی و حساسیت امکانات و تسهیلات ورزشی و انتظارات روز افزون جامعه دانشگاه ها از تربیت بدنی شایسته می باشد که معضلات و موانع موجود در مشارکت فعالیت ورزشی  برطرف گردد. این پژوهش نیز گامی به سوی شکل گیری این امر می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه:رابطه بین ویژگی های شخصیتی، جهت گیری مذهبی (درونی _ بیرونی) با راهبرد های تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

1-4  هدفها:

1-4-1 هدف کلی:

هدف کلی اجرای طرح ،تعیین اندازه مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی– تفریحی می باشد که در حیطه تحقیقات توصیفی وتحلیلی جای میگیرد.

1-4-2  اهداف ویژه:

1- تأثیر و تأثیر وضعیت ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی بر اندازه مشارکت     دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی.

2- تأثیر و تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی.

3- تأثیر و تأثیر مشارکت ورزشی برمیزان فعالیت‌های ورزشی دانشجویان.

4- تأثیر و تأثیر موانع ملموس مشارکت ورزشی بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی.

5- تأثیر و تأثیر اطلاعات ورزشی بر مشارکت  دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی.

1- 5  پیش فرض های پژوهش:

  • آزمودنی ها به سوالات پژوهش با دقت وصداقت کامل پاسخ دادند.
  • ابزار وپرسشنامه مورد بهره گیری، شاخصی مناسب برای برآورد اهداف پژوهش بودند.

 

1-6  فرضیه پژوهش:

 

1-6-1 فرضیه اصلی

مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های غیر انتفاعی استان مازندران در فعالیت‌های ورزشی – تفریحی    در حد مطلوب می باشد.

 

1-6-2 فرضیه‌های ویژه:

1-  ادراک شخصی از استعداد در ورزش تفریحی بر اندازه مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزشی تفریحی مؤثر می باشد.

2-  عوامل اجتماعی برمیزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر می باشد.

3-  مشارکت ورزشی برمیزان فعالیت‌های ورزشی تفریحی دانشجویان مؤثر می باشد.

4- موانع ملموس مشارکت بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر می باشد.

5- اطلاعات ورزشی بر اندازه مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های ورزشی تفریحی مؤثر می باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***