دانلود متن کامل پایان نامه ارتباط بین وابستگی خاص نسبت به همسر  وسبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان :

ارتباط بین وابستگی خاص نسبت به همسر  وسبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

 

استاد راهنما : 

 جناب آقای دکتر کریم افشارنیا

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 

فصل اول :مقدمه پژوهش

چکیده : 1

مقدمه. 3

اظهار مسئله. 5

اهمیت  وضرورت پژوهش…. 6

اهداف پژوهش…. 7

فرضیه های پژوهش…. 7

تعاریف اصطلاحات.. 8

تعریف نظری وابستگی خاص نسبت به همسر : 8

تعریف نظری سبک دلبستگی : 8

تعریف نظری رضایت زناشویی : 8

تعریف عملیاتی وابستگی خاص نسبت به همسر. 9

تعریف عملیاتی سبک دلبستگی.. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

وابستگی : 11

علائم  و نشانگان  : 13

دلبستگی : 14

مبانی روان پزشکی نظریه دلبستگی : 15

نظریه دلبستگی   : 16

مبانی کردار شناختی نظریه دلبستگی  : 17

نظریه ی یادگیری در مورد دلبستگی : 18

مراحل دلبستگی : 19

نظریه ی بالبی در مورد دلبستگی : 20

مدل درونکاری : 21

نظریه مری اینزورث در مورد دلبستگی : 22

سبک های دلبستگی : 22

تأثیر پدر در دلبستگی : 24

دلبستگی در بزرگسالان : 25

رضایت زناشویی.. 26

تأثیر های زناشویی : 32

لازمه حفظ ارتباط زناشویی : 32

نظریه های رضایت زناشویی : 34

مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 38

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش…. 45

معرفی متغیرهای  مستقل وابسته. 45

جامعه آماری.. 45

نمونه و روش نمونه گیری.. 45

ابزارهای پژوهش…. 45

اعتبار پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر. 46

روش روایی همگرا 48

پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک های دلبستگی.. 49

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه : بررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش پیشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سال تحصیلی90-1389

اعتبار. 50

پایایی.. 51

شیوه اجرای پژوهش…. 51

روش تجزیه وتحلیل داده ها 51

فصل چهارم :یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 53

4-2-2 . توصیف پاسخگویان برحسب شاخص های آمار توصیفی در متغیرهای پژوهش.. 54

4-3 . بخش استنباطی :یافته های استنباطی پژوهش برای هریک از فرضیه ها 55

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری.. 62

فرضیه اول. 62

فرضیه دوم  : 63

فرضیه سوم : 63

فرضیه چهارم. 64

محدودیتها : 65

منابع فارسی : 66

چکیده لاتین : 96

 

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سبک دلبستگی با رضایت زناشوئی در دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه بود. نمونه شامل دویست نفر از دانشجویان متاهل بود که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد بهره گیری عبارت بودند از : پرسشنامه وابستگی خاص نسبت به همسر پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون و رضایت زناشویی انریچ این پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغییری و آنوا بهره گیری گردید یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که بین وابستگی خاص نسبت به همسر و رضایت زناشویی ارتباط ای هست همچنین  بین سبک های دلبستگی  و رضایت زناشویی ارتباط معنی دار نظاره گردید. وهمچنین وابستگی خاص نسبت به همسر وسبک های دلبستگی قابلیت پیش بینی رضایت زناشویی را دارند.

 

کلید واژگان : وابستگی خاص نسبت به همسر ، سبک دلبستگی ، رضایت زناشویی

 

تعداد صفحه :103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***