متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : مطالعه ارتباط کمال گرایی با سلامت روان دردانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان کرمانشاه

دانشگاه پیام نوراستان کرمانشاه واحد اسلام آباد غرب

                عنوان پژوهش:

مطالعه ارتباط کمال گرایی با سلامت روان دردانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان کرمانشاه

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای احمدیان

 

 

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه
فصل اول              1
1-1- چکیده 2
2-1- واژه های کلیدی 2
3-1- مقدمه 3
4-1- اظهار مسئله 5
5-1- اهداف پژوهش 10
6-1- اهمیت و ضرورت پژوهش 11
7-1- فرضیه های پژوهش 12
8-1- سوالات پژوهش 12
9-1- واژه ها ومفاهیم 12
10-1- تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم 13
فصل دوم 14
1-2- مقدمه 15
2-2- تعریف 15
3-2- علل و عوامل موثر بر کمال گرایی 15
4-2- ویژگی های افراد کمال گرا 15
5-2- ابعاد کمال گرایی 16
6-2- کوشش سالم یا کمال گرایی بهنجار 17
7-2- درمان کمال گرایی 17
8-2- سلامت روان 18
9-2- تعاریف و مفاهیم کمال گرایی 19
10-2- انواع کمال گرایی 23
11-2- ابعاد کمال گرایی 24
12-2- سلامت روان 26
13-2- مدیریت تنش و استرس 28
14-2- اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان 29
15-2- مبانی نظری سلامت روانی 29
16-2- افراد سالم از نظر روانی 32
17-2- نظریه اسلام 33
18-2- اهمیت سلامت روان 34
19-2- ارتباط بین استرس، کنار آمدن و سلامتی 36
20-2- اختلال هیجانی 38
21-2- اختلال شناختی 38
22-2- اختلال فیزیولوژیکی 39
23-2- کنار آمدن 40
24-2- روشهای کنار آمدن مستقیم 40
25-2- کنار آمدن مواجهه ای 41
26-2- مسئله گشایی برنامه ریزی شده 41
27-2- طرفداری اجتماعی 42
28-2- روشهای کنار آمدن دفاعی 43
29-2- مکانیزمهای دفاعی 43
30-2- پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده می باشد 44
فصل سوم 49
1-3- روش پژوهش 50
2-3- روش اجرای پژوهش 50
3-3- جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه 50
4-3- روش نمونه گیری 50
5-3- ابزار اندازه گیری 50
6-3- مقیاس کمال گرایی 51
7-3- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 52
8-3- پایایی 54
9-3- روایی 55
10-3- روش تحلیل داده ها 56
11-3- روش گردآوری اطلاعات 56
فصل چهارم 57
1-4- مقدمه 58
2-4- فرضیات پژوهش 60
3-4- بخش آمار استنباطی داده های آماری 60
فصل پنجم 66
1-5- بحث و نتیجه گیری 67
2-5- محدودیت ها 70
3-5- پیشنهادات 71
منابع 72
ضمائم 78

 

 

فهرست جداول

جدول شماره1 58
جدول شماره2 59
جدول شماره3 61
جدول شماره4 61
جدول شماره5 62
جدول شماره6 62
جدول شماره7 63
جدول شماره8 63
جدول شماره9 64

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

     1-1- چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین کمال گرایی وسلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان کرمانشاه می باشد.جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بودند که 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی وسلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید.جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید نتیجه به دست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دانشجویان و کمال گرایی ارتباط معنا داری هست.

 

2-1- واژه های کلیدی

کمال گرایی

سلامت روانی دانشجویان

3-1- مقدمه

بدون شک ارتقای سلامت روان بدون پرداختن به مولفه های تاثیرگذار در سلامت روان و ویژگی های روحی و روانی افراد امکان پذیر نیست. با این که سال هاست مطالعه مسائل روانشناسی در کشور ما باب شده اما پرداختن عامیانه به موضوعات و نداشتن رویکرد علمی و محققانه نسبت به مسائل روان شناختی باعث شده می باشد این علم آن چنان که بایستی و شاید نتواند به هدف اصلی خود یعنی ارتقای سلامت روان در جامعه منجر گردد.

بدون تردید هر قدر موضوعات روانشناسی علمی تر و کاربردی تر مطرح گردد، این امر بیشتر به سود مردم خواهد بود.

یکی از رایج ترین جلوه های شخصیتی در جامعه ما کمال گرایی و نگرانی بیش از حد در خصوص ارزیابی ها و قضاوت های دیگران می باشد و گاهی فرد در بهترین شرایط از خود رضایت ندارد. در این مطلب به تشریح این ویژگی پرداخته شده و علت های بروز و پیامدهای آن را بازگو شده می باشد.

کمال گرایی به معنای بی نقص گرایی می باشد و مسئله این نیست که فرد می خواهد به کمال برسد بلکه می خواهد بی نقص باشد و همین امر زمینه را برای آسیب پذیر شدن وی فراهم می کند. زیرا زمانی که فرد خواهان بی نقصی می باشد، هرگونه کاستی و اشکال در انجام کارها را رد می کند و همین امر باعث آشفته شدن و درهم ریختن شرایط روانی وی می گردد.

البته بایستی در نظر داشت که کمال گرایی یکی از وجوه شخصیتی بشر می باشد که در تمام افراد هست.

گاهی بعضی از افراد احساس می کنند کارها را بایستی صددرصد درست انجام دهند و در غیر اینصورت بازنده هستنند و یا احساس می کنند کاری را که به انجام رسانده اند به اندازه کافی خوب نیستند و یا اینکه نوشتن مقالات و طرحهای خود را به بهانه اینکه بایستی آنها را دقیق و بی عیب انجام دهند،به تعویق می اندازند. در چنین صورتی شخص بجای حرکت در مسیر موفقیّت کوشش در کامل بودن دارد.

کمال‌گرایی به عنوان سبک شخصیتی در نظر گرفته می گردد که در آن افراد برای انجام اعمال بدون نقص کوشش زیادی کرده و معیارهای بالایی برای ارزیابی رفتار در نظر می‌گیرند. همچنین، فرسودگی شغلی متغیر دیگری می باشد که می‌تواند در اثر کمالگرایی ناسازگار فرد تشدیدشده و پیامدهای نامطلوبی به وجودآورد.

پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، قدرت و ثروت را افزایش داده اما امکان زندگی با آرامش وصلح و اطمینان را از بشر سلب کرده می باشد. در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده می باشد(1) .بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (who) در سال 2010در دنیا بیش از 450میلیون نفر از مردم از یک اختلال روحی روانی رنج می برند، هر ساله حدود 20%از بزرگسالان یک مشکل بهداشت روانی را تجربه می کنند ، نزدیک به یک میلیون نفر مرتکب خودکشی می شوند و از هر 4 خانواده یک خانواده عضوی با اختلالات روانی دارند(2).سلامت روان برای مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر بستری برای اظهار سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده می باشد .از طرفی می دانیم که برای همه ی افراد سلامت روحی،جسمی و اجتماعی برای ساخت مسیر زندگی حیاتی می باشد  (1).همچنین ارتقاء آن در تمام دوران های زندگی لازم می باشد.اما در بعضی از دورانها نظیر بلوغ،نوجوانی، پس از زایمان،بارداری،دوران تحصیل و … ممکن می باشد پرداختن به آن مهمتر باشد.

در ابتدای امر بهتر می باشد با بعضی از تعاریف مانند تعریف بهداشت روان و سلامت روان آشنا شویم. سنجش سلامت روانی به شکل کمی امکان پذیر نمی باشد و گاهی تشخیص افراد سالم و بیمار شاید از لحاظ ظاهر امکانپذیر نباشد.بعضی افراد گاهی حتی با قرار گرفتن در جمع بعضی از این ویژگی ها را پنهان می نمایندسازمان جهانی بهداشت ، بهداشت روانی را اینگونه تعریف می کند: “بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای تأثیر‌های روانی و جسمی ، سلامت به معنای نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست.” انجمن بهداشت روانی کانادا در یک دید جامع بهداشت روانی را در سه قسمت “توجه‌های مربوط به خود ، توجه‌های مربوط به دیگران و توجه‌های مربوط به زندگی” تعریف می کند. از نظر این انجمن بهداشت روانی یعنی : “توانایی سازگاری با دیدگاههای خود ، دیگران و رویارویی با معضلات روزمره زندگی.”

 

 

4-1- اظهار مسأله

سازه کمال گرایی در ادبیات روان شناختی 40 ساله اخیر افزایش مورد توجه یافته می باشد اگرچه تعریف اصلی کمال گرایه – گرایش به داشتن معیارهای بالای افراطی – در این دوره تغییرات اندکی کرده می باشد. با این حال بیشتر تلاشها جنبه های مضر این سازه را از جنبه های مفید آن متمایز کرده اند (ماماچاک به نقل از شعاری نژاد 1373).

فرهنگ و بستر کمال گرایی را عقیده و باوری می دارند که براساس آن اصلاح آرمانی منش اخلاقی هدف اصلی تلاشهای اخلاقی می باشد و یا کمال گرایی، در حکمت الهی به این معنا می باشد که معصوم بودن در زندگی امکان پذیر می باشد. (ویزمن 1980 به نقل از لطف آبادی 1380) معتقد می باشد کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت می باشد و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیر واقع بنیانه عیان می گردد (لکی اینک 1998 به نقل از مهرابی زاده هنرمند 1382) کمال گرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار روانی بالا و ترس از اینکه نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند تعریف می نماید و اینطور اظهار می دارد که پایه های کمال گرایی، حداقل در قسمتی در تعادل با والدین کمال گرا می باشد در این ارتباط، کودک به گونه مثبت با عملکردهای عالی تقویت می گردد، پس وقتی اودریک کوشش شکست می خورد، والدینش به شکست به عنوان مهارتهای پرورش کودک خودشان می نگرند به جای اطمینان دهی و آرامش به کودک، آنان بانا امیدی اضطراب یا آشفتگی واکنش می دهند. در نتیجه در کودک ترس از اشتباهات شکل می گیرد. و واکنشهایش توسط رفتار والدین تقویت می گردد. یافته های میچل سن و برنز 1998 به نقل انسیاسی 1380) حاکی از این می باشد که اشکال منفی کمال گرایی به گونه مستقیم با عیب جویی، فرسودگی شغلی و با درماندگی والدین در خانه همبسته می باشد و نیز کمال گرایی منفی و القاء شده اجتماعی با کاهش رضایت از خود و زندگی هم بسته می باشد.

کمال گرایی، درواقع باوری غیرمنطقی می باشد که اشخاص نسبت به خود و محیط اطراف خود دارند.افرادی که کمال گرا هستند، عقیده دارند که خود و محیط اطرافشان بایستی کامل بوده و هرگونه تلاشی در زندگی بایستی بدون اشتباه و خطا باشد.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد حافظه­ ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس، 1392)