دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه و مقایسه ارتباط بین تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا با بهره هوشی

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

پژوهشهای عملی انفرادی:

جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته روانشناسی 

موضوع:

مطالعه و مقایسه ارتباط بین تیپ های شخصیتی درون گرا وبرون گرا با بهره هوشی و عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

 استاد راهنما:

صابر شریفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست:

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..5

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

سوالات……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………..7

تعاریف عملیاتی و مفهومی…………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………13

شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………..11

تأثیر ژنتیک بر شخصیت…………………………………………………………………………………………………………….12

هورمون های شخصیت……………………………………………………………………………………………………………13

نظریه های تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………13

ساختار خانواده و شخصیت………………………………………………………………………………………………………. 21

الگوی فرزند پروری………………………………………………………………………………………………………………..22

اختلالات شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………..23

درون گرایی، برون گرایی………………………………………………………………………………………………………..24

عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………30

تاریخچه‌ی مطالعات مربوط به هوش……………………………………………………………………………………………38

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 47

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..48

جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..51

روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….51

روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 51

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………55

تحلیل فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………68

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………69

پیشناهدات…………………………………………………………………………………………………………………………….71

محدودیت‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 72

واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………..77

مقدمه :

شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست زیرا محور اساسی بحث در زمینه های یادگیری، انگیزه، ادراک، عواطف، احساسات، هوش و مورد هایی ازاین قبیل می باشد، به تعبیری موردها فوق الذکر اجزاء تشکیل دهنده ی شخصیت به  حساب می آیند ، لغت شحصیت ریشه در کلمه ی نقاب دارد ، برای شخیصت تعاریف زیادی ارائه شده که قابل قبول ترین انها برای اکثر افراد به این تبیین  می باشد .

شخصیت سازمان بدنی پویایی می باشد در درون فرد از آن دسته از نظام های روان فیریکی که رفتار و تفکر شاخص او را تعیین می کند ( سیاسی ، 1376 ، ص 19 )

صاحب نظران حوزه ی روانشناسی شخصیت ف شخصیت را به انواع تیپ های شخصیتی تقسم کرده اند که قدیمی ترین آنها به تیپ شناختی شخصیت بقراط حکیم و جالینیوس حکامی یونان قدیم بر می گردد ف اما معروف ترین این طبقه بندی ها ، طبقه بندی یونگ ، روان پزشک معروف سوئیسی می باشد ف یونگ افراد رابه دو طبقه ی تیپ شخصیتی درون گرا و برون گرا تقسیم کرده اند . ( کریمی ، 1380 ،ص89 )

از طرف دیگر مفهوم هوش درنزد افراد مختلف معنای متفاوتی دارد  با این حال وقتی  که صحبت از هوش به میان می آید بالافاصله نوعی توانایی ذهنی با استعداد را در یاد اسنان زنده می کند بعضی از متخصصان در این خوزه هوش را توانایی حل مسأله می دانند ئو عده ای آن را توانایی انطابق و یاد گیری  بر اساس تجارب روزمره می داند ، و از طرف دیگر عزن نفس هم امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته می باشد ، روان شناسان پژوهش های متعددی را به این امر اختصاص داده اند  زیرا احساس ما از نوشتن و آن چیز که که ردمرود خود می اندیشیم  بر کلیه ی جوانب تجربه ی ما از زندگی اثری جدی دارد ، شیوه ی زفتار ، در کار و مرفه درمسائل عشقی و عاطفی در انر جنسی ، در تأثیر پدر و مادری در ارتباط با فرزندان و پیشرفت امور زندگی و … همه و همه متدثر در گروه احساس ؟، ازخویش می باشد  ، همچنین راهگشای مهم وئ درک از خود و دیگران می باشد ( ابراهیمی ، 1382 ، ص 21 )

اهمیت عزن نفس از اساسی رتین عوامل رشد و پیشرفت تحصیل کودکان و نوجوانان می باشد برهئوداری از اراده ، اعتماد به نفس ،قدرت  تصمیم گیری ، خلاقیت و نو آوری ، علامت فکر و بهداشت روانی ارتباط  مستقمی با اندازه و چگونگی عزت نفس   وارزشمندی دارد واقعیت هایی وجود دارند که اجتناب از آنها ممکن نیست یکی از این واقعیت ها اهمیت و بر عزت نفس درخلاقیت می باشد . اندازه عزت نفس ما روی تمام جبنه های وجوئدی اثر می گذارد طرز کارمان در کارگاه برخورد مان با مردم ، اندازه پیشرفت و ترقی ، اندازه موفقیت د رامور زندگی در قلمرو مشخصی ، این کع مکن می باشد دل به چگونه شخص بندیم ف چگونه با فرزندانمان ارتباط مستقر کنیم و همچنین رفتار را دوستان مان رو امروزه برای درمان و اصلاح بسیاری اختلافات نظیر کررویی ، پرخاشگری و تنبیلی به عنوان مهم ترین گام به پرورش و ارزیابی عزت نفس فردی و اجتماعی می پردازد ( بیانانگرد ، 1371، ص 65 )

 

اظهار مسئله:

سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی  یکی از مسائل عمده یمورد توجه روان شناسان بوده و هست ، فردی که می خواهد رفت انسانی را در هر سطحی از آن مطالعه کند با این حقیقت رو به رو می باشد که گرچه تفاوت های فیزیکی بشر ها بسیار می باشد  اما تفاوت شخصیتی آنان که از اهمیت بسزایی هم برخوردار می باشد  فرینده تر می باشد زیرا شخصیت آدمی روان وسیال می باشد .

پژوهش مورد تصریح بیانگر بینادی بودن مطالعه شخصیت می باشد و از آنجایی که مطالعه شخصیت و افراد آن یکی از اساسی ترین موضوعات علم روانشناسی می باشد نظریه هایی زیادی در این باره ارائه شده می باشد و در پژوهش حاضر دو تا از متغیر های که نظریه های زیادی رد باره ی آن ارائه شده مورد برسی قرار می دهیم که ان دو تا متغیر عبارتند از : درون گرایی و. برون گرایی ، نکته ی دیگر اینکه عزت نفس و بهره ی هوش می تواند در زندگی بشر تأثیر بسیار مهمی بازی کند و بر همه ی سطوح زندگی اش تأثیر بگذارد اهمیت هر یک از متغیر های موردنظر به شکل جداگانه  با همدیگر غیر قابل انکار می باشد و ابزارهای برای سنجش آنها ساخته شده می باشد علی رغم در نظر داشتن دیرینه ی بشر به خلق و خو احوال خویش به تازگی موفق به ارئه ی روش هایی برای سنجس و تعریف ان شده  می باشد که پرسشنامه ها و ابزارهای مختلف روان سنجی و شخصیتی را شامل می گردد و در این بین پرسشنامه شخصیتی درون گرایی – برون گرایی آیزنگ به مفید ترین ابزار روان سنجی تبدیل شده می باشد و ما دراین پژوهش کوشش داریم با بهره گیری از پرسش نامه ی آیزنگ تیپ شخصیتی دانشجویان را سنجدیه و ارتباط آن با بهره هوشی و عزت نفس مورد برسی قرار دهیم ، دراین پژوهش این مسئله مطرح می باشد که ایا بین تیپ شخصیتی درون گرایان – برون گریان با بهره هوشی و عزت نفس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب ارتباط هست ؟

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:رابطه باور های غیر منطقی و تیپ های شخصیتی با انتظار از ازدواج در دانشجویان

اهمیت وضرورت پژوهش :

شخصیت را می توان یکی از موضوعات اساسی  و مهم علم روانشناسی دانست ، شخصیت یکی از موضعات پیچیده و تازه ی روانشناسی می باشد که در حقیقت همین تازگی و پیچیدگی مطالعی آن را به موضوعی جذاب و هیجان انگیز تبدیل نموده می باشد ، شخصیت یک موضوع بسته یا کامل نیست که ما بتوانیم  قواعد و تعاریف آن را حفظ کنیم و سپس به موضعی دیگر بپردازیم ، برعکس مطالعه ی شخصیت هنوز درمان تکامل می باشد ، کنجکاوی ذاتی آدمی درمورد ی رفتارهای خویش را نیز می توان دلیل شخصیت مطالعه ی شخصیت دانست دلیل  دیگر اهمیت مطالعه ی شخصیت مربوط به کاربرد علمی آن می باشد صرف نظر از شغل  و فعالیتی  که داریم برای دیگران و یاد دیگران ویا در کار برکنیم مثلاً آگاهی از شخصیت بشر هایی که درکارکنان با آنها سرو کار داریم زمینه ساز بهبود کیفیت روابط بین فردی که عامل موفقیت درکار  و اجتماعی می باشد می گردد ف در عصر کنوین شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری از موفقیت های زندگی ضرورت پیدا می کند ، معلمان و پرورشکاران برای شناخت  بهتر دانش آموزان نیاز دارند که ویژگی های شخصیتی آنان را مورد سنجش قرار دهند تا بتوانند برنامه و روش تربیتی خود را با این ویژگی ها ونیاز های آنان متناسب کنند مشاوران تحصیلی و روان شناسان بالینی برای همکاری و کمک به مراجعان و درمان جویانلازم می باشد ویژگی های. شخصیتی  آنان را مرود ارزیابی قرار دهند سنجی و خصایص شخصیت و هوش افراد برای بسیارزی از اهداف مانند استخدام ، گزینش دانشجو برای رشته های مخالف تحصیلی – راهنمایی – شغلی مشاوره های روان مانند اینها امری اساسی می باشد زیرا کارایی افراد درمشاغل و موفقیت ها ی زندگی ب آنها در تحصیل و تاثیر ورش هایی درمانی وب طرو کلی سازگاری درتمامی موفقیت ها س زندگی با خصایص شخصیتی ارتباط دارد . ( شریفی ، 1374، 102 )

 از سوی دیگر برخورداری از حس عزت نفس قوی به مثابه یک سرمایه ی ارزشمند حمایتی برای همهی بشر هاست فرایندی شناختی ، احساسات ، انگیزه های برقراری روابط  ماب ین شیوه ی زندگی و تصمیم گیری و انتخاب های ما قویاً متأثر از چگونگی احساس عزت نفس می باشد تنها عامل تعیین کننده ی رفتار ، عزت  می باشد که ما نسبت به خود داریم به قول مازلو ماب را سلامت روانی خود احتیاج به عزت نفس مثبت و قوی د اریم ( افروز ، 1385 ،ص 128 )

پژوهش دراین زمینه لازم می باشد زیرا با انجام چنین پژوهشی هایی می توان به دانشجویان کمک نمود که مشلات شخصیتی خود را عزت نفس کامل حل نمایند  پژوهش دراین زمینه لازم می باشد زیرا بهره هوشی هر شخص می تواند  نمادی از سلامت عقل ور وخ ور وان باشد این دو مقوله یعنی عزت نفس و بهره هوشی بهم متبط هستند و هر شخصی که بهره هوشی بیشتری داشته باشد از عزت نفس بالاتری برخورد خواهد بود و پژوهش می توانند  می تواند در هر جامعه ای رکن اساسی برای پیشرفت توسعه آن جامعه باشد زیرا با انجام پژوهش قبلی از راه حل خا که برای حل معضلات هست را می توان فهمید پس عدم انجام چنین پژوهش هایی باعث عدم آگاهی و عدم آگاهی می تواند آغاز گر تمام معضلات باشد .

تعداد صفحه :100

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***