در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان :

طراحی خودکار مدارهای آنالوگ

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 

چکیده:
در این پایان نامه یک روش طراحی خودکار مدارهای آنالوگ ارائه گردیده می باشد. این روش شامل انتخاب توپولوژی، طراحی ، تولید مدار و تصحیح مدار میباشد. در مرحله انتخاب توپولوژی، از منطق فازی بعنوان یک دیدگاه مطرح در موضوعات مربوط به تصمیمگیری، کمک گرفته شده می باشد. در فاز طراحی و تولید مدار، توجه سلسله مراتبی جهت مدیریت موثر طریقه طراحی و اندازه مستدل کتابخانه بکار گرفته شده می باشد. با یک سازمان سلسله مراتبی، امکان پوشانیدن محدوده وسیعی از مشخصههای طراحی، در تعداد کمتری از ساختارهای مدار میسر میشود، زیرا ممکن می باشد یک زیرمدار در تعداد زیادی از سیستمهای متفاوت بکار رفته باشد. در بخش تصحیح مدار، روش تصحیح جدیدی مبتنی بر منطق فازی و توجه استدلال کیفی تعمیم یافته پیشنهاد شده می باشد. روش تصحیح جدید ارائه شده، مبتنی بر نوعی از استدلال بشری میباشد که منطق فازی نیز جهت اظهار این نوع از استدلال بکار گرفته شده می باشد. تاکید اصلی این روش بر اندازه تغییرات میباشد. در طریقه تصحیح ارائه شده علاوه بر علامت تغییرات، اندازه تغییرات نیز مد نظر میباشد که این روش، بهینه گشتن اقدام تصحیح و کاهش قابل توجهی از هزینه محاسبات را در بر خواهد داشت.
مقدمه :
خودکارسازی طراحی آنالوگ، یکی از مهمترین موضوعات در طی طریقه پیشرفت الکترونیک مدرن میباشد. در دهههای اخیر، وقوع انقلاب دیجیتال منجر به جایگزین گشتن توابع آنالوگ با معادلهای دیجیتالی شده می باشد. با این طریقه سریع به نظر میرسد همه چیز در دنیای کاملا˝ دیجیتالی ، تسخیر میگردد. محدودیت اساسی در این مهاجرت از دنیای آنالوگ، طبیعت آنالوگ دنیای واقعی می باشد. آنالوگ یک تکنولوژی لازم در فصل مشترک محیط خارجی با پردازش سیگنال دیجیتال می باشد. بعلاوه مدارهای آنالوگ اخیرا˝ همانند مسیر اصلی از سیستمهای مداری، مورد توجه دوباره محققین گشتهاند. بعنوان مثال پردازشگرهای سیگنال آنالوگ، در کاربردهایی که مساحت، توان و عملکرد فرکانس بالا مورد نظر میباشد، عملکرد بهتری نسبت به همتاهای دیجیتالی خود دارند .
همزمان با پیشرفت حوزه دیجیتال، تلاشهای زیادی نیز در زمینه طراحی خودکارسازی آنالوگ صورت پذیرفته می باشد 1 -6[ ]. یکی از بحثهای اساسی در طراحی سیستمهای آنالوگ، کاهش زمان چرخه طراحی جهت افزایش بازدهی میباشد. در واقع به علت پیچیدگی ذاتی فرآیند طراحی آنالوگ، تبادل تحقیقات به صنعت نیز بعنوان یکی دیگر از معضلات این حوزه مطرح می باشد .
محققین روشهای خودکارسازی آنالوگ را به دو مقوله بسط دادهاند. مقوله اول، روشهای مبتنی بر بهینه- سازی میباشد -12 ]6]. این روشها، مجموعهای از محدودیتهای عملکرد را که به کمک مصالحههای پیچیده مشخص شدهاند، بهینه میکنند و شبیهساز مدار، در حلقه داخلی موتور بهینهسازی تعبیه شده می باشد. این سازوکار برای اهداف تنظیم شونده در مدارها، تقریبا˝ طراحی خوبی محسوب میشود. این تکنیکها نیازمند تکرارهای زیادی جهت تنظیم اندازه ترانزیستورها میباشند و موتور بهینه سازی بایستی عملکرد متناظر با هر تکرار را ارزیابی نماید. این طریقه بسیار زمانبر و دارای حجم محاسباتی بالا میباشد.
مقوله دوم، روشهای مبتنی بر معادلات هستند ]2-5[ ، که بر فرآیند معکوس تکنیک تحلیل مدار مبتنی میباشند. از آنجائیکه اندازهگذاری مدار بصورت محاسبات ریاضی انجام میشود، فرآیند خودکارسازی بسیار سریعتر می باشد درحالیکه دقت به علت تقریبها و معادلات ساده شده به خوبی مقوله اول نیست.
 ابزار خودکار طراحی آنالوگ پیشنهاد شده در این پایاننامه مبتنی بر معادلات و دانش تجربی طراحی میباشد و از منطق فازی و استدلال کیفی جهت خودکار کردن بخشهای مختلف طریقه طراحی کمک گرفته شده می باشد. چهارچوب کلی ابزار طراحی در شکل زیر نشان داده شده می باشد.
همانگونه که نظاره میشود، این چهارچوب شامل پنج بلوک می باشد که بلوک اول، ورودی میباشد. ورودی ابزار، مربوط به مشخصههای مطلوب عملکردها می باشد که توسط بلوک دوم، انتخاب توپولوژی، دریافت میگردد. در ابزار طراحی خودکار پیشنهادی در این پایاننامه، جهت انتخاب توپولوژی از منطق فازی کمک گرفته شده می باشد که مراحل این فرآیند در شکل نمایش داده میشود. نتیجه این بلوک، ساختار اولیه طراحی میباشد که توسط بلوک بعدی دریافت میگردد.
 
خش تولید مدار، قسمت مهم طراحی محسوب میشود که مدار را با در نظر داشتن ساختار انتخاب شده، طراحی می ‌کند. رویه کلی طراحی مبتنی بر معادلات میباشد که مدار اندازهگذاری شده، در نهایت شبیهسازی میشود. پس طریقه طراحی در مقایسه با ابزارهایی که یک شبیهساز در هر چرخه طراحی تعبیه شده می باشد، بسیار سریع میباشد. کتابخانههای بلوکهای ساخت و معادلات طراحی، بخش تولید مدار را طرفداری میکنند. توجه سلسله مراتبی جهت مدیریت موثر طریقه طراحی و اندازه مستدل کتابخانه بکار گرفته شده می باشد .
بخش آخر تعبیه شده در بلوک تولید مدار سیستم طراحی خودکار، شبیهسازی میباشد. شبیهسازی مداری جهت ارزیابی اینکه به تمام مشخصههای مورد نظر دست یافتهایم، انجام میگیرد. اگر نتایج حاصل از طراحی مدار در مقایسه با نتایج بدست آمده از شبیهسازی قابل قبول برای طراح باشند، این نتایج وارد بلوک خروجی میگردند در غیر اینصورت مدار وارد فاز تصحیح میگردد.
تعداد صفحات: 102
قیمت: 14700 تومان

 
  ***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع بهینه سازی کنترل توان راکتیو

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید