در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان:
ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
همراه با رشد سریع تکنولوژیهای در حال تغییر صنعت برق منابع جدید توان که به تکنولوژیهای جدید میپردازند وارد بازار میگردند.پس نیاز مبرمی هست تا فعالیتها و تجربههای بین المللی که درزمینه مسأله برنامه ریزی ورودی وخروجی 1مدرن واحدها هست مورد مطالعه وتحقیق بیشتر قرار گیرد.دراین پایاننامه کوشش شده می باشد تا یک مطالعه کلی در زمینه مسأله UC و روشهای حل متفاوت موجود و چگونگیفرمولبندی ریاضی،زمینه عمومی پژوهش وتوسعه وپیشرفت طی سالهای گذشته براساس مقاله ها و مراجع متعدد موجود صورت گیرد.
درمدارقرارگرفتن واحدهامسأله مهمی در عملکرد روزانه و طراحی سیستمهای قدرت می باشد.هدف UC مشخص کردن یک دسته بهینه ازواحدهای تولیدی،جهت سرویس دهی،درهردوره زمانی برنامه ریزی(یک روز یا یک هفته) به مقصود برآوره سازی تقاضای سیستم ونیازهای ذخیره درحداقل هزینه تولید،با در نظر داشتن یک دسته از محدودیتهای بهره برداری بزرگ میباشد. دراین مقاله آغاز به معرفی مسأله درمدار قرارگرفتن واحدهای نیروگاهی ولزوم وجودیک الگوریتم مناسب برایحل آن پرداخته می گردد..سپس الگوریتم ژنتیک وچگونگی به وجود آمدن آن وهمچنین چگونگی اعمال این الگوریتم به مسأله در مدارقرارگرفتن واحدها ،معرفی می گردد.در ادامه واحدهای موجود در سیستم تست استاندارد  IEEE-RTS که شامل 32 واحد می باشد را به صورت گروه ها و در قالب شش شرکت مستقل در نظر گرفته و با کمک الگوریتم ژنتیک، مسأله UC در دو محیط معروف در سیستم های تجدید ساختار شده، یعنی بازار اشتراکی و هیبرید حل خواهد گردید.
مقدمه
حل مسئله UC در واقع یک مسأله ترکیبی بهینه سازی با هر دو نوع متغیر گسسته(درمدار قرارگرفتن UC حل مسأله واحدها) و پیوسته (سطوح تولید) میباشدکه اندازه تولید برای هر یک از واحدهای موجود درترکیب مور نظر با بهره گیری از پخش بار اقتصادی به دست می آید. پاسخ بهینه مسأله UC را می توان به وسیله یکایک شماری یا شمارش جامع همه ترکیبات ممکن ازواحدها به دست آورد،اما زمان اجرای این روش توسط رایانه معمولا برای سیستمهای عملی بینهایت بزرگ خواهد بودلذا این روش، یعنی روش شمارش جامع
روشی ناکارآمد درحل این مسأله میباشد.
با در نظر داشتن تغییرات زیاد منحنی بار روزانه شرکت های برق ، بین ساعات اوج مصرف وساعات کم مصرف همواره مس أله بهینه س ازی به منظورصرفه جو یی مناسب در هزینه ها مطرح بوده ودراین راه رسیدن به یک روش بهینه سازی کارا ومناسب امری مهم و حیاتی می باشد .همانطورکه می دانیم بار در ساعات مختلف شبانه روز تغییر می کند، لذ ا در ساعاتی که شبکه کم بار می باشد ،روشهای متفاوتی برای مدار قرار گرفتن واحدهای مستع د تولید انرژی ا لکتریکی برای تامین بار هست ،که یافتن ترکیبی از واحدهای تولید انرژی الکتریکی که اقتصادی ترین حالت بوده ودر ضمن م حدودیتهای مربوط به این واحدهاوسیستم قدرت را برآورده ساز د به عنوان هدف برای حل مسأله می باشد.البته با در نظر داشتن پیدایش تغییراتی که درساختا ر سیستم قدرت ودر دهههای اخیر به دلیل تجدید ساختا ر به وجود آمده می باشد ، این هدف میتواند دستخوش تغییراتی گردد.
دربیشتر سیستمهای قدرت به هم پیوسته،توان مورد نیاز بیشتر به وسیله واحدهای حرارتی تامین می گردد چند استراتژ ی عملیاتی جهت تامین تقاضای مورد نیاز هست که بطور ساعت به ساعت در طول شبانه روز تغییر می کند.ترجیح داده می گردد که از استراتژی بهره برداری بهینه یا زیر بهینه بر اساس معیارهای اقتصادی بهره گیری کنیم .به بیانی دیگر یک معیار مهم در بهره برداری از سیستم قدرت این می باشد که تأمین تقاضای باردرحداقل هزینه سوخت با بهره گیری ازیک ترکیب بهینه از نیروگاههای متفاوت باشد.
بعلاوه به مقصود تهیه توان الکتریکی با کیفیت بالا برای مشتریان به روشی اقتصادی و ایمن ،برنامه ریزی تولید (UC) واحدهای حرارتی بایستی به عنوان یکی از بهترین گزینه ها مورد توجه قرار گیرد. پس اثبات میگردد که برنامه ریزی تولید بهینه سیستم های حرارتی با در نظر داشتن محدودیتهای بهره برداری منجر به یک صرفه جویی بزرگ درشرکتهای برق می گردد. پس هدف کلی مسأله برنامه ریزی تولید واحدها حداقل کردن هزینه بهره برداری کل سیستم با رعایت همه قیود و محدودیتها و نیل به یک سطح قابلیت
اطمینان معین میباشد.
تعداد صفحه : 100
قیمت : 14700 تومان

 
***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق الکترونیک-مدلسازی مداری و تحلیل آشکار ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD)

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید