در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

مطالعه روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطور جدی آسیب رسانند و ناحیه عملکرد سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنها چاره ای اندیشید.
ناپایداری سرج عبارتست از نوسانات یکبعدی که منجر به افزایش فشار و فلوی جرمی کمپرسور می گردد. سرج ناحیه کاری سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و راندمان آن را کاهش می دهد و نهایتا منجر به آسیب جدی کل سیستم می گردد. این پدیده در نرخ های فلوی جرمی کم کمپرسور رخ می دهد و نتیجه آن ایجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوی جرمی خروجی از کمپرسور می باشد.
تاکنون کارهای زیادی برای حذف مشکل سرج انجام شده می باشد و بیشتر این کارها بر اساس کار گرایتزر (1976) و موره ( 1986 ) می باشند  زیرا این افراد اولین کسانی بودند که مدلهای دینامیکی را برای واکاوی  و طراحی سیستمهای کنترل جهت سیستمهای فشرده سازی و پایدارسازی آنها، پیشنهاد نمودند و مدلهای ارائه شده توسط آنها بطور گسترده ای مورد بهره گیری و بهره برداری سایر محققین این زمینه کاری قرار گرفته می باشد. در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفته جهت کنترل پدیده های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد.
مقدمه:
کمپرسورها به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. پدیده سرج که یک ناپایداری فلو در کمپرسورها به حساب می آید، ناحیه عملکرد سیستم فشرده سازی را محدود می نماید و مانع از دستیابی به حداکثر راندمان کمپرسور می گردد. پس کنترل این پدیده از مدتها قبل در کانون توجه محققان قرار گرفته می باشد . تاکنون روشهای مختلفی جهت کنترل این ناپایداری در کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز پیشنهاد گردی ده می باشد . با در نظر داشتن کاربرد کمپرسورهای محوری در موتورهای جت و هواپیما، بیشتر کارها در زمینه کنترل سرج مربوط به کمپرسورهای محوری می باشد، در این مجموعه ما روشهای جدید کنترل سرج در کمپرسورهای محوری و سانتریفیوژ را که مبتنی بر کنترل فعال می باشند مطالعه می نماییم.
فصل اول: کلیات
1-1) مقدمه
در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفته جهت کنترل پدیده های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد . ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطور جدی آسیب رسانند و ناحی ه عملکرد سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنها چاره ای اندیشید.
آغاز مدلهای استخراج شده برای سیستم های فشرده سازی محوری و گریز از مرکز را معرفی می نماییم، سپس به مطالعه روشهای مختلف ارائه شده تا کنون برای کنترل ناپایداری سرج در کمپرسور های محوری و گریز از مرکز می پردازیم، نهایتا مقایسه روشهای مختلف با یکدیگر و نتیجه گیری پایانی را می آوریم و در انتها چند مدل تجاری کنترلرهای آنتی سرج را معرفی می نماییم.
2-1) پیشینه پژوهش
مدل دینامیکی به دست آمده برای کمپرسور های محوری و سانتریفیوژ بر اساس مدل دو حالته با پارامترهای lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرایتزر می باشد که مبنای طراحی کنترلرهای آنتی سرج از گذشته تا کنون برای این کمپرسورها می باشد. در روشهای قدیمی کنترل سرج تکنیک مورد بهره گیری، اجتناب از سرج بود. در این روشها از ابزارهای مختلفی بر ای دور نگه داشتن نقطه کار کمپرسور از ناحیه ای که در آن سرج رخ می دهد، بهره گیری می گردید. از نظر عملی خطی به نام خط کنترل سرج در فاصله ای دورتر از خط سرج ترسیم می گردد تا بدین وسیله یک حاشیه اجتناب از سرج در منحنی مشخصه کمپرسور به دست آید. این روش ما را مطمئن می سازد که نقطه کار سیستم خط سرج را قطع نمی کند و پس پدیده سرج به وقوع نمی پیوندد. این روش ناحیه کاری کمپرسور را به ناحیه ای که سیستم در وضعیت حلقه باز در آن ناحیه پایدار می باشد، محدود کرده و پس راندمان کل سیستم را محدود می کند.
روشهای مبتنی بر کنترل فعال سرج، که ناپایداریهایی را که منجر به سرج می شوند حذف نمایند، می توانند ناحیه عملکرد پایدار سیستم را به آنسوی خط سرج سیستم گسترش دهند و ناحیه کاری پایدار سیستم را وسیعتر نمایند . براساس مدل خطی شده سیستم، اپشتاین، فوکس ویلیام و گرایتزر، روش کنتر ل فعال جهت حذف سرج ارائه داده اند. کنترلر فیدبک مثبت استاتیک خروجی توسط فرنک ویلمز جهت کنترل سرج با محرک ولو تخلیه فلوی جرمی، مورد بهره گیری گردید که توانست حدود 7 درصد در فلوی جرمی نقطه سرج بهبود ایجاد نماید . این روش بر اساس تکنیکهای جایابی قطب با بهره گیری از مدل خطی شده گرایتزر با دو متغیر حالت بود که در آن از تغییرات سرعت کمپرسور و اثرات دما، صرف نظر شده بود.
تعداد صفحه : 122
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق قدرت - بررسی عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید