در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

کنترل سیستم تعلیق بر اساس روش ساختار متغیر

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا جاهدمطلق

نگارش:

سید علیرضا حسینی لنگرودی

 
چکیده
طراحی سیستم های تعلیق فعال و یا نیمه فعال برای خودروهای مدرن، نیازمند در نظر گرفتن دو هدفی می باشد که در واقع مختلف یکدیگرند، که یکی راحتی رانندگی و دیگری فرمان پذیری در جاده می باشد. پس در طراحی سیستم های تعلیق بر پایه مدل چند متغیره خطی و یا غیرخطی محدودیت هایی به وجود می آید.
در این پایان نامه، ما از مدل یک چهارم و یک دوم خودرو، جهت طراحی سیستم تعلیق فعال به همراه کنترل ساختار متغیر بهره گیری کرده ایم. کنترل ساختار متغیر، یکی از انواع کنترل کننده های مقاوم می باشد که نسبت به اغتشاش و تغییرات پارامتری و چاترینگ پایداری دارد.
نتایج حاصل از کنترل ساختار متغیر با کنترل کننده های فازی و بهینه مقایسه شده می باشد. در مرحله بعد، در طراحی سیستم تعلیق مدل یک دوم خودرو، علاوه بر کنترل ساختار متغیر از کنترل نظارتی با منطق فازی نیز بهره گیری شده می باشد. هدف از آن، بهبود عملکرد کنترل کننده ساختار متغیر با در نظر گرفتن راحتی رانندگی و فرمان پذیری می باشد.
مقدمه
در سال های اخیر، طراحان و محققان زیادی در زمینه سیستم تعلیق خودرو مطالعه کرده اند. هدف مشترک تمام این مطالعه ها دو چیز می باشد، یکی راحتی رانندگی و دیگری فرمان پذیری.
مدل های مختلفی از خودرو نظیر، مدل 1/4، 1/2 و کامل با درجه آزادی های 2، 4 و بالاتر بهره گیری شده می باشد. کنترل کننده هایی نظیر، فازی، بهینه و تلفیقی از چند نوع از این کنترل کننده ها بر روی سیستم تعلق خودرو به کار گرفته شده می باشد.
ما در این پایان نامه، از کنترل ساختار متغیر که از انواع کنترل کننده های مقاوم می باشد، بهره گیری می کنیم. دلیل بهره گیری از آن، یکی به علت غیر حساس بودن به اغتشاشات و تغییرات پارامتری می باشد و دیگری آنست که می توان عنصر یا پارامتر نامعین را نیز کنترل نمود.
آغاز از مدل 1/4 با دو درجه آزادی جهت به دست آوردن یک قانون کنترلی سود می بریم سپس آن را به مدل 1/2 با چهار درجه آزادی بسط می دهیم و در ادامه جهت بهبود عملکرد نیروی کنترل از کنترل کننده نظارتی هوشمند بر پایه منطق فازی بهره گیری می کنیم. در پایان هر بحث شبیه سازی انجام می گردد و خروجی ها مورد مقایسه قرار می گیرند.
فصل اول
معرفی سیستم تعلیق خودرو
1-1) مقدمه
سیستم تعلیق یکی از سیستم های مکانیکی موجود در اتومبیل می باشد که مدل ریاضی آن ترکیبی از جرم و فنر و کمک فنر بوده و سیستم حاصل به مقصود کاهش یا حذف نوسانات خارجی و داخلی به کار گرفته می گردد.
امروزه هزینه های هنگفتی جهت اصلاح و توسعه این سیستم ها انجام می گردد که نتیجه آن راحتی سفر، فرمان پذیری بهتر و استحکام خودرو در هنگام حرکت می باشد. تحقیقات و پژوهش ها حول این اهداف انجام می گردد. راحتی سفر و فرمان پذیری دو هدف عمده ای می باشند که بایستی با همدیگر در نظر گرفته شوند و ایجاد تعامل خوب بین این دو هدف، عملکرد خوب سیستم تعلیق را منجر می گردد.
در این فصل ما به جزئیات موجود در سیستم تعلیق، هدف از طراحی سیستم تعلیق و معرفی انواع متداول در خودروها می پردازیم.
تعداد صفحات: 119
قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق : روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد

 
***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید