متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : هویت یابی در امتداد بی راهه ها (نیلوفرانی که در مرداب می رویند) مرکز نگهداری  آموزشی – درمانی دختران فراری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

هویت یابی در امتداد بی راهه ها ( نیلوفرانی که در مرداب می رویند ) مرکز نگهداری  آموزشی – درمانی دختران فراری

استاد راهنما :

جناب اقای دکترکرباسچی

استاد مشاور :

جناب اقای دکتر غلامرضا تیمور جلال برش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول (دختران فراری)

1 – 1 نام موضوع ………………………………………………………………………………….. 5

1 – 1 – 1 – اظهار موضوع …………………………………………………………………………. 5

1 – 1 – 2 – سوال اصلی پژوهش ……………………………………………………………… 5

1 – 1 – 3 – ریز سوالات …………………………………………………………………………..6

1 – 1 – 4 – طرح مسئله ………………………………………………………………………….. 6

1 – 1 – 5 – یافته ها ……………………………………………………………………………… 6

1 – 1- 6  – ریز موضوعات ………………………………………………………………………… 7

1 – 1 – 7 – فرضیه ی پژوهش …………………………………………………………………….. 7

1 – 1- 8 – هدف پژوهش …………………………………………………………………………… 8

1 – 1 – 9 – ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………. 8

1 – 1 – 10 – بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………. 10

1 – 2 – مقام زن در جهان بینی اسلامی ………………………………………………….. 11

1 – 2 – 1 – نگاه اسلام به حقوق زن ومرد ……………………………………………………. 12

1 – 2 – 2 – حقوق مشترک زن ومرد از دید قران ……………………………………………. 12

1 – 2 – 3 – کشف اموزه های اسلام نسبت به شخصیت زن ………………………………. 12

1 – 2 – 4 – حقوق زنان در اسلام ………………………………………………………. 12

1 – 3 – جایگاه وشخصیت زن در مکاتب غربی ………………………………………….. 13

1 – 3 – 1 – فمینیسم واندیشه های آنها …………………………………………………… 13

1 – 3 – 2 – مقایسه اندیشه اسلامی واندیشه غربی ………………………………….. 14

1 – 3 – 3 – مولفه های شناخت زن در روانشناختی غربی ……………………………… 14

1 – 3 – 4 – آسیب ها وانحرافات فمینیسم ………………………………………… 15

1 – 4 – باورهای غلط نسبت به زن ………………………………………………………. 16

 1 – 4 – 1 نیازهای اجتماعی وفرهنگی زنان ………………………………………… 17

1 – 4 –2 -تقسیم بندی زنان بر اساس پوشش ……………………………………… 18

1 – 4 –3- زن سرپرست خانوار ………………………………………………………….. 18

1 – 4 – 4 – زنان روسپی وخیابانی ………………………………………………………… 19

1 – 5 – انحراف چیست ومنحرف کیست ………………………………………………. 20

1 – 5 – 1 – تقسیم بندی انحرافات اجتماعی ……………………………………….. 21

1 – 5 – 2 – خانواده ……………………………………………………………………….. 24

1-5-2-1- خانواده و تأثیر آن در تربیت فرزندان ………………………………………….. 26

1 – 5 – 3 – نشانه های افراد خطرناک ……………………………………………… 27

1 – 5 – 4  – اسیب شناسی اجتماعی …………………………………………….. 28

1 – 5 – 5 – اهمیت آسیب شناسی اجتماعی ………………………………………. 28

1 – 5 – 5 – 1-  تعریف وهدفهای آسیب شناسی ………………………………….. 29

1 – 5 – 6 – جوان و ناهنجاری های رفتاری …………………………………………. 30

1 – 5 – 7 – تعریف آزار خیابانی ……………………………………………………….. 30

1 – 5 – 7 – 1 انواع آزارهای خیابانی ………………………………………………….. 31

1 – 5 – 7 – 2 – پیامدهای آزارهای خیابانی …………………………………………. 32

1 – 5 – 8 – خانواده وانحراف ……………………………………………………………. 37

1 – 5 – 8 – 1 – ارتباط فرار وانحراف …………………………………………….. 38

1- 6 – تاریخچه فحشا در ایران ………………………………………………………… 39

1 – 6 – 1 – عوامل افزایش زنان خیابانی بعد از انقلاب ……………………………. 43

1 – 6 – 2 – مطالعه عوامل گرایش به فحشا از دیدگاه اجتماعی واقتصادی …….. 45

1 – 6 – 3 – زمینه های بروز انحرافات اجتماعی زنان در جامعه …………………… 47

1 – 7 – تعاریف فرار …………………………………………………………………….. 50

1 -7 – 1 – انواع فرار …………………………………………………………………….. 51

1 -7 – 1 – 1 – انواع رویکردها در خصوص علل فرار …………………………… 53

1 – 7 – 2 – زنان خیابانی چگونه متولد می شوند ……………………………. 55

1 – 7 – 3 – مردان خیابانی در کمین دختران خیابانی…………………………… 57

1 – 7 – 4 – پیامدهای فرار دختران ………………………………………………. 61

1 – 8 – شمارش سرانگشتی زنان خیابانی …………………………………… 65

1 – 9 – میانگین سن دختران فراری ……………………………………………. 71

1 – 10 – موج سوم انتقال ایدز به دلیل رفتاریهای جنسی ……………….. 74    

1 – 11 – راهکارهای پیشگیری وکاهش اسیب های اجتماعی فرار …………. 76

– 12 – مطالعه معضلات اجتماهی وروان شناختی زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بهزیستی….77

– فصل دوم ( نگاهی به مبانی معماری وطراحی )

2 – 1 – حرکت وتحول ……………………………………………………….. 80

2 – 2 – فضای سبز …………………………………………………………… 83

2 – 2 -2-  انواع فضاهای به وجود امده……………………………………. 84

2 – 3 – عناصر مهم در طراحی محوطه ………………………………………. 86

2 – 3 – 1 – عنصر گیاه در فضای سبز ……………………………………….. 88

2 – 3 – 2 – انتخاب مصالح …………………………………………………. 90

2 – 3 – 3 – عنصر اب در فضای سبز ………………………………………….. 92

2 – 4 – قرارگاه فیزیکی …………………………………………………………… 95

2 – 5 – تأثیر واهمیت شرایط محیطی از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی……….. 95

2 – 5 – 1 – خلوت – قلمروپایی – فضای شخصی……………………………… 96

2 – 6 – روانشناسی اشکال هندسی ورنگ ها ……………………………… 98

2 – 7 – ماهیت بشر ونیازهای متعالی او از دیدگاه ویکتور فرانکل…………. 101

2 – 8 – نیلوفر نماد چیست …………………………………………………… 118

2 – 8 – 1 – جشن نیلوفر ………………………………………………………. 121

فصل سوم ( مطالعات شهر کرمانشاه )  

3 – 1 – ویژگی های اقلیمی استان کرمانشاه…………………………………. 122

3 – 1 – 1 – وضعیت بارندگی ……………………………………………………… 123

3 – 1 – 2 – وضعیت تابش …………………………………………………………. 124

3 – 1 – 3 –  جهت وزش باد ……………………………………………………… 124

3 – 1 – 4 – بادهای مهم استان ………………………………………………… 124

3 – 1 – 5 – درجه حرارت ……………………………………………………… 125

3 – 1 – 6 – جهت یابی سایت …………………………………………………….. 126

3 –  2 – طبقه بندی اقلیم کرمانشاه ………………………………………… 127

3 – 2 – 1 – جغرافیا وموقعیت ……………………………………………… 127

3 – 2 – 2 – ناهمواری های استا……………………………………… 128

3 – 2 – 3 – پوشش گیاهی استان ……………………………………….  129

3 – 2 – 4 – مراتع استان ……………………………………………………. 132

3 – 3 – مردم شناسی وفرهنگ وجمعیت……………………………………….. 132

 3 – 4 – مذهب ………………………………………………………………… 133

3 – 5 – زبان …………………………………………………………………….. 133

3 – 6 – آثار تاریخی ………………………………………………………………. 133

3 – 6 – 1 – طاق بستان ……………………………………………………….. 135

3 – 6 – 2 – بیستون …………………………………………………………….. 135

3 – 6 – 3 – آثار تاریخی دوره قاجار ……………………………………………….. 135

فصل چهارم(مطالعه الگوهای نمونه)  

4-1- مفاهیم اساسی در مددکاری اجتماعی……………………………………. 137

4-1-1- تعاریف مددکاری اجتماعی …………………………………………………… 137

4-1-2-مددکاران اجتماعی ونقش آنها ……………………………………………… 139

4-1-3-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی  …………………………………… 139

4-2-معلولین اجتماعی …………………………………………………………………. 141

4-5- خانه سلامت ……………………………………………………………… 142

4-5-1- چگونگی ی  ارائه خدمات به دختران فرار ی………………………………….. 146

4-5-2- شرایط پذیرش ……………………………………………………………….. 147

4-5-3- اشکالات وکمبودهای موجود در این مکان ………………………………… 148

4-6- مراکز بازپروری زنان ودختران آسیب دیده …………………………………….. 148

4-7- کمیته امور اسیب دیدگان اجتماعی …………………………………………… 149

4-7-1-روش های ترخیص از این مرکز ………………………………………………….. 149

4-8- معرفی برنامه اورژانس ……………………………………………………………. 153

4-8-1-ضرورت  راه اندازی اورژانس اجتماعی …………………………………. 154

4-8-2-جایگاه خانواده در اورژانس اجتماعی …………………………………………. 155

4-8-3-اورژانس اجتماعی چگونه بایستی اقدام کند ………………………………………. 155

4-9- قانون مجازات اسلامی در برابر معضل فرار ……………………………………. 156

4-9-1- اقدامات جامعه در برابر فرار دختران………………………………………….. 157

4-10- مطالعه پدیده فرار دختران در شهر کرمانشاه ………………………………. 157

4-11- مقالات وتحقیقات  انجام شده در این زمینه ………………………………….. 159

4-12- پیشنهادات ………………………………………………………………………… 191

4-13-اصل 21 قانون اساسی …………………………………………………………. 192

فصل پنجم  ( معرفی سایت )

5-1- علت های انتخاب سایت ( مکان یابی ) ………………………………………………. 194

5-1-1- محل انتخاب سایت پروژه (سراب نیلوفر)   ……………………………………..201

5-2- تحلیل طریقه کار ……………………………………………………………………. 205

5-3- عکس های سراب نیلوفر ………………………………………………………… 206

5-3-1- عکس های سایت انتخابی برای مجموعه ……………………………………… 208

5-4-تحلیل سایت …………………………………………………………………………. 212

5-5- جدول اقیلم………………………………………………………………………..  213

5-6-  برنامه فیزیکی …………………………………………………………………. 214

5-7-  ساختار فنی و اجرایی و سازه ای  ……………………………………………… 224

5-7-1-تقسیم بندی سازه ها از نظر  مصالح و اجرا……………………………………. 224

5-7-2- تاسیسات مکانیکی …………………………………………………………….. 234

5-7-3- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی و اطفای حریق ……………………. 234

فصل ششم ( ارائه نقشه ها )

پیوست ……………………………………………………………………………….

سایت پلان ………………………………………………………………………..

پلان ها ………………………………………………………………………………

مقاطع ………………………………………………………………………………

نماها ……………………………………………………………………………….

منابع …………………………………………………………………………….. 237

پیشگفتار:

اینجانب پس از مطالعه ها ومطالعات مکرر به این نتیجه رسیدم که بعضی از مسائل اجتماعی مانند : اعتیاد – حودکشی – قاچاق – تکدی گری – سرقت  و کودکان آسیب دیده اعم از کودکان خیابانی و دختران فراری، روسپیگری،  علیرغم منع

قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی روندی افزایشی دا رند و شادابی و طراوت حیات اجتماعی را بشدت تهدید میکنند، بطوریکه اکثریت مردم و مسئولان جامعه نسبت به آنها اشتغال ذهنی پیداکرده و نگرانی خود را نسبت به گسترش آنها ابراز میدارند.

فرار دختران از خانه اگر چه در نگاه اول پدیده ای فردی می باشد اما با در نظر داشتن پیامد های سوء آن که در نظم اجتماعی اختلال و آشفتگی ایجاد می کند،و  منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و انحرافی مانند خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، توزیع مواد مخدر، تشکیل باندهای فساد و فریب سایر زنان ودختران، رواج روسپیگری و شیوع انواع بیماری های مقاربتی و… می گردد. این پدیده سبب می گردد که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد و در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره بیافتد.

فرار دختران از خانه معلول شبکه پیچیده ای از عوامل مؤثر خانوادگی، روانی، اجتماعی و فرهنگی می باشد که شناخت آنها مستلزم

کوشش علمی دقیق و جامع می باشد.

 به همین جهت با درک شرایط حساس و ضرورتهای امروز و فردای جامعۀ ایران در طریقه تحولات جهانی و جایگاه و تأثیر  علم معماری در کاهش آسیبها ودر راستای پیوند جامعه شناسی  با واقعیتهای امروزی جامعۀ ایران با همفکری، و هم راهی محققان اجتماعی، مسئولان، مدیران و کارشناسان نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط حرکتی در جهت شناخت علمی آسیبهای اجتماعی را آغاز نمود.

هدف اصلی این حرکت  اظهار آسیبهای اجتماعی عمده در ایران، توصیف ویژگیهای هر یک از این آسیبها، ریشه یابی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش آنها و بالاخره ارائۀ راهبردهای مناسب مبتنی بر یافته های علمی واصول تاثیر گذار معماری  برای اصلاح  وضع موجود در جهت مواجهه خردمندانه با آسیب ها و برنامه ریزی علمی و اقدامات همه جانبه و متناسب در راستای درمان و پیشگیری آنهاست.

امید می باشد  پروژه وطرح حاضربتواند ضمن پاسخگویی به پرسشهای اساسی وارائه راهکار وطرحی نو در زمینۀ آسیب های اجتماعی مؤثر واقع گردد و بتواند  سطح آگاهی و دانش افراد را ارتقاء بخشد  همچنین دید اجتماع را نسبت به این گروه از افرار اسیب دیده تغییر دهد زیرا که  آنها معصومینی هستند که عمده شان در میان شوره زار هزار درد و مرداب فقر (اقتصادی ، اجتماعی)روئیده اند.

گروهی که گرچه در جامعه انگ میخورند و در رسانه گاهاً چهره ی ناخوشایندی از آنها به نمایش در می آید ، اما در واقع بازتاب واقعیت حاکم بر شرایط اجتماعی و نقص سیستم های خدمات اجتماعی ، اقتصادی و آموزشی جامعه ما هستند.

پس در اینجا به تاکید بایستی گفت :«دختران  فراری نه معضل اند و نه آسیب » که در جهت رفعشان بکوشیم.

بلکه آنها را می توان تجلی دردناک کژیهای برخاسته از متن جامعه ای انگاشت ؛ که کاستی هایش را در واحدی به نام خانواده باز تولید می کند ، و در این چرخه عده ای بی گناه و مجبور به شرایط را (که دختران فراری نیز جزو این بی گناهان اند ) در معرض آسیب و شاید آسیب زائی قرار می دهند . پس معضل یا آسیب خواندن این گردد و گرچه بر سیل تاکید بر اختیار باشد )بدور از انصاف و معرفت می باشد.

چکیده:

واقعیت این می باشد که هیچ یک از دختران جامعه ما دوست ندارند فضای خانه را با همه سختی ها ومشکلاتش رها کرده ودر منجلابی از فساد وتباهی بیفتند .هیج یک از دختران دوست ندارند زندگی در سراب ویا تنهایی تجربه کنند اما یکسری شرایط وعوامل در جامعه وخانواده آنها را ناخواسته به سمت خانه گریزی سوق می دهد . یافته ها نشان می دهد که  با افزایش خودکارامدی روابط اجتماعی مثبت افراد بهبود پیدا می کند .پس اموزش خودکارامدی در این پروژه موجب افزایش تعاملات مثبت اجتماعی در دختران فراری شده می باشد .

حال که ما در فکر جمع اوری این افراد از محیط های الوده واسکان دادن آنها هستیم بایستی محیطی را طراحی کنیم روان – سیال ودر حال حرکت بایستی محیط طراحی شده حرکت را داشته باشد که تداوم زندگی واهنگ زمان ؛ چرخه حیات ؛ تاریکی وروشنی وباد وهوا همه بایستی در طراحی انعکاس پیدا کنند زیرا بشر اولیه از همان اغاز بدو زندگی تمام نیازهای خود را از محیط پیرامون وطبیعت خود فراهم نموده می باشد وهنگامی که فرمها وفضا را به درستی نشناسیم طراحی هر معنا ونظریه ای به صورت معماری ناقص می باشد زیرا معماری فرم پردازی می باشد وان هم در خدمت ایجاد فضا .

در این پژوهش هدف نهایی رسیدن به یک سری قواعد معماری می باشد به شکلی که رشد فکری وتعالی روحی بشر را در مقاطع مختلف سنی ودر طول زندگی به تصویر بکشد .ارتباط معماری در گذشته ؛ حال واینده که در عین حال بتواند جوابگوی نیازمندی های سایت مربوطه باشد این پروژه بر اساس تجزیه وتحلیل حالتهای روحی وروانی جوانان اسیب دیده ومبتنی بر یک سلسله اصول ساختاری که تدریجا به یک سری اصول کلی در طراحی کالبدهای طبیعی برسد  تابتواند عاملی در جهت تعالی وبهبود باشد . جهت طراحی وساماندهی فضاهای معماری بیش از هر چیز نیاز به برنامه ای تدوین شده ومبتنی بر یک سری اصول که پاسخگو به نیازهای روانی وروحی بشر در قالب یک سلسله اصول ساختاری هست که تدریجا به یک سری اصول کلی در طراحی فضاها برسد .

در طراحی این پروژه شاخصهای متعددی مدنظر بوده اند که هریک تاثیر خاصی بر طراحی مجموعه گذاشته اند وپس از گذر از مرحله مطالعاتی مرحله طراحی پروژه اغاز گردیدکه یک بخش طراحی محوطه مجموعه ویک بخش طراحی ساختمانهای مجموعه ویک بخش طراحی کل سایت مجموعه در ارتباط با هم انجام گردید تا نهایتا در مجموع با هم هارمونی وهم خوانی ایجاد کنند .همان گونه که میدانیم روحیاتی که از طرحهای گوناگون بدست می اید متفاوت می باشد به عنوان مثال بهره گیری از حرکات موجی وارگانیک در یک طرح معماری اغلب با انگیزه هایی از قبیل : پویایی ومعنا بخشی به زندگی وجنب وجوش را نشان می دهد وتاثیری را که این فرمها بر روحیه افراد می تواند داشته باشد انچنان قوی می باشد که گاه بشر با قرارگیری در این محیط ها تولدی نو را در خود احساس می کند . فرم های مدور ودایره وار نقطه ای گسترش یافته ودر برگیرنده مفاهیمی زیرا نبود هر نوع فرق وتفکیک ونمادی از زمان زمانی که به عنوان لحظاتی پی در پی تکرار می گردد مانند حرکت اسمان ونمایانگر – درون گرایی وارامش وپاکی می باشد ودر سایت انتخابی که مانند بسترهای طبیعی وجذاب می باشد وپتانسیل های کافی برای گذراندن اوقات فراغت وخلوت گزینی را دارد طرحها وبناهایی هست که نماد یکپارچگی وتغییرات وتکامل ویاد اور بهشت زمینی می باشد . واینکه هنوز زندگی در حال حرکت می باشد وباید به اینده امید داشت .

آسیب دیده در پی درمان می باشد ، نه حرمان  ، او را آسایش و امنیت نیاز می باشد نه نصایح بی پایه و باز خواست!

مقدمه:

فرار دختران از خانه اگرچه در نگاه اول پدیده ای فردی می باشد اما با در نظر داشتن پیامدهای سوء آن که در نظم اجتماعی اختلال وآشفتگی ایجاد می کند منشا بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی وانحرافی می گردد ونه تنها آنان را در معرض آسیب های جدی روانی وجسمی قرار می دهد بلکه در صورت عدم انجام اقدامات موثر برای حل آن بخشی از نیروی کار وتولید جامعه وسلامت جسم وروان تعداد قابل توجهی از مادران فردای جامعه از دست خواهد رفت .

حال سوال این می باشد که آیا این پدیده نشانگر وجود اختلال در کارکرد نهاد خانواده ویا سایر نهاد های جامعه می باشد ؟

محیط خانواده اولین محیطی می باشد که زمینه اجتماعی شدن فرد را فراهم می کند ومهمترین عامل تربیتی کودک به شمار می رود . کودک از آغاز تولد چیزی از دنیای اطراف خود نمی داند ومحیط اطراف می باشد که کودک در آن رشد یافته وآماده برای ورود به اجتماع می گردد پس خوب یا بد شدن کج روی یا پیروی ازراه راست همه ارتباط مستقیم با کسب تربیت والدین دارد .

خانواده از هم پاشیده نمی تواند محیط مناسب وآرامی را برای تکامل شخصیت کودک خود فراهم سازد واین خانواده اساس کج روی های اجتماعی را پایه گذاری می کند .تعارض در خانواده مانند عوامل آسیب زا جهت انواع انحرافات اجتماعی به شمار می رود .

پژوهشهای انجام شده در خصوص آسیب های اجتماعی نشان می دهد که 2 دسته عوامل بیرونی یا اجتماعی وعوامل درونی یا روانی در بروز این هنجارها تاثیر گذار می باشد . از انجا که دوره ی نوجوانی یکی از پر مخاطره ترین دورانها در زندگی فرد می باشد که با تغییرات فراوان جسمی وروانی توام می باشد در بسیاری از منابع از این دوران به عنوان بحران بلوغ یاد شده می باشد واگر نوجوانی در خانئاده خوب هدایت گردد می تواند به آسانی خود را پیش روی تغییرات روانی وعاطفی ناشی از بحران بلوغ حفظ  نموده واز اسیب های احجتماعی دور بماند .

به درستی هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانواده سالمی برخوردار باشد .اما وقتی خانواده ای به هر نهادی شبیه می باشد غیر از خانواده ، وقتی چارچوب خانه ای نه کانون امن وعاطفی می باشد ونه حریم حرمت های انسانی رها کردن این خانه وجدا شدن از خانواده اولین طنابی می باشد که فرزندان به آن چنگ می زنند تا از ترس واضطراب وناامیدی رهایی یابند غافل از اینکه فرار از خانه هزار درد بر دردهایشان می افزاید .حال با وجود این معضل ومشکلی که روز به روز در حال افزایش می باشد با بهره گیری وبهره گیری از دانشهای گوناگون مانند جامعه شناسی – اسیب شناسی اجتماعی  – مدد کاری اجتماعی – روانشناسی رفتاری – روانشناسی محیط – معماری وشهر سازی می توان به مطالعه ریشه ی این مشکل پرداخت وراهکارهای مطلوبی را جهت بهبود اوضاع وضع نمود.

فصل اول: دختران فراری

1-1- نام موضوع

هویت یابی در امتداد بی راهه ها ( نیلوفرانی که در مرداب می رویند )

مرکز نگهداری – آموزشی – درمانی دختران فراری

1-1-1- اظهار موضوع

2-1-1- سوال اصلی پژوهش

آیا این مسئله یک معضل روانشناختی می باشد ودرمان پذیر می باشد ؟ چگونه می توان ریشه ی این درد را شناخت وبا بهره گیری از اصول ومبانی معماری آن را به سمت بهبود وضع هدایت کنیم ؟

چرا اکثر این دختران با وجود اینکه پس از فرار در ساختمانهای متروکه – پارک ها شب را به صبح می رسانند اما حاضر به مراجعه به صورت خود معرف بهخانه های سلامت وبهزیستی نیستند ؟

مراکز نگهداری از این افراد آسیب دیده بر مبنای کدام شاخص در شهر مکان یابی می شوند ؟

این پژوهش در جست وجوی تحلیل وارزیابی تحلیل وارزیابی این معضل اجتماعی وبدست آوردن نتیجه ای برای طراحی مکانی امن وعاری از خشونت برای پناه دختران ناامید از زندگی که برای شکل گیری آرزوهایشان تصمیم گرفته اند که این گونه سرنوشتشان را رقم بزنند باشد .

3-1-1- ریز سوالات

1 – دختر فراری کیست ؟

2 – نوجوانان چرا خانه های خود را ترک می کنند ؟

3 – سرنوشت این دختران بعد از فرار چیست ؟

4 – هزینه های زندگی خود را چگونه تامین می کنند ؟

5 – چه ارتباط ای بین محیط اقامت وانحراف هست ؟

6 – چرا نوجوانی که فرار می کند دیگر به خانه وخانواده باز نمی گردد ؟

7 – آیا به دختران فراری بایستی به چشم یک مجرم نگاه نمود ؟

8 – سیاست های جاری کشور جهت تعامل با موضوع دختران فراری چیست ؟

9- آیا می گردد با بهره گیری از راهکارهای معماری وطراحی یک مکان باعث جذب ودرمان وبهبودا این افراد گردید ؟

10– معماری تا چه حد بر افراد وانسانها تاثیر می گذارد ؟

4-1-1- طرح مسئله

طراحی یک اثر معماری که ممکن می باشد خود به خود هیچ ویژگی خاصی در معماری یا ظاهرش نداشته باشد وتنها از جهت ارتباطی که افراد با آن مستقر می کنند اهمیت می یابد .

مکانی که از داخل آن بتوان زمین را لمس نمود –اسمان را دید وجایی که در اندیشه آنها اهمیت والایی داشته باشد وفرصت مناسبی را برای خلوت گزینی ایجاد کند حسی که زائیده فضاهای معماری می باشد.

تعداد صفحه : 263

قیمت : 14700تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: مقایسه سبکهای هویت و سیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***