تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

به گونه کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده می باشد و موجب می گردد، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد. بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی، اقتصادی، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با بهره گیری از ورزش می تواند کاهش یابد و یا حتی به گونه کلی از میان برود(41). طبق تعریف منشور اروپا در سال 1992 ورزش به معنی هر شکلی از فعالیت بدنی می باشد که از طریق مشارکت اتفاقی یا سازماندهی شده به بهبود سلامت بدنی و روحی کمک می کند و ورزش شکل دهنده روابط اجتماعی یا دلیل کسب نتایج در تمامی سطوح رقابتی می گردد(5).

سیر تحول ورزش در زندگی، با بازی کردن که لازمه رشد و تکامل کودک می باشد شروع می گردد و سپس به ورزشی که رقابت در آن مطرح می باشد می پیوندد. این رقابت آغاز به صورت غیررسمی می باشد و در تکامل خود به ورزش رقابتی سازمان یافته که همان ورزش قهرمانی و حرفه ای می باشد منتهی می گردد. این مسیر از گذشته تاکنون در زندگی مردم کشورها و در فرهنگهای مختلف به اشکال متفاوتی ظهور پیدا کرده می باشد. در جوامع ابتدایی، حرکت و فعالیت، بخش لاینفک زندگی محسوب شده می باشد. با گذشت زمان مسائلی زیرا پیشرفت بشر در ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی، جزء اهداف ورزش قرار گرفته و این انگیزش پیشرفت زیربنایی رابرای رشد رفتار رقابتی در سطوح مختلف ایجاد کرده که با عنوان ورزش قهرمانی بروز نموده می باشد (35).

امروزه سازمانها ناگزیرند به گونه دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمانها بایستی به شیوه ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آنها وفق دهند. در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر می باشد. دیگر نمی توان از تصمیم گیریهای یکباره و مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربی بهره گیری نمود. امروزه سازمانهایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک بهره گیری کنند. پس همه سازمانها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند. گاهی راهبردهای از موضع قدرت تعریف می شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسایل بروز می کنند. دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه ریزی استراتژیک را از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار داده اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمانها توافق نظر دارند. به اعتقاد آنها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی می باشد(35).

فرای و استونر[1] (1995) و فرد دیوید[2] (1998) برنامه ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می کنند که برای کمک به سازمانهای کوچک طراحی می گردد تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر[3] (2000) برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده می باشد که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می کند و اگر ویژگیهای زیر ترکیب شوند، فرایند برنامه ریزی استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می کنند. برنامه ریزی استراتژیک متمرکز بر آینده می باشد، به طوری که بعد از 5 الی 10  سال چه تفاوتهایی با اکنون خواهد داشت و آیا آینده سازمان بر مبنای آن چیزی  می باشد که احتمال می رود در آینده ایجاد گردد(2،46).

پفر[4] برنامه ریزی استراتژیک را فرایند ایجاد و توسعه رویه ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می کند. وی بین برنامه ریزی بلند مدت که به صورت واکنشی می باشد و برنامه ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده اش می کند، تفاوت قائل می گردد. ازدیدگاه مک کون[5] برنامه ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی می باشد. به نظر وی در برنامه ریزی بلند مدت اهداف و پیش بینی ها براساس فرض ثبات سازمانی می باشد، در حالی که در برنامه ریزی استراتژیک، تأثیر سازمان در محیط آن مطالعه می گردد. برنامه ریزی استراتژیک باعث می گردد تا سازمان فعالیتها و خدماتش رابرای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها ارائه می کند(65).

برنامه ریزی استراتژیک معمولاً توسط مدیران بخشهای عمومی و خصوصی به جهت اختصاص منابع برای دستیابی به عملکرد بالا مورد بهره گیری قرار می گیرد(35).

تدوین استراتژی توسعه در ورزش فواید بیشماری دارد که مانند می توان موردها زیر را نام برد:

 • ارتقا سلامت عمومی، همبستگی اجتماعی، نوسازی، بازپروری و یادگیری مادام العمر.
 • نشان دادن اهداف بلند مدت از ورزش استان در کل نیمرخی از ورزش استان.
 • پاسخگویی کارا و موثر به نیازهای ورزشی جامعه.
 • کمک به افزایش مشارکت افراد در ورزش و خلق راهی برای توسعه مهارتهای افراد.
 • کمک به ایجاد بهترین ارزشها(33).

 

اظهار مساله

در دنیای امروز داشتن قدرت تجزیه و تحلیل بالا یکی از عوامل مهم در رسیدن به اهداف یک سازمان و رمز موفقیت بسیاری از پروژه ها به حساب می آید. تعیین استراتژی مناسب و به تبع آن تجزیه و تحلیل صادقانه و پیش بینی عوامل خارجی تضمین کننده ی موفقیت و بیشترین بهره وری یک سازمان می باشد. مشخص شدن استراتژی مناسب می تواند باتوجه به شرایط یک سازمان آن را به بیشترین حد موفقیت هدایت کند و یا در شرایط حیاتی سازمان را از ورشکستگی برهاند. پس رمز موفقیت بسیاری از سازمانها و پروژه های مدیریتی می تواند تجزیه و تحلیل صحیح منابع موجود داخل(قدرت ها وضعف ها) و مطالعه موقعیت های خارجی (فرصت ها و تهدیدها)باشد(20).

یکی از برجسته ترین ویژگی کشورهای توسعه یافته، در نظر داشتن دانش مدیریت به عنوان یکی از ضروریات بلامنازع پیشرفت، توسعه، رشد اقتصادی و اجتماعی می باشد. که در این بین آن چیز که به عنوان اصلی ترین کارکرد مدیریت (در سطوح مختلف) هر کشور مورد بحث می باشد همانا برنامه ریزی و کوشش برای نیل به هدفهای پیش بینی شده در آن می باشد. رخدادهای چند دهه گذشته همراه با نیازهای جدید حادث در این سالها از خصوصیتی برخوردارند که با تکیه صرف بر برنامه های متداول و غیرمنعطف نمی توان با این رخدادها و نیازها مقابله و همگامی نمود. از این رو از سه دهه قبل توجه مدیران و صاحب نظران به سمت برنامه ریزی بلندمدت و به ویژه برنامه ریزی استراتژیک جلب شده می باشد، برنامه ریزی برای ورزش ازدغدغه های اصلی حکومتها شده می باشد. این ضرورت از اواخر دهه پنجاه و اوایل شصت میلادی به دلیل شرایط ویژه جهانی و رشد تدریجی ازتباطات بیشتر نمود پیدا کرده می باشد(35).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون 4 کیلومتر

کشور های مختلف به علت های گوناگون وارد عرصه ورزش شده اند. ورزش اینک به صنعتی تبدیل شده که بر شاخص های اقتصادی، اجتمائی و حتی سیاسی کشورها اثر عمیق و با اهمیت دارد. هر کشوری مجبور می باشد برای تسلط هر چه بیشتر به منابع تعیین کننده و منافع خود، به متغیر های اصلی موثر بر آن توجه کند. اکنون عیان شده می باشد که برنامه ریزی برای هر پدیده ای مستلزم دارا بودن توجه جهانی می باشد و ورزش از این قاعده مستثنی نیست شناخت سیاست های درست و تعیین راهبرد های منطقی، سرنوشت هر جامعه را رقم می زند(35).

بدون شک عدم در نظر داشتن عوامل موثر بر پدیده های مختلف اجتماعی منجر به آسیب دیدن جامعه خواهد گردید. ورزش همگانی و قهرمانی و اندازه اهمیت سرمایه گذاری روی آنها به یکی از عمده ترین چالشهای دولتها در هزاره سوم تبدیل شده می باشد. به طوری که منافع کلان ورزش قهرمانی، موجب ترغیب سیاست گذاران به توسعه آن در جهت کسب سود بیشتر برای خود شده می باشد. پس همه سازمانها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند. کاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف می شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسایل بروز می کند. پس برای کسب توانایی رویارویی با موقعیتهای خاص ایجاب می کند که جهت گیریهای راهبردی سازمانها و دلیل اهمیت آنها مورد مطالعه قرار گیرد. به علاوه آشنایی با چگونگی اتخاذ تصمیمهای راهبردی و روشها و فنونی که می تواند در موثر واقع شدن آن تصمیمها تأثیر داشته باشد ضروری می باشد(35).

دقت در این ملاحظات نشان می دهد که در هر سازمان، حوزه مسئولیتی هست که در حیطه هیچ یک از مدیریتهای تخصصی قرار نمی گیرد و آن همان مدیریت استراتژی می باشد. برای تعیین مسیر خود و شکل گیری هدفها، ایجاد فضای همراه با تعهد مشترک درمورد برنامه ها و حرکت به سوی موفقیت می باشد (35).

مساله اصلی این می باشد که استان لرستان با داشتن جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر تنها 15840 نفر از مردان و 25620 نفر از زنان و در مجموع 41460 نفر از مردم لرستان در ورزش همگانی شرکت دارند که این رقم حاکی از آن می باشد که از هر 1000 نفر کمتر از 20 نفر در ورزش همگانی مشارکت دارند(3). حال این سوال مطرح می گردد که استراتژی مطلوب توسعه ورزش همگانی در استان لرستان چگونه می باشد؟

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

استان لرستان با داشتن 7/1 درصد ار کل مساحت ایران (187502 کیلومتر مربع) با نرخ بیکاری 7/14 درصد روبروست که 4 درصد بیش از نرخ بیکاری کل کشور می باشد. از طرفی با در نظر داشتن موقعیت خاص جغرافیایی منطقه، کمبود چشمگیر اماکن ورزشی و تفریحی، کمبود مربیان ورزشی و محرومیتهای اقتصادی قابل توجهی که دارد شایسته می باشد با دیدگاه خاصی این استان غیر برخوردار را مورد بحث، مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داد(3).

این استان با داشتن جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر، در سال 1384 تعداد 10902 نفر فوت نموده اند که 563 نفر به علت بیماریهای خونی، 85 نفر بیماریهای روانی، 540 نفر به علت بیماریهای اعصاب، 3100 نفر به علت بیماریهای تنفسی و در مجموع 6614 نفر به علت های بیماریهای مختلف فوت نموده اند؛ یعنی بیش از 60  درصد متوفیات استان لرستان مربوط به عدم سلامتی جسمی و روحی می باشد (3). همین موردها محقق  را بر آن داشته تا پس از مطالعه این موضوع، به طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی در این استان بپردازد.

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی

طراحی استراتژی توسعه ورزش همگانی استان لرستان.

 

 

 

اهداف فرعی

 1. شناسایی نقاط قوت[6]ورزش همگانی استان لرستان
 2. شناسایی نقاط اشکال[7]ورزش همگانی استان لرستان
 3. شناسایی فرصتها[8]ی ورزش همگانی استان لرستان
 4. شناسایی تهدیدهای[9]ورزش همگانی استان لرستان
 5. تدوین بیانیه چشم انداز ورزش همگانی استان لرستان
 6. تدوین اهداف بلندمدت ورزش همگانی استان لرستان
 7. تدوین استراتژی های ورزش همگانی استان لرستان

 

سئوالهای پژوهش

سئوالهای کلی

وضعیت موجود ورزش همگانی در استان لرستان چگونه می باشد؟

راهبردهای مطلوب توسعه در ورزش همگانی استان لرستان کدامند؟

سئوالهای فرعی

نقاط قوّت ورزش همگانی استان لرستان کدام می باشد؟

نقاط اشکال ورزش همگانی استان لرستان کدام می باشد؟

فرصت های ورزش همگانی استان لرستان کدام می باشد؟

تهدید های ورزش همگانی استان لرستان کدام می باشد؟

چشم انداز مطلوب برای توسعه ورزش همگانی استان لرستان چیست؟

اهداف بلندمدت برای توسعه ورزش همگانی در استان لرستان کدام می باشد؟

استراتژی ورزش همگانی در استان لرستان چگونه می باشد؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***