تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول

 

مقدمه و طرح پژوهش

 

1– مقدمه

تحرک فیزیکی مانند مهمتری رفتارهایی می باشد که می تواند بیماریها را متأثر سازد]33 [. حرکت وجنبش از ویژگی های حیات بشری می باشد، ریشه در سرشت او دارد و عاملی برای رشد، سلامت و نشاط اوست]3 [.دسترسی مردم به تسهیلات ورزشی شانس فعالیت جسمانی را بیشتر می کند.با در نظر داشتن تاثیر آموزش و پرورش و تأثیر آن در پیشبرد اهداف یک جامعه و رویکرد آن در سازندگی و برنامه ریزی کلان کشور می توان به تأثیر برجسته فضاهای ورزشی و همچنین تربیت بدنی به عنوان یکی از جنبه های مهم و کاربردی آن تصریح نمود.

تربیت بدنی و ورزش فرآیندی می باشد آموزشی و تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد بشر از طریق فعالیت های متنوع جسمانی می باشد،از طرفی با در نظر داشتن نقشی که دانش آموزان در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه دارندو خود را برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی در مقیاس های گسترده تر آماده می کنند لازم می باشد که از سلامت جسمانی و روانی کاملی برخوردار باشند که در این زمینه تنوع فعالیت های جسمانی و ورزشی اهمیتی حیاتی برای آنان در مدارس دارد]29 [.

همان گونه که فعالیت های ورزشی در مدارس تاثیر زیادی بر شادابی و نشاط دانش آموزان دارد، تجهیز مدارس به فضا و وسایل ورزشی مناسب، برای انواع رشته های مختلف ورزشی سبب می گردد که آنها از شرکت در فعالیت های ورزشی، لذت ببرند و وجود تنوع فعالیتهای ورزشی سبب می گردد که هر دانش آموز به سمت رشته ای ورزشی گرایش پیدا کند که نسبتاً با ساختار جسمانی او ارتباط دارد که این عامل باعث شناسایی استعدادهای ورزشی می گردد]22 [.

تربیت بدنی و ورزش مقوله ای می باشد که درهراجتماعی جایگاه ویژه ای دارد و تأثیر آن در رشد و شکوفایی استعدادهای مختلف افراد و متعاقب آن تقویت و افزایش ظرفیتهای اخلاقی، تربیتی، جسمانی، ذهنی، عقلی، مهارتی، عاطفی و اجتماعی افراد انکارناپذیر می باشد ]3 [.تربیت بدنی بخش جدایی ناپذیر آموزش و پرورش می باشد و هدف آن رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان ونوجوانان در جنبه های مختلف می باشد که با یک برنامه صحیح و جامع تربیت بدنی می تواند همپای دیگر برنامه های آموزشی، در طول سال تحصیلی بر سلامت جسم و روان دانش آموزان بیفزاید و از بسیاری از نارسائیها واختلالات به موقع پیشگیری کند ]40 [.زیرا که این ارگان بزرگ بیشترین و بهترین نیروی رشد را در اختیار دارد، اما بیش از 95درصد واحدهای آموزشی کشور مجهز به امکانات و فضاهای ورزشی استاندارد نیستند و در بعد فیزیکی و تقویت جنبه های اجتماعی و روانی که یکی از بنیانهای مهم آن تربیت بدنی می باشد، دچار غفلت شده می باشد.

ورزش و تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران تقریباً از قدمت طولانی برخوردار می باشد. براساس قانونی که در سال 1306 شمسی از مجلس شورای ملی گذشت، درس ورزش و تربیت بدنی به صورت رسمی در برنامه درسی همه دوره های تحصیلی قرار گرفت و به موجب این قانون هر روز یک ساعت از برنامه دانش آموزان به درس ورزش و تربیت بدنی اختصاص پیدا نمود] 30[.علیرغم قدمت طولانی درس ورزش و تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران، این درس هنوز جایگاه اصلی خود را در آموزش و پرورش کسب نکرده می باشد و در بیشتر مدارس کشور ما به این درس توجه کافی نمی گردد. در این بین شاید عوامل متعددی از قبیل بی توجهی مسئولین، دلسردی و بی تفاوتی معلمین، کمبود امکانات و فضاهای ورزشی و وضعیت جغرافیایی دخیل باشندکه می بایستی در این زمینه ها تحقیقات وسیع و جامعی در سراسر کشور صورت گیرد تا عوامل وضعیت موجود روشن و شناخته گردد ]3 [.برنامه های تربیت بدنی مدارس بایستی بیشتر در جهت اهداف ورزش همگانی طرح ریزی و اجرا گردد. تشویق و ترغیب دانش آموزان به ورزش و شناساندن جایگاه تربیت بدنی در جامعه می تواند مؤثرترین شیوه برای اشاعه ورزش در کشور باشد. در این بین مربیان تربیت بدنی با شناسایی دانش آموزان زبده و مستعد و معرفی آنها به کانونهای ورزشی مربوطه می توانند در ارتقا و پیشرفت ورزش قهرمانی تأثیر بسزایی داشته باشند. واضح می باشد که تعلیم و گسترش ورزش در مدارس تنها در صورت برنامه ریزی صحیح و فرهم کردن فضاهای ورزشی مناسب میسر خواهد بود و می تواند تأثیر شگرفی بر ورزش همگانی و قهرمانی کشور بگذارد]2[.

اما آیا به راستی ورزش زمزمه محبت برای جذب دانش آموزان نیست؟آیا اکنون که این قشر جوان برای سرگرمی و پیشرفت خود به ورزش پناه آورده، نباید کاری نمود ؟ آیا برای دستیابی به سلامت جسمانی و تعمیق روابط دوستانه آنها ، راهی غیر از ورزش پیش روی ماست ؟ آیا لازم نیست حداقل امکانات و فضاها را با استانداردهای نسبتاً مطلوب برای آنها فراهم نمود ؟در این پژوهش قصد براین بود تا وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی مدارس استان خراسان شمالی مطالعه گردد و با استانداردهای مطلوب مقایسه گردد.

 

2-  اظهار مسئله پژوهش

پدیده ها و آموزشهای اجتماعی و یا هر مسئله علمی دیگر ،زمانی می توانند در زندگی بشر مفید باشند که در رشد فکری و جسمی وی موثر باشند.در این راستا ، تربیت بدنی، به عنوان یکی از ابزارهای تعلیمی و تربیتی تأثیر برجسته ای داردکه این موردها در نظام آموزش و پرورش ما پیش بینی و تدوین شده اند]6 [.

تربیت بدنی و ورزش مدارس، پایه و اساس ورزش قهرمانی می باشد و در مدارس ابتدایی، بایستی دانش آموزان با رشته های مختلف وحرکات پایه آشنا شوند و در مقطع راهنمایی مهارتها را کاملترکنند و در دوره متوسطه مورد بهره برداری قرار دهندو در نهایت با عضویت در رشته های مختلف ومتنوع ورزشی به ورزش قهرمانی کشور کمک کنند]13 [.

مهمترین عواملی که مانع تنوع و پیشرفت درس تربیت بدنی در مدارس می شوند نبود فضای کافی برای دانش آموزان در ساعات ورزش و ارتباط ضعیف والدین با معلمان ورزش و اشکال مدیریت مدارس می باشد]11[.

در حقیقت می توان گفت که پرورش قوای جسمانی و روانی دانش آموزان و جذب و جلب آنان به ورزش و فعالیت از اهداف اولیه ورزش آموزشگاههاست]31 [.در این راستا، امکانات و تجهیزات ورزشی از عواملی می باشد که می تواند بر روی توسعه مهارتها و افزایش آمادگی بچه ها تاثیر بسزایی داشته باشد. تجربیات نشان داده می باشد که اگر فعالیت برای بچه ها جذاب و جالب باشد و یا راههای مختلفی برای فعالیت کردن وجود داشته باشد، آنان بیشتر و بهتر تمرین خواهند نمود]51 [.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه : اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی

با روشن شدن این موضوع که روابط بین گروهی دانش آموزان در میادین ورزشی ، مسابقات هنری و ورزشی در رشد وتعالی وپاسخگویی به نیازهای رشدی و تکاملی آنها مفید و ضروری می باشد]6 [،این سوال پیش می آید که به راستی فضاهای ورزشی در سطح مقاطع مختلف یک نهاد بنیادی جامعه به نام آموزش و پرورش بایستی دارای چه ویژگیهایی باشد؟

بدیهی می باشد که چنین فضاهایی بایستی متناسب با جنسیت و سن دانش آموزان باشند و از تجهیزات و امکانات لازم و مطلوب برخوردار باشند.از طرفی کشور ما تحولات اساسی و بزرگی را پشت سر گذاشته که از آن جمله می توان به انقلاب اسلامی،جنگ،تحریم وافزایش ناگهانی جمعیت تصریح نمود. در چنین شرایطی مدارس و مراکز آموزش و پرورش در جای جای ایران و هر کدام تحت شرایطی،اولویت های زمان خود و موقعیت جغرافیایی خاص خود موجود و ساخته شده اند.بدین ترتیب هر کدام از مدارس دارای معضلات و نارسایی هایی هستند که می توانند شامل فضاهای ورزشی آن نیز باشد.پس مطالعه موقعیت فضاهای ورزشی ،شناخت جامع و مطلوبی را به دست اندرکاران آموزش و پرورش می دهد تا با انجام اقدامات لازم در شکل گیری اهداف و آرمان های نظام آموزش و پرورش موفق و موثر باشد.

 

3-  اهمیت و ضرورت پژوهش

رشته تربیت بدنی با امکانات بالقوه خود در شکل گیری هدفهای آموزش و پرورش سهم عظیمی به عهده دارد و بایستی از طریق تدوین و تنظیم برنامه های مطلوب و فراهم آوردن فضاها و امکانات ورزشی مناسب و منطبق بر اصول و موازین علمی راه را برای رسیدن به این اهداف هموار نمود]6 [.

بدیهی می باشد که ابزار و امکانات از نیازهای اولیه انجام هر کاری می باشد، تردیدی هم نیست که کیفیت اجرای هر برنامه به کیفیت و کمیت ابزار و وسایل آن بستگی دارد. اجرای مطلوب برنامه های تربیت بدنی در مدارس نیز مستلزم فراهم آوردن مجموعه ای از شرایط و امکانات می باشد که از مهمترین این شرایط بهره گیری از فضاها و وسایلی می باشد که براساس نورم های استاندارد تهیه شده باشند تا بتوانند در رفع نیازمندیهای دانش آموزان موثر واقع شده و همچنین متناسب با تعداد آنها باشند]3 [.

از آنجا که با کمبود و ناکارآمدی تاسیسات و فضاهای ورزشی شاهد اشکال دانش آموزان و فارغ التحصیلان مدارس در کسب مهارتهای ورزشی هستیم و احتمالاً بسیاری از دانش آموزان در پایان دوره به کسب مهارتهای ورزشی لازم نائل نمی گردند. مفهوم این امر آن می باشد که عدم برنامه ریزی صحیح و کم ارزش دانستن تربیت بدنی و ورزش و کمبود نیروی انسانی کارآمد و تاسیسات و اماکن ورزشی علت عمده این اشکال می باشد]26[. پس مطالعه وضعیت فضاهای ورزشی و شناخت نواقص  و کمبودها می تواند ما را در تهیه برنامه و فرآیندهایی برای بهبود این فضاها در جهت رسیدن به استانداردهای مطلوب و شکل گیری اهداف آموزش  و پرورش یاری نماید.

در نظر داشتن ورزش مدارس برای تربیت نسلی سالم و بانشاط بسیار ضرور ی می باشد به این خاطرتوجه مسئولین را هر چه جدی تر به این امر می طلبد . طبق تحقیقات انجام شده روی دانش آموزان در چند سال اخیر ، مشخص شده که معضلات جسمانی دانش آموزان به خصوص درمقطع راهنمایی ، به دلیل کم تحرکی ، فعالیت ناکافی ،فقدان فضاهای مناسب ورزشی در مدارس بوده می باشد زیرا در این سن و سال فقر حرکتی موجب کاهش رشد جسمانی و در نتیجه افسردگی و تنش در دانش آموزان می گردد.

همچنین نیروی انسانی، برنامه، فضا و تجهیزات ورزشی از عوامل عمده موفقیت درس تربیت بدنی در مدارس هستند ]21 [.با شناسایی امکانات و تجهیزات موجود و چگونگی بهره گیری از آنها می توان توصیه هایی را در زمینه نگهداری، بهره گیری بهینه و مطلوب از آنها به مدیران و مسئولین مدارس نمود، مسئولین می توانند با آگاه شدن از کمبودها در زمینه امکانات و نیروی انسانی درصدد تهیه آنها برای مدارس برآیند. با در اختیار داشتن اطلاعات کافی و جامع در زمینه فضاها و تجهیزات ورزشی می توان به افرادی که مسئول ساخت و طراحی مدارس جدید هستند توصیه هایی جهت برطرف کردن نقایص گذشته نمود. این پژوهش از طریق شناسایی اندازه کمیت و کیفیت عوامل فوق می تواند کمک بسیار زیادی جهت تربیت بدنی در مدارس استان خراسان شمالی داشته باشدوان شاء الله قدمی درزمینه رفع معضلات درس تربیت بدنی مدارس برداشته گردد]2 [.

 

4-  اهداف پژوهش

الف)هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت امکانات و فضاهای ورزشی مدارس استان خراسان شمالی با استانداردهای مطلوب می باشد.

ب) اهداف اختصاصی

1- تعیین و شناسایی امکانات و فضاهای ورزشی سرپوشیده موجود در مدارس استان خراسان شمالی

2- تعیین و شناسایی امکانات و فضاهای ورزشی روباز موجود در مدارس استان خراسان شمالی

3- مقایسه امکانات و فضاهای ورزشی موجود در مدارس استان خراسان شمالی با استانداردهای مطلوب

4- مقایسه امکانات و فضاهای ورزشی شهرهای مورد مطالعه در مقاطع مختلف تحصیلی

 

5-  فرضیه های پژوهش

1- 5 – بین امکانات و فضاهای ورزشی موجود در مدارس ابتدایی با استانداردهای مطلوب تفاوت معناداری هست.

2-5- بین امکانات و فضاهای ورزشی موجود در مدارس راهنمایی با استانداردهای مطلوب تفاوت معناداری هست.

3-5- بین امکانات و فضاهای ورزشی موجود در مدارس متوسطه با استانداردهای مطلوب تفاوت معناداری هست.

4-5- بین امکانات ورزشی مقاطع ابتدائی شهرهای استان خراسان شمالی با یکدیگر تفاوت معناداری هست.

5-5- بین امکانات ورزشی مقاطع راهنمائی شهرهای استان خراسان شمالی با یکدیگر تفاوت معناداری هست.

6-5- بین امکانات ورزشی مقاطع متوسطه شهرهای استان خراسان شمالی با یکدیگر تفاوت معناداری هست.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 61

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***