متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

مطالعه وضعیت کارآفرینی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

1 مقدمه

در چند سال گذشته محققان کلیه رشته‌ها علاقه وافری به موضوعات مشتری محوری، نوآوری و سازمان کارآفرین پیدا کرده‌اند. هر جامعه و هر شرکت موفق افراد کلیدی و یا کارآفرینانی دارد که توانایی شناسایی فرصت‌ها و به‌دست آوردن منابع (اقتصادی، فنی و انسانی) لازم برای برآوردن نیازهای جدید و نیازهای موجود بهتر را دارا هستند. بسیاری از پژوهش گران بر اهمیت کارآفرینی در ایجاد ثروت و توسعه جامعه و شرکت‌ها تاکید کرده‌اند. در طی سال‌های گذشته موضوع الگوی کارآفرینی سازمانی به عنوان عامل موثری در عملکرد سازمان‌ها، توسط مدیران اجرائی و پژوهش گران مورد توجه قرار گرفته می باشد و به عنوان یک موضوع با اهمیت، در پژوهش ‌های سازمان و مدیریت جایگاهی ویژه کسب کرده می باشد.

در این فصل کلیات پژوهش شامل اظهار مسئله، ضرورت انجام پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، روش‌های گردآوری داده ها، روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش  اظهار می گردد.

 

1-2 اظهار مسئله

کارآفرینی را بایستی یکی از ضروریات هزاره‌ی جدید دانست، عصری که به جامعه اطلاعاتی و هنگامه جهانی شدن موسوم می باشد؛ کارآفرینی به مثابه عامل رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می رود. کارآفرینی از منابع مهم و پایان‌ناپذیر جوامع بشری می باشد، منبعی که به توان خلاقیت بشر‌ها بر می گردد. از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر می باشد (اکبری، 1386: 16). کارآفرین سه فعالیت اصلی انجام می‌دهد، 1. ایجاد کسب و کار 2. نوآوری در محصول، فرایند، تولید بازار و صنعت و خدمات 3. اشتغال‌زایی، رشد و توسعه ملی (همان منبع: 19).

کارآفرینی سازمانی مجموعه فعالیت‌هایی می باشد که از منابع و طرفداری سازمانی به مقصود دستیابی به نتایج نوآورانه می‌باشد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۶: ۳۵). کارآفرینی سازمانی فرآیندی می باشد که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در تأثیر کارآفرینان انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت‌های فردی یا گروهی به گونه مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی به ثمر برسانند. در این نوع کارآفرینی، یک شرکت یا سازمان، محیطی را فراهم می‌سازد تا اعضا بتوانند در امور کارآفرینی مشارکت نمایند (همان منبع، ۵۱). اگر بخواهیم مهمترین ویژگی‌های سازمان‌های کارآفرین را به اختصار اظهار کنیم عبارتند از: اصرار در استراتژی تهاجمی، صمیمیت با مشتریان، آزادی اقدام و کارآفرینی، تاکید بر ارزش‌های سازمان، تاکید بر فعالیت‌های تخصصی خویش، ساختار ساده و نیروی کار اندک، افزایش بهره‌وری از مجرای کارکنان، اعمال کنترل بر ارزش‌ها و تامین مالی (کارت رایت، ۱۳۸5، ۹۹-۹۵).                                                      

بسیاری از صاحب‌نظران موضوع کار آفرینی سازمانی را که موجب بقا و رشد عملکرد شرکت‌ها می گردد، می‌دانند (انتریالگو و همکاران[1] ، 2000: 4 28). به اظهار زهرا و همکاران (1999) در سه دهه گذشته پژوهش در مورد روابط کارآفرینی و عملکرد افزایش یافته می باشد. کارآفرینی سازمانی عملکرد را به‌وسیله افزایش پیشگامی، ریسک‌پذیری، ارتقاء محصول و فرایند، و نوآوری خدمات بهبود می‌دهد (والتر و همکاران[2] ، 2006: 54 9).

در این پژوهش  بر مبنای تحقیقات انجام شده عملکرد را شامل عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌دانیم. عملکرد مالی شامل تغییر سود در پنج سال گذشته و رشد سود و نرخ بازگشت سرمایه[3]  (ROI)در مقایسه با متوسط ​​صنعت می باشد. عملکرد تولیدی شامل کیفیت محصول و بهره وری در مقایسه با رقیبان اصلی و زمان انتظار بازار در مقایسه با متوسط ​​صنعت می باشد.

پس مساله اصلی پژوهش مطالعه ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین می‌باشد.

 

1-3 اهمیت انجام پژوهش

شواهد زیادی نشان داده‌اند که کارآفرینی سازمانی به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی ایفای تأثیر می کند، پس مطالعه اثر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد در شرکت‌های ایرانی و اخذ نتایج مشابه، ضرورت در نظر داشتن این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد و همچنین در تغییر دیدگاه تصمیم گیرندگان از رویکردهای سنتی به کارآفرینانه و در تعاقب آن؛ ارتقا عملکرد (مالی و تولیدی) تاثیر گذار می‌باشد.

با در نظر داشتن اینکه در تاکید بر اهمیت کارآفرینی سازمانی، کارآفرینانی سازمانی به عنوان موتور نیرومند توسعه سازمان و جامعه خود شناخته شدند، آن چیز که اهمیت حیاتی پیدا می کند، روشن کردن و به راه انداختن این موتورها جهت توسعه می باشد (یعقوب‌زاده، 1389: 4 1). شرکت‌های کارآفرین می‌توانند از طریق کاهش هزینه‌ها و تشدید توسعه‌ی تکنولوژی، به ایجاد مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های بزرگ به عنوان مشتریان اصلی خود در عرصه‌های رقابت جهانی کمک کنند (قلی‌خانی، 1388: 8). در سوی دیگر، سازمان‌های مختلف در بخش‌های گوناگون صنعتی و خدماتی، به شکلی فزاینده در پی بهره گیری از کارآفرینی سازمانی به عنوان دریچه‌ای به سوی بهره‌برداری از مزایای رقابتی ماندگار نوآوری و پیشگامی هستند (کوراتکو[4] ، 2005: 699). کارآفرینی سازمانی کوشش‌های سازمان در بهره گیری از مزیت‌های رقابتی خویش، اکتشاف فرصت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز در تعقیب و بهره‌برداری اثربخش از آن فرصت‌ها را تسهیل می کند (کوین و میلز[5] ، 1999: 4 7).  

1-4  اهداف پژوهش

هدف کلی :

هدف کلی این پژوهش  عبارت می باشد از: مطالعه ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

هدف‌های فرعی: هدف‌های ویژه پژوهش  حاضر به صورت زیر می‌باشد:

  1. مطالعه وضعیت کارآفرینی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
  2. مطالعه عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
  3. مطالعه ارتباط ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

1-5 سوال‌ها و فرضیات پژوهش

1-5-1 سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش :

آیا بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد (مالی و تولیدی) ارتباط معنی‌دار هست؟

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته­ شده در بورس

 

سوال‌های فرعی:

آیا بین نوآورانه بودن شرکت‌ها و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست؟

آیا بین فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جدید و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست؟

آیا بین پیش‌دستی شرکت‌ها و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست؟

آیا بین خود‌بهبودی شرکت‌ها و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست؟

 

1-5-2 فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی مربوط به مدل و طراحی پرسشنامه در زیر ارائه شده می باشد.

H1. بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد (مالی و تولیدی) ارتباط معنی‌دار هست.

 

همچنین فرضیه های فرعی شامل :

بین نوآورانه بودن شرکت‌ها و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست.

بین فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جدید و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست.

بین پیش‌دستی شرکت‌ها و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست.

بین خود‌بهبودی شرکت‌ها و عملکرد ارتباط معنی‌دار هست.

 

1-6  روش پژوهش

پژوهش از لحاظ ماهیت و نتیجه (هدف) آن به سه نوع تقسیم می گردد که عبارتست از : پژوهش بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای.

پژوهش  حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. زیرا برای حل معضلات و برنامه‌ریزی‌های صنعت کاشی و سرامیک مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت و بر حسب روش پژوهش  کمی از نوع توصیفی و روش همبستگی می باشد.

1-6-1 روش گردآوری داده ها

در این پژوهش  برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از روش توزیع پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. ابزار اصلی برای گردآوری داده ها در این پژوهش  دو پرسشنامه استاندارد شامل: 1- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 2- پرسشنامه عملکرد که شامل عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌باشد .

همچنین برای جمع‌آوری داده‌های ثانویه مورد نیاز از شیوه‌های زیر به کار رفته می باشد :

مطالعات کتابخانه‌‌ای : مطالعه کتاب‌ها، مجلات علمی، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌های ارائه شده در ارتباط با موضوع پژوهش ، مطالعه اسناد و مدارک، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مدل‌ها و داده‌های سازمانی در باره صنایع کاشی و سرامیک در استان قزوین.

 

1-6-2 روش تحلیل داده ها

برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و کیفی شامل جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی میانه، میانگین، واریانس، انحراف از معیار بهره گیری می گردد.

روش آماری مورد بهره گیری آمار استنباطی در این پژوهش  روش کولموگروف-اسمیرنف، روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه می باشد.

داده‌های جمع آوری شده پژوهش  با بهره گیری از نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

1-7 جامعه آماری

برای انجام این پژوهش نخستین گام برای شناسایی منبع گردآوری داده‌ها، تعریف جامعه‌ای می باشد که بایستی زیر پوشش پژوهش قرار گیرد. همان‌گونه که در قسمت‌های ‌قبل اظهار گردید، با در نظر داشتن اهمیت صنعت کاشی و سرامیک تصمیم گرفتیم این پژوهش  را در این حوزه انجام دهیم. پس جامعه آماری ما کلیه مدیران، کارشناسان در حوزه صنایع کاشی و سرامیک در استان قزوین می‌باشند. طبق استعلام از اداره صنایع و معادن استان قزوین 8 واحد صنعتی فعال کاشی و سرامیک فعالیت می‌کنند. تعداد کل افرادی که در این واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند 3100 نفر می‌باشند

 

1-8 تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

.I کارآفرینی سازمانی: کارآفرینی سازمانی مجموعه فعالیت‌هایی می باشد که از منابع و طرفداری سازمانی به مقصود دستیابی به نتایج نوآورانه می‌باشد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۶، ۳۵).

بر طبق نظریه پروفسور یونگیووانگ و همکارنش 2009 کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد می‌باشد:

ریسک‌پذیری تجارت جدید، نوآوری، خودبهبودی و پیش‌دستی

پیش‌دستی یا پیش‌گامی: پیشگامی اندازه یا اندازه‌ای می باشد که سازمانها در مورد هایی، مانند حوزه‌های کلیدی تجاری، هنگام معرفی محصولات و خدمات، به کارگیری تکنولوژی‌ها و تکنیک‌های اداری کوشش در رهبری رقبا دارند تا پیروی آن‌ها؛ به تعبیری پیشگامی به تمایل مدیریت در افزایش رقابت تصریح دارد (عزیزی زیارت،1387).

خود‌بهبودی: خودبهبودی فرآیند یافتن جایگزین‌های مناسب برای رشد و ترقی می باشد، تعریف مجدد مدل کسب و کار در جهت رقابت، چالش‌های آن برای یافتن، یافتن راه‌های مختلفی برای انجام آن چیز که سازمان در حال حاضر ندارد یا حق برگزیدن مدل کسب و کار متفاوت از رقبای خود می باشد (زلیوایو و ورون[6] ، 2007: 125).

 

نوآوری: نوآوری‌های سازمانی عملی می باشد به عنوان پیش‌شرط و تسهیل‌کننده بهره گیری بهینه از محصولات فنی و فرایند نوآوری جهت کسب موفقیت سازمان که بستگی به نوع و درجه ساختار سازمانی و فرآیندهای پاسخگویی به بهره گیری از این فن‌آوری جدید دارد. نوآوری‌های سازمانی عبارتست از ارائه منبع فوری مزیت رقابتی از سوی سازمان که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کار با در نظر داشتن بهره‌وری، زمان محلی، کیفیت و انعطاف پذیری دارد (آرمبروست[7] و همکاران، 2008: 64 5).

 

ریسک‌پذیری: کوشش برای کسب پاداش بیشتر در برابر افزایش احتمال عدم دستیابی به آن نتایج یا حتی کسب نتایج منفی ناشی از شکست (روبرت و بروخاوس[8] ،1980). ریسک را می‌توان به پیگیری سریع فرصت‌ها، بهره گیری یا کاربرد سریع منابع و اقدامات جسورانه ربط داد؛ در حقیقت جسور بودن در پیگیری فرصت‌ها به عنوان ویژگی سطح شرکتی کارآفرینی مورد نظر قرار گرفته می باشد (عزیزی زیارت،1387).

 

 

.II عملکرد: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. پس، عملکرد سازمانی یک سازه‌ی کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد. معروف‌ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) ارائه شده می باشد: ” فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته”.

تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت بر اساس دو عامل، عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌باشد. عملکرد مالی شامل تغییر سود در پنج سال گذشته و رشد سود و نرخ بازگشت سرمایه در مقایسه با متوسط ​​صنعت می باشد.
عملکرد تولیدی شامل کیفیت محصول و بهره‌وری در مقایسه با رقیبان اصلی و زمان انتظار بازار در مقایسه با متوسط ​​صنعت می باشد.

[1] . Entrialgo et al

[2] . Walter et al

[3] . ROI

[4] . Kuratko et al

[5] . Covin & Miles

[6] . Dhliwayo & Vuuren

[7] . Armbruster

[8] . Robert & Brockhaus

تعداد صفحه :167

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت