متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

 

  موضوع:

تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتراسفیدانی

  

خرداد 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

انقلاب اطلاعات و ابرفضای شبکه ای ، چشم انداز بازاریابی و تأثیر آفرینان سنتی آن را دگرگون ساخت و فرصتهای تازه ای را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار گرفته می باشد. دسترسی آسان به اطلاعات، امکان مقایسه سریع محصولات و بسیاری دیگر از امکانات اینترنت قدرت مصرف کنندگان را به مراتب بیشتر ساخته می باشد. و بدیهی می باشد شرکتها برای ماندن در دنیای رقابت ناگزیر به شناخت هر چه بیشتر رفتار خرید مصرف کنندگان و کوشش جهت بکارگیری این شیوه ها در راستای رفتار خرید مصرف کنندگان هستند. در این راستا این پژوهش تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی را مورد سنجش قرار می دهد . برای این مقصود با بهره گیری از مدل چافی مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید و با در نظر داشتن مدل پرسشنامه ای حاوی 37 پرسش که هر پرسش تاثیر یکی از شیوه های تبلیغات را بر یکی از مراحل خرید می سنجد شکل گرفت و به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتری دوجمله ای و آزمون فریدمن بهره گیری گردید.مدت انجام پژوهش یک سال می باشدکه از خردادماه سال89 آغاز و در خرداد ماه سال 90 به اتمام رسید. نتایج نشانگر این می باشد که از میان انواع شیوه های تبلیغات تنها وب سایت و موتورهای جستجو بر مراحل خرید تاثیر دارند و  بقیه شیوه ها بر مراحل خرید تاثیری ندارند.

واژگان کلیدی: کسب و کار الکترونیکی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت، تبلیغات آنلاین، رفتار مصرف کننده.

 

 فهرست مطالب

 فصل اول کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………….1

 1. مقدمه 2
 2. اظهار مسئله 3
 3. ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 6
 4. اهداف پژوهش 7

5 سوالات پژوهش        7

 1. فرضیه پژوهش.. 8

7قلمرو پژوهش           8

 1. روش انجام پژوهش 8
 2. معضلات احتمالی در انجام پژوهش 9
 3. تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات 10

فصل دوم  ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………   12

 1. مقدمه 13
 2. پیشینه نظری پژوهش 14

1.2.تجارت الکترونیک         14

2.2. تعریف بازاریابی الکترونیکی             15

2.2.1. مزایای بازاریابی الکترونیکی.. 15

2.3. تبلیغات 16

2.3.1 تبلیغات اینترنتی.. 16

2.3.2 تاریخچه تبلیغات اینترنتی.. 16

2.3.3 مزیتهای تبلیغات اینترنتی.. 17

2.3.4 محدودیت های تبلیغات اینترنتی.. 19

2.4. اینترنت در ایران           19

2.4.1. تبلیغات اینترنتی در ایران. 21

2.5. جمع بندی 22

2.6. اشکال تبلیغات آنلاین.. 22

2.6.1. تبلیغات موبایلی.. 23

2.6.1.1. تعریف تبلیغات موبایلی.. 23

2.6.1.2. خصوصیات منحصر بفرد تبلیغات موبایلی.. 23

2.6.1.3. محدودیت ها یا نقاط اشکال تبلیغاتی موبایلی.. 24

2.6.2. تبلیغات  موبایلی مبتنی بر اجازه 25

2.6.3. تبلیغات از طریق پست الکترونیکی.. 25

2.6.3.1. مزایای تبلیغات از طریق پست الکترونیک… 27

2.6.4. سایت مناسب.. 27

2.6.5. بنرها 29

2.6.5.1. ویژگیهای پیام های تبلیغاتی در بنرها 30

2.6.6. موتورهای جستجوگر. 31

2.6.6.1. قدرت موتورهای جستجوگر. 32

2.6.7. تبلیغات ویروسی 33

2.6.7.1. مزایای تبلیغات ویروسی.. 34

2.6.7.2 انواع تبلیغات ویروسی       34

2.6.7.3مشکلات تبلیغات  ویروسی  35

2.6.8. تبلیغات ارجاعی.. 36

2.6.9 جمع بندی 36

2.7. رفتار مصرف کننده 37

2.7.1. عوامل کلی موثر بر رفتار مصرف کننده 38

2.7.2  رفتار مصرف کننده آنلاین 41

2.7.2.1دیدگاه مصرف کننده محور و دیدگاه فناوری محور 41

2.7.3 خریداران اینترنتی   42

2.7.3.1. انواع خریداران اینترنتی.. 42

2.7.4. فرایند خرید. 43

2.7.4.1 فرایند تصمیم گیری خرید سنتی.. 43

2.7.4.2. فرایند خرید اینترنتی.. 49

2.7.4.3 رویکرد جدید به فرایند خرید اینترنتی: 51

2.7.5. مدلهای تصمیم گیری خرید مصرف کننده 52

2.7.6  رفتار مصرف کننده در برابر آگهی های تبلیغاتی.. 57

2.7.7. مدلهای حاکم بر رفتار مصرف کننده: 57

2.7.7.1.     تکنیک آیدا (AIDA): 57

2.7.7.2. تکنیکهای تستهای روانی: 58

2.7.7.3. تکنیک ترغیبی( داگمار): 59

2.7.7.4. تکنیک آزمایش های فروش: 60

2.7.7.5. تکنیک طرز فکر (نظرسنجی): 61

2.7.8. شرایط تاثیر تبلیغات.. 65

2.7.8.1. تاثیر ارتباطات.. 66

2.7.8.2. هرم اثرات ارتباطات.. 68

2.7.9. جمع بندی.. 70

 1. پیشینه تجربی پژوهش 70

3.1. سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور        71

3.1.1. هم ترازی استراتژی تبلیغات اینترنتی.. 71

3.1.2. توجه مشتریان به تبلیغات  اینترنتی با رویکرد یک قرارداد اجتماعی.. 73

3.1.3. پاسخ مشتریان به وب سایتها و تاثیر آنها بروی کارایی تبلیغات.. 76

3.1.4. تبلیغ خدمات و فراهم کردن خدمات روی اینترنت.. 78

3.1.5. آزمودن باورها و گرایشات به طرف تبلیغات آنلاین در میان مشتریان چینی.. 80

3.1.6. اثرات تبلیغات بر دیدگاه مصرف کننده و قصد خرید نسبت به یک برند خاص در میان تبلیغات گوناگون و کالاهای مختلف   83

3.1.7. ارتباط بین درگیری مصرف کننده و تاثیر تبلیغات.. 88

3.1.8. تبلیغات بنر و تاثیرات هماهنگی وب سایت با بنر بر دیدگاه مصرف کننده………………………  92

3.1.9 بازاریابی ارجاعی و تاثیر آن بر تجارت الکترونیک             95

3.1.10. بازاریابی ویروسی و دهان به دهان : دمایی از گرم ترین گرایش در بازاریابی.. 96

3.1.11. فراتر از تبلیغات: چرا مردم را بعنوان محیط رسانه ای جدید در نظر می گیریم؟. 100

3.1.12. نگاهی به تبلیغات از طریق پیامک ، اجازه و مصرف کننده 101

3.1.13. مؤثر بودن تبلیغ کردن بصورت آنلاین online : یک مقایسه بین فرهنگی.. 109

3.1.14. آزمودن دیدگاهها و عقاید به تبلیغات بصورت آنلاین در دو کشور آمریکا و رومانی…………..115

3.2. سابقه تحقیقات انجام شده در ایران. 129

 1. جمع بندی و مدل مفهومی پژوهش 131

فصل سوم روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………….134

 1. مقدمه. 135
 2. مراحل انجام پژوهش.. 135

مرحله اول: مطالعات نظری.. 135

مرحله دوم: طراحی ابزار 136

مرحله سوم: گرد آوری داده ها 136

مرحله پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. 136

 1. متغیرهای پژوهش 137
 2. مدل مفهومی و پیشنهادی استخراج شده از مبانی نظری 138
 3. نوع پژوهش 140
 4. جامعه آماری 141

6.1  نمونه گیری و تعیین حجم نمونه : 141

 1. روش گردآوری اطلاعات 143

7.1  ابزار گردآوری اطلاعات.. 143

7.2تعیین روایی و پایایی مقیاسهای سنجش… 147

 1. تحلیل داده ها 148
 2. تفسیر داده ها و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 149
 3. اختصار فصل 149

فصل چهارم: یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………….150

1.مقدمه. 151

2.ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 151

2.1. توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب گروه سنی.. 152

2.2 توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب جنسیت.. 153

2.3 توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب تحصیلات.. 153

 1. طرح گردآوری دادهها 154

4.تحلیل دادهها – مطالعه پیمایشی.. 155

4.1 تاثیر و یا عدم تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل خرید. 155

4.2 تاثیر هر یک از 8 شیوه تبلیغات آنلاین به تفکیک بر مراحل خرید. 158

4.3 تاثیرهر یک از شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر مراحل خرید به تفکیک جنسیت.. 160

4.4 تاثیرهر یک از شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر مراحل خرید به تفکیک  گروه سنی.. 162

4.5 تاثیرهر یک از شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر مراحل خرید به تفکیک  تحصیلات.. 163

4.6 رتبه بندی تاثیرشیوه های مختلف تبلیغات بر مراحل خرید. 165

4.7 رتبه بندی تاثیرهر یک از شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر مراحل خرید. 167

4.8خلاصه فصل           168

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد …………………………………………………………………………169

1.مقدمه. 170

2.اختصار ای از یافته های پژوهش.. 170

 1. مطالعه نتایج آزمون های آماری.. 170

3.1  تاثیر و یا عدم تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات  آنلاین بر مراحل خرید مصرف کنندگان. 171

3.2 تاثیر هر یک از 8 شیوه تبلیغات آنلاین به تفکیک بر مراحل خرید در رفتار مصرف کننده 173

3.3 رتبه بندی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات بر مراحل خرید. 174

3.4 رتبه بندی تاثیرشیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر مراحل خرید. 174

 1. تغییر مدل مفهومی پژوهش بر مبنای یافته های پژوهش… 175
 2. پیشنهادهایی برمبنای یافته های پژوهش.. 180

6.پیشنهادات جانبی.. 182

7.پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 185

8.معضلات پژوهش.. 186

منابع …………………………………………………………………………………………………………………  186

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………….  192

پیوست الف) پرسشنامه. 193

پیوست ب ) ضمایم SPSS. 197

1.                   مقدمه

انقلاب اطلاعات و ابرفضای شبکه ای ، چشم انداز بازاریابی و تأثیر آفرینان سنتی آن را دگرگون ساخت و فرصتهای تازه ای در اختیار حلقه های  گوناگون زنجیره ارزش آفرینی – همه آنانی که در تولید و پخش فرآورده ها دست دارند- خواهد گذاشت . مصرف کنندگان امروز بیش از هر دوره ای در تاریخ گذشته ، دستشان در گزینش و دریافت محصولات (کالا و خدمات) باز می باشد . رقابت در کانالهای پخش بسیار تنگاتنگ و فشرده شده می باشد . کانالهای پخش الکترونیکی به زودی در زمینه  خرده فروشی بیشترین سهم را خواهند داشت . کارشناسان می پندارند که کانالهای پخش الکترونیکی در بسیاری از زمینه ها ، کانالهای مستقر در فروشگاههای عینی را کنار خواهند زد .

بدون تردید شرایطی که امروز بر بسیاری از سازمانها در سطح دنیا و نیز ایران حاکم می باشد تفاوت شگرفی با گذشته پیدا کرده می باشد . امروزه سازمانها با چالشهای متعددی روبرو هستند . گرایش به سمت جهانی شدن ، تغییر و تحولات تکنولوژیکی ، مشتری گرایی ، بهره گیری روز افزودن از اینترنت ، تجارت الکترونیکی و عواملی نظیر این شدت وتنوع رقابت بین سازمانها را افزایش داده می باشد . در واقع اینترنت و تجارت الکترونیکی برای بسیاری از صنایع به روش ایجاد تعامل با مشتریان و سهامداران ، ارائه محصولات/خدمات و فروش الکترونیکی تبدیل گردیده می باشد .

با گسترش روز افزون اینترنت ، شرکتها از صنایع مختلف بطور فزاینده­ای در فکر بهره گیری از بازاریابی الکترونیک برای کسب مزیت رقابتی می­باشند . اینترنت در بسیاری از بخشهای سنتی بعنوان عامل مهم تغییر بوده می باشد سرعت بالای نفوذ اینترنت در جهان به همراه پیشرفت­های گسترده بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات در کسب­وکار و صنعت ، ادبیات بسیاری را در مورد جنبه­های مختلف کسب­وکار الکترونیک [1] بازاریابی الکترونیک[2] ایجاد کرده می باشد . شرکتهای مختلف در بخش­های خصوصی و دولتی بر پتانسیل­های الکترونیکی برای رشد تمرکز کرده­اند و هم­اکنون تقریبا همه کشورهای درحال توسعه درحال پیاده کردن یک برنامه ملی برای توسعه تکنولوژی اطلاعات می­باشند. .( Anumba and Ruikar, 2005)

2.                   اظهار مسئله

مانند دستاوردهای تجارت الکترونیک حضور عرضه کنندگان در یک بازار جهانی قابل رویت برای کلیه خریداران می باشد که مزایای فراوانی دارد از سوی دیگر ، امکان مقایسه با سایر رقبا را نیز برای تقاضاکننده به وجودمی آورد و عرضه کننده را از انحصار خارج می کند .

دستاورد دیگر ، انجام مذاکرات هوشمند در محیط اینترنت می باشد که بوسیله آن عرضه کنندگان می توانند قیمتهای متفاوتی برای شرایط گوناگون ارائه دهند و محصولاتی که دارای سود کمتر یا بدون سود بوده اند با این نوع مذاکره ممکن می باشد با قیمت مناسب معامله شوند و بفروش برسند . مانند مزایای تجارت الکترونیک که راهی موثر در توسعه اقتصادی کشوری که اقتصاد آن بر پایه صادرات نفت بوده و می خواهد مسیر توسعه را بپیماید موردها زیر می باشد :

 • دستیابی به یک بازار 24 ساعته در سطح جهان
 • هزینه کمتر فروش به علت ماشینی شدن فرآیند آن در اینترنت
 • فروش سریعتر به علت وجود امکانات مکانیزه فروش و انجام معامله
 • هزینه پرسنل کمتر به علت ماشینی شدن فرآیند آن در اینترنت
 • امکان تماس بدون واسطه با مشتریان و جلب رضایت بیشتر آنها
 • افزایش حجم فروش و تولید بیشتر ( افزایش فروش تا سال 2002، ده تا بیست درصد و کاهش هزینه ها تا 45 درصد) ( احمدی و غفاری، 1386)

امروزه بیش از 40 درصد تجارت در دنیا از نوع الکترونیک می باشد. این آمارها نشانگر رشد روزافزون تجارت الکترونیک در دنیا می باشد و پس مطالعه تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی که یکی از زیر مجموعه های این نوع تجارت می باشد ضروری می باشد.

عوامل بسیاری دست به دست هم داده اند تا تبلیغات اینترنتی در ایران نسبت به اندازه توجهی که جامعه به این رسانه می کند بسیار کمتر باشد . یکی از مهمترین این عوامل نداشتن مدل کسب  وکار می باشد . اصولاً سایت های ایرانی با دید تجاری ایجاد نمی شوند و در نتیجه برای آنها مدل کسب و کار مشخصی تعریف نمی گردد . این سایت ها عموماً جنبه شخصی داشته و یا تنها معرفی و اطلاع رسانی را در دستور کار خود قرار داده اند . بدیهی می باشد آمار بازدیدکنندگان چنین سایت هایی رقم قابل توجهی نخواهد بود، پس جذب تبلیغ برای این سایت ها ، کاری بسیار مشکل و گاه محال می نماید . در واقع یکی از پیش نیازهای گرفتن تبلیغ در هر رسانه ای ، داشتن تعداد قابل قبولی مخاطب در آن رسانه می باشد در نتیجه زمانی که رسانه ای مخاطب قابل توجهی نداشته باشد ، نمی تواند انتظار جذب تبلیغات زیادی را داشته باشد . از طرفی تعداد مخاطب در هر رسانه ای به چگونگی انتخاب و عملکرد مدل کسب و کار آن بستگی دارد . بطور مثال چنانچه سایتی مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا را انتخاب کند می بایستی تمامی کوشش خود را در جهت شناسایی محتوای باارزش و مهم برای مخاطبان خود نموده ، از این طریق ترافیک سایت خود را افزایش دهد . در حقیقت توانمندی هر ناشر اینترنتی در جذب و نگهداری مخاطبان خود منجر به ایجاد فرصت هایی برای جذب تبلیغات اینترنتی می گردد. (بختایی و گلچین فر ، 1385،  ص. 25)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

3 عامل که سبب گرایش  و کشش مصرف کنندگان به بهره گیری از تبلیغات اینترنتی می گردد عبارتند از:

 • جستجو برای یافتن اطلاعات به مقصود انتخاب کالا برای خرید
 • سرگرم کننده بودن تبلیغات آنلاین
 • عوامل اقتصادی و تاثیر تبلیغات آنلاین بر هزینه های تبلیغ کنندگان و مصرف کنندگان ایرانی . (Ying Wang et al , 2009)

در تحقیقی که توسط مورادیان و اسکات سوان در سال 2006 با عنوان «شخصیت و فرهنگ: برون گرایی ملی و تبلیغات دهان به دهان» صورت گرفته می باشد همبستگی بین متغیرهای برون گرایی و تکیه بر تبلیغات دهان به دهان برای 12 کشور مختلف جهان محاسبه گردیده و صحت ارتباط­ی مثبت در آن مورد تایید قرار گرفته می باشد. در فرهنگهایی که شخصیت­های برونگرایی بیشتری وجود داشته­اند تبلیغات دهان به دهان رشد و سرعت بیشتری داشته می باشد. (Mooradian and Swan,2006)

پژوهش دیگری نیز در سال 2003 توسط لین هسیانگ تالسی[3] در دانشگاه بین­المللی آلیانت در سن دیگو[4] آمریکا با عنوان «ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و مصرف کنندگان اینترنتی» صورت گرفت، که به مطالعه و مقایسه ویژگی­های شخصیتی مصرف کنندگان اینترنتی و تاثیر آن بر رفتار خرید آنان در ایالات متحده و تایوان می­پردازد. این پژوهش نشان می­دهد که علاوه بر ویژگی­های شخصیتی، ویژگی­های جمعیت شناختی و جغرافیایی نیز در رفتار خرید مصرف کنندگان موثر می­باشد. از این رو توصیه می­کند که تحقیقات مشابه در سایر نقاط دنیا نیز انجام گردد. (Lein-Hsiang Tsai,2003)

تبلیغات آنلاین بر رفتارهای خرید مصرف کنندگان تاثیر می گذارد  و میان انواع  تبلیغات آنلاین و پاسخ های رفتاری مصرف کنندگان به این تبلیغات شامل کلیک بروی تبلیغات وخرید مصرف کنندگان ارتباط هست  و این رفتار بر اندازه فروش شرکتهای تبلیغ کننده در اینترنت  تاثیر می گذارد . پس مطالعه  تاثیر تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل خرید در رفتار مصرف کنندگان ایرانی در این پژوهش مورد توجه  قرار گرفته می باشد. در این پایان­نامه آغاز انواع شیوه های تبلیغات اینترنتی اظهار می گردد و سپس رفتار مصرف کننده و فرآیند تصمیم خرید مصرف کننده در محیط سنتی و آنلاین مطالعه خواهد گردید. این پژوهش تأثیر و یا عدم تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل خرید در رفتار مصرف کننده را می­سنجد. در این پژوهش کوشش برآن می باشد که تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل در فرآیند خرید مصرف کننده از قبیل :

 • آگاهی از وجود محصول
 • آگاهی از مشخصات، ویژگی ها و خصوصیات محصول مورد نظر
 • جستجوی عرضه کننده کالا و یافتن بهترین فروشنده
 • ارزیابی و مقایسه محصولات مختلف و انتخاب محصول مورد نیاز
 • خرید نهایی محصول

را بسنجیم و با در نظر داشتن اینکه تاثیر کدام شیوه یا شیوه های تبلیغات بر مراحل خرید بیشتر می باشد پیشنهادات و راهکارهایی جهت اجرای هدفمند شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین ارائه دهیم.

3.                   ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

امروزه با بهره گیری از اینترنت و تجارت الکترونیک، بازاریابی تحول عمده­ای یافته و مهمترین آن حضور و جست­و جو در فضای مجازی می­باشد . بهره گیری از اینترنت در وقت ، هزینه و انرژی صرفه­جویی نموده و شرکتها را بهم نزدیکتر می­کند. در دنیایی که وابستگی­های متقابل در آن روزبه­روز بیشتر می­گردد برای برقراری پیوندهای موثر بین تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان ، جهان به بازاریابی الکترونیکی اتکا دارد. بازارهای الکترونیکی در سالهای اخیر به­عنوان یکی از اجزا مهم بقای سازمانها به ­شمار می­آید و اهمیت بازاریابی بصورت حیاتی و فزاینده­ای در حال افزایش می­باشد.

دنیای کسب­وکار آمیزه­ای از سرعت ، رقابت ، اطمینان و بهره گیری صحیح از فرصتها و پرکردن خلاهای موجود در بازارهای جهانی می­باشد. بازار سنتی ایران فارغ از این چالشها بوده و برای تجارت در قرن بیست­ویکم ساخته نشده می باشد . پس الگوهای پیشنهادی در این پژوهش و امکان حضور در همه عرصه­های تجارت ، یکی از راههای نجات بازرگانان سنتی ایران می باشد و  پس با  توجه  به تاثیر انقلاب دیجیتالی و فناوری اطلاعات در تمامی جوانب زندگی کنونی گویا مطالعه تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی به مقصود تطابق تبلیغات آنلاین با خواسته خریداران اینترنتی و جذب بازدیدکنندگان بیشتر برای تبلیغات آنلاین و ارائه راهکارهای موثرجهت بکارگیری این شیوه جدید تبلیغات امری لازم و ضروریست.

نتایج مشابه نشان می دهد که اینترنت و دیگر فناوری اطلاعات نه تنها جایگزینی برای روشهای سنتی بازاریابی می باشد بلکه در آینده نه چندان دور بدون بکارگیری آنها  فعالیتهای شرکتهای بازرگانی و تجارت داخلی و بین المللی امکانپذیر نخواهد بود و ضروری می باشد قبل از سرمایه گذاری در این موضوع تبعات بکارگیری آن در پژوهشی مطالعه گردد. با انجام این پژوهش نتایج ذیل انتظار می رود :

 • با مطالعه انواع شیوه های تبلیغات آنلاین ، تاثیر هر یک از این شیوه ها را بر هر یک از مراحل خرید در رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی بسنجیم.
 • با فهم بهتر روابط میان شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین و هر یک از مراحل خرید در رفتار مصرف کنندگان ایرانی، راهکارهایی جهت بهبود ارائه شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین به مقصود افزایش بازدیدکنندگان وخریداران محصولات تبلیغ شده در اینترنت ارائه دهیم .

4.                   اهداف پژوهش

در این پروژه بر آنیم تا با یک مطالعه اجمالی و مبتنی بر واقعیت و بر اساس اطلاعات حاصله از پژوهشهای موفق دیگر کشورها اهداف زیر را برآورده نماییم .

 • آشنایی با شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین و  مطالعه مراحل مختلف خرید در رفتار مصرف کنندگان
 • شناسایی تاثیر و یا عدم تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل خرید در رفتار مصرف کنندگان
 • ارائه راهکارهای موثرتر و کاراتر جهت بهبود بکارگیری شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین و ترغیب مصرف کنندگان به خرید محصولات تبلیغ شده در اینترنت

5.                   سوالات پژوهش

 • انواع شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین و نیز مراحل خرید در رفتار مصرف کننده چه می باشد ؟
 • تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل خرید در رفتار مصرف کنندگان تا چه اندازه ای می باشد ؟
 • راهکارهای موثر برای ترغیب مصرف کنندگان به خرید محصولات تبلیغ شده در اینترنت با در نظر داشتن شیوه های موثر بر مراحل خرید چه می باشد؟

6.     فرضیه پژوهش

فرضیه اصلی) شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل خرید در رفتار مصرف کنندگان تاثیر دارد.

که با در نظر داشتن 8 شیوه مختلف تبلیغات آنلاین و 5 مرحله از مراحل خرید در این پژوهش تاثیر هریک از این 8 شیوه  بر هر یک از 5 مرحله از مراحل خرید به عنوان یک فرضیه فرعی مطرح می گردد.

7.                   قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش : این پژوهش از نظر موضوعی غیر از تحقیقات توصیفی – کاربردی در زمینه تبلیغات محسوب می­گردد و با در نظر داشتن افزایش رقابت، اخیرا مقوله­های تبلیغات و تاثیر آن بر رفتار خرید مصرف کننده در بازاریابی اهمیت ویژه­ای یافته­اند . پس تحقیقات کاربردی تبلیغات در بازاریابی برای سازمان­ها اهمیت بیشتری پیدا کرده­اند .

قلمرو مکانی پژوهش : قلمرو مکانی این پژوهش خریداران محصولاتی مانند کتاب، سی دی و نرم افزار در موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان می باشد .

قلمرو زمانی پژوهش : با در نظر داشتن گرداوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ، قلمرو زمانی پژوهش از خرداد ماه سال 1389 تا خرداد ماه سال 1390 را در برگرفت .

8.                   روش انجام پژوهش

آغاز با مطالعه اسناد ، مدارک ، مقالات فارسی و لاتین به جمع بندی ادبیات پژوهش و طراحی مدل نظری پژوهش می پردازیم و سپس با در نظر داشتن مدل پژوهش به طراحی سوالات پرسشنامه و گردآوری اطلاعات می پردازیم.

پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌های تکمیل شده، داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. و با بهره گیری از آزمون ناپارامتری دو جمله ای و یا آزمون پارامتری مقایسه میانگین ها به مطالعه تاثیر و یا عدم تاثیر هر یک از شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر هر یک از مراحل خرید در رفتار مصرف کنندگان خواهیم پرداخت و از طریق آزمون فریدمن به اولویت بندی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر مراحل خرید خواهیم پرداخت. و در نهایت نتایج آزمون های آماری و پیشنهاداتی براساس یافته های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارائه خواهد گردید.

9.                   معضلات احتمالی در انجام پژوهش

 • با در نظر داشتن اینکه تحقیقات در علوم اجتماعی و انسانی و مدیریت با مطالعه و درک فعالیتهای انسانی مرتبط می باشد و با در نظر داشتن پیچیدگی رفتار و فعالیتهای بشری همواره مشکل جمع آوری اطلاعات از افراد مطرح بوده می باشد . این مشکل در جامعه ما که روحیه پژوهش و پژوهش نهادینه نشده می باشد مضاعف می گردد .
 • جدید بودن موضوع پژوهش و محدود بودن اطلاعات مرتبط با موضوع، جهت گردآوری ادبیات پژوهش
 • وجود روابط زیاد قابل مطالعه در مدل مفهومی پژوهش و لزوم مطالعه تمامی این روابط از طریق پرسشنامه و زمانبر بودن تحلیل آنها از طریق آزمونهای آماری
 • بهره گیری از ابزار پرسشنامه
 • انتخاب کالاهایی که تبلیغات و فروش آنها از طریق اینترنت در ایران امکانپذیر باشد
 • عدم آشنایی خریداران اینترنتی با شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین و مراحل مختلف در فرآیند خرید
 • نبود توجه مثبت در افراد نسبت به تاثیر روشهای مختلف تبلیغات آنلاین بر فرآیند خرید در مصرف کنندگان به عنوان شیوه ای جدید در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نبود چهارچوب ادراکی لازم در افراد جامعه به مقصود اجرای شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین

10.             تعریف عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات

 • کسب و کار الکترونیکی : هر نوع فعالیت کسب و کاری مبتنی بر شبکه می باشد که روابط درونی و بیرونی را برای ارزش متحول کرده و از فرصتهای بازار بدست آمده و ناشی از اقتصاد شبکه ای بهره برداری می ‌کند. پایه و اساس کسب و کار الکترونیکی را فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تشکیل می دهند . این فناوری امکان بکارگیری روش های بسیار موثری را برای جمع اوری اطلاعات در مورد محصولات ، خدمات ، ارزیابی و مذاکره با تامین کنندگان ، تحویل دیجیتالی محصولات و ارائه خدمات پس از فروش بدست می دهند(Mary Ellen Gordon ,1997).
 • بازاریابی : عبارتست از همه تلاشهای نظام مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه نظام ارزشی جامعه و هدفهای سازمان بنحوی که با توجه سیستمی همه افراد و ارکان محیط بازار را در نظر بگیرید.(کاتلر ،1999، ص.16)
 • بازاریابی الکترونیکی : بهره گیری از روشها و تاکتیکهای بازاریابی با بهره گیری از اینترنت رفع نیازهای مشتری و ایجاد ارزش متقابل فروشنده و مشتری با بهره گیری از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و شبکه(اسفیدانی ،1385،ص.14)
 • اینترنت : کلمه اینترنت مخفف interconnected network و به ­معنی شبکه­های به­هم مرتبط می باشد .اینترنت سیستمی برای توزیع و تبادل اطلاعات از پیغام ،صدا ، تصویر ، فایل و غیره در سطح جهان می باشد. اینترنت یک شبکه جهانی نوپا و بسیار گسترده­ای می باشد که متشکل از شبکه­های بزرگ رایانه­ای و بدون مالکیت و مدیریت مرکزی می­باشد. (نیکبخش تهرانی و آذر صابری، 1380)
 • تبلیغات اینترنتی : بهره گیری از اینترنت بعنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب و نمایش دادن نام ها و علایم تجاری ، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای پربیننده اینترنت به نحوی که به شکل گیری اهداف تبلیغات کمک نماید. (Gao, 2002)
 • رفتارمصرف کننده : رفتارمصرف کننده به مطالعه کلیه فرایند های انتخاب ، بهره گیری، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده ها توسط افراد گروه ها و سازمان ها به مقصود ارضای نیازها و نیز مطالعه تاثیرات این فرایندها برمشتری و جامعه می پردازد. این شیوه در نظر داشتن رفتار مصرف کننده، وسیع تر از توجه سنتی می باشد. در توجه سنتی رفتار مصرف کننده، بیشتر بر خریدار و پیش زمینه های بلافصل و نتایج فرایند خرید کالا تاکید می گردد. فعالیت های بازاریابی مانند تبلیغات بازرگانی و عوامل سیاسی و اجتماعی مانند فرهنگ و فامیل، عواملی می باشد که در رفتار مصرف کننده تاثیر می گذارد.(Zicmund and Damico, 2001, p. 42)

[1] E-Business

[2] E-Marketing

[3] Lein Hsiang Tasi

[4]  San  Diego

تعداد صفحه :221

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت