متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

شناسایی عارضه ها و مشکلاتی که سازمان به آنها مبتلا می باشد با در نظر داشتن وزن و اهمیت آنها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

1مقدمه

  امروزه اندازه گیری عملکرد یکی از ضرورت های دستیابی به تعالی و توسعه سازمانی بوده و برای آگاهی یافتن از تاثیر و کارآیی برنامه‌ها‌ و فرآیندهای سازمان ضروری می باشد. از دیرباز روش های سنتی و مرسوم  ارزیابی عملکرد در سازمان های مختلف  مورد بهره گیری قرار می گرفته، اما محدودیتهاى موجود دراین روش ها از یک سو و توجه هاى جدید نسبت به سازمان یا بنگاه اقتصادى از سوى دیگر، به تدریج زمینه  تغییر توجه درخصوص چگونگی ارزیابى عملکرد سازمانها را ایجاد نمود. ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل های کیفیت و عارضه یابی شرکت ها یکی از متد های قدیمی در زمینه رشد و توسعه شرکت ها بوده می باشد. مدل امتیاز دهى متوازن مانند روشهایى می باشد که نارسایی ها و نواقص روشهاى سنتى ارزیابى عملکرد را پوشانده می باشد. این مدل تلفیقى می باشد از معیارهاى ارزیابى عملکرد که شاخصهاى عملکرد جارى، گذشته و آتى را شامل شده و براى ارزیابى عملکرد سازمان، معیارهاى غیر مالى را در کنار معیارهاى مالى قرار مى دهد.

 BSC یک نوع سیستم ارزیابى و سنجش یکپارچه عملکرد بر حسب شاخص هاى استراتژیک، عملیاتى و مالى بوده و مدیران را قادر می‌سازد تا به بهبود مستمر عملکرد شتاب دهند، فرموله کردن و پیاده سازی استراتژی‌ها را آسان نمایند و به مقصود ایجاد ارزش، پاسخگویی نسبت به داخل و خارج سازمان را قوت بخشند. امروز با گسترش رقابت در صنایع و شرکت های مختلف در جهان یکی از متدهای موثر و کارآمد جهت عارضه یابی و ارزیابی عملکرد، کارت امتیاز متوازن (BSC) می باشد. با ارزیابی عملکرد در چارچوب کارت امتیاز متوازن می توان عارضه های موجود در عملکرد را شناسایی نمود، اما پس از شناسایی عارضه های عملکردی نیاز به راهکارهایی می باشد تا بتوان به  رفع نواقص موجود پرداخت.

   1-2 اظهار و طرح مسأله‏

  ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کار یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران و مسئولان  واحد ها در طول تاریخ بوده می باشد (کاپلان و نورتون ،1996). ارزیابی عملکرد به مدیران سازمان دید کافی می دهد که بتوانند عارضه ها و کاستی هایی که سازمان در عملکردش با آن ها مواجه می باشد را شناسایی کنند، اما فقط شناسایی کاستی ها و عارضه های عملکردی در یک سازمان کافی نیست، بلکه ارائه راهکار هایی برای رفع یا بهبود این کاستی ها حلقه مکمل بهبود عملکرد سازمان می باشد. در گذشته موفقیت سازمان ها تنها براساس سنجه های مالی ارزیابی می گردید اما با افزایش رقابت در بازار، بایستی علاوه بر سنجه های مالی سایر جنبه های عملکرد سازمان نیز مد نظر قرار میگرفتند (کاپلان و نورتون، 1384). به این مقصود چارچوب ها و مدل های مختلفی برای سنجش و عارضه یابی عملکرد مطرح شده اند که مدل جایزه کیفیت اروپایی، جایزه مالکوم بالدریج و چار چوب هایی از قبیل هرم عملکرد و کارت امتیازی متوازن از این جمله اند (آربان و بوگیلنو،2003). مدل کارت امتیاز متوازن که  این پژوهش  بر مبنای آن صورت گرفته شامل چهار زمینه و سنجه عملکردی مشتری، فرآیند های داخلی ، رشد و یادگیری و مالی می باشد. نتایج بدست آمده از اندازه گیری این سنجه ها موجب شناسایی نقاط قوت و اشکال سازمان می گردد و فرصت های بهبود مناسبی را فراهم می آورد (آربان و بوگلینو،2003). این روش کلیه جنبه های مالی و غیر مالی عملکرد یک سازمان را تحت پوشش قرارداده و توازنی بین اندازه های مربوط به خروجی عملکرد مربوط به گذشته و محرک های عملکرد آینده ایجاد می ‌کند (کاپلان و نورتون،1996). در واقع کارت امتیازی متوازن یک معیار سنجش مدیریتی و یک سیستم مدیریت استراتژیک می باشد (چان و هو،1997) که جانشین شاخص های ارزیابی مالی نگردیده ، بلکه در جهت تکمیل آن مطرح شده می باشد. تاکید اغلب شرکت ها بر شاخص های کوتاه مدت مالی بین تدوین و اجرای استراتژی فاصله ایجاد می کند (وانگراسام و همکاران،2003)،  این در حالی می باشد که رقابت جهانی امروز نیاز مند آن می باشد که اندازه گیری های غیر مالی، مانند کیفیت ، بهره وری و انعطاف پذیری هم مدنظر قرار گیرند. رویکرد ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان ها، از طریق تفسیر و تبدیل استراتژی ها به اهداف و معیار های عملکرد به عملیاتی شدن استراتژی ها می انجامد که در سازمان یکپارچگی ایجاد کرده و به عنوان عاملی می باشد برای طرفداری از پیاده سازی همزمان برنامه هایی زیرا بهبود کیفیت ، مهندسی مجدد، طراحی چگونگی و اندازه فعالیت افراد در راستای دستیابی سازمان به اهداف تصریح شده و استراتژی ها و ماموریت های آن را مشخص می کند (جانسون،2002). خاطر نشان می گردد که عدم در نظر داشتن ارزیابی عملکرد و عارضه یابی سازمان باعث ایجاد دور باطلی می گردد که سازمان فقط استراتژی های آرمان گرایانه و یا کوته بینانه ای را در نظر می گیرد اما این استراتژی ها همواره شکل گیری پیدا نمی کنند و بر روی کاغذ باقی می مانند.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

 همه سازمان ها به نوعی خواستار رشد، ترقی و تعالی هستند. در این مسیر سازمان ها ناگزیر با چالش هایی برخورد می کنند که قسمتی از توان و پتانسیل سازمان را صرف خود می کنند. در برخورد با چالش ها، سازمان هایی موفق ترند که آمادگی رادر سازمان مطالعه و ارزیابی نمایند. در محیط رقابتی امروز، بقای بنگاه های اقتصادی در گرو بهبود مستمر عملکرد به مقصود حفظ و افزایش توان رقابتی و کسب منافع بیشتر می باشد که این مهم از طریق تعیین اهداف برنامه ریزی شده و به تبع آن ارزیابی عملکرد برای آگاهی از اندازه موفقیت و رفع معضلات و کاستی ها با بهره گیری از ابزار های مناسب به دست می آید. بانک ها بخشی از زندگی روزمره بشر ها به حساب می آیند و به نوعی هیچ نظام اقتصادی و اجتماعی بدون صنعت بانکداری قابل تصور نیست. با گسترش روز افزون بانک ها رقابت در این صنعت روز به روز در حال گسترش می باشد و افراد جامعه آزادانه حق انتخاب بانک های مختلف را پیداکرده اند، اینجاست که اهمیت سنجش عملکرد چندین برابر میشود و بقا و رشد بانک ها مستلزم اندازه گیری دوره ای کارایی و شناسایی نقاط اشکال و قوت و رفع نواقص می باشد.در این پژوهش به مطالعه و مطالعه عملکرد بانک پاسارگاد می پردازد و عملکرد بانک پاسارگاد را مورد مطالعه قرار میدهیم و با میانگین صنعت بانکداری مقایسه میکنیم. این که عملکرد دارای چه اجزا و یا ابعاد و شاخص هایی می باشد از دیگر بحث های مورد مطالعه در این پژوهش میباشد. در این پژوهش همچنین شاخص های عملکردی از نظر مدل کارت امتیاز متوازن (BSC) مورد ارزیابی قرار می گیرد، همچنین وضعیت عملکردی بانک پاسارگاد در طی یک سال مورد مطالعه قرار میگیرد و عارضه های عملکردی آن شناسایی می گردد، اما بایستی توجه داشت که از طریق این نشانگر ها بایستی بتوان توانایی سازمان را افزایش داد، یعنی سازمان از درون متحول گردد. این که سازمان در چه زمینه یا حوزه ای بایستی تقویت گردد در این پژوهش مورد مطالعه قرار میگیرد و هرکدام از حوزه ها به گونه جداگانه مطالعه می گردد، پس پس از مطالعه عملکرد با بهره گیری از معیار های وزن دار شده و شناسایی نقاط اشکال و قوت سازمان راهکارهایی جهت بهبود عملکرد ارائه میشود و توسط ابزار ماتریس خانه کیفیت الویت بندی می شوند، بنابر این می توان ادعا نمود که خروجی این پژوهش راهکار هایی می باشد که با اجرای آنان می توان کاستی های عملکردی  سازمان را تا حدود زیادی جبران و در جهت رفع آنها بر آمد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

1-4 اهداف پژوهش

1) شناسایی عارضه ها و مشکلاتی که سازمان به آنها مبتلا می باشد با در نظر داشتن وزن و اهمیت آنها

2) تعیین حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان

3) ارائه راهکار های لازم برای رفع علت های ریشه ای

4) الویت بندی راهکارها و انتخاب بهترین راه برای رفع هریک از علت های ریشه ای

 

1-4-1 اهداف فرعی

1) دقت در مطالعه کلیه جوانب اصلی موثر بر عملکرد سازمان

2) کسب اطمینان از درک و شناخت عارضه های واقعی با در نظر داشتن ادبیات حاکم بر آن عارضه و اثرات سوء آن بر کارکرد بهینه سازمان برای رسیدن به تعریف دقیق ساختاری از عارضه

3) بهره گیری از مدل QFD جهت تصمیم گیری جمعی به مقصود رتبه بندی و طبقه بندی درست از عارضه ها و راه حل ها

4) بهره بردن از یک متدولوژی سیستماتیک عارضه یابی

 

  1-5 سوالات یا فرضیه­های پژوهش

1)سنجه ها و شاخص هایی ارزیابی عملکرد بانک پاسارگاد در چهارچوب BSC چیست؟

2) الویت و وزن هریک از سنجه های عملکرد چقدر می باشد؟

3) با در نظر داشتن اندازه انحراف هریک از شاخص های عملکردی عارضه ها و مشکلاتی که بانک پاسارگاد به آنها مبتلا میباشد چه هستند؟

4) با در نظر داشتن معضلات الویت بندی شده، حوزه های کلیدی بهبود عملکرد سازمان کدامند؟

5) با در نظر داشتن اندازه تاثیر مثبت هر راهکار بر عملکرد سازمان الویت اجرای راهکارهای انتخاب شده چگونه می باشد؟

 

1-6روش انجام پژوهش: (از نظر هدف، نوع و مراحل انجام)

این پژوهش از آن جهت که کوشش در توصیف ، ارزیابی و تفسیر شرایط و وضع موجود در سازمان مورد  مطالعه دارد پژوهش توصیفی و از منظر آن که در شرایط واقعی سازمان اجرا می گردد و موقعیت جاری سازمان را بدون دستکاری مورد نظر قرار می دهد میدانی می باشد و همچنین از آن جهت که راهکارهایی جهت بهبود و توسعه ارائه می دهد کاربردی- توسعه ای  می باشد. به علت محدود بودن نسبت جامعه آماری به مدیران ارشد سازمان مرکزی، حجم نمونه پرسشنامه برابر با کل جامعه آماری می باشد، همچنین با در نظر داشتن موضوع، برای گردآوری اطلاعات در زمینه تکنیک ها و مفاهیم اصلی پژوهش از روش کتابخانه ای بهره گیری می گردد و جهت غربال گری شاخص ها از مصاحبه سازما ن نیافته  با مدیران سطح استراتژیک سازمان مرکزی بانک پاسارگاداستفاده شده می باشد. علت بهره گیری از مصاحبه سازمان نیافته، آزادی اقدام در اظهار بحث های مربوطه جهت شناسایی عوامل و شاخص های کلیدی قابل اندازه گیری طبق نظر مدیران استراتژیک سازمان می باشد. جهت الویت بندی و وزن دهی شاخص ها از پرسشنامه مقایسات زوجی بهره گیری شده می باشد، همچنین اعداد بهره گیری شده در مورد هریک از شاخص ها ی موجود در چهار منظر BSC از مستندات سازمان استخراج گردیده می باشد. داده های مربوط به پرسشنامه را با مقایسات زوجی و با بهره گیری از روش چانگ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نهایتاً وزن هریک از شاخص ها به تفکیک مشخص خواهد گردید، همچنین پس از عارضه یابی عملکرد جهت رفع ایرادات راهکار هایی ارائه خواهد گردید که با بهره گیری از  QFDاولویت بندی شده و در نهایت بهترین راهکار ارائه خواهد گردید.

  • 7 تعریف واژگان کلیدی پژوهش

  به مقصود برخورد کارآمد سازمان با موضوع عارضه یابی سازمانی، در این بخش تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی مورد بهره گیری ارائه می گردد تا پایه ای برای درک و برداشت یکسان و متفاهم از آنها فراهم گردد.

1-7-1- عارضه یابی

عارضه یابی سازمانی (organizational diagnosing) فرآیندی می باشد که شما را قادر می سازد تا با شناخت کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان خود عوارض علت ها و نهایتاً راهکارهای مناسب را به خوبی درک نمایید.

1-7-2 کارت امتیازی متوازن

نظامی برای مدیریت عملکرد می باشد که ایده اولیه آن سال ۱۹۹۰، در خلال تحقیقات رابرت کاپلان و دیوید نورتون، در زمینه روش‌های جدید سنجش عملکرد سازمان‌ها شکل گرفت. این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان پیدا نمود تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازه‌گیری عملکرد، اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده‌می باشد. کارت امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی «مالی»، «مشتریان»، «فرایندهای داخلی» و «رشد و یادگیری» مطالعه و صورت ‌بندی می کند.

1-7-3 مدل(QFD)  QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

مدلQFD  یک رویکرد در طراحی می باشد که در سال 1996 توسط آکائی در ژاپن معرفی گردید. این رویکرد نخست در کارخانه کشتی سازی کوبه میتسوبیشی در سال 1972مورد بهره گیری قرار گرفت، سپس در سال 1983 وارد آمریکا گردید و اکنون در کشورهای بسیاری مورد بهره گیری قرار می گیرد. از QFD می توان به عنوان ماشین مترجم «نیازمندی های مشتریان» به «مشخصات فنی و مهندسی » یا به تعبیری مبدل تقاضاهای مشتریان به ویژگی های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی از طریق گسترش سیستماتیک روابط بین تقاضاهای مشتری و ویژگی های کیفیت محصول، نام برد. این فرآیند معمولا با کیفیت اجزای عملکردی آغاز گشته و سپس به کیفیت همه قسمتها و فرآیندها گسترش می یابد. تکنیک QFD با متدهایی نظیر سی ماتریسی، هجده ماتریسی و چهار ماتریسی و غیره در دنیا معرفی و شناخته شده می باشد که متد چهار ماتریسی بیشتر رایج می باشد (رضایی ،هوشیار و حسینی،1380). در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت ‌بندی راهکارها مطرح می باشد،‌ چند سالی می باشد که روشهای ²تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند، از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره می باشد که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه 1970 ابداع گردید. این فرآیند، منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی می باشد. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد مطالعه قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تغییر داده، سپس به حل آن می‌پردازد.

 

1-7-4تحلیل سلسله مراتبیAHP

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که اقدام تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند بهره گیری گردد، که معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته می باشد و تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم گیری را آغاز می کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد، سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد.

1-7-5 تصمیم‌گیری

 

تصمیم گیری، اصلی ترین و مهمترین مسئولیت و مهارت یک مدیر می باشد. تصمیم گیری، یعنی ارزیابی راه حل‌های موجود با معیارهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

دسته‌ها: رشته مدیریت