موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا

گروه: هنر و معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش:  معماری

عنوان: باز زنده سازی ارگ حکومتی بوشهر به عنوان مجموعه گردشگری محله شنبدی با رویکرد بوم گرایی در معماری

استاد راهنما:

دکتر مهدی فاطمی

استاد مشاور:

دکتر بهداد پزشکی

نگارنده:

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

پیشگفتار:

بافت تاریخی شهر بوشهر یکی از با ارزش ترین بافت های تاریخی کشور بوده که در نوع خود بی نظیر و یا کم نظیر می باشد. این بافت بر آمده از آداب و سنن و فرهنگ غنی ساحل نشینان خونگرم این خطه از سرزمین ایران اسلامی می باشد. فرهنگی که از چنان غنایی برخوردار بوده که با برخورد با دیگر فرهنگ های بیگانه در طول تاریخ و پذیرش اقوام مختلف در خاک خود، باز هم رنگ و بوی بومی و بوشهری را حفظ کرده می باشد. در این بین نباید از تاثیر پذیری و تاثیر گذاری فرهنگ های دیگر بر غنای این فرهنگ چند قومیتی و ملیتی غافل ماند. در این بین در سال های گذشته شاهد از بین رفتن تدریجی این میراث فرهنگی با ارزش بوده و به عنوان یکی از افراد بومی برخاسته از همین خطه به دنبال راهی برای تزریق دوباره حیات و رونق گذشته به این بخش و معرفی این میراث بزرگ به دیگر جوامع بوده ام. پژوهش پیش رو تلاشی می باشد هر چند مختصر اما با افقی به مراتب بسیار بلند تر برای شکل گیری این امر.شایان ذکر می باشد که دغدغه در مورد بافت تاریخی بوشهر برای اولین بار مطرح نشده و افراد دیگری نیز در این راه و جنبه های مختلف در حال کوشش و پژوهش راهی برای انجام این مهم هستند. وظیفه ی خود می دانم از کارمندان دفتر فنی حفظ و احیای معاونت میراث فرهنگی استان بوشهر، از بنیاد ایران شناسی واحد بوشهر برای در اختیار گذاشتن اطلاعات و منابع مختلف و اجازه مصاحبه با دکتر مشایخی و معاون محترم ایشان دکتر مظفری زاده ، از دکتر جهانبخش برای راهنمایی ها و دکتر علی کولیوند که یکی از کسانی هستند که دغدغه ی مشترکی برای احیای این بافت ارزشمند داشته و با در اختیارگذاشتن تجربیات و اطلاعات بدون محدودیت مرا در انجام این مهم یاری نمودند، از جناب آقای مسعود پورغلام یکی از ساکنین قدیمی بوشهر و اطلاعات فراوانی که در ارتباط با بافت تاریخی طی مصاحبه ای که به صورت نامنظم صورت پذیرفت و اهالی محترم محله شنبدی تشکر ویژه ای داشته و قدر دان زحمات و همکاری هایشان باشم. ساختار پژوهش بر اساس زمان بندی و برنامه ریزی به ساختاری شش ماهه تبدیل گردید که ماه اول به گرد آوری اطلاعات و اسناد به صورت کتابخانه ای گذشت و در دو ماه بعد به گرد آوری اطلاعات میدانی و برداشت های میدانی پرداختیم. پس از گرد آوری اطلاعات طی دو ماه به تحلیل داده های به دست آمده بر اساس روشی منطقی – عقلانی پرداخته و تصمیم گیری نهایی با در نظر داشتن مشاهدات و مشورت با استاد محترم انجام گرفته گردید. ماه آخر، یعنی ماه ششم به چگونگی ی ارائه و صورت بندی داده ها اختصاص داشت که به دلیل پاره ای معضلات صورت نپذیرفت. امید می باشد پژوهش حاضر ، هرچند مختصر و ناقص ؛ راه بسیار می باشد و کار بسیار تا مقصد و مقصود نهایی، بتواند چاره ای باشد برای مرتفع شدن دغدغه های مربوط به بافت تاریخی.

سید سلمان موسوی نژاد

بهمن ماه 1393

چکیده:

باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری یکی از مسائلی می باشد که می تواند به ادامه حیات بافت منجر و به حفظ ارزش های گذشته کمک کند. بافت قدیم شهر بوشهر بر خلاف دیگر بافت های قدیمی شهرهای دیگر ایران از این موقعیت برخوردار می باشد که در مرکز و هسته ی اصلی شهر واقع شده می باشد؛ و این موضوع بستر مناسبی را برای احیای این بافت ارزشمند ایجاد می کند. ارگ حکومتی بوشهر یکی از بناهای ارزشمند این بافت می باشد که نسبت به دیگر بناهای بافت دارای قدمت بیشتری بوده و تاریخچه ای ثبت شده دارد. این بنا با قرار گیری در یکی از قدیمی ترین محلات بافت تاریخی بوشهر یعنی شنبدی به بسیاری از عناصر تاثیر گذار در بافت نزدیک و همجوار می باشد.

بنای مذکور طی ادوار مختلف کاربری های مختلفی از قبیل تلگراف خانه، خانه شیخ نصر آل مذکور، دبستان گلستان و پایگاه بسیج محلی را به خود دیده می باشد. متاسفانه در حال حاضر نیز بنای قدیمی رو به تخریب بوده و در صورت عدم توجه و رسیدگی از بین رفته و به خرابه های اطراف می پیوندد. متاسفانه خرابه های اطراف تبدیل به محلی برای دفع زباله و بهشتی برای معتادان شده اند.

پژوهش حاضر به مطالعه بستر و زمینه بنای مذکور پرداخته و  با رویکردی بوم گرایانه و زمینه گرا به طراحی مجموعه گردشگری در این بخش از محله شنبدی واقع در چهار محل بافت قدیم بوشهر می پردازد. انتخاب مجموعه گردشگری با این دیدگاه که روزگاری این شهر دروازه ارتباط ایران با شرق وغرب بوده و اکثر ابر قدرت های جهان در بوشهر کنسولگری داشته و سفرنامه ها و گزارشات بسیاری از این شهر توسط غربی ها به رشته تحریر در آمده می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست :

فهرست جداول: ط‌

فهرست شکل ها: ظ‌

فصل اول: 1

فصل اول: 2

1-1-مقدمه: 2

1-2-اظهار مساله: 3

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش: 5

1-4-اهداف مشخص پژوهش: 5

1-5-سوالات پژوهش: 6

1-6-فرضیه های پژوهش: 6

1-7-چهارچوب نظری: 7

فصل دوم: 8

2-1- بخش اول : باز زنده سازی.. 10

2-1-1- واژه شناسی: 10

2-1-1-1- بهسازی : 10

2-1-1-1-1- بازیافت : 10

2-1-1-1-2- مراقبت: 10

2-1-1-1-3- طرفداری : 11

2-1-1-1-4- استحکام بخشی : 11

2-1-1-1-5- توان بخشی : 11

2-1-1-1-6- بهبود ، سازماندهی و باز آبادانی : 11

2-1-1-2- نوسازی : 11

2-1-1-2-1- تجدید حیات : 12

2-1-1-2-2- به روز کردن ( انطباق) : 12

2-1-1-2-3- تبدیل ( دگرگونی) : 12

2-1-1-2-4- حفاظت  : 12

2-1-1-2-5- نوشدن : 12

2-1-1-2-6- احیا: 13

2-1-1-2-7- تعمیر : 13

2-1-1-3- بازسازی.. 13

2-1-1-3-1- تخریب: 13

2-1-1-3-2- پاک سازی : 13

2-1-1-3-3- دوباره سازی : 13

2-1-1-4        – روش های تلفیقی.. 14

2-1-1-4-1- الگویابی مجدد : 14

2-1-1-4-2- یکپارچه سازی و وحدت مجدد : 14

2-1-1-4-3- اظهار متفاوت و موقعیت دوباره یافتن : 14

2-1-1-4-4- بازآفرینی  : 14

2-1-1-4-5- نوزایی.. 15

2-1-2- درمورد ی روش های باز زنده سازی یا مرمت معماری.. 15

2-1-2-1- مرمت یا باززنده سازی حفاظتی.. 15

2-1-2-2- بازسازی سبکی یا آناستیلوزی.. 16

2-1-2-3- مرمت تکمیلی، مرمت الحاقی.. 18

2-1-2-4- باززنده سازی یا مرمت تاریخی.. 18

2-1-2-5- باززنده سازی جامع. 18

2-1-3- بافت های تاریخی : 18

2-1-3-1- بافت تاریخی قاهره: 19

2-1-3-2- بافت یزد: 19

2-1-4- بحران هویت : 20

2-1-5- بافت های تاریخی به عنوان میراثی فرهنگی : 20

2-1-6- اثرات احیای بافت های تاریخی : 21

2-1-7- بافت تاریخی بوشهر، دیدگاهی آسیب شناسانه : 22

2-2- بخش دوم : گردشگری.. 23

2-2-1- ماهیت و فلسفه ی گردشگری: 23

2-2-2- ابعاد مختلف گردشگری: 24

2-2-2-1- گردشگری از دیدگاه فرهنگی : 25

2-2-2-2- گردشگری از دیدگاه سیاسی: 25

2-2-2-3- گردشگری از دیدگاه جغرافیا: 26

2-2-2-4- جهانگردی از دیدگاه اقتصادی: 26

2-2-2-5- گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی: 27

2-2-2-6- گردشگری از دیدگاه روانشناسی : 28

2-2-3- هدف از گردشگری: 30

2-2-3-1- جذابیت ها: 31

2-2-3-2- حمل و نقل: 31

2-2-3-3- تسهیلات: 31

2-2-3-4- خدمات و تسهیلات دیگر: 31

2-2-3-5- زیر ساخت ها: 32

2-2-4- انواع توریسم : 32

2-2-5- پایداری “درون زا”: 32

2-2-5-1- مؤلفه های اصلی پایداری : 33

2-3- بخش سوم : بومگرایی در معماری.. 33

2-3-1- معماری بومی: 33

2-3-2- مفاهیم معماری بومی: 34

2-3-2-1- مفهوم طبیعی معماری پایدار : 34

2-3-2-2- مفهوم فرهنگی معماری پایدار: 34

2-3-2-3- معیار های فناوری معماری پایدار : 34

2-3-3- طراحی بوم گرا یا اکودیزاین: 35

2-3-4- مفهوم معماری بومی: 37

2-3-5- بوم گرایی: 37

2-3-6- تعریف زمینه گرایی : 38

2-3-7- توسعه پایدار: 38

2-3-8- توسعه پایدار محله ای: 39

2-3-8-1- محلات درون شهری به عنوان زمینه موضعی: 39

2-3-8-2- اﻫﺪاف زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮا در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎﯾﺪار. 41

2-3-9- زمینه گرایی در معماری: 41

2-3-10-مفهوم زمینه و زمینه گرایی: 42

2-3-10- 1-معنای زمینه در معماری: 42

2-3-10-2- عناصر موجود در زمینه: 42

2-3-11- مقیاس زمینه گرایی: 43

2-3-12- سلسله مراتب مقیاس زمینه گرایی.. 43

2-3-13- ابعاد زمینه گرایی: 43

2-3-14- زمینه کالبدی: 44

2-3-15- زمینه تاریخی: 45

2-3-16- زمینه اجتماعی – فرهنگی: 46

2-3-17- معماری زمینه گرا: 47

2-3-18- نمونه های موردی از زمینه گرایی در معماری: 48

2-3-19- مفاهیم هویت بخشی: 50

2-3-19-1- هویت: 50

2-3-20- محله: 50

2-3-20-1- هویت محله ای: 51

2-3-20-2- هویت فرهنگی: 52

2-3-20-3- هویت اجتماعی: 52

فصل سوم: 53

3-1- بوشهر: 55

3-1-1- موقعیت جغرافیایی: 55

3-1-2- تاریخچه: 56

3-1-3- وجه تسمیه: 58

3-1-4- آسیب شناسی بافت تاریخی بوشهر: 59

3-1-5- معماری بوشهر: 61

3-1-5-1- نگاه بوم گرایانه و مردم وار: 67

3-1-5-2- حیاط در خانه های بافت قدیم بوشهر: 67

3-1-5-3- ورودی: 70

3-1-5-4- اتاق ها: 71

3-1-5-5- شناشیل: 73

3-1-5-6- طارمه: 74

3-1-5-7- بام: 74

3-1-5-8- مصالح: 75

3-1-6- محلات بوشهر : 75

3-1-6-1- محله شنبدی ( شنبه ئی): 76

3-1-7- مطالعه های اقلیمی زمینه طراحی: 77

3-1-7-1- تقسیمات اقلیمی استان بوشهر. 77

3-1-7-2- مطالعه تطبیقی شاخص های اقلیمی با معماری سنتی بوشهر : 78

3-1-7-2-1-  شاخص دمای مؤثر ET: 78

3-1-7-2-2- شاخص ماهانی: 79

3-1-7-2-3- شاخص ایوانز: 81

3-1-7-2-4-  شاخص راحتی بافت: 82

3-1-7-2-5- شاخص زیست-اقلیمی ساختمانی: 83

3-2- تحلیل سایت مورد نظر: 86

3-2-1- دید به سایت: 87

3-2-2- دید از سایت: 88

همجواری ها: 90

فصل چهارم: 91

مقدمه: 92

4-1- نتیجه گیری: 93

4-1-1- تعیین رویکرد های اصلی در مرمت ابنیه در محدوده بافت: 93

4-1-2- نوع برخورد با مسجد شنبدی : 96

4-1-3- پتانسیل های گردشگری شهر بوشهر: 97

4-1-4- انتخاب الگوی مناسب: 98

فصل پنجم: 100

فصل پنجم: طراحی… 101

5-1-طرح: 101

بنای اقامتی: 103

. 104

نمای بنای اقامتی: 105

. 105

. 105

. 106

پرسپکتیو های بنای اقامتی : 106

. 106

. 107

. 108

. 109

منابع و مآخذ: 110

فهرست منابع لاتین: 114

 

 

 

 

 

فهرست جداول:

جدول1: مبانی نظری زمینه گرایی ………………………………… 47
جدول 2: دمای مؤثر بوشهر بین سال های 1372 تا 1389 ………………………………… 79
جدول 3: وضعیت آب و هوایی شهر بوشهر ………………………………… 81
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها:

فهرست نقشه ها:
نقشه شماره 1: شبه جزیره بوشهر ………………………………………………… 53
نقشه شماره 2: تقسیمات سیاسی اداری استان بوشهر ………………………………………………… 53
نقشه شماره 3 : عمارت هفته ، پلان طبقه همکف ………………………………………………… 67
نقشه شماره 4: عمارت هفته، قرارگیری بازشوها پیش روی یکدیگر ………………………………………………… 70
  …………………………………………………  
فهرست تصاویر:
تصویر1 : عکس هوایی سال  1335 شهر بوشهر ………………………………… 54
تصویر 2: بخشی از ویرانه های خانه ی ملک ………………………………… 54
تصویر3 : عمارت ملک در بهمنی ………………………………… 55
تصویر4 : تبدیل بخشی از بافت و محدوده مورد مطالعه به محل جمع آوری زباله ………………………………… 57
تصویر 5 : تبدیل شدن ویرانه ها به محلی مناسب برای معتادین… ………………………………… 58
تصویر 6 : عکس هوایی سال 1345 شهر بوشهر ………………………………… 60
تصویر 7 : نمونه ای از شناشیر های کرکره دار و بازشوهای درون کوچه ………………………………… 61
تصویر8 : کوچه های باریک منتهی به دریا ………………………………… 62
تصویر 9 : دانه بندی های بافت تاریخی بوشهر ………………………………… 63
تصویر 10 : برش خانه نعمتی زاده ………………………………… 65
تصویر 11: نمای رو به دریای عمارت طبیب ( بنیاد ایران شناسی کنونی) ………………………………… 68
تصویر 12: نمونه کلون های درهای قدیم در بوشهر ………………………………… 69
تصویر13: نمونه ای از درو سردرهای خانه های بوشهر ………………………………… 69
تصویر14: نمونه ای از درهای بوشهر ………………………………… 69
تصویر15: بازشو های عمارت حاج رییس ………………………………… 71
تصویر 16: بام خانه ای در بافت تاریخی ؛ بام فضایی برای زندگی ………………………………… 72
تصویر 17: نمونه سنگ های گسار به کار رفته در بناها ………………………………… 73
تصویر18: عکس هوایی بوشهر ؛ جهت تابش آفتاب و وزش باد غالب ………………………………… 84
تصویر 19: عکس هوایی محدوده مورد نظر ؛ جهات تابش و وزش باد غالب ………………………………… 84
تصویر20: دید به سایت ………………………………… 85
تصویر21: دید به سایت ………………………………… 85
تصویر22: دید به سایت ………………………………… 85
تصویر23:عکس هوایی سایت مورد نظر- دید به سایت ………………………………… 85
تصویر24: دید به سایت ………………………………… 85
تصویر25: دید به سایت ………………………………… 85
تصویر26: فرصت متمرکز طراحی ………………………………… 85
تصویر27: منظر اطراف سایت مورد مطالعه ………………………………… 86
تصویر28: خرابه های بخش شمالی سایت ………………………………… 86
تصویر29: منظر شرقی سایت ………………………………… 86
تصویر30: منظر دسترسی از خیابان انقلاب ………………………………… 86
تصویر 31: منظر جنوبی از سایت ………………………………… 86
تصویر 32: بخشی از خانه ملک التجار و مسجد ملک ………………………………… 86
تصویر 33: ساختمانی تخریب شده پیش روی درب اصلی ارگ ………………………………… 87
تصویر34: سردرخانه ملک التجار و بخشی از دیوار مسجد ملک ………………………………… 87
تصویر 35: دسترسی منتهی به ارگ حکومتی از سمت مسجد شنبدی ………………………………… 87
تصویر 36: دسترسی ها ………………………………… 88
تصویر37:همجواری های اطراف سایت ………………………………… 88
تصویر 38: بنای جدید دبستان گلستان واقع در حیاط مدرسه گلستان ………………………………… 91
تصویر39: بنای ساخته شده در بخشی از محدوده ارگ ………………………………… 92
تصویر 40: تیر های چندل باقی مانده از بناهای تخریب شده در محدوده مورد مطالعه ………………………………… 92
تصویر 41: سنگ های مرجانی ( گسار) ………………………………… 93
تصویر42: بخشی از بازار حاج رییس که بازسازی و مرمت شده می باشد ………………………………… 93
تصویر 43: میدان کوتی واقع در محله ی کوتی ………………………………… 94
تصویر 44: نمونه ای از سنگ چینی امروزی ، طرح: دکتر کولیوند ………………………………… 96
تصویر 45: سنگ های برش خورده ، بزرگنمایی ………………………………… 97
تصویر 46: محدوده مورد مطالعه و سایت پلان مجموعه ………………………………… 102
تصویر47: پلان طبقه ی همکف بنای اقامتی ………………………………… 103
تصویر48: پلان طبقه ی دوم بنای اقامتی ………………………………… 104
تصویر49: پلان طبقه ی سوم بنای اقامتی ………………………………… 104
تصویر 50: نمای شمالی بنای اقامتی ………………………………… 105
تصویر 51: نمای جنوبی بنای اقامتی ………………………………… 105
تصویر 52: نمای شرقی بنای اقامتی ………………………………… 105
تصویر53: نمای غربی بنای اقامتی ………………………………… 106
تصویر54: پرسپکتیو بنای اقامتی درون بافت و محدوده مورد نظر و بخشی از میدانچه طراحی شده ………………………………… 106
تصویر55: بخشی از بازارچه احیا شده منتهی به بنای ارگ حکومتی ………………………………… 107
تصویر 56: بنای مرمت شده ارگ حکومتی بوشهر ………………………………… 107
تصویر 57و 58: دید پرنده به بنای اقامتی و ارگ حکومتی ………………………………… 108
تصویر 59: پرسپکتیو دید پرنده ………………………………… 109
تصویر 60: نمای داخلی بنای اقامتی ………………………………… 109
فهرست نمودار ها:
نمودار1: تقویم نیاز آفتاب و سایه شهر بوشهر   79
نمودار2: شاخص راحتی بافت شهر بوشهر   83
     
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه فرهنگی بانوان جهت ارتقای کیفیت زندگی زنان در جامعه

شهرهای ساحلی در دور افتاده ترین مناطق دنیا دارای پتانسیل های فراوانی برای سرمایه گذاری های گوناگون می باشند. به دلیل ارتباط با دیگر فرهنگ ها این مناطق دارای فرهنگی التقاطی و غنی بوده  و دارای جذابیت های  فراوانی برای مردمان دیگر نقاط می باشند. این نکته به ویژه در مورد شهر بندر هایی با سبقه ای باستانی که هنوز رونق گذشته ی خویش را حفظ کرده اند بسیار مهم می باشد.

بندر بوشهر با سابقه ای چند هزار ساله یکی از شهر بندر هایی می باشد که از لحاظ غنای فرهنگی بسیار متعالی بوده و دارای آداب و سننی خاص به خود بوده که در بسیاری از مواقع آن آداب و سنن را به دیگر فرهنگ ها و شهر های جنوبی همچون شهر های استان هرمزگان و استان اهواز  نیز انتقال داده می باشد. آدابی وسننی همچون چگونگی عزاداری، موسیقی و اعتقادات و باور هایمختلف. بافت تاریخی شهر بوشهر مانند بافت های تاریخی می باشد که صاحب سبک بوده و نکته قابل توجه در مورد این بافت تاریخی این می باشد که بافت تاریخی بوشهر که مرکز شهر کنونی را تشکیل می دهد به صورت کاملا فرمایشی( به دستور نادر شاه افشار برای ایجاد پایگاهی دریایی در خلیج فارس) ساخته شده اما دارای کالبدی اندام گون بوده و ساختاری ارگانیک دارد. ساختاری زنده و پویا که بافت تاریخی شهر بوشهر را به یکی از پایدار ترین بافت های متراکم شهری تغییر داده می باشد. این مساله نشان دهنده ی اندازه آگاهی معمار بوشهری به مسائل پایداری و طراحی اقلیمی بوده می باشد .

با این تفاصیل، این بافت ارزشمند تاریخی مانند بسیاری از بافت های تاریخی در جهان بیمار بوده و نیاز به توجه و رسیدگی دارد توجهی که می تواند شامل باز زنده سازی و تزریق حیات و رونق گذشته به کالبد بیمار این بافت تاریخی ارزشمند گردد، راهکاری که بتواند این بافت تاریخی در دنیای مدرن امروز تاب بیاورد. از این روی، پژوهش حاضر که دغدغه ای می باشد برای باز گرداندن حیات به کالبد رو به ویرانی و مرگ این گوهر آرمیده بر ساحل نیلگون خلیج فارس با رویکردی بوم گرایانه شکل گرفت. در این پژوهش به دنبال راهکاری برای این مهم بوده و بخشی از بافت تاریخی را که یکی از کهن ترین بخش های باقی مانده از دوران زند می باشد را برای این مهم مناسب دیده و به مطالعه موقعیت ها و پتانسیل های  مختلف محدوده مورد مطالعه پرداختیم.

در آغاز کار با دغدغه ای برای یافتن راهکاری مناسب جهت بازگرداندن حیات به بافت تاریخی بوشهر آغاز گردید. سوالاتی در مورد چگونگی و راهکار های ممکن برای انجام این مهم در نظر گرفته گردید در ادامه به تعیین اهداف پژوهش پرداخته و مسیر انجام پژوهش مشخص گردید. در فصل اول، شیوه و روش پژوهش ، سوالات پژوهش، اهداف پژوهش و  مسیری که طرح پایانی در انتهای امرطی نموده شکل گرفته می باشد را ترسیم نموده و پس از آن در فصل دوم به نظریاتی در مورد گردشگری و انواع آن و علت های گردشگر از گردشگری پرداخته و همچنین باززنده سازی و انواع آن و موردها و گونه های مختلف باز زنده سازی در معماری و شهرسازی مورد مطالعه قرار گرفته و در نهیات جنبه های مختلف معماری پایدار و معماری بوم گرا و زمینه گرا که هر یک جنبه هایی از پایداری را در خود به همراه دارند پرداخته می گردد. فصل سوم به تاریخچه و مطالعه بستر طرح و محدوده پژوهش  از منظر اقلیمی ، دسترسی ها همجواری ها و … می پردازد و فصل بعد یعنی فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها با روش استدلال منطقی و عقلانی می پردازد. آخرین فصل یعنی فصل پنجم نمود تحلیل ها و داده های مورد مطالعه در بستر مورد نظر به صورت طراحی های انجام گرفته ، تصویر و نقشه ها ارائه داده می گردد.

1-2-اظهار مساله:

با افزایش روز افزون ساخت و ساز ها در شهر ها بافت ارزشمند و قدیمی شهر کم کم فرسوده و از کانون توجه خارج شده می باشد . این مساله از آنجا ناشی می گردد که تناسبات و ابعاد و اندازه های شهر ها نسبت به گذشته تغییر کرده و معابر بالاخص با در نظر داشتن وسایل نقلیه و نیاز های آن وقت شکل گرفته بوده می باشد. با ورود اتومبیل به کشورمان کم کم ابعاد و اندازه ها و تناسبات دیگری مورد نیاز بود.بدین روی چهره ی شهر ها دگرگونه گردید.به گونه ای که دیگر بافت های قدیمی و تاریخی شهر ترک گفته شده و افراد به مکان های دیگر جابجا شدند و توسعه ی شهر در جهاتی دیگر صورت پذیرفت. علاوه بر آن تغییر در شیوه ی زندگی افراد و غلبه ی این تفکر که بناهای فرسوده و قدیمی دیگر محلی از اعراب در زندگی امروز ندارند باعث بی مهری هر چه بیشترساکنین و مسئولین و دست اندرکاران شهر نسبت  به این بافت های ارزشمند تاریخی گردید.  شهر بوشهرنیز از این قاعده مستثنی نبوده و بافت تاریخی این شهر دچار فرسودگی و تخریب های فراوانی شده می باشد. این بافت مسکونیتاریخی با در نظر داشتن نیاز های ساکنین خود از نقطه نظر اقلیمی و روش زندگی، یکی از بهترین پاسخ های ممکن را طی ادوار گذشته داده، به گونه ای که نظر بسیاری از صاحب نظران در عرصه ی معماری پایدار ، که خود عمر چندانی به صورت تخصصی ندارد را به خود جلب کرده می باشد. این مجموعه مسکونی دارای تک دانه های بسیاری بوده که همگی با یکدیگر و در زیر ساختاری با نام بافتی واحد اقدام کرده و بافت تاریخی ارزشمند را به وجود می آورند، کالبدی یکپارچه و متناسب با یکدیگر و با زمینه ی شکل گرفته در آن . بسیاری از این تکدانه ها ارزشمند بوده و بسیاری دیگر فاقد ارزش های زیبایی شناسی می باشند اما بایستی توجه داشت که تمامی اجزا ساز و کار هویت بخشی و پایداری را در این بافت تامین می کنندو تمامی دانه ها در جایگاه خود دارای ارزش بوده و تأثیر خود را در پایداری محیطی و حیات بافت به خوبی اعمال می کنند. هر بنا علاوه بر پاسخ گویی به ثبات اقتصادی بایستی منعکس کننده الگوی زندگی، فرهنگ مکان و اقلیم نیز باشد. یانگ طراحی بوم گرا را طراحی جامعی توصیف می کند که تاثیرات مثبت فراوانی بر سامانه های زیستی و منابع غیر قابل بازگشت در زیست بوم دارد . در بافت کهن شهر بوشهر که دارای دوجنبه ی وجودی فیزیکی – فرم و ساختار – و عملکرد یا کارکرد می باشد می توان ارتباط ی محیط مصنوع و طبیعی را نظاره نمود. عملکرد متناسب با محیط یکی از شاخصه های معماری سنتی شهر بوشهر  می باشد. معماری بوشهری را می توان معماری بوم گرا خواند به این شرط که مساله تداوم در زمان و پویایی در آن مورد توجه قرار گیرد . این گونه از معماری تا به امروز از پویایی و زندگی برخوردار بوده اما متاسفانه با رویکرد توسعه طلبانه شهر ها این بخش ارزشمند تاریخی مورد بی توجهی واقع شده و در عوض یافتن راهکاری برای تداوم حیات این معماری دست به تخریب و از بین بردن صورت مساله زده می گردد. عدم وجود زیر ساخت های مناسب شهری و ارضای نیاز ای ساکنین و ترغیب افراد توانمند به سرمایه گذاری در  این ساختار منسجم و زنده ( نیمه جان) دلیلی می باشد بر این اتفاق.

این جستار به دنبال ریشه یابی بی توجهی به بافت کهن شهر بوشهر بوده و سپس راه کار هایی که می توان با ارائه ی آنها با رویکردی بوم گرایانه که رویکرد اصلی موجود در بافت کهن شهر بوشهر می باشد به باز زنده سازی بخشی از بافت پرداخته که خود محرکی برای پویش توسعه در بافت کهن شهر بوشهر گردد. صنعت توریسم و گردشگری همیشه یکی از بخش های توسعه زا  بوده و با در نظر داشتن موفقیت های انجام گرفته در بافت قدیم دیگر شهرهای حاشیه خلیج فارس می توان به سرمایه گذاری بخش خصوصی و باز زنده سازی این بخش امیدوار بود.محدوده ی مورد مطالعه ارگ حکومتی شهر بوشهر می باشد. این بنا و محدوده ی اطراف آن یکی از قدیمی ترین بخش های بافت بوده و با قرار گیری در کنار بخش هایی همچون بازار قدیمی حاج رییس التجار بوشهری و مسجد شنبدی و… از پتانسیل مناسبی برای باززنده سازی و طراحی بر اساس اصول معماری بوم گرا و سنتی بوشهر را دارا می باشد.

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش:

یکی از اصلی ترین عواملی که باعث ضرورت به رسیدگی هرچه سریع تر و کامل تر مسئولین و کارشناسان ذیربطبه بافت تاریخی شهر بوشهر می گردد عدم وجود نظام مند بهداشت و امنیت و رشد سریع مخروبه ها و بناهای متروک می باشد. ترک بافت تاریخی توسط ساکنین اصلی بافت تاریخی به علت های معضلات و معضلات وعدم طرفداری های سازمان های مربوط باعث شده می باشد که بیشتر افراد و ساکنین اصلی بافت، خانه های خود را رها کرده یا آن را با بهای اندک به افراد غیر بومی ( گاهی اوقات به مهاجرین خارجی بالاخص تبعه ی افغانستان) اجاره دهند. عدم احساس افراد برای حضور فعال و مستمر و مؤثر در بافت تاریخی باعث فرسودگی حداکثری بافت تاریخی شده و به مرور زمان متروک ماندن و عدم رسیدگی های دلسوزانه منجر به تخریب بناها می گردد. بافت تاریخی بوشهر با قدمتی نزدیک به دو قرن دچار فرسودگی بسیار زیادی شده و نیاز به توجه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاریو سرمایه داران برای بالفعل  شدن پتانسیل های بالقوه موجود در بافت می گردد. با در نظر داشتن عدم درک کامل و کافی ارزش بناها و بافت قدیم شهر بوشهر و اقدام های چند سال اخیر در تخریب و نوسازی این مجموعه ی ارزشمند توسط مسئولین شهر و ساکنین این منطقه که به دلیل معضلات شهری و امکاناتی انجام می گردد؛ ایجاد مرکزی درآمدزا و منطبق بر اصول معماری سنتی شهر بوشهر و همراه با آخرین و به روز ترین امکانات می تواند به حیات و تداوم معماری سنتی بوشهر و درک هرچه بهتر افراد در فهم این معماری کمک بسزایی کند. البته بایستی در هر مرحله نیاز سنجی های لازم در ارتباط با چگونگی ی برخورد با بافت تاریخی شهر بوشهر صورت گرفته و بر اساس استدلال منطقی و عقلانی تصمیمی درست برای دستیابی به نتیجه ای هر چه مطلوب تر گرفته گردد.

1-4-اهداف مشخص پژوهش:

 • پویایی و باز زنده سازی بخشی از بافت قدیم شهر بوشهر  با رویکرد بوم گرایی
 • یافتن و ایجاد علت های لازم و کافی برای ترغیب کردن افراد به حضور و مشارکت در بافت قدیم بوشهر
 • رعایت اصول معماری پایدار در طراحی
 • در نظر داشتن اقلیم و مسایل زیست محیطی در طراحی
 • حضور حداکثری افراد ردبافت تاریخی و ایجاد احساس نیاز به بودن در مکان
 • تبلور معماری بوم گرا و زمینه گرا در طراحی های معاصر
 • برجسته سازی پتانسیل های موجود در بافت کهن شهر بوشهر

1-5-سوالات پژوهش:

 • عوامل و پارامتر های قابل بهره گیری در بافت کهن شهر بوشهر که می توانند در طراحی های جدید از آنها بهره گیری نمود چه چیز هایی هستند؟
 • چگونه می توان از اصول معماری سنتی بوشهر در طراحی های جدید بهره گیری نمود؟
 • بوم گرایی در بوشهر چگونه به تداوم حیات بناهای بافت قدیم کمک می کند؟
 • کدام یک از شاخصه های بوم گرایی در معماری قدیم شهر بوشهر از میان رفته می باشد و نیاز به احیا دارند؟
 • آیا کهن االگو های کورد بهره گیری در معماری سنتی بوشهر صلاحیت های لازم جهت بهره گیری مجدد در طراحی های جدید را دارند؟
 • برای طراحی در بافت تاریخی بوشهر انتخاب کدام رویه بهترین و مناسب ترین پاسخ ممکن را برای طراحی می دهد؟

1-6-فرضیه های پژوهش:

 • گویا معماری جدید خارج شده از دل معماری سنتی بوشهر محرک توسعه در بافت قدیم شهر بوشهر می باشد .
 • گویا که رویکرد بوم گرای معماری جدید پاسخ مناسبی برای باز زنده سازی بافت کهن شهر بوشهر می باشد.
 • طراحی به صورت کاملا مدرن می تواند باعث ایجاد حس پویایی در مکان و درون بافت تاریخی گردد.
 • گویا که طراحی بوم گرای بافت فرسوده با تاکید بر کارکرد های جدید می تواند به پایداری و احیای آن کمک کند.
 • یکی از علت های فرسودگی و متروک شدن بناهای بافت تاریخی عدم پاسخگویی به نیاز های اقلیمی می باشد

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***