متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه اندازه خشم ، احساس گناه و نشانه های بالینی در افراد مبتلا به PTSD‌ با افراد مبتلا به MDD وافراد عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی(M.A)

                        موضوع:

مقایسه اندازه خشم ، احساس گناه و نشانه های بالینی در افراد مبتلا به PTSD‌ با افراد مبتلا به MDD وافراد عادی

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مصالب

عنوان                                              صفحه

فصل یکم: مقدمه پژوهش…………………………………………………………………………………………1

اظهار مسأله…………………………………………………………………………………………………..2

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………4

3-1- هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………..5

3-1-1- هدف کلی……………………………………………………………………………………………5

4-1- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………..5

5-1- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………..5

5-1-1- تعریف نظری………………………………………………………………………………………..5

5-2-1- تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………..6

فصل دوم: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………7

1-2- اختلال استرس پس از ضربه……………………………………………………………………….8

1-1-2- همه گیر شناسی……………………………………………………………………………..10

1-2-2- سبب شناسی اختلال استرس پس از ضربه………………………………………….11

1-1-2-2-  عامل استرس زا ………………………………………………………………………..11

2-1-2-2- عوامل روان پویشی …………………………………………………………………….12

1-3-2-2- عوامل زیست شناختی………………………………………………………………….12

1-3-2- ملاک های تشخیصی برای اختلال استرس پس از ضربه براساس DSM-IV-TR……………………..13

1-4-2- ویژگی های بالینی……………………………………………………………………………..15

2-2- تأثیر خشم و احساس گناه در PTSD……………………………………………………..16

3-2- اختلال افسردگی اساسی………………………………………………………………………….18

4-2- انواع……………………………………………………………………………………………………19

5-2- افسردگی فصلی ………………………………………………………………………………….20

6-2-  تعریف اختلال افسردگی اساسی………………………………………………………………21

8-2- همه گیر شناسی…………………………………………………………………………………..26

9-2- شیوع افسردگی شدید……………………………………………………………………………26

10-2- آسیب شناسی ……………………………………………………………………………………..28

11-2- تأثیر خشم و احساس گناه در افسردگی……………………………………………………29

12- 2- مروری بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………31

13-2- اختصار فصل ……………………………………………………………………………………..33

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………..35

1-3- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………36

2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..36

3-3- نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………36

4-3- ابزار اندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………………38

3-4-3- پرسشنامه احساس گناه (3TOSCA- )………………………………………………………………..41

5-3- شیوه جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………..43

6-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………..44

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………..45

1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………46

2-4- یافته های توصیفی پژوهش………………………………………………………………………47

3-4- مطالعه فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………..51

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………107

3-5- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….108

3-1-5- بحث درمورد نتایج مربوط به فرضیه اول ……………………………………………….108

2-3-5- بحث درمورد نتایج مربوطه به فرضیه دوم ………………………………………………109

3-3-5- بحث درمورد نتایج مربوطه به فرضیه سوم……………………………………………..109

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..111

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………….113

چکیده :

هدف این پژوهش مقایسه نشانه های بالینی، خشم و احساس گناه در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی (MDD) و اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) با افراد عادی می باشد . جامعه آماری این پژوهش عبارتند از تمام مراجعانی که به چهار مرکز ارائه خدمات روانشناختی در سطح شهرستان کرمانشاه طی ماه های خرداد لغایت شهریور 1387مراجعه و تشخیص PTSD و MDD را توسط روانپزشک و یک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دریافت کرده بودند. حجم نمونه با در نظر داشتن پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه PTSD و MDD ، 30 نفر در هر گروه (جمعا 90 نفر) بود. در این پژوهش از پرسشنامه SCL90-R ، پرسشنامه حالت –  صفت اظهار خشم (STAXI-2) و پرسشنامه احساس گناه (TOSCA3) بهره گیری گردید. اطلاعات پرسشنامه ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد : بین اندازه خشم در افراد مبتلا به PTSD و افراد مبتلا به MDD با افراد عادی تفاوت هست و تفاوت در هر سه گروه معنادار می باشد که بیشترین اندازه خشم در مبتلایان به PTSD و کمترین اندازه در افراد عادی هست و بین اندازه احساس گناه در افراد مبتلا به PTSD و افراد مبتلا به MDD با افراد عادی تفاوت هست که این تفاوت در بین افراد PTSD با افراد MDD به صورت معنادار نمی باشد اما در بین افراد PTSD با افراد عادی و همچنین بین افراد MDD با افراد عادی تفاوت معنادار هست که بیشترین اندازه احساس گناه در مبتلایان به MDD و کمترین اندازه در افراد عادی هست و بین اندازه نشانه های بالینی در اندازه گیری بوسیله SCL90-R در افراد مبتلا به PTSD و افراد مبتلا به MDD با افراد عادی تفاوت هست که این تفاوت میانگین در متغییر وسواس، اضطراب ، خصومت ، هراس ، پارانوئید و روان پریش خویی در هر سه گروه به صورت معنادار می باشد در صورتی که در متغیرهای جسمانی کردن ، حساسیت بین فردی و افسردگی در بین افراد PTSD با افراد MDD تفاوت معنادار وجود ندارد اما در بین افراد PTSD با افراد عادی و همچنین بین افراد MDD با افراد عادی تفاوت معنادار هست و در متغیرهای جسمانی کردن و افسردگی بیشترین اندازه میانگین در میان گروه MDD و کمترین اندازه میانگین در میان گروه افراد عادی هست و در متغیرهای وسواس ، پارانوئید ، حساسیت بین فردی ، خصومت ، روان پریش خوبی و هراس بیشترین اندازه میانگین در میان گروه PTSD هست و کمترین اندازه میانگین در میان گروه افراد عادی هست.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع:اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران

کلید واژه :

اختلال افسردگی اساسی ، اختلال استرس پس از ضربه ، خشم ، نشانه های بالینی و احساس گناه .

فصل یکم:

مقدمه پژوهش

 

اظهار مسأله

پیشرفت سریع جوامع بشری و به تبع آن صنعتی شدن و رشد فزاینده شهر نشینی و ازدیاد جمعیت و نیز کمبود منابع موجود همگی موجب رشد روز افزون خشونت، جنگ، تجاوز و سایر حوادث انسانی شده و در کنار سوانح طبیعی از قبیل سیل و زلزله و …. موجب شده تا اختلال استرس پس از سانحه[1] به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روانی خودنمایی کند (کاپلان[2] و سادوک[3] ، 2001).

اختلال استرس پس از سانحه اختلالی اضطرابی می باشد که در اثر مواجهه فرد با رویدادهای آسیب زا ایجاد و توسط همبودی سه دسته از علائم تجربه مجدد، اجتناب و بیش بر انگیختگی مشخص می گردد. یکی از رواکنش های هیجانی افراد مبتلا به PTSD احساس گناه عمیق می باشد که نخستین بار در بازماندگان قتل عام نازی ها مورد توجه قرار گرفت و بعدها در موردها دیگر مانند جنگ، قحطی ها، زلزله‌ها و آتش سوزی های بزرگ نظاره گردید (نات[4]، 2000).

احساس گناه از آنجا ناشی می گردد که بازماندگان تصور می کنند که کوشش کافی برای نجات زندگی دیگران به اقدام نیاورده‌اند (پور افکاری 1376). به غیر از احساس گناه که بیشتر در بازماندگان سوانح دیده می گردد یکی دیگر از واکنش های هیجانی که در مبتلایان به  PTSD بروز می کند و جزء پاسخ‌های مقابله‌ای غیر انطباقی شمرده می گردد خشم و رفتار پرخاشگرانه مداوم می باشد که گاه با خود آزاری عمدی و خود کشی ممکن می باشد نظاره می گردد (گلدار[5] ، مایو [6]و کوئن[7] ، 2001). در مبتلایان به PTSD سایر نشانه‌های بالینی و اختلالات نیز مانند علائم تجزیه‌ای، مسخ شخصیت، سوء مصرف الکل و وابستگی به مواد، افسردگی، اختلالات اضطرابی، اشکال حافظه، تحریک پذیری مستمر، مسائل زناشویی و معضلات بین فردی، واکنش های روان پریشی، اختلال جسمانی کردن نیز دیده  می گردد (همان منبع).

1- Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

2- Kaplan,H.

3- Sadock, B.

4-Nat,D.P.

5- Geldar , M.

6- Mayou , R.

7- Cowen , P.

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***