• دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مطالعه انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها
 • پایان نامه کارشناس ارشد مهندسی برق: کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
 • پایان نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مطالعه روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع آرایه های میکروفنی
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق درمورد اشتراک گزاری رمز
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC
 • دانلود پایان نامه رشته مهندسی برق با موضوع اتوماسیون سیستم های قدرت
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: انتخاب ساختار کنترل برای برج های تقطیر
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: مطالعه تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: مطالعه روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده
 • پایان نامه ارشد رشته برق: پس پردازش با بهره گیری از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تایید هویت با بهره گیری از تصاویر عنبیه
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: جبران سازی اثر تزویج متقابل المان ها
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: افزاره های میکروفلویدیک
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع انرژی های نو و نیروگاه های بادی
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: مطالعه رهیافت های شناسایی سیستم
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق: مطالعه سوئیچ های اترنت
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: مطالعه مولدهای سرعت بالای شارمحوری
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: تشخیص حروف صدا دار از روی تصاویر لب
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع پیاده سازی نرم افزار کد کننده صحبت
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : افزایش ظرفیت در سیستم های mimo
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : جابه جایی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق :مطالعه کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: روش های طراحی خودکار مدارهای آنالوگ
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی سیستم کنترل با قابلیت پیکربندی مجدد
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت با موضوع طراحی و ساخت منبع تغذیه سوئیجینگ
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع کاربرد کنترل فازی در برج تقطیر
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: کنترل و هدایت موشک های خارج از جو
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: روش های تشخیص خطاهای امپدانس بالا
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع شکل دهی الگوی تشعشعی آنتن
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : پژوهش و مطالعه آخرین متد ها در FPGA
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مطالعه مواد بند گپ فرا مواد ها و کاربرد آنها در خطوط انتقال
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : روش های بهبود پایداری سیستم قدرت
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : مطالعه الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه تئوری فیلتر های تطبیقی غیر خطی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق با موضوع طراحی خودکار مدارهای آنالوگ
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: روش های دکوپله سازی سیستم های چند متغیره صنعتی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: مدیریت مصرف بار در سیستم های توزیع
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق:مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: مدلسازی مداری لیزر با ساختار چاه کوانتمی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه انواع روش های مدلسازی و کنترل ربات ها
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : انرژی های نو – نیروگاه های بادی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق :مطالعه روش های جدید و مدرن کنترل موتور های القایی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع تقویت کننده کم نویز
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM
 • مطالعه روش های فشرده سازی صوت (celp) و کاربرد آن در موبایل
 • سمینار ارشد مهندسی برق: لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: کنترل تداخل بین سلولی در لینک پایین رونده
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: کنترل سیستم تعلیق براساس روش ساختار متغیر
 • رشته برق – پایان نامه کارشناسی ارشد: طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: شناسایی چهره به کمک شبکه عصبی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: روش های بهبود پایداری سیستم قدرت
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق: چاه های کوانتومی نیمه هادی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع سنتز کننده های گفتار
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: شناسایی چند حالت گفتاری در زبان فارسی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع طراحی دیود نیمه هادی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی و شبیه سازی فرستنده فرا پهن باند
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: کاربرد تبدیل ویولت و دی سی تی در پردازش تصویر
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع نهان نگاری دیجیتال
 • پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت با موضوع واسطه گری در بازارهای برق
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: بازآرایی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: آشنایی با انواع ترانسفورماتورهای خشک
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع بهینه سازی کنترل توان راکتیو
 • مطالعه و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت -پایان نامه
 • تشخیص چهره بشر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه توربو کد و کاربرد های آن در سیستم های مخابراتی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع نهان نگاری دیجیتالی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETS
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع انرژی رادیو فرکانسی یا RF
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : پژوهش و مطالعه آخرین متدها در FPGA
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : پس پردازش با بهره گیری از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج MEMS
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق :مطالعه عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه روش های قرار گرفتن IPروی WDM
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق :Remote Semsing
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : تبیین برد دامنه فرکانس
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق :اندازه تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : تصویر برداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آنها
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق :مطالعه روش های جدید condition monitoring در ماشین های القایی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه رهیافت های شناسایی سیستم
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : لیزر و تمام نگاری و کاربرد های لیزر
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق : نهان نگاری دیجیتال
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:جایابی بهینهDG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ در شبکه های توزیع
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق:BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
 • فروش و دانلود سمینار ارشد برق:مطالعه رهیافت های شناسیایی سیستم
 • متن کامل سمینار کارشناسی ارشد برق:Remote Semsing
 • سمینار کارشناسی ارشد برق:طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق:تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:احساس و کنترل الکترونیک شتاب سنج mems
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق:الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:انرژی های نو- نیروگاه های بادی
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق: مطالعه الگوریتم های بهینه سازیSimulated Annealing و انواع الگوریتم های آن
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:مطالعه انواع روش های مدل سازی و کنترل رباط ها با مفاصل انعطاف پذیرFJR
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها بر شبکه های توزیع
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:مطالعه توربو کد و کاربردهای آن در سییستم های مخابراتی
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه تئوری فیلترهای تطبیقی غیرخطی
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه روش های مختلف کنترل موتور القایی
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه روش ها جدید condition monitoring در ماشین های القایی
 • سمینار ارشد رشته برق:مطالعه طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره
 • دانلود سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:مطالعه عملرکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ (DVR)
 • دانلود سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:مطالعه روش های قرار گرفتن IP روی WDM
 • سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:مطالعه کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
 • سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:مطالعه مدل های ANN/HMMو fuzzy HMM در بازشناسی گفتار خودکار (ASR)
 • مطالعه مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آن ها در خطوط انتقال و آنتن ها
 • مطالعه و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
 • سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:پس پردازش با بهره گیری از پراکندگی مجازی برای ارتقای لبه
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق: الگوریتم های بهینه سازی تکاملی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:پژوهش و مطالعه آخرین متدها در EPGA
 • دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: ارزیابی عملکرد شبکه های سنسوری
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: برپایی بازار برق سمت مصرف کننده
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت : کاربرد برنامه ریزی دینامیکی در تعمیرات نیروگاه ها
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق: مطالعه چندین روش بازشناسی حالت گفتار
 • سمینار ارشد مهندسی برق: مطالعه روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی تعمیرات نیروگاه ها
 • پایان نامه ارشد برق قدرت : ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته
 • پایان نامه ارشد رشته برق: مطالعه و مطالعه روش های مختلف جهت یابی رادیویی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد برق: مدلسازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق: کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی تغذیه شده
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق: طراحی یک کنترل کننده پیش بین
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق: طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته برق
 • پایان نامه ارشد برق : روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد
 • سمینار ارشد مهندسی برق: واکاوی و طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکروویو
 • پایان نامه ارشد رشته برق: طراحی کنترلر PID برای سیستم های چندمتغیره غیرخطی
 • پایان نامه ارشد برق قدرت – مطالعه پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: مطالعه روش های جدید کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی
 • پایان نامه ارشد برق قدرت – مطالعه عملکرد جبران کننده دینامیکی ولتاژ
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: بهبود کنترل وضعیت ماهواره در مدار
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: پایدارسازی و کنترل سیستم های چند متغیره تاخیری
 • سمینار ارشد مهندسی برق: پیش بینی ترافیک و تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفنی ثابت
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق: تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون
 • پایان نامه ارشد برق قدرت – تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق: جایابی بهینه تولید پراکنده در شبکه های توزیع
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: مطالعه فنی و اقتصادی شبکه های توزیع DC
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق:تشخیص چهره بشر
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی بخش رادیوئی سیستم انتقال بی سیم
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: طراحی بهینه موتور جریان مستقیم
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی پردازنده سیستولیکی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: پژوهش و مطالعه آخرین متدها در FPGA
 • تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر ، طوفان های شن
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: به کارگیری شبکه های عصبی در تخمین کانال های مخابراتی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :تقویت کننده کم نویز
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :روش های بهبود پایداری قدرت
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :مطالعه روش های فشرده سازی (CELP) و کاربرد آن در موبایل
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت: سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – مخابرات :سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :قیمت گذاری توان رادیواکتیو در محیط تجدید ساختار شده
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تحلیل حرارتی و مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع
 • متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات: طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس
 • متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش مخابرات: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – کنترل : کنترل و تعیین موقعیت ماهواره
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: تشخیص تهاجم در شبکه های کامپیوتری
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – کنترل :کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – کنترل: کنترل و هدایت موشک های خارج از جو
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: تشخیص گفتار از موسیقی به روش شبکه عصبی مصنوعی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین ظرفیت های استاتیکی و دینامیکی خطوط انتقال
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER  
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه دستگاه های اندازه گیری جهت شناسایی مکان
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – الکترونیک :مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: طریقه تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی ترانزیستورهای ماسفت سرعت بالا
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق – قدرت :مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: کاربرد تکنیک نرو فازی در شناسایی خطا
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل تطبیقی برج تقطیر با بهره گیری از تخمین زن های هوشمند
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مدیریت هوشمند باتری سدیم و گوگردی در خودروی گازی و برقی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: واترمارکینگ تصاویر دیجیتال
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه انواع واحدهای تولید پراکنده
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: مطالعه سیستم های کنترلی با قابلیت پیکربندی مجدد
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده
 • سمینار ارشد برق قدرت: پیش بینی قیمت بازار برق با بهره گیری از شبکه های عصبی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مطالعه مسئله در مدار آوردن نیروگاه ها در شبکه های قدرت باز
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاه ها
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات: بهبود کارایی شبکه محلی بیسیم
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: پخش بار بهینه در سیستم های قدرت
 • دانلود پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: پیشنهاد قیمت انرژی برق در بازار رقابتی
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: تعیین بهینه پارامترهای کنترل کننده های پیش بین
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: زمان بندی تعمیرات واحدهای تولید در سیستم قدرت
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی سیستم کنترل تطبیقی اجسام پرنده
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: کاهش هارمونیک های مرتبه پایین به همراه روش های شارژ متقارن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مکان یابی و نقشه سازی همزمان با بهره گیری از ترکیب اطلاعات سنسوری
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: ارائه روشی برای تضمین قابلیت اطمینان و تحمل پذیری خطا
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: الگوریتم های جدید پیش اعوجاج دیجیتالی وفقی و غیر وفقی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: روش های جبران سازی فرکانسی در تقویت کننده های چندطبقه
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: مطالعه و طراحی کارت اعتباری هوشمند تماسی و غیرتماسی
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: پیشگویی رفتار پویای کانال سایر سلولی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: تشخیص و ردگیری عابرین پیاده در تصاویر مادون قرمز
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق قدرت: ژنراتورهای مورد بهره گیری در سیستم های DG
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق قدرت: شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی سیستم کنترل مسیر فضاپیماهای بازگشتی
 • سمینار ارشد برق قدرت: مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه شبکه مدیریت مخابرات
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تأثیر تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: مطالعه آنتن های تک قطبی مسطح و ساخت نمونه جدید
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: بهره گیری از فرکانس گام در بازشناسی گفتار با حالت
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه پخش بار احتمالاتی فازی
 • سمینار ارشد برق قدرت: مطالعه رقابت گریزی در بازارهای برق و روش های کاهش آن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مطالعه سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و تحلیل مکانیزم گزار از IPv4 به IPv6
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و ارزیابی روشهای دوبعدی تشخیص اشیاء
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: بهبود کیفیت از طریق ویژگی های استخراج شده
 • سمینار ارشد برق قدرت: پخش بار بهینه در شبکه های قدرت به کمک الگوریتم ژنتیک
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد برق قدرت: روش های جایابی مولدهای تولید پراکنده
 • سمینار ارشد برق قدرت: طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طراحی گیرنده دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های عملیاتی
 • سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فعالیت های هوشمندانه ناشی از حرکت دسته جمعی موجودات زنده
 • سمینار ارشد برق قدرت: کنترل برداری موتور القایی با بهره گیری از مبدل ماتریسی
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: مطالعه روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: بکارگیری برنامه ریزی پویا در جایابی منابع تولید پراکنده
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تخمین موقعیت و سرعت روتور موتور شار محوری
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات مخابرات سیار
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مطالعه ترانزیستورهای SOI MOSFET دو گیتی با اتصال شاتکی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی شبکه های نوری مبتنی بر پروتکل سوییچینگ
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی ساختار کنترل برای برج های تقطیر سری
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل توپ ضد هوایی با بهره گیری از کنترل فازی
 • سمینار ارشد برق قدرت: مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مدلسازی افزاره مداری سامانه های میکروفلوئیدی مجتمع
 • دانلود سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی
 • سمینار ارشد برق کنترل: طراحی محیط نرم افزاری کنترل و مانیتورینگ از طریق اینترنت
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: تشخیص چهره بشر
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: روش های مدلسازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیرخطی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: مبدل ماتریسی و کاربردهای آن
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: طراحی و تحلیل یک مخلوط کننده متعادل در باند فرکانسی
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال توان پایین
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: روشی جدید برای طراحی تقویت کننده های پهن باند
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: جداسازی گفتار و موزیک
 • سمینار ارشد برق قدرت: تشخیص نوع عیب ترانسفورماتورهای قدرت به روش واکاوی پاسخ فرکانسی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی سیستم های قدرت در محیط تجدید ساختار یافته
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت
 • دانلود سمینار ارشد برق قدرت: مطالعه روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی
 • پایان نامه برق دانشگاه علم وصنعت – فیلتر تطبیقی و کاربرد آن حذف نویز در سیگنال های ECG
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: اندازه گیری قند خون به صورت غیرتهاجمی با امواج التراسوند
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه روش های فشرده سازی صوت
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: مطالعه کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: پنهان شکنی تصاویر با بهره گیری از شبکه های عصبی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل بهینه فیدبک حالت نوعی از آونگ وارون
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: مونیتورینگ گسترده و هوشمند توربین بخار
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مطالعه قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه یک مخلوط کننده فرکانسی در باند فرکانسی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: روش های طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: واکاوی و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق کنترل: طراحی یک کنترلر نظارتی سیستم DCS
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: مطالعه حجم محاسبات الگوریتم های MPC
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه کاربرد آنتن های هوشمند در مخابرات سیار
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: مطالعه تزویج متقابل یک آرایه پچ میکرواستریپی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترل بهینه سیستم های دور عملیات
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل تطبیقی مقاوم پدیده سرج در کمپرسورهای گریز از مرکز
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: ارزیابی قابلیت اطمینان بخش های تولید و انتقال برق
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: بهینه سازی و شبیه سازی سیستم کنترل فعال نویز تک کاناله
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: جایابی مولدهای تولید پراکنده با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و کاربرد رادار SAR در ماهواره های تصویربرداری
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه و طراحی و شبیه سازی MAC اترنت 10Gbps
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی و بهینه سازی کوپلر حلقوی میکرواستریپ
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: کاربرد STATCOM برای متعادل سازی دینامیکی بار در راه آهن برقی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل پیش بین سیستم های غیرخطی
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مطالعه قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار
 • سمینار ارشد برق قدرت: مطالعه فنی و اقتصادی بهره گیری از ولتاژ میانی در شبکه توزیع ایران
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: جایابی DG به مقصود بهبود رگولاسیون ولتاژ و کاهش تلفات توان
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: پیش بینی پلاسمای خورشیدی و مطالعه اثرات آن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: تغذیه و کنترل ماشین های القایی توسط مبدل های ماتریسی
 • سمینار ارشد برق قدرت: جایابی تجهیزات اندازه گیری به مقصود تخمین حالت شبکه های توزیع
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مدلسازی ریاضی بازار برق با حضور واحدهای تجدیدپذیر
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی سیستم های کنترل مقاوم QFT
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: مطالعه سیستم کنترلی TDC2000 و طراحی نرم افزار شبیه ساز آن
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: لیزر DBR و مطالعه اثر افزایش عمق کانال بر بهبود عملکرد آن
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: مطالعه روش های شناسایی مرکز تولید هارمونیک
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک: رمزنگاری اطلاعات
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: ترانزیستورهای اثر میدانی تونلی و بهینه سازی مشخصات آن
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
 • سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات: افزایش ظرفیت در سیستم های MIMO
 • سمینار ارشد برق کنترل: تعامل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مطالعه روش های مختلف کنترل بدون حسگر ماشین های شار محوری
 • پایان نامه ارشد برق قدرت: مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM
 • پایان نامه ارشد برق کنترل: طراحی و پیاده سازی سامانه اتوماسیون ماشین های آهار
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی یک سیستم نمونه برای اتوماسیون ساختمان
 • پایان نامه ارشد برق مخابرات: مطالعه عملکرد OFDM وفقی در کانال های متغیر با زمان
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: مبدل های چند سطحی و روش های حذف هارمونیک در آن ها
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: کنترل نیروگاه گازی با بهره گیری از DCS
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال فکس از طریق پروتکل اینترنت
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی و تطبیقی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: گشتاور گیر در موتورهای BLDC و روش های کاهش آن
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق الکترونیک: جداسازی کور منابع صوتی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و شبیه سازی انتشار امواج الکترومغناطیسی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: ارزیابی عملکرد امنیتی در شبکه های نسل بعد
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: تنظیم کنترل کننده PID با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی پرندگان
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه سیستم ها و مدارهای مجتمع کد کننده سیگنال گفتار
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم استانداری رمزنگاری پیشرفته
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: شبیه سازی واحد EDC پتروشیمی بندر امام
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: تعیین محدوده قطعات همخوان و سکوت به روش ترکیبی شبکه عصبی و ویولت
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی مدار مجتمع یکپارچه مبدل اندازه لکه و فتودتکتور موجبری
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: تجزیه تحلیل و شبیه سازی مخاطرات امنیتی شبکه IMS
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: هوشمند سازی سیستم های مقابله الکترونیکی در جنگ الکترونیک
 • سمینار ارشد برق کنترل: مقاوم سازی روش خطی سازی فیدبک برای سیستم های چند ورودی و چند خروجی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: شبیه سازی کدینگ و دکدینگ الگوریتم Lempel-Ziv
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترل کننده PID و شبه PID در یک ناحیه پایداری مطلوب
 • سمینار ارشد برق قدرت: برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن انرژی باد
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: بهره گیری از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه تست های غیر مخرب در تجهیزات سیستم های قدرت
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه سیستم های مکاترونیکی بکار رفته در ربات های امدادگر
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی قرآن دیجیتال جیبی با ترجمه ها و تفاسیر
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور با به کارگیری تپ چنجر
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک
 • دانلود سیمنار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه
 • پایان نامه ارشد رشته برق: قوانین هدایت برای اهداف مانور پذیر با بهره گیری از سیستم های هوشمند
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: تحلیل و طراحی کنترل کننده های فازی با بهره گیری از روش LMI
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: مطالعه روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: الگوریتم حداقل میانگین مربعات چند مرحله ای
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: امنیت در IMS
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات سیستم: رادارهای فرکانس بالا
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: کنترل میکرو توربین با بهره گیری از شبکه های عصبی
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: کاربرد اسکادا در سیستم های تولید و انتقال
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی فیلتر تطبیقی غیرخطی جهت کنترل نویز فعال
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: طراحی واحدمند سوییچ فابریک شبکه سوییچ پاکتی
 • مطالعه سیستم زمین شبکه توزیع و تاثیر آن بر حفاظت شبکه
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: اتوماسیون شبکه های توزیع
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: واسطه گری در بازارهای برق
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه و طراحی مدارهای منطقی VLSI توان پایین
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی ساختار Metamaterial
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر نوری
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: بهره گیری از ادوات FACTS برای بهبود پایداری ولتاژ در شبکه ای با نیروگاه بادی
 • پایان نامه(سمینار) کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: شبکه های رادیو ترانک TRTRA
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز
 • سمینار ارشد برق قدرت: مدار امپدانسی Z-SOURCE INVERTER
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: مطالعه روش های مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه توربو کد و کاربردهای آن در سیستم های مخابراتی
 • سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه موضوعات تجدید ساختار صنعت برق
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی تولید واحدهای تولیدپراکنده در سیستم های قدرت هایبرید
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه مدولاسیون های CPM چند شاخصی و چند دامنه ای
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی یک سیستم تسهیم راز با هدف افزایش امنیت اطلاعات
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی و ساخت فیلتر DR مد TM باند – X در موجبری دایروی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: طراحی تقویت کننده کم نویز در باند فراپهن با بهره گیری از تکنولوژی CMOS
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: آشنایی با IPv6
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه مدل های هایبرید ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسی گفتار خودکار
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: شناخت معماری امنیتی در شبکه 3.XG و تحلیل مخاطرات و تهدیدات امنیتی آن
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: مدلسازی پدیده های مزوسکوپیک در ترانزیستورهای MOS مقیاس نانومتر
 • سمینار ارشد برق مخابرات: مطالعه مواد بند گپ و فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: ارایه الگوریتم نوینی جهت بهبود هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی کاربرد ساختارهای EBG و Metamaterial superstrate
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین طریقه تغییرات بازار بورس
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: شناخت و مطالعه اجزای تلفات در شبکه های توزیع
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه جریان نشتی درین القاء شده از گیت و کاهش نشت توان
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: ترانزیستورهای MOSFET با سورس و درین شاتکی و کانال کرنش یافته در ابعاد نانو
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: طبقه بندی شی گرا اطلاعات طیفی و مکانی در تصاویر سنجش از دور چندطیفی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: طراحی و ساخت آنتن مایکرو استریپ مثلثی یکسو تغذیه
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی گیرنده اولتراواید بند با مدولاسیون پ.پ.ام براساس کورلیتور دیجیتال
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: کنترل هوشمند ترافیک شهری با بهره گیری از کنترل فازی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه روش های تشخیص هویت با بهره گیری از تصاویر عنبیه
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: کاربرد فیلترهای SAW در مخابرات موبایل و ماهواره
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: واکاوی و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و چگونگی ارزیابی تلفات آن
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته صنعت برق
 • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق الکترونیک: شبکه های نوری (پژوهش و مطالعه سوییچ های نوری)
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: محفظه محافظ آنتن رادار
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: کاربرد شبکه های عصبی در پنهان شکنی تصاویر
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترل کننده های هوشمند PID برای سیستم چند متغیره غیرخطی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING AND INTERPOLATING
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: جایابی سکسیونرها به مقصود کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها
 • پایان نامه مهندسی برق مخابرات: تعیین مشخصه ها و مدل سازی کانال UWB در داخل ساختمان
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: شناسایی روی خط سیستم های چند متغیره با بهره گیری از روش زیرفضا
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: روش های مسیریابی در سوئیچ های ATM قابل توسعه
 • دانلود سمینار ارشد رشته برق کنترل: ارزیابی و ممیزی عملکرد حلقه های کنترلی
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترل کننده پیش بین برای سیستم های چندمتغیره صنعتی
 • سمینار ارشد برق الکترونیک: ارتقای فشرده سازی سیگنال گفتار با بهره گیری از چندی کننده های برداری عصبی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: طراحی و ارائه روشی جدید به مقصود بهینه سازی شبکه GSM
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: بکارگیری ساختار آمیختار عصبی و آماری برای به هنجارسازی اطلاعات
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مسیریابی بسته ها در شبکه های کامپیوتری به کمک شبکه عصبی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: امنیت در شبکه های نسل آینده
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تشخیص خروج از مرکزیت روتور و استاتور عیب و شکستگی میله های روتور
 • بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل: پایدار سازی ویدئو
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل به روش آمیختار
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تعیین بهینه مکان و تعداد و ظرفیت و شعاع سرویس دهی ترانسفورماتورهای توزیع
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: تحلیل و طراحی آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: بهبود کیفیت توان برای صنایع فولاد با بهره گیری از عناصر FACTS
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهود رگولاسیون ولتاژ
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: آشکارسازی سیگنال های DTMF برای 64 پورت به گونه همزمان
 • مطالعه و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه تلفنی
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل پیش بین Maglev
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: مطالعه روش های قرار گرفتن IP روی WDM
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: تشخیص پالس های کدشده و فاقد کد دریافتی از خروجی I&Q
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: تجدید آرایش شبکه توزیع به مقصود کاهش تلفات
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی سیستم امنیتی ساختمان با بهره گیری از ترکیب اطلاعات سنسوری
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: طراحی یک لینک نوری با بهره گیری از نرم افزار
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: انتخاب و طراحی و بهینه سازی شبکه های مخابراتی مبتنی بر WLL
 • سمینار ارشد رشته مهندسی برق کنترل: مطالعه انواع روشهای مدلسازی و کنترل ربات ها
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: پردازش فضا و زمان در کانال های MIMO
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: پیاده سازی شبکه های عصبی مصنوعی بر روی FPGA
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: واکاوی آنتن های شکافی تیپر شده به روش TLM
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: مطالعه پخش بار کنترل کننده یکپارچه توان
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مبدل های آنالوگ به دیجیتال کم توان و سریع و با دقت بالا
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: ارزیابی عملکرد سیستم های کنترل فرآیندی در مقیاس بزرگ صنعتی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: مطالعه و شبیه سازی الگوریتم های سنکرونیزاسیون
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه و شبیه سازی کدکننده LD-CELP
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مدل سازی و مطالعه امکان ساخت آشکارساز Cd ZnTe
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی و ساخت یک مدار راه انداز بدون سنسور
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی سیبل هوشمند برای تعیین دقت تیر
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: احساس و کنترل الکترونیکی شتاب سنج mems
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: ویژگی های برد آنتن در حوزه زمان
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: کاهش تلفات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی کنترل کننده LQR برای سیستم های غیرخطی
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و مقایسه روش های مختلف PAR در OFDM
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق : مطالعه حالتهای کنتـرل دور روتورموتورهـای القائی با تغییر امپدانس روتور
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: Remote Semsing
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: جایابی بهینه DG با هدف کاهش تلفات توان و بهبود رگولاسیون ولتاژ
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: تاثیر بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی برروی بافتهای بدن
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه عملکرد تقویت کننده کم نویز CMOS
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و شبیه سازی کدهای LDPC با کاربرد آنها در شبکه ADSL
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: کنترل پیش بین تطبیقی برای سیستم های خطی تغییرپذیر با زمان
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: یک روش واترمارکینگ کور مقاوم با بهره گیری از چندی سازی فاصله
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه ساختارهای SiGe بر روی عایق (SGOI)
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی فشرده ساز تصویر با تبدیل Wavelet بر روی FPGA
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: تحلیل مغناطیسی و حرارتی موتور PMDC با بهره گیری از FEM
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: ارزیابی مدل های مختلف پخش بار برای کنترلکر توان یکپارچه UPFC
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه ساختمان و عملکرد و حفاظت کلیدهای DC
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: طراحی و چگونگی عبور از سوئیچینگ مداری به شبکه NGN
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: کنترل مقاوم سیستم PH به روش QFT
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و شبیه سازی روش های آشکارسازی در سیستم های UWB
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تحلیل بهینه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی برای سیستم با ابعاد بزرگ
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: فصل مشترک Wimax و پروتکل های IEEE802.16,20,21,22
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: معرفی و مطالعه جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های 3GPP-LTE
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه IP
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با بهره گیری از کوپلر لانژ
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه آشکارسازهای چندکاربره در سیستم های WCDMA
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: مطالعه طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات: (IP Multimedia Subsystem (IMS
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: مدیریت پهنای باند در هسته شبکه های نسل آینده مبتنی بر IP/MPLS
 • سمینار ارشد رشته برق الکترونیک: مطالعه و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار Qos
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: طراحی و شبیه سازی و مطالعه عملکرد ساختارهای جدید شبکه های عصبی
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل: مطالعه کنترل فازی تطبیقی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: مطالعه الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: مدلسازی تجهیزات CUSTOM POWER با بهره گیری از PSCAD/EMTDC
 • سمینار ارشد برق کنترل: تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: توسعه سیستم های انتقال در محیط تجدید ساختار یافته
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: جایابی تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع به روش کولونی مورچگان
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: تخمین و پیش بینی مودهای طبیعی استاتور موتورهای سوئیچ رلوکتانس
 • پایان نامه ارشد رشته برق کنترل: مطالعه و شبیه سازی کنترل فازی توان در سیستم های مخابرات سلولی سیار
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق کنترل: مدیریت هوشمند بحران در چارچوب سیستم C4I
 • سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه روش های جدید condition monitoring در ماشین های القایی
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی فیلتر SIW باند X با بهره گیری از روش FDTD
 • پایان نامه ارشد برق کنترل: شبیه سازی، مطالعه و مقایسه روش های هوشمند با (Model Predictive Control (MPC
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: ساخت VCO با L و C ساخته شده با RF MEMS
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مدیریت موقعیت با بهره گیری از ساختارهای چند جهشه
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: مطالعه و شبیه سازی اثر TCSC و UPFC بر مشخصه قطع رله های دیستانس
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی و کنترل مسیر در روبات های موازی با بهره گیری از سیستم های هوشمند
 • دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات: سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)
 • سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: اندازه تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند
 • سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه و شبیه سازی شتاب سنج MEMS
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs
 • سمینار ارشد برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP STRUCTURE در آنتن های میکرواستریپ
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه یکپارچه سیستمهای چندحاملی MC-CDMA و MC-FH
 • سمینار ارشد برق مخابرات: آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه CPW با Tuning Stub چند حلقه ای دایروی
 • دانلود سمینار ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه فیلترهای SAW در فرکانس های بالای GHZ
 • سمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی یک کنترل کننده LQR برای سیستم تعلیق فعال یک چهارم خودرو
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: تأثیر توزیع ناخالصی های بستر بر عملکرد تزانزیستور MOSFET
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مدیریت منابع رادیویی در سیستم های مخابرات سیار سلولی مبتنی بر CDMA
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق الکترونیک: مطالعه انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: تحلیل و شبیه سازی آنتن های بند گپ الکترومغناطیسی در باند Ku
 • سمینار ارشد رشته برق قدرت: روش های شناسایی و مقابله با پرشدگی در خطوط انتقال سیستم های قدرت
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728
 • سمینار ارشد رشته برق مخابرات: طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM
 • پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: مطالعه و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: روش های جدید تخمین کانال در سیستم OFDM
 • سمینار ارشد رشته برق کنترل: شناسایی فازی online برج تقطیر MIMO با بهره گیری از مدل TS
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی
 • سمینار ارشد مهندسی برق: طراحی و شبیه سازی یک سلف حلزونی قابل تنظیم جدید با تکنولوژی MEMS
 • پایان نامه ارشد رشته برق: طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با بهره گیری از CMOS
 • پایان نامه ارشد رشته برق: طراحی و شبیه سازی سوئیچ با بهره گیری از تکنولوژی میکروماشین به مقصود بهره گیری در مدارات RF
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک: طراحی و پیاده سازی یک مبدل دیجیتال به آنالوگ با دقت 10 بیت و سرعت 5GS/s
 • مقاله کاربرد پزشکی هسته ای در رادیو داروها (درمان و تشخیص بیماری ها)
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل DC-DC باک
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : کارایی ادوات نیمه هادی در مصارف مختلف
 • دانلود پایان نامه مهندسی برق : شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن
 • پایان نامه ارشد رشته برق : بهره گیری از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی
 • پایان نامه ارشد رشته مهندسی برق : مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک
 • پایان نامه ارشد رشته برق : طراحی و شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی
 • پایان نامه ارشد رشته برق : شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی
 • پایان نامه ارشد برق قدرت : طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی
 • پایان نامه برق قدرت ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر
 • پایان نامه الکترونیک سیستم:بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی
 • پایان نامه برق گرایش سیستم-هدایت فازی ربات­های خود­مختار با بهره گیری از یادگیری تشدیدی و بهینه­سازی کلونی زنبور مصنوعی
 • پایان نامه برق الکترونیک-استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فارسی
 • پایان نامه برق الکترونیک-پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی
 • پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
 • هدایت فازی ربات های خود مختار با بهره گیری از یادگیری تشدیدی و بهینه سازی کلونی زنبور مصنوعی
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک-محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی به روش عددی
 • پایان نامه برق الکترونیک-مدلسازی مداری و تحلیل عیان ساز نوری بهمنی با ساختار موجبری ونواحی جذب، بار و تکثیر مجزا (WG-SACM-APD)
 • پایان نامه پخش بار اقتصادی با سوخت های چندگانه با بهره گیری از الگوریتمIPSO
 • پایان نامه برق قدرت:مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تنزل عایقی ناشی از آن
 • پایان نامه برق سیستم:تأثیر برنامه‌های پاسخگویی بار در برنامه‌ریزی عملیاتی سیستم‌های قدرت
 • پایان نامه برق قدرت:اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه ی هیدروژنی دو بعدی مدور
 • پایان نامه برق قدرت:ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور
 • پایان نامه برق قدرت:ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با مطالعه اثر آب و هوا
 • پایان نامه برق قدرت:ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده فروش در بازار برق
 • پایان نامه برق قدرت:استراتژی قیمت دهی نیروگاه مجازی در بازار های ذخیره و انرژی با درنظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت بازار
 • پایان نامه برق قدرت:اینورتر و روش های کلیدزنی
 • پایان نامه برق قدرت:واکاوی احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی
 • پایان نامه برق قدرت:مطالعه حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی
 • پایان نامه برق قدرت:رنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به مقصود حفظ کفایت سیستم
 • پایان نامه برق قدرت:بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی به مفاهیم قابلیت اطمینان
 • پایان نامه برق قدرت:از الگوریتم های بهینه سازی مولد پالسی با بهره گیری تکاملی
 • پایان نامه برق قدرت:پخش بار سری زمانی
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره برداری اندازه گیری شده بهنگام با بهره گیری از واحدهای اندازه گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:تشخیص اشباع و جبران سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به مقصود بهبود تداوم سرویس
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با بهره گیری از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت
 • پایان نامه ارشد گرایش قدرت:طراحی بهینه و واکاوی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور بیرونی برای توربین های بادی
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:کاهش انحراف فرکانس یک ریزشبکه متصل به شبکه اصلی با بهره گیری از منطق فازی و الگوریتم PSO
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:کلیدزنی بهینۀ انتقال با بهره گیری از مدل های تعادل در بازارهای برق
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:کنترل متناسب مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:مبدل های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش قدرت:مقایسه روش های مختلف تشخیص جریان هجومی با بهره گیری از داده های عملی و ارائه یک روش جدید
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش کنترل:ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با بهره گیری از داده های واحد های اندازه گیری فازور
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش کنترل:استخراج روغن پسته ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آن
 • پایان نامه برق کنترل:آشکارسازی عیب سیستم های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با بهره گیری از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی
 • پایان نامه برق کنترل:تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به مقصود پیادهسازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا
 • پایان نامه برق کنترل:تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت باندل جهت بهره گیری از حریم خطوط موجود برای انتقال توان بالاتر
 • پایان نامه برق کنترل:کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بکارگیری نظاره گر
 • پایان نامه برق کنترل:کنترل تطبیقی زاویه پره توربین بادی برای تنظیم توان استحصالی
 • دانلود پایان نامه ارشد برق کنترل:کنترل سیستم‏های غیرخطی حاوی بکلش
 • پایان نامه برق کنترل:مکان یابی بهینه چاه ها در یک مخزن مدل شده به روش Streamlines
 • پایان‌نامه‌ مخابرات-سیستم:شبیه‌سازی و تحلیل حمله‌ها بر روی بخش خانگی شبکه‌ی BPLC و ارائه ی پیشنهاد برای پیشگیری و کاهش اثرات آن
 • پایان نامه برق (مخابرات-موج):شناسایی موقعیت و شکل اجسام فلزی دوبعدی به کمک روش تنظیم سطح
 • پایان نامه برق (مخابرات):واکاوی خطای جبران اثر حرکت سکو در کیفیت تصویربرداری راداری در مدstripmap
 • پایان نامه برق (مخابرات):مطالعه آثار تزویج در آرایه ای ازآنتن های سیمی برای کاربرد در رادار پسیو
 • پایان نامه برق (مخابرات):مطالعه روش های آشکارسازی ناهمدوس سیگنال های فرا پهن باند
 • پایان نامه برق (مخابرات):مطالعه روش های حذف سیگنال های تداخلی در کانال مراقبت در رادارهای پسیو مبتنی بر سیگنال DVB-T
 • پایان نامه برق (مخابرات): پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی
 • پایان نامه برق (مخابرات-میدان): مطالعه و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو
 • پایان نامه برق (مخابرات): مطالعه عملکرد و شبیه‏سازی سیستم‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری
 • پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): مطالعه و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه
 • پایان نامه برق (مخابرات): بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع
 • پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): بهینه سازی جایگذاری گره ها در محیط های مختلف برای شبکه های حسگر فراپهن باند مکان یاب
 • پایان نامه برق (مخابرات): تحلیل و شبیه سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله های کربنی فلزی با بایاس DC
 • پایان نامه برق (مخابرات-میدان): تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز
 • پایان نامه برق (مخابرات): تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم های OFDM
 • پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی
 • پایان نامه برق (مخابرات):جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی
 • پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده های زمینی با رویکرد بازتولید
 • پایان نامه برق (مخابرات-سیستم):ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک
 • پایان نامه برق-مخابرات:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم
 • پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش برق-مخابرات:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE
 • پایان نامه برق-مخابرات:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس
 • پایان نامه برق-مخابرات:طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد
 • پایان نامه برق-مخابرات:کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با بهره گیری از منطق فازی دو سطحی
 • پایان نامه برق مخابرات میدان:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با بهره گیری از تصویربرداری ماکروویو
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک گرایش مدیریت و کنترل شبکه های قدرت:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی
 • پایان نامه ارشد رشته برق پزشکی- بیوالکتریک:ارائه یک روش برای بخشبندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی
 • پایان نامه ارشد رشته برق الکترونیک گرایش برق-میدان:تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک گرایش میکروالکترونیک:طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم
 • پایان‌نامه برق قدرت:تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با بهره گیری از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک :تولید همزمان برق وحرارت
 • پایان نامه ارشد برق الکترونیک :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری
 • پایان نامه ارشد برق گرایش قدرت: استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso
 • پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش برق: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی
 • پایان نامه ارشد رشته الکترونیک قدرت: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف
 • پایان نامه ارشد گروه برق گرایش قدرت: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری
 • پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت: مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق: مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با بهره گیری از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری
 • پایان نامه ارشد رشته برق: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی
 • پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع
 • پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدید ساختاریافته با حضور منابع تولید پراکنده
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت
 • دانلود پایان نامه ارشد: ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ­ای از تصاویر وضوح پایین
 • دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین
 • دانلود پایان نامه ارشد: بازآرایی وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در جهت به حداقل رسانی تلفات انرژی
 • دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی
 • دانلود پایان نامه ارشد: تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی
 • دانلود پایان نامه ارشد: تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها
 • دانلود پایان نامه ارشد: پیش بینی کوتاه مدت بار استان مازندران با بهره گیری از سیستم های خبره
 • دانلود پایان نامه ارشد: تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان
 • دانلود پایان نامه ارشد: تعیین مکان و ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولدهای گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
 • دانلود پایان نامه ارشد: طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی
 • دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز
 • دانلود پایان نامه ارشد : برنامه ریزی حضور نیروگاه مجازی در بازار برق
 • دانلود پایان نامه ارشد : مجتمع سازی مدارهای نوری با بهره گیری از توری های نوری
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه الگوریتم‌های ‌مسیر‌یابی در شبکه‌های رادیوشناختی
 • دانلود پایان نامه ارشد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
 • دانلودرساله دکترای مهندسی برق: طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده
 • دانلود پایان نامه ارشد: طراحی و پیاده سازی یک ریزپردازنده قابل پیکربندی مجدد
 • دانلود پایان نامه ارشد: کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی
 • پایان نامه ارشد:کنترل سرعت(گشتاور) و شار موتور القایی بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور با بهره گیری از کنترل­ کننده مبتنی بر پسیویتی
 • دانلود پایان نامه ارشد:استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392
 • دانلود پایان نامه دکتری:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها
 • دانلود پایان نامه ارشد:مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
 • دانلود پایان نامه ارشد : کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت
 • دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و پیاده سازی یک ریزپردازنده قابل پیکربندی مجدد
 • دانلود پایان نامه ارشد : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی
 • دانلود پایان نامه ارشد : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی
 • دانلود پایان نامه:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین (با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز)
 • دانلود پایان نامه : تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع
 • دانلود پایان نامه ارشد : بهبود طبقه‌بندی سیگنال الکتروکاردیوگرام -ECG- با ماشین بردار پشتیبان و بهینه‌سازی اجتماع ذرات -PSO-SVM-
 • دانلود پایان نامه ارشد : بهینه سازی مصرف برق با دستگاه آنالایزر
 • دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و شبیه سازی TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازی همراه با مدار پردازشگر CMOS
 • دانلود پایان نامه ارشد : ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین
 • دانلود پایان نامه ارشد: تبیین دستگاه آنالایزر
 • دانلودپایان نامه: متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مخابرات سیستم
 • پایان نامه:تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
 • دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)
 • دانلود پایان نامه ارشد : بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی
 • دانلود پایان نامه ارشد :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق
 • دانلود پایان نامه ارشد : شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)
 • دانلود پایان نامه ارشد:افزایش قابلیت اطمینان و راندمان منابع توان پالسی مورد بهره گیری در پلاسما
 • دانلود پایان نامه ارشد : جایابی بهینه خازن در شبکه های توزیع
 • دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی
 • دانلود پایان نامه:مطالعه، شبیه­سازی و بهبود الگوریتم­های کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم
 • پایان نامه ارشد:برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی
 • دانلود پایان نامه:برنامه ریزی توان راکتیو شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت باربا بهره گیری از یک روش تکاملی
 • دانلود پایان نامه ارشد : بهبود عملکرد سیستم­های مخابراتی آشوبی با بهره گیری از مدولاسیون­های چندحاملی
 • دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه ساختار فرکتالی چندبانده به عنوان یک آنتن
 • دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و شبیه سازی آنتن­ فرکتالی کوچک شده
 • دانلود پایان نامه:محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای سریع تولید شده با بهره گیری از باریکه‌های لیزری در قلب راکتورهای همجوشی
 • پایان نامه: تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک و موتور سنکرون آهنربای دائم بهمراه ارائه یک مدل جدید فرکانس بالای موتور سه فاز وسیستم محرک با کلیدزنی فضای برداری
 • دانلود پایان نامه ارشد: اثر میدانی
 • دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل، مدلسازی و شبیه ­سازی مقیاس­پذیری در شبکه­های حسگر بدون­ سیم با معیار ظرفیت
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی
 • پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه
 • دانلود پایان نامه ارشد:برنامه ریزی شبکه های توزیع فعال با در نظر گرفتن چندین حالت بهره برداری از منابع تولید پراکنده
 • دانلود پایان نامه:برنامه‌ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به مقصود کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع فشار ضعیف خانگی
 • دانلود پایان نامه: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور با بهره گیری از دو سنسور جریان
 • دانلود پایان نامه: طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی سیستم های غیرخطی چند متغیره با بهره گیری ازبهینه سازی گرادیان کاهشی
 • دانلود پایان نامه:بهنگامسازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند با بهره گیری از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت
 • دانلود پایان نامه: کنترل زاویه خمش و ژنراتور توربین بادی با بهره گیری از کنترل کننده های مرتبه بالا وانتگرالی مود لغزشی
 • پایان نامه ارشد : توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با بهره گیری از الگوریتم اجتماع ذرات
 • این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی ورود و خروج واحدها به شبکه با در نظر گرفتن نیروگاه های CAES
  دسته‌ها: مهندسی برق