در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – قدرت
عنوان :
برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با بهره گیری از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
مساله در مدار قراردادن نیروگاهها یک مساله بهینه سازی برای یافتن بهترین حالت ممکن برای خاموش و روشن کردن واحدها در 24 ساعت یک شبانه روز یا 168 ساعت یک هفتهای می باشد که بر اساس منحنی پیش بینی بار انجام می گردد. در این پایان نامه برای حل مساله برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها یک نوع الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات به نام IBPSO پیشنهاد شده می باشد . تابع هدف مساله شامل مجموع هزینه تولید و هزینه انتقال می باشد . محدودیت تابع هدف شا مل قیود حداکثر توان و حداقل توان تولیدی واحدها ، حداقل زمان خاموش بودن واحدها و حداقل زمان روشن بودن واحدها و ذخیره چرخان می باشد . الگو ریتم پیشنهادی بر روی یک شبکه نمونه به تعداد 20، 10، 60، 40، 80 و 100 واحد نیروگاهی اجرا شده نتایج حا صل با نتایج روشهای لا گرانژ، الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی تکاملی مقایسه می کنیم. نتایج حاصل برتری روش پیشنهادی را نسبت به روشهای قبلی نشان می دهد.
مقدمه :
مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایه گذاریهای انجام شده به منظورتولید محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بوده اند. در این راستا افزایش راندمان و بازدهی تجهیزات الکتریکی و بهبود بهره برداری ازآن در جهت صرفه جویی وحفظ هر چه بیشتر منابع و به اتمام رسیدن سوختهای فسیلی ازیک طرف وکاهش قیمت تمام شده کیلووات ساعت برق تولیدی برای تولید کنندگان وتوجه به تورم سالانه روزافزون مواد سوختی مانند مسائلی می باشد که مهندسان را از دیرباز به خود مشغول کرده می باشد. هدف اصلی در مساله در مدار قراردادن نیروگاهها یافتن بهترین حالت ممکن برای خاموش و روشن کردن واحدها در 24 ساعت یک شبانه روز یا 168 ساعت یک هفته ای که بر اساس منحنی پیش بینی بار انجام می گردد بطوریکه هم قیود مساله برآورده گردد وهم کمترین هزینه بهره برداری بدست آورده گردد. در فصل اول پایان نامه به کلیات پروژه پرداخته شده می باشد که شامل انواع برنامه ریزی در سیستمهای قدرت ، اهمیت اقتصادی برنامه ریزی ، سابقه تاریخی موضوع و مشخصات کلی انواع نیروگاهها و اهداف پایان نامه می باشد. در فصل دوم به مطالعه انواع روشهای بهینه سازی پرداخته شده می باشد و مزایا و معایب هرکدام اظهار شده می باشد.در فصل سوم به معرفی کامل روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات پرداخته شده که دراین پایان نامه ازاین الگوریتم بهره گیری شده می باشد . درفصل چهارم به معرفی کامل تابع هدف مساله unit commitment وقیودهای مربوط به مساله پرداخته شده می باشد. درفصل پنجم به شبیه سازی ونتایج بدست آمده که توسط برنامه نوشته شده براساس الگوریتم اجتماع ذرات در نرم افزار MATLAB انجام گرفته شده می باشد پرداخته شده می باشد همچنین به تبیین چند روش بکار رفته قبلی و به مقایسه نتایج بدست آمده و به اثبات برتری و نیرومندی روش پیشنهادی
بر سایرروشهای قبلی بکاررفته پرداخته شده می باشد. درپایان در فصل ششم پایان نامه به نتیجه گیری وارائه پیشنهادات پرداخته شده می باشد.
فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه:
یکی از مهمترین مسائلی که در فاز بهرهبرداری از سیستم قدرت مطرح می باشد مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها میباشد. مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها یک مسأله بهینه سازی اقتصادی با وجود قیود مختلف می باشد. افزایش پیوسته قیمت مواد سوختی و نیز تورم سالانه باعث شده می باشد که همواره بهره برداری اقتصادی از سیستمهای تولید انرژی الکتریکی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته باشد. هدف اصلی در مسأله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها یافتن بهترین حال ممکن برای خاموش و روشن بودن واحدها در 24 ساعت روز یا 168 ساعت هفته می باشد که براساس منحنی پیش بینی بار انجام می گیرد بطوریکه اولاً هزینه بهره برداری را حداقل نماید ثانیاً قیود و محدودیتهای واحدهای تولید و شبکه را برآورده سازد . روشهای بهره برداری مختلفی برای تأمین بار مورد تقاضا هست اما به علت های مسائل اقتصادی ترجیح داده می گردد که از بهترین راه برای بهره برداری بهره گیری کنیم.
1-2- برنامه ریزی در سیستمهای قدرت
بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت مستلزم یک برنامه ریزی صحیح می باشد برنامه ریزی در سه بخش انجام میگیرد:
1- برنامهریزی بلند مدت
2- برنامهریزی میان مدت
3- برنامهریزی کوتاه مدت
تعداد صفحه : 146
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع:تعیین محل بهینه DG با در نظر گیری شاخصهای قابلیت اطمینان به روش PSO

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

دسته‌ها: مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید