دریافت متن کامل مقاله IUST v28n1p101 fa 1

International Journal of Industrial Engineering & Production
Management

(
2017
)

September

2017
, Volume
28
, Number
1

pp 101

117

http://IJIEPM.iust.ac.ir/

International Journal of Industrial Engineering & Production

Management

(

2017

)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

September

2017

, Volume

28

دریافت متن کامل مقاله IUST v28n1p101 fa 1

, Number

1


دریافت متن کامل مقاله IUST v28n1p101 fa 1
قیمت: تومان

پاسخ دهید