مهندسی برق

پایان نامه ارشد برق الکترونیک :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری

کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری    استاد راهنمادکتر فریدون شعبانی نیا  تکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیده کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار و تحلیل پایداری به کوششنسیم پیکری موضوع این رساله در ارتباط با مسئله طراحی کنترل کننده هوشمند-فازی نوع 1 و نوع 2- برای کنترل […]

توسط admins، قبل
مهندسی برق

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک گرایش کنترل:ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور

  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق- کنترل ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با بهره گیری از داده های واحد های اندازه گیری فازور به کوشش ****  استاد راهنما دکتر مریم دهقانی شهریور 1392  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد(در فایل دانلودی […]

توسط admins، قبل