مهندسی برق

دانلود پایان نامه دکتری:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکن‍‍‍یک تهران)   دانشکده مهندسی برق پایان نامه دکتری مهندسی برق – قدرت   ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت اساتید راهنما:              دکتر مهرداد عابدی                                دکتر سید حسین حسینیان   شهریور 1388 تکه هایی از متن به عنوان نمونه : […]

توسط admins، قبل