مهندسی برق

دانلود پایان نامه دکتری:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکن‍‍‍یک تهران)   دانشکده مهندسی برق پایان نامه دکتری مهندسی برق – قدرت   ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت اساتید راهنما:              دکتر مهرداد عابدی                                دکتر سید حسین حسینیان   شهریور 1388 تکه هایی از متن به عنوان نمونه : […]

توسط admins، قبل
مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

ارائه مدل ریاضی برای مسئله زنجیره تامین معکوس با در نظر گرفتن نیازمندی های مشتری

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی- دکتر علی تاجدین

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل